Historie

Historie


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
20 år for Danmark. Den Danske Forening 1987 - 20072007Den Danske Forening. 104 sider65,00
A.D. jørgensens Breve1939Ved Harald. Jørgensen. H. Hagerups Forlag. 485 sider.100,00
Af en socialistisk veterans erindring. Kai Moltke fortæller1977Ørenlyd. Med tilskrift fra Carl Heinrich Petersen til Jens Engberg. 112 sider100,00
Af orla lehmanns Papirer. Bidrag til Danmarks Tidshistorie i det 19. Aarhundrede. Udgivne af julius Clausen 1903Det Nordiske Forlag. 247 sider. Samtidigt halvlæderbind, lidt defekt ved øverste kapitæl85,00
Afhandlinger tilegnede arkivmanden og historikeren Rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald af nordiske fagfæller på halvfjerdsårsdagen 28. januar 19561956Rosenkilde og Bagger. 342 sider100,00
Aktstykker og Oplysning til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III´Tid1959 - 1975Selskabet for Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie. 2 bind i 3 dele. 532, 1076 sider. Originale hellærredsbind400,00
Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548 - 16611910 - 1969Udgivne for Kjeldeskriftfondet ved Oscar Albert Johnsen og Rolf Fladby. Jacob Dybwad/Bokcentralen. 2 bind i 6 hefter 754, 654 sider. Senere kom et 3. bind400,00
Almanach de Gotha pour l´année 18421842Gotha, chez Justus Perthes. 501 sider. Originalt hellæderbind150,00
Anarki og arbejdshistorie. Festskrift for Carl Heinrich Petersen1985Tiderne Skifter. 259 sider100,00
Anderledes billeder. En jubilæumsbog i anledning af N. Zahles Skoles 150 års fødselsdag200180 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Tvær - 4to85,00
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848 - 18801920 - 1943Udgivet af Elise Koppel, Aage Friis og P. Munch. Gyldendal. 9 bind. Indbundet med for- og bagomslag i nydelige, private hellærredsbind med skindtitelfelter. (jens E. hansen, Århus)2.700,00
Arbejdsmændenes Forbund for Jylland og Fyn. Tilblivelse og Udvikling 1889 - 1914. Udarbejdet ved J.N. Abrahamsen og Chr. Sørensen1914Det grafiske Institut. Medindbundet: Arbejdsmændenes Forbund for Sjælland og Øerne. Tilblivelse og Udvikling 1890 - 1915. Udarbejdet ved J.C. Larsen og Chr. Sørensen 1915. 134 sider. Det grafiske Institut. Indbundet i eet pænt, solidt, privat hellærredsbind. Usigneret, men sandsynligvis Jens E. Hansen400,00
Arnold af Lybeks Slavekrønike1885I oversættelse af theol. kand. P. Kierkegaard. Selskabet til historiske kildeskrifters overførelse på modersmålet. 404 sider. Samtidigt halvlærredsbind150,00
Art and Politics in Renaissance Italy. British Academy Lectures. Selected and Introduced by George Holmes 1995Oxford University Press. 309 sider100,00
Artillerist på Vestfronten. Thomas Sølbecks erindringer fra Første Verdenskrig2010Gyldendal. 170 sider. Originalt bind. Stempel på smudstitelblad100,00
Askov Højskoles historie genoplevet og fortalt af Poul Engberg 2004Poul Kristensens Forlag, Herning. 128 sider85,00
Babylonske og assyriske historiske Indskrifter (ca. 2800 - 500 f. Kr.)1934Oversatte med Indledning og forbindende Tekst af O.E. Ravn. Selskabet til historisk Kildeskrifters Oversættelse. 231 sider + udfoldeligt kort. Nydeligt, privat halvlæderbind med foromslag (Valborg Hansen Bramminge)200,00
Babylonske og assyriske Kongers historiske Indskrifter (ca. 2800 - 500 f. Kr.)1934Oversatte med Indledning og forbindende Tekst. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 231 sider + udfoldeligt kort. Privat halvlærredsbind. Stempel på flyveblad150,00
Beretning om landsudstillingen i Aarhus 1909. Ved J. bergsøe1913Uden Forlag. 270, 94 sider. Pænt, nyere halvlæderbind med foromslag. 4to400,00
Betænkninger fra Christian VIII´s tid om styrelsen af det danske monarki1969Udgivet ved Niels Petersen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 398 sider100,00
Biskop Balles Visitatsbog 1799 - 18071999Ved Christian Larsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 505 sider. Originalt bind100,00
Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626 - 411991Ved Anne Riising og Mogens Seidelin. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift. 302 sider150,00
Bogen om Landenes Erobring (Kitab futuchi´l - bulden) Kapitlerne 22 - 34, 49 1946Oversat af Ove Chr. Krarup. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 105 sider. Pænt nyere halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Braut 1. Nordiske Vejhistoriske Studier1996Redigeret af Jens Vellev. 255 sider. Danmarks Vejmuseum. 255 sider. Originalt bind100,00
Breve mellem Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle. Udgivere ved Gustav Bang 1897 - 1899Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. III + 447 sider100,00
Breve til og fra Kristoffe Gøje og Birgitte Bølle udgivne ved Gustav Bang 1898 - 99Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 447 sider. Pænt, nyere, privat hellærredsbind250,00
Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre 1929 - 1941Selskabet for Udgivelse af kilder til dansk Historie/G.E.C. gad. 3 bind. 683, 763, 421 sider300,00
C.F. Wegeners dagbøger 1851 - 18641995Udgivet ved Hans Kargaard Thomsen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 2 bind. 592 sider (fortløbende pagineret)200,00
Caroline Mathildes Livshistorie. En historisk Fremstilling. Med 8 Kobbere1856W. Pio´s Forlag. 319 sider + 10 ( og ikke 8 som der står på titelbladet) kobberstik. Pænt, samtidigt halvlæderbind350,00
Chr. Christensen og den danske syndikalisme.2 bind.1979Modtryk. 626 sider (fortløbende pagineret)150,00
Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter. En slægtshistorie ved deres Søn cand. mag. J.C. Hansen1942Udgivet af Slægten. 119 sider. Privat halvlærredsbind150,00
Christian VIII og Nationalmuseet1999Nationalmuseet. 178 sider85,00
Clio i Dallas og andre essays om kultur og historie1985Historisk Institut, Aarhus Universitet. 247 sider85,00
D.G. monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864. En efterladt Redegørelse udgivet ved Aage Friis1914Gyldendal. 318 sider. Pænr, privat halvlærredsbind100,00
Danmark - Norges traktater 1523 - 17501905 - 1949Udgivet af L. Laursen og Carl S. Christiansen. I Kommission hos G.E.C. Gad. 11 bind i 12 dele. Det udkomne1.000,00
Danmarks Adels Aarbog1899Redigeret af H.P. Hiort - Lorenzen og A. Thiset. Vilh. Trydes Boghandel. 515 sider. Originalt rødt hellærredsbind300,00
Danmarks Adels Aarbog1982 - 1984Udgivet af Dansk Adelsforening. Redigeret af Knud J.V. Jespersen. Halvfemsindstyvende Årgang. 1985. Poul Kristensen. 773 sider. Originalt hellærredsbind200,00
Danmarks Socialhistorie1981 - 1982Gyldendal. 7 bind + registerbind. Originale hellærredsbind med smudsomslag. Nydeligt sæt450,00
Dansk Kvindebiografisk Leksikon2000Forlaget Rosinante. 4 bind. Originale hellærredsbind med smudsomslag. Pænt sæt400,00
