Småtryk

Småtryk


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
Beskrivelse af Svendborg og Omegn udarbejdet af H. Jørgensen kgl. TranslateurUden årP. Brandts Boghandel. Assams Bogtrykkeri. 38 sider + 6 sider annoncer200,00
Das InselschiffOktober 1920Insel - Verlag. Zweiter Jahrgang., Erste Heft. Heri Martin Andersen - Nexø Pelle der Eroberer. Dedikation fra Nexø: "Venlig Hilsen ! Jeres hengivne Martin Andersen Nexø (3.12.20)"200,00
Festen for Adam Oehlenschlæger Den 14. November 18491849Heri blandt andet H.C. Andersens digt Poesien. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. 23 sider100,00
Folkestrejken i Odense 18. - 24. August 19431943Dansk Daad 1. Land og Folks Forlag. Illegalt tryk200,00
Liberty 4-7-19451945Gummieret mærkat, 15x22 cm200,00
Rigsudenrigsminister von Ribbentrops Tale om Europas Frihedskamp1941Talen holdt i anledning af underskrivelsen af Anti - Kominternpagten. Udgivet af E. Bruun & Co. Kbhvn. N. 32 sider100,00
Silkeborg og OmegnUden årKort og Fører udgivet af Turistforeningen. 16 sider og udfoldeligt kort100,00
Andersen, AlbertRejserids1939Trykt som Manuskript. I. Jensen Skytters Bogtrykkeri, Ry. 29 sider. Med dedikation.65,00
Dahl, Slagelse Realskoles bestyrer, F.C.B.I Skolesagen. Et Indlæg, nærmest fra Realskolens Standpunkt1870P.G. Philipsens forlag. 25 sider85,00
Jürgensen, Byfoged EmilDet uægte Barn og dets Moders retstilling. Et Foredrag1885Smaaskrifter udgivne af Dansk Kvindesamfund. Nr. 3. 15 sider100,00
Meyer, F.BEt helligt Tempel. Nogle Ord til unge Mænd om Renhed1908Udgivet af K.F.U.M. i København. Smaaskrifter for unge Mænd om sædelig Renhed I. 19 sider65,00
Nielsen, Magister HaraldFaldskærmstropper1943Særtryk af den danske tilskuer. Bureau - Trykkeriet, København K. Uden sidetal85,00
Speer, Robert EKampen mod Fristelser. En Tale til unge Mænd1910Smaaskrifter for Ungdommen 4. Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. 32 sider65,00
Steen, VagnSig nærmer tiden - 10. maj 19851985Privattryk. dedikation til Johannes (Møllehave). 8 sider. Stempel på titelblad100,00
Sørensen, Niels VDet gælder Deres Barn !1946Nordentoft - Sagen. Udgivet på Foranledning af Forældreforeningen "Katrinedals Skoles Venner" O. lohses Forlag, Eftf. 15 sider100,00