Danske Historikere fra Saxo til Kristian Erslev1923Udgivet af Ellen Jørgensen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Uden sidetal. Pænt nyere halvlærredsbind. Stempel på titelblad150,00
Danske Oldkvad i Sakses Historie1918Gengivne af Axel Olrik. Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 32 sider. Pænr, nyere halvlærredsbind med foromslag150,00
Danskernes Identitetshistorie. Antologi til belysning af danskernes selvforståelse1993Ved Thorkild Borup Jensen. C.A. Reitzels Forlag. 405 sider. Originalt bind 100,00
Das Beckwerk. Nielsens Verdenshistorie 2001 - 10. Reportager, rejsedagbøger, en kærlighedshistorie og skyggen af en roman2011Gyldendal. 449 sider100,00
De lærerige Eksemplers Bog af usama Iben Munkids1950Oversat af Ove Chr. Krarup. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 171 sider. Pænt nyere halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
De pløjed og de såede1988Arv og Eje. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. 258 sider 100,00
Demokrati eller Diktatur. Diskussion mellem Justitsminister K.K. Steincke og Generalauditør V. Pürschel1938Fremad. 46 sider 65,00
Den danske Centraladministration. Udgivet i Anledning af den danske kancellibygnings 200 Aars Dag1921V. Pios Boghandel. Povl Branner. 525 sider. Samtidigt halvlæderbind150,00
Den danske Folkehøjskole gennem hundrede Aar 1939 - 1940Forberedt af Anders Vedel. Redigeret af Ernst J. Borup og Fred. Nørgaard. Skandinavisk Bogforlag, Odense. 2 bind. 484, 478 sider. Originale halvlæderbind. Tilskrift på smudstitelblad. 4to150,00
Den gamle General. Ved E. Bodenhoff. uddrag af Generalmajor Frederik Gotthold v. Müllers efterladte Papirer1914Gyldendal. 207 sider. Pænt privat halvlærredsbind med for- og bagomslag100,00
Den ideologiske husflid. Husfliden i Andelstiden1980Arv og Eje. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. 164 sider100,00
Den radikale Holberg. Et brev og et udvalg ved Thomas Bredsdorff1984Rosinante. 156 sider. Dedikation65,00
Der "passive Widerstand" in der Herzogthümern Schleswig und Holstein1852H.J. Bing & Sohns Verlag, Kopenhagen. 62 sider. Nydeligt, privat helpapirsbind med skindfelt (Jens E. Hansen)500,00
Det 20. århundrede i tekst og billeder2006Forlaget Aktium. 608 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Det lykkelige Arkadien. Grønland og europa i 1700- tallet1999Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek, ny serie nr. 1. 140 sider. 4to 100,00
Det nordiske synpå Hansestæderne og norden1957Det Nordiske Historikermøde i Århus 7. - 9. august 1957. 195 sider. Original bind100,00
Det store i det små1997Odense Universitetsforlag. 352 sider.100,00
Det tredie slesvigske Felttog, fortalt af Fr. Hammerich1851Udgivet af det skandinaviske Selskab. I Commission hos C.G. Iversen. 185 sider + 3 kort. Halvlæderbind250,00
Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Brevehenhørende til Kong Christiern den Førstes Historie1856Udgivet af C.F. Wegener. 402 sider + 2 tavler. Pænt, privat halvlærredsbind (Jens E. hansen). 4to450,00
Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617 - 16601922Henrik Koppels Forlag. 260 sider. Pænt, privat halvlærredsbind100,00
Dyrskuer i 200 år. Udgivet i anledning af 200 års jubilæet for det første dyrskue i Randers 18102010Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup og Landbrugsmessen Gl. Estrup. 135 sider + DVD. originalt bind100,00
Ejnharts karl den stores liv og levned1878I oversættelse af Theol. Kand. P. Kierkegaard. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. Karl Schønberg. 52 sider. Pænt, privat halvlærredsbind150,00
Elers` Collegium 1691 - 1941. Festskrift i Anledning af Collegiets 250 - Aars Jubilæum den 29. November 19411942Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 345 sider100,00
En håndværker på valsen. Alfred Marius Frandsens dagbogsoptegnelser 1905 - 19081988Aarhus tekniske Skole. 208 sider85,00
En landsbylærer ser tilbage. Knud ottosens erindringer 1821 - 19071977Udgivet af Ingrid Markussen. Selskabet for Dansk Skolehistorie. 147 sider85,00
Erasmus Lætus´ Skrift om Christian IVs Fødsel og Dåb (1577)1992Udgivet og oversat af Karen Skovgaard - Petersen og Peter Zeeberg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 405 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Esrum Klosters Brevbog2002Museum Tusculanums Forlag. 2 bind. 352, 234 sider300,00
Et lille stykke kulturhistorie. Peder kroghs Erindringer 1827 - 541991Selskabet for Dansk Skolehistorie. 128 sider 85,00
Et rigt bondeliv af Oluf B. Jakobsen og Viktor Hedegaard1995Holstebro Museums Forlag. 167 sider. Originalt bind. 4to85,00
Etatsråd H.N. Andersens erindringer1993Udgivet med noter og kommentarer af A. Eggers - Lura. Odense Universitetsforlag. 274 sider100,00
Europa 1000 - 20002003 - 2006Roskilde Universitetsforlag. 4 bind. Bind 1 omfatter perioden 1000 - 1300, bind 2 omfatter perioden 1300 - 1600, bind 3 omfatter perioden 1600 - 1800 og bind 4 omfatter perioden 1800 - 2000. Velholdte originale bind800,00
Farfars dagbøger - uddrag af William Otto Jacobsens dagbøger 1906 - 19452003Jacobsens Forlag. 160 sider. 75 exx100,00
Festskrift tiil Johan Hvidtfeldt. På halvfjerdsårsdagen 12. december1978Udgivet af Arkivvæsenet m. fl. 519 sider. Original hellærredsbind100,00
Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen den 1. august 19631963Rosenkilde og Bagger. 326 sider. Heftet, med smudsomslag100,00
Festskrift til Frederik zeuthen 9. september 19581958Nationaløkonomisk Forening. 411 sider85,00
Festskrift til Hans Stiesdal på 70 - årsdagen 6. maj 1992. En bog om borge1992Hikuin 19. 288 sider. Original bind100,00
Flodoards Annaler1987Oversat og kommenteret af Erling Albrectsen. Odense Universitetsforlag. 175 sider100,00
Florence af Worcesters Krønike1982Oversat og kommenteret af Erling Albrectsen. Odense Universitetsforlag. 241 sider100,00
Flåden under første verdenskrig. O. Koefod hansen og V. Jøhnkes optegnelser ved Tage kaarsted1978Universitetsforlaget i Aarhus. 240 sider100,00
Folk og erhverv. tilegnet Hans Chr. Johansen1995Odense University Studies in History and Social Sciences vol 189. 359 sider100,00
Fonden Ad usos publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed 1897 - 1947C.A. Reitzel m. fl. 3 bind. 305, 533, 702 sider. Nydelige, ensartede, private halvlærredsbind750,00
Forordning, angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge København, den 7de November 1809Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz. 43 sider. Nydeligt nyere hellærredsbind.(Jens E. Hansen)200,00
Fortid og Nutid 1914 - 2009 (Det udkomne)Redigeret af Knud Fabricius m. fl. udgivet af Dansk Historisk Fællesforening/Dansk Historisk Fællesråd. De første 17 årgange er indbundet i 7 private halvlæderbind, bind 18 - 1998 (fra og med 1990 gik man bort fra romertalnummereringen) i pæne hellærredsbind (en del signeret Jens E. Hansen) årgang 1999 - 2009 i hefter5.000,00
Fra Det gamle Ægyptens Kultur og Historie. Historiske Texter efter Originalerne1928Med Indledning og Noter ved H.O. Lange. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. Privat halvlærredsbind. Stempel på friblad150,00
Fra Egtvedpigen til Folketinget. Et festskrift til Hendes Majastæt Dronning Margrethe II ved regeringsjubilæet 1997 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab/Munksgaard. 310 sider100,00
Frederik den Sjettes Udsoning med Napoleon. Breve fra Kancillipræsident Kaas under hans Sendelse til det franske Hovedkvarter i Maj og Juni 18131894Udgivet af Generalstaben. Det Reitzelske Forlag. 56 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind200,00
Froissarts krønike1923 - 24I Udvalg ved Robert L. Hansen. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 2 bind. 278 sider + udfoldeligt kort, 334 sider. Stempel på flyveblad200,00
Froissarts Krønike. I Udvalg ved Robert L. Hansen1923Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse/Det Schønbergske Forlag. 2 bind. 278 sider + udfoldeligt kort, 334 sider. Indbundet i eet privat halvlærredsbind250,00
Fromhed og verdslighed i middelalder og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev1985Odense Universitetsforlag. 268 sider100,00
Från Machiavelli til Habermas. Texter i politisk idéhistorie och med inledningar och kommentarer av Sven - Eric Liedman. Bonniers. 307 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag1992Bonniers. 307 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland2014Sprogforeningen. 443 sider. Originalt bind150,00
Græske Papyrusdokumenter fra Ptolemæertiden1939Udvalgte og oversatte af Tage Larsen. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 219 sider + 3 tavler. Pænt, nyere halvlærredsbind150,00
Guterlov og Gutersaga1910På dansk ved Lis Jacobsen f. Rubin. Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 130 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind med for- og bagomslag200,00
Guterlov og Gutesaga1910På dansk ved Lis Jacobsen f. Rubin. Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 130 sider. Medindbundet Valdemar Atterdag. Udvalg af Kilder. 1911. 170 sider. Oversatte af Ellen Jørgensen. Selskabet for Historiske Kildeskrifters Oversættelse. EET privat halvlærredsbind200,00
Guvernør Edward Carstensens indberetninger fra Guiena 1842 - 18501964Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 444 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Hartvig Frisch. Hans personlighed og gerning. Redigeret af Hans Hedtoft og M.K. Nørgaard1950Forlaget Fremad. 171 sider. Privat halvfablea med smudsomslag100,00
Herlufsholm Birks Tingbog1954, 1955Rosenkilde og Baggers Forlag. 2 bind. Bind 1: 157 sider, omfatter årene 1616 - 19. Bind 2: 389 sider, omfatter årene 1630 - 33. Pæne, ensartede halvlædersbind med for- og bagomslag. Et registerbind udkom i 1979 150,00
Herlufsholm frie skoles regnskab 1585 - 86. Ved Merete Dahlerup1975Landbohistorisk Selskab. 140 sider. Originalt hellærredsbind. Dedikation100,00
Herregårdenes Indian Summer fra Grundloven 1949 til Lensafløsningsloven1919Skipperhoved/Dansk Center for Herregårdsforskning. 125 sider. 4to100,00
Hikuin 20. Kirkearkæologi i Norden 41993Forlaget Hikuin, Moesgaard. 216 sider. Original bind85,00
Hikuin 21. Landbebyggelse i middelalderen1994Forlaget Hikuin, Moesgaard. 180 sider. Original bind85,00
Historien om Biskop Laurentius på Holar1982Oversat, indledt og kommenteret af Jørgen Høigaard Jørgensen. Odense Universitetsforlag. 201 sider100,00
Historikeren Aage Friis 1870 - 1949. Privatarkiv, historiske samlinger og bibliografi1975Udgivet af Rigsarkivet. 119 + 65 sider. Original hellærredsbind65,00
Historisk Tidsskrift 1840 - 20081840 - 2008Den danske historiske Forening. 1. Række 1840 - 1845. 6 bind i samtidige halvlæderbind. 2. Række (Nyt Historisk Tidsskrift) 6 bind. 1847 - 1856 i samtidige halvlæderbind. 3. Række 1858 - 1869 6 bind i samtidige halvlæderbind. 4. Række 1869 - 1878 6 bind i hellærred. 5. Række 1879 - 1887 6 bind i hellærred. 6. Række - 17. Række bind 2 1887 - 1999 69 bind i ensartede helpluviusinbind. Bind 100 - 115. 2000 - 2015 heftede. Desuden 3 bind blibiografier + 3 bind Litteraturhefter. Komplet sæt12.000,00
Historisk Tidsskrift. 7. Række komplet i 6 bind. 1897-1906, 8.Række bind 1-4 1907-1917 10 pæne samtidige halvlæderbind800,00
Historiske beretninger om Normanner og Angelsaxere fra Orderik Vitalis Kirkehistorie1889 - 1898I Oversættelse ved P. Kierkegaard. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 3 bind. 540, 501, 480 sider. Indbundet i nyere, solide og pæne halvlærredsbind650,00
Historiske tekster fra Achmænidetiden1960Oversat af Jes Peter Asmussen. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 151 sider. Pænt, solidt, privat halvlærredsbind150,00
Holstenerpræstens krønike. (Presbyter bremensis)1903Oversat af Anna Hude. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 161 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med repareret foromslag100,00
Hviids Europa. Udtog af en dagbog holden i Aarene 1777 - 1780 paa en Reise igennem Tyskland, Italien, Frankrige og Holland af Andreas Christian Hviid2005Vandkunsten. 614 sider. Originalt bind med smudsomslag. Stempel på smudstitelblad100,00
Hvorfor jeg er bleven tydsk. Selvbekjendelse af Matz Matzen. Synsmand1869J. Cl. Pingels Forlag, Sønderborg. 207 sider. Privat halvlæderbind uden rygtitel. Amatørbind 200,00
I tradition og kaos. Festskrift til Henning Poulsen2000Aarhus Universitetsforlag. 347 sider100,00
Ibn Khaldun. Arabisk historieskriver og statsmand 1337 - 1406 1982Ved Erling Hammershaimb. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelser7museum Tusculanums Forlag. 193 sider85,00
Ibn Khaldun. Arabisk historieskriver og statsmand 1337 - 1406. Ved Erling Hammershaimb1982Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 193 sider. Pænt, nyt hellærredsbind med foromslag200,00
Igorkvadet1985Oversat og kommenteret af Georg Sarauw. Odense Iniversitetsforlag. 68 sider65,00
Indbydelsesskrift til de offentlige Examina i Aarhus Kathedralskole i Juli 18641864Uden forlag. 110 sider100,00
Indbydelsesskrift til den offentlige Afgangs- og Aarsprøve i Herlufsholms lærde Skole i Jui 1869 64 sider + 3 Planer. Original papbind. Navn på friblad85,00
Indenrigsministeriet 1848 - 1998. Udgivet af Indenrigsministeriet i anledning af ministeriets 150 - års jubilæum d. 24. november 19981998Indenrigsministeriet. 416 sider. Originalt helfablea150,00
Istedløven. Et nationalt monument og dets skæbne1993Poul Kristensens Forlag. 157 sider. original hellærredsbind med smudsomslag85,00
Ivan den Skrækkelige. Brevveksling med Fyrst Kurbskij 1564 - 15791959selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelser/Munksgaard. 140 sider. Med smudsomslag85,00
Josva Stylites´Krønike. Beretning i Aarbogform over de Ulykker der ramte Edessa, Amid og hele Mesopotanien1945Oversat af Ove Chr. Krarup. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 85 sider + register. Pænt nyere halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Kejerserinde Dagmar. maria Fjodorovna. En udstilling om den danske prinsesse som blev kejserinde af Rusland1997Dansk/engelsk paralleltekst. Det Kongelige Sølvkammer. 527 sider. Original bind. 4to400,00
Kjendsgjerningerne i den ved Højesterets Dom af 6te August 1873 paakjendte Justitssag imod L.A.F. Pio, P.J. Geleff og H.F.V. Brix. En aktsmæssig Fremstilling1873Udgivet ved Justitsministeriets Foranstaltning. Trykt hos J. H. Schultz. 90 sider. Nydeligt privat hellærredsbind med skindfelt500,00
Kjære Broder. breve fra husmand Terkel kristensen 1866 - 19181982Udgivet af Flemming Just. Historisk Samfund for Ribe Amt. 186 sider. original bind85,00
Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 17281872 - 1887Udgivet af O. Nielsen. I Kommission hos G.E.C. Gad. 8 bind + 2 registerbind. Indbundet i 9 (de 2 registerbind er bundet sammen), pæne solide, private hellærredsbind2.500,00
Kniplingskræmmer jens Wulffs dagbog1955I uddrag ved Peter Kr. Iversen. Skrifter, udgivne af historisk Samfund for Sønderjylland. 304 sider. Indbundet med foromslag i pænt, privat helpluviusinbind250,00
Knytlinge Saga. Knud den Store, Knud den Hellige, deres Mænd, deres slægt1977G.E.C. Gad. 203 sider100,00
Kong Christian VIII. s Breve 1796 - 18131965Ved Axel Linvald og Albert Fabritius. G.E.C. Gads Forlag. 2 bind. 366, 292 sider. Pæne, originale hellærredsbind300,00
Kong Knuts Liv og Gerninger eller Æreskrift for Dronning Emma1896Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse. 73 sider65,00
Konseilspræsident C. Th. Zahles Dagbøger 1914 - 19171974Ved Tage Kaarsted. Universitetsforlaget i Aarhus. 148 sider 85,00
Konstantinos (Kyrillos) og Methodios, Slavernes Apostle. Syv kyrillomethodianske tekster i oversættelse og med kommentar af Gunnar Svane1969Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelser. 211 sider. Stempel på titelbladet100,00
Konstantinos (Kyrillos9 og Methodios. Slavernes apostle1969Oversat af Gunnar Svane. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 211 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Kozma Presbyterens traktat mod de bulgarske kættere (Bogomilerne)1971Oversat og kommenteret af Gunnar Svane. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse/Munksgaard. 143 sider85,00
Kozma Presbyterens traktat mod de bulgarske kættere (Bogumilerne)1971Oversat og kommenteret af Gunnar Svane. Selskabet til Historiske KIldeskrifters Oversættelse. Munksgaard. 143 sider. Pænt privat halvlærredsbind med for- og bagomslag200,00
Krigerliv og bondesind. Erindringer fra Treårskrigen af Møller Peder Christensen1962G.E.C. Gad. 214 sider + stamtavle og facsimile. Indbundet med foromslag i privat helpluviusin150,00
Kung Olofs minne. 1387 - 19871987Christer Bökwall, Falsterbo. 107(4) sider + udfoldelig tavle65,00
Land og by på tværs 1500 - 1800. Festskrift til Bjørn Poulsen i anledning af 65- års dagen2020Aarhus Universitetsforlag. 574 sider. Originalt bind150,00
Landbohistoriske studier tilegnede fridlev Skrubbeltrang på halvfjerdsårsdagen den 5. august 19701970Landbohistoriske Skrifter 4. Landbohistorisk Selskab. 290 sider. Original hellærredsbind100,00
Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele. En Oversigt ved Frode Gribsvad og Johan Hvidtfeldt1944Udgivet af Rigsarkivet. Vejledende Arkivregistraturer VI. 216 sider100,00
Latin og nationalsprog i Norden efter reformationen. Konference 1. - 5- august 1987, Biskops - Arnö1991Museum Tusculanums Forlag. 328 sider100,00
Lektor povl Helgesens historiske Optegnelsesbog sædvanlig kaldet Skibykrønike1890 - 1891Paa ved ved A. heise. Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse.220 sider. Medindbundet: Viborgbispen Gunners levned, Ermoldus Nigellus´ Digt om Kong Haralds Daab samt Kong Knits Liv og Gerninger. Indbundet i eet privat halvlærredsbind250,00
Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646 - 17311975 - 1968 (Bind er et reprotryk)Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. 2 bind. 145, 117 sider100,00
Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890 - 1950)1976Den danske historieske Forening. 136 sider85,00
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1876 391 sider + Tillæg til Lovtidenden for 1876, indeholdende islandske og vestindiske Love og Anordninger. 88 sider. Indbundet i eet halvlærredsbind100,00
Lucidarius. En Folkebog fra Middelalderen. med Indledning og Oplysninger ved Johannes Knudsen1909I Kommission hos G.E.C. Gad. 190 sider. Pænt, privat hellærredsbind med for- og bagomslag200,00
Lunde Domkapitles Gavebøger ("Libri datici lundenses") 1973Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for Udgivelser af Kilder til dansk Historie. 376 sider. Original hellærredsbind. Navn på flyveblad100,00
Marcus Rubins brevveksling1963Udgivet ved Lorenz Rerup. Rosenkilde og Bagger. 4 bind200,00
Margrete 1. Nordens Frue of Husbond. Kalmerunionen 600 år1996Essays og udstillingskataog. Nordisk Ministerråd/Nationalmuseet. 467 sider150,00
Medievalism in the Modern World. Essays in Honour of Leslie Workman1998Brepols. 452 sider. Originalt bind150,00
Middelalder, metode og medier. Frstskrift til Niels Skyum - Nielsen på 60 - årsdagen den 17. oktober 19811981Museum Tusculanums Forlag. 482 sider100,00
Middelalderstudier tilegnede Aksel E. Christensen på tresårsdagen 11.september 19661966Munksgaard. 357 sider100,00
Mixicos Fald. Barnardino de Sahaguns 12. Bog1963Oversat fra aztecisk af Arild Hvidtfeldt. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 130 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Nathan Chytraeus 1543 - 1598. En humanist in Rostock and bremen. Quellen und Studien1991Edition Temmen. 159 sider100,00
Nestors Krønike. Beretningen om de svundne År1983Oversat og kommenteret af Gunnar O. Svane. Wormianum. 319(5) sider100,00
Nye strømninger i dansk lokalhistorie1981Forlaget Historia, Århus. 201 side85,00
Når vi taler om 68. henrik Jensen og Georg Metz. En mailudveksling2008People´s Press. 198 sider100,00
Oberst Hutchinson memoirer. En levnedsskildring af oberst john Hutchinson ved hans hustru Lucy1962Oversat, udvalgt og annoteret af Anne Friis. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 255 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag250,00
Ole Rømer. Korrespondance og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter2001Samlet, oversat og udgivet af Per Freidrichsen og Chr. Gorm Tortzen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzels Forlag. 738 sider. Original bind200,00
Om Danmarks historie 1900 - 1920. Festskrift til Tage Kaarsted1988Odense Universitetsforlag. 395 sider. Originalt bind100,00
Om historieskrivning og historieforskning. Afhandlinger af Kr. Erslev og Povl Bagge1978Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 92 sider65,00
Ove Høegh Guldbergs og arveprins frederiks brevveksling med Peter Schumacher 1778 - 1807. Ved J.O. Bro - Jørgensen1972Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 557 sider. Originalt hellærredsbind200,00
Oversigt over Fagforeningsbevægelsen i Danmark i Tiden fra 1871 til 19001981. Optryk af udgaven fra 1901Sydfynsk Universitesforlag. 329 sider100,00
Plov og Pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar 19911991Udgivet af Det kongelige Bibliotek og Landbohistorisk Selskab. 280 sider100,00
Præsteindberetninger til Ole Worm1974Landbohistorisk Selskab. 2 bind. 295, 330 sider. Bind I Ålborg og Ribe Stifter 1625 - 42, Bind II Århus, Fyns og Lunde Stifter 1623 - 25300,00
Præsteindberetninger til Ole Worm. Indberetninger fra Århus, Fyns og Lunds Stifter 1623 - 251974Udgivet af Landbohistorisk Selskab. 330 sider. Original hellærredsbind100,00
Renæssancen. Dansk. Europæisk. Globalt1988Redigeret af Marianne Pade og Minna Skafte Jensen. Museum Tusculanums Forlag. 189 sider100,00
Renæssancens stænder og håndværk i tekst og billeder. Stænderbogen fra 1568 med træsnit af Jost Amman og vers af Hans Sachs2012Forlaget Hikuin. 350 sider. Originalt bind100,00
Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen1. Række 1894 - 1912 , 2. Række 1928 - 1938Udgivet af Kr. Erslev m. fl. I Kommission hos G.E.C. Gad. !. Række 4 bind. 2. Række 9 bind. Indbundet i 13 pæne, private halvlærredsbind med foromslag2.000,00
Repertorium diplomaticum regni danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte1. Række 1894 - 1912, 2. Række 1928 - 1939Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 1. Række 4 bind. 2. Række 9 bind (i 10 dele, bind 9, registerbindet er delt i to, personregister og stedregister i hvert sit bind). Indbundet i 14 ensartede smukke halvlæderbind med lærredsbetrukne permer. 4to. Et helt usædvanligt fint sæt3.000,00
Roskilde Kapitels Jordebog 15681965Udgivet ved J.O. Arhnung. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 284 sider100,00
Roskildekrøniken1979Oversat og kommenteret af Michael H. Gelting. Wormianum. 81 sider. Originalt bind65,00
Samlebind. Indbydelsesskrifter fra følgende lærde skoler: Frederiksborg 1822, Vordingborg 1824, Nyborg 1821 og 1822, Odense 1819, Slagelse 1831 og 1832  Uden forlag. Indbundet i eet, senere halvlærredsbind300,00
Samling af Danske Kongers haandfæstninger og andre lignende Acter. Af Geheimearchivets Aarsberetninger1974Reprografisk optryk. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 150 sider. Original bind100,00
Scriptorea miniores historiæ danicæ medii ævi1970 Reprografisk optryk af udgaven fra 1917 - 1922Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 2 bind. 486, 492 + 120 sider. Originale hellærredsbind200,00
Skole. Dannelse. Samfund. Festskrift til Vagn Skovgaard - Petersen 31. maj 19911991Odense Universitetsforlag. 277 sider. Originalt bind100,00
Skole. Kirke. Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60 - årsdagen den 11. november 20042004Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie100,00
Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg. En billedfortælling af Poul Eje og Ejgil Bodilsen2005Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. 58 sider. Originalt hellærredsbind65,00
Slavoj Zirek presents Maximilien Robespierre Virtue and Terror2007Verso. 154 sider. Paperback65,00
Slægter. Skjolde. Steder. Festskrift til Knud Prange 6. juni 19901990Odense Universitetsforlag. 291 sider100,00
Smaaskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Aage Friis paa Halvfjerdsaarsdagen 16. august 19401940J.H. Schultz Forlag. 329 sider100,00
Snorri Sturluson and Reykholt. The Author and Magnate, his Life, Works and Environment at Reykholt in Iceland2018Museum Tusculanums Press. 488 sider. Originalt bind250,00
Socialhistorie og Samfundsforandring1984Forlaget Historia. 260 sider65,00
Sognefoged Hans Christensen Vejstrup og hans slægt ved Thøger Dissings død fuldført af Slægtsudvalget ved H.K. Rosager1947Ingen angivelse af forlag. 163 sider200,00
Som kongerne bød. Fra trelleborge til enevælde2000Videnskabernes Selskab/C.A. Reitzel. 216 sider. Originalt bind100,00
Sophie brahes Regnskabsbog 1627 - 401955Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur. 256 sider100,00
Spor - arkiver og historie. Afhandlinger tilegnet Niels Petersen på 65 - årsdagen den 23. august 19871987Rigsarkivet/G.E.C. Gad. 390 sider. Original bind100,00
Spørg Birgitte! Festskrift til Birgitte Kjær2007Den Gamle By. 159 sider. Original bind100,00
Statsminister Conrad Greve Rantzau - Breitenburgs Erindringer fra Kong Frederik den Sjettes Tid1900Det Nordiske Forlag. 198 sider. Samtidigt halvlæderbind85,00
Steno in six languages1986Introduktion Ole J. Rafaelsen. Rhodos. 95(6) sider. Originalt bind. 4to100,00
Stephani Johannis stephanii Notæ uberiores in historiam danicam Saxomis Grammatici1978Facsimile edition with an Introduction by H.D. Scheplern. Museum Tusculanum Press. 362(2) sider. Original hellærredsbind. 4to 200,00
Struktur og Funktion. Festskrift til Erling Ladevig Petersen1994Odense Universitetsbibliotek. 338 sider100,00
Svensk agent ved Sundet. Toldkommissær og agent i Helsingør. Andere Svenssons depecher til Gustav II Adolf og Axel Oxenstierna 1621 - 16261971Udgivet med indledning og kommentarer ved Leo Tandrup. Universitetsforlaget i Aarhus. 694 sider. Originalt bind200,00
Søg - og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger1991Arki - varia. 144 sider65,00
The heritage of Ancient Egypt. Studies in Honour of Erik Iversen1992The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Near Eastern Studies. 123 sider. Originalr bind. 4to100,00
The Life of nelson. The Embodiment of the Sea Power of great Britain1968Greenwood press. 2 vols. 454, 427 pages. Publisher´s Cloth300,00
The Pilgrim. The Journeys of Pietro Della Vallle1989Translated, Abridged and Introduced by George Bull. The Folio Society. 303 pages. Slip Case100,00
The World of Renaissance Florence1999Giunti. 383 sider65,00
Til Knud Fabricius 13. August 19451945Redaktion Hans H. Fussing. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 270 sider. Pænt, solidt, privat hellærredsbind med for- og bagomslag300,00
Til Minde om cand. juris Peter martin Gertz1907Ingen forlagsangivelse. 148 sider. Samtidigt halvlæderbind85,00
To tidlige engelske Krøniker1986Oversat og kommenteret af Erling Albrectsen. Odense Universitetsforlag. 125 sider85,00
Træmand og heldig. Erindringer fortalt af Arne E. BruunUden årUden forlag. 99 sider. 71/100 exx65,00
Ullas erindringer. Af Ulla Hjejle f. Coldes Optegnelser om sit liv1978En mindebog samlet og udgivet af Bernt Hjejle. 193 sider. Dedikation, vedlagt et par breve til og fra Bernt Hjejle100,00
Universitas Studii Hafniensis. Stiftelsesdokumenter og Statutter 14791979Ved Jan Pinborg. Københavns Universitet. 147 sider. I. original kassette. 4to100,00
Vestre Borgerdydskole 1787 - 19371937C. Ferslew & Co.´s Forlag. 165 sider. Navn på smudstitelblad.4to150,00
Viborg Landstings Dombøger 1616 - 1680. Udvalgte tingsvidner1988Universitetsselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland. 379 sider100,00
Vita Johannis Gramii. Hans Grams Levned. beskrevet af hans Broder og fostersøn laurids Gram 1942Udgivet af Det kongelige danske Selskab fo Fædrelandets Historie. I Kommission hos gyldendal. 235 sider. Indbundet med foromslag i pænt privat halvlærredsbind. 4to200,00
Øm klosters krønike1954Oversat af Jørgen Olrik. Forlaget for historisk Smfund for Aarhus Stift. 80 sider65,00
Øm Klosters Krønike1987Oversat af Jørgen Olrik. Historisk Samfund for Århus Stift/Øm Kloster Museum. 76 sider65,00
Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén1987Uden forlag. 509 sider. Originalt bind100,00
Historikeren Aage Friis 1870 - 1949. Privatarkiv, historiske samlinger og bibliografi1975Rigsarkivet. Foreløbige arkivregistraturer Ny serie Nr. 11. 119 + 65 sider. original hellærredsbind65,00
Abildtrup, JensSelvejerslægten Bjødstrup 1380 - 1740. Biografiske Skildringer samt Oplysninger om de indgiftede Slægter Barfod of Fastrup1952Eget Forlag. 122 sider. Pænt, privat halvlæderbind100,00
Achen, Sven TitoDanmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes1982Forlaget Komma. 112 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Achen, Sven TitoHeraldikkens femten Glæder1978G.E.C. Gad. 237 sider100,00
Achen, Sven TitoKroppens symbolik1983Rhodos. 128 sider85,00
Achen, Sven TitoSymboler - hvad er det ? Kategorier, historie, funktion1986G.E.C. Gad. 240 sider100,00
Achen, Sven Tito (ed.)Genealogica & Heraldica. Report of The 14th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Copenhagen 25. - 29. August 19801982Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie/Heraldisk Selskab. 431 sider. Lidt nusset omslag100,00
Adams, IanPolitical ideology today1995Manchester University Press. 369 sider. Paperback85,00
Adamsen, Christian og Vivi JensenDanske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Bornholm, Lolland- Falster og Fyn separat1997Wormianum, Højbjerg. 333 sider. Original hellærredsbind150,00
Adamsen, Christian og Vivi JensenDanske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Sjælland, Smsø og Møn separat1998Wormianum, Højbjerg. 523 sider. Original hellærredsbind150,00
Adamsen, Christian og Vivi JensenDanske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Tillæg og Registre separat2003Wormianum, Højbjerg. 200 sider. Original hellærredsbind100,00
Adamsen, Christian og Vivi Jensen (red.)Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 18071997Wormianum, Højbjerg. 5 bind (komplet). Originale hellærredsbind. Navn på flyveblad750,00
Adorno, RolenaGuaman Poma and His Illustrated Chronicle from Colonial Peru. From a Century of Scolarship ti a new Era of reading2001Tekst på engelsk og spansk. Museum Tusculanum Press. 88, XV sider85,00
Adrian, Henrik og Lars Hedegaard JensenFra Krig til krig. Tiden 1914 - 451977Fundamental Historie. G.E.C. Gad. 318 sider85,00
Adrian, Henrik og Mette MortensenFra slave til fæstebonde. Problemer i dansk middelalder1979G.E.C. Gad. vværkstedsserien. 232 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Adriansen, IngeKrig og kærlighed i 1864. Breve mellem Sønderborgs borgmesterpar. Hilmar og Olufa Finsen1998Historisk Samfund for Als og Sundved. 216 sider. originalt bind100,00
Adriansen, Inge og Birgit Christensen (udg.)Et kristeligt, kongeligt, fyrsteligt fangenskab. regnskaber fra Sønderborg Slot fra Christian 2.s tid2004Historisk Samfund for Als of Sundeved/Museet på Sønderborg Slot. 144 sider85,00
Adriansen, Inge og Carsten Bregenhøi (red.)Maske og forklædning i Danmark2014Aarhus Universitetsforlag. 410 sider. Originalt bind. 4to250,00
Adriansen, Inge og mikkel Leth Jespersen (red.)Skurke og helte i Sønderjyllands historie2012Historisk Samfund for Sønderjylland. 328 sider. Originalt bind100,00
Ahlberg, AlfMarsjen mot Rom. Kampen mellem arbeiderbevegelsen og fascismen i italia1933Fram Forlag, Oslo. 145 sider. Lidt nusset omslag. På norsk100,00
Ahlmark, PerDet öppna såret. Om massmord och medlöperi1997Timbro. 410 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. På svensk100,00
Alden Mason, JThe Ancient Civilizations of Peru1991Penguin Books. 335 sider85,00
Allen, Julie KIcons of Danish Modernity. Georg Brandes and Asta Nielsen2012University of Washington Press. 283 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Alstrup, Erik og Poul Erik Olsen (red.)Dansk kulturhistorisk Opslagsværk1991Dansk Historisk Fællesforening. 2 bind. 1084 sider. Originale hellærredsbind400,00
Amdisen, AsserEn ualmindelig og kortfattet Danmarkshistorie - fra begyndelsen til for nyling2017Haase Forlag. 255 sider100,00
Amtoft, S.KNordiske Gudeskikkelser i bebyggelseshistorisk Belysning1948Udgivet af "Selskab for Nordisk Filologi/Ejnar Munksgaard. 333 sider + kort. Uopskåret150,00
Andersen, C.HAnne Helene1966Nordisk Litteratur Forlag. 62 sider65,00
Andersen, Dan hMandsmod og kongegunst. En biografi om Peter Wessel Tordenskjold2005Aschehoug. 2. udgave. 388 sider. Originalt bind100,00
Andersen, Henning SøbyEn lus mellem to negle. Dansk - norsk neutralitetspolitik 1801 - 18071991Odense Universitetsforlag. 159 sider100,00
Andersen, J. OskarHolger Rosenkrantz den Lærde. En biografisk Skildring med Bidrag til Belysning af danske Kirke- og Studieforhold i det syttende Aarhundredes første Halvdel1896August Bangs Boghandels Forlag. 413 sider. Privat helpapirsbind100,00
Andersen, Jens40 år på tronen2011Lindhardt og Ringhof. 506 sider. Originalt bind med smudsomslag 85,00
Andersen, Jens40 år på tronen2011Lindhardt og Ringhof. 506 sider. Originalt bind med smudsomslag. Dedikation 100,00
Andersen, JensSådan kan det gå2003150 sider65,00
Andersen, JohannesDe barnagtige. Rundt i den moderne uoverskuelighed2009Hovedland. 207 sider. dedikation100,00
Andersen, JohannesDemokrati uden partier. Om politik i tiden1990Hovedland. 150 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad85,00
Andersen, Morten BendixUngarnsopstanden 1956 i dansk erindringshistorisk perspektiv2007Sckønberg. 212 sider100,00
Andersen, PoulGrundtvig som Rigsdagsmand af andre Afhandlinger1940Gyldendal. 117 sider85,00
Andersen, Poul E. (red.)Islam som udfordring i EU - kulturkaos på vej ?2002Vindrose. 176 sider85,00
Andersen, RuthI jernlænker. Christian Siegfried v. Plessens livsforløb 1640 - 17232004Syddansk Universitetsforlag. 298 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag125,00
Andersen, SevelVitved Sogn - som det var engang1979Skanderborg Amtsbogtrykkeri. 207 sider. Pænt, privat halvlæderbind med for- og bagomslag250,00
Andersen, Torben PeterProduktion og samfund. Danmarks og Nordens historie1978Fundemental Historie. G.E.C. Gads Forlag. 400 sider100,00
Anderson, IngvarErik XIV1993Wahlström & Widstrand. 242 sider. Originalt bind. På svensk65,00
Anderson, IngvarSveriges historia1960Natur och Kultur, Stockholm. 484 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Anderson, Roberta (ed.)Medieval Worlds. a Sourcebook2003Routledge. 328 sider. Paperback150,00
Andrieux, MauriceDaily Life in Papal Rome in the Eighteenth Century1968George Allen and Unwin. 213 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag85,00
Apenes, Georg og Tore DyrhaugTyttebærkrigen. Det norske felttog i Sverige 17881988Aschehoug Oslo. 151 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Arrighi, GiovanniThe Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Times2010Verso. 416 sider. Paperback100,00
Arup, ErikUdvalgte afhandlinger og anmeldelser1977Med indledning af Aksel E. Christensen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 2 bind. 488, 481 sider. Originale hellærredsbind200,00
Arup, ErikViggo Hørup. Et Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel1941Udgivet af Politiken. 211 sider. Nydeligt privat halvlæderbind med for- og bagomslag400,00
Assingh, Pauline & Niels Engberg (red.)Marsk Stig og de fredløse på Hjelm2002Ebeltoft Museum/Jysk Arkæologisk Selskab. 344 sider. Originalt bind. 4to200,00
Attman, ArturThe struggle for Baltic Markets. Powers in Conflict 1558 - 16181979Kungl. Vetenskaps - och - Vitterhets - Samhället, Göteborg. 231 sider. Dedikation100,00
aubry, OctaveKejserinde Eugénie1954300 sider. Med begge omslag i pænt privat halvpluviusin85,00
Bach, ErikLa cité de Gênes au XII e siècle1955Classica et Mediaevalia. Dissertationes V. Gyldendal. 176 (60) sider. disputats100,00
Bach - Nielsen, Carsten og Per Ingesman (red.)Reformation, religion og politik2003Aarhus Universitetsforlag. 160 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Badinter, ElisabethKærlighed i tilgift. Moderkærlighedens historie (17. - 20. århundrede)1981Chr. Erichsens Forlag. 316 sider100,00
Balle, SørenStatsfinanserne på Christian 3.s tid1992Aarhus Universitetsforlag. 578 sider. Originalt bind200,00
Balslev - Clausen, ErikBristede hjertebånd. Den vestindiske kirkesag 1904 - 19172017Eksistensen. 175 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to200,00
Bang, GustavKirkebogsstudier. Bidrag til dansk Befolkningsstatistik i Kulturhistorie i det 17. Aarhundrede. Reprografisk optryk 1976Selsakbet for genudsendelse af Kilder til dansk Historie. 142 sider85,00
Barber, MalcolmThe Trial of the Templars1993Canto. 312 sider. Paperback100,00
Barfod, FrDe borgerlige Rigsdagsmænd 1660. Personalhistoriske Oplysning1977. Reprografisk optryk af udgaven fra 1925Dansk Historisk Haandbogsforlag. 272 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Barfod, NielsI unåde. Peter P. Rhode og opgøret med kommunismen2002Gyldendal. 457 sider. Original bind. Tilskrift på titelblad85,00
Bartholin, ThomasThe Anatomy House in Copenhagen2015Museum Tusculanum Press. 222 sider. Originalt bind100,00
Bastholm, EThe History of Muscle Physiology 1950Ejnar Munksgaard. 256 sider. Disputats100,00
Bazant, JanA Concise History of mexico from Hidalgo to Cardenas 1805 - 19401977Cambridge University Press. 222 sider. Paperback85,00
Beatles, DerekThe Risorgimento and the Unification of Italy1981Longman. 176 sider100,00
Bebel, ACharles Fourier. Sein Leben und seine Theorien1890J.H.W. Dietz, Stuttgart. 311 sider + udfoldelig tavle. Originalt hellærredsbind200,00
Bech, Svend CedergreenStruensee og hans tid1989Cicero. 408 sider85,00
Beck, Lean WaageSort skæbne. Drengen der drog i krig og endte i Danmark2006People´s press. 241 sider85,00
Beck, PeterNikolai Laurentius Feilbergs levnedsløb og kredsen omkring ham. præst i vestjylland 1834 - 47 og i Ullerup på Sundeved 1848 - 641981Poul Kristensens Forlag. 183 sider100,00
Becker - Christensen, HenrikSkandinaviske drømme og politiske realiteter. Den politiske skandinavisme i Danmark 1830 - 19501981Arusa - historiske Skrifter. 325 sider150,00
Beevor, AntonyDen spanske borgerkrig 1936 - 19392006Borgen. 543 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Begtrup, GrBeskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark1978 Optryk af udgaven fra 1806Rosenkilde og Bagger. 7 bind. Originale hellærredsbind450,00
Bejder, Peter og Kim Boye HoltFra Huguenotter til Afghanere. Indvandringens historie i Danmark2003Systime. 208 sider. Lidt nusset omslag65,00
Bekker - Nielsen, Tønnes m. flGads Historieleksikon2003Gads Forlag. 696 sider. Originalt bind100,00
Bencard, Mogens Rosenborg Studier2000De Danske Kongers Kronologiske Samling. 275 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Benda, K. et alDie Geschicte Ungarns. Von den Anfängen bis zur Gegenwart1988Corvina, Budapest. 303 sider85,00
Benda, Kalman et alOne Thousand Years. A Concise History of Hungary1988Corvina, Budapest. 277 sider. Paperback85,00
Bengtsson, Allan, og Lars N. HenningenVandrelærere. Rejsende i dansk kultur1996Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 204 sider. Originalt bind100,00
Bennike Madsen, HaakonDet danske skattevæsen. Kategorier og klasser. Skatter på landbobefolkningen 1530 - 16601978Odense Universitetsforlag. 456 sider. Disputats100,00
Berg - Sørensen, Anders og Morten Feilberg Greve (red.)Staten, det er ... Stat og politik - historisk, politologisk og sociologisk1998Roskilde Universitetsforlag. 323 sider100,00
Berg Nielsen, Allan og Jens Vellev (udg.)Arkitekt Frits Uldall - ærkæolog i Jylland1985Hikuin. 77 sider65,00
Berntsen, ArentDanmarks oc Norgis Fructbar Herlighed1971 Reprografisk optrykSelskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 652 sider + register. Originalt bind150,00
Berthelsen, Jens og Abrh. Clod hansenFægtekunsten. Ledetraad i Brugen af Fleuret, Kaarde og Sabel1911Gyldendal. 218 sider. Nydeligt, nyere hellærredsbind med for- og bagomslag (lidt nussede)500,00
Bisgaard, LarsTjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder1988Arusia. 159 sider100,00
Bitel, Lasa MWomen in Early Medieval Europe 400 - 11002002Cambridge University Press. 326 sider. Paperback100,00
Bjarnhof, KarlStøv skal du blive. På spor af Niels Steensen1986Gyldendal. 210 sider. Paperback85,00
Bjerg, Hans ChristianDannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol2006Hovedland. 135 sider. Originalt bind med smudsomslag85,00
Bjerg, Hans ChristianDannebrog - historien om et kristent og nationalt symbol2006Bogklubben. 135 sider. Originalt bind85,00
Bjerg, Hans Christian og Ole L. FrantzenDanmark i krig2005Gyldendals bogklubber. 368 sider. Originalt bind150,00
Bjerge, PoulAarbog for Dansk Kulturhistorie1891 - 1900Lehmann & Stage. 10 bind. Det udkomne 300,00
Bjerge, Poul m.flDanske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskråer1904 - 1938Lehmann & Stage. 5 bind. private halvlærredsbind, bind 5 lidt afvigende. Pænt amatørarbejde600,00
Bjerre, SolvejgLænge siden. Erindringer1992Gyldendal. 218 sider100,00
Bjerre Jensen, BirgitUdnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660 - 17301987Rigsarkivet/G.E.C. Gad. 376 sider. Original bind100,00
Bjerregaard, Jørgen O. m. flKongens bønder i Ballerup i 1700 - tallet1988Ballerup Kommune. 159 sider. 4to100,00
Bjøl, ErlingDa verden gik amok. Politik og kulturhistorie 1914 - 19452005Politikens Forlag. 399 sider. Originalt bind100,00
Bjøl, ErlingDen franske forbindelse. Fra Holger Danske til Sarkozy2009Gyldendals Bogklubber. 287 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Bjørn, Claus1848. Borgerkrig og revolution1999Gyldendal. 266 sider100,00
Bjørn, ClausBonde. Herremand. Konge. Bonden i 1700- tallets Danmark 1981Gyldebdal. 194 sider100,00
Bjørn, ClausH.C. Hansen2004Fremad. 2. oplag. 499 sider. Original hellærredsbind. Stempel på flyveblad100,00
Bjørn, Claus et al. (udg.)Marginaljorder i fortid, nutid og fremtid1992Odense Universitetsforlag. 192 sider100,00
Bjørn, Claus og Benedicte Fonnesbech - Wulff (red.)Mark og menneske. Studier i Danmarks Historie 1500 - 1800. Tilegnet Karl - Erik Frandsen2000Skippershoved. 309 sider. Originalt bind. 4to100,00
Bjørn, Hans et alLeonora Christina. historien om en heltinde1983Acta Jutlandica LVIII. Humanistisk Serie 57. Arkona, Århus. 163 sider100,00
Black, C.FCultural Atlas of the Renaissance1993Prentice Hall. 240 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Blatt, FranzUnder vor Haand og Segl1943Særudgave for de historiske Amtsforeninger. Munksgaards Forlag. 74 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag100,00
Bligaard, MetteFrederiksberg Slot. Kongeborg og Museum1987Tegninger af Lene Andreasson. Poul Kristensen, Herning. 142 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Tvær - 4to100,00
Bloch, MarcFrench Rural History. An Essay on its basic Characteristics1966Routledge & Kegan Paul. 258 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Bloch, MareLand and Land Work in Mediaeval Europe1966Routledge and kegan Paul. 260 sider. Originalt hellæredsbind med smudsomslag100,00
Bloch, SccarOm slangen. I. Om Slangen i Grækenland, Ægypten og Italien (Rom) 1920Udgivet af Dansk Medisinsk - Historisk Selskab. 453, 103 sider + Register. Pænt, samtidigt, privat halvlæderbind200,00
Blom, Grethe Authén et alDet nordiske syn på forbindelsen mellem Hansestæderne og Norden. Det Nordiske Historikermøde i Århus 7. - 9- august 19571972Universitetsforlaget i Aarhus. 195 sider100,00
Blom, Ida (red.)Kvinder fra urtid til nutid1992Politikens Forlag. 2 bind. 810 sider (fortløbende pagineret). Bind I: Indtil år 1500. Bind II: fra 1500 til vore dage. originale hellærredsbind med smudsomslag. Stempel på fribladene, ellers et særdeles fint sæt400,00
Blomberg, Aage FasmerFyns vilkår under svenskekrigene 1657 - 16601973Odense University Press. 697 sider. Heftet, med smudsomslag. Disputats150,00
Blum, JacquesDansk og/eller jøde? En kultursociologisk undersøgelse af den jødiske minoritet i Danmark1973Gyldendals Samfundsbibliotek. 252 sider100,00
Blum, Jacques m. fl. (red.)Danmark for danskere ? En bog om fremmedhad og tolerence i Danmark1985Systime. 62 sider65,00
Blüdnikow, BentBombeterror i København. Trusler og terror 1968 - 19902009Gyldendal. 536 sider. Originalt bind150,00
Blüdnikow, Bent (red.)Opgøret om Den Kolde Krig. En samling af nogle af de bedste indlæg fra de seneste års debat i Berlingske Tidende om Den Kolde Krig2003Peter la Cours Forlag. 383 sider150,00
Bobbio, NorbertHøjre og venstre. Årsager til en betydning af en politisk skelnen1995Hans Reitzels Forlag85,00
Bobé, LouisMoritz hartmann MDCLVI - MDCXCV. dansk og venetiansk orlogskaptajn. Ridder af San Marco og Gouverneur i Trankebar. Danmarks Forbindelser med Republikken venedi1933Levin & Munksgaard Forlag. 238 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind med foromslag. 4to300,00
Bodell, KarlStad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600 - tallet1970Almquist & Wiksell, Stockholm. Akademisk Forlag. 284 sider100,00
Boeck, Kaptajn HectorDanske Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland1940Slesvigsk Forlag. 368 sider + udfoldeligt kort. Stempelpå smudstitelblad100,00
Boesen, GudmundChristian den Femtes Rosenborgtapeter fra Den skånske Krig1949103 sider. Orig. bind og kassette. Fol300,00
Boesen, GudmundDanmarks Riges Regalier1986Udgivet for De Danske Kongers kronologiske samling på Rosenborg. Gyldendal. 251 sider. Originalt hellærredsbind med defekt smudsomslag. 4to150,00
Bogucki, PeterThe Origins of Human Society1999Blackwell Publishers. 475 pages. Paperback. Name on fly leaf150,00
Boisen Schmidt, JStudier over statshusholdningen i Kong Frederik IV ´s regeringstid 1699 - 17301967Gyldendal. 470 sider. Disputats125,00
Boje, PerDanske provinskøbmands vareomsætning og kapitalforhold 1815 - 18471977Erhvervsarkivet/Universitetsforlaget i Aarhus. 434 sider. Disputats150,00
Boje, PerDet industrielle miljø 1840 - 19401976Akademisk Forlag. 145 sider85,00
Bojsen - Møller, Jutta og Annette RosenlundOle Kollerød - forbryder og oprører1979Samleren. 265 sider. med tilskrift fra begge forfattere100,00
Bojsen-Møller, Jutta og Annette RosenlundOle Kollerød - forbryder og oprører1979Samleren. 265 sider85,00
Bokkenheuser, FEfterretninger om Efterslægtsselskabets Skole for Skoleaaret 1906 - 1907190753 sider. Original papbind65,00
Bonde, HansNiels Bukh. En politisk - ideologisk biografi2001Museum Tusculanums Forlag. 2 bind. 910 sider (fortløbende pagineret). Originale bind. Disputats250,00
Boorstin, Daniel jThe Discoverers1985Vintage Books. 745 sider. Paperback. Lamineret100,00
Booth, MichaelDer er et lykkeligt land2013Lindhardt og Ringhof.415 sider 100,00
Bornstein, JytteMin rejse tilbage1994Munksgaard. Rosinante. 182 sider. Tvær - 4to150,00
Boss, WalterDanmarks udenrigspolitik 1720 - 19821982Systime. 256 sider100,00
Bové, MargretheJens Sørensen. Spion og søkorttegner for Christian V1998Eget Forlag. 80 sider. Originalt bind. 4to85,00
Boysen, BennyNannie F - en fortælling om skæbne og slægt2003Dalhus Forlag. 85 sider. dedikation85,00
Bramming, TorbenHvad er et folk ? Overvejelser over folkets danske og europæiske identitet2002Vindrose. 160 sider100,00
Bramsen, BoGeheimeetatsrådindens Hjem. Barndom- og Ungdomserindringer 1912 - 371992Politikens Forlag. 238 sider. Dedikation100,00
Bramsted, E.K. og K.J. Melhuish Western Liberalism. A History in Docoments from Locke to Croce1978Longman. 810 sider. Paperback150,00
Brandt, Ahasver von et alDie Deutsche Hanse als Mittler zwischen Ost und West1963Westdeutscher verlag. 118 sider. Original hellærredsbind100,00
Braskhøj, John et alDet danske klassesamfund 1920 - 19401976Den Jyske historiker. Nr. 9. 191 sider65,00
Braunfels, WolfgangDie Welt der Karolinger und ihre Kunst1968Verlag Georg D.W. Callwey, München. 402 sider. Originalt hellærredsbind med lidt defekt smudsomslag. 4to100,00
Bredal, BjørnManden der ville vise verden. Malthe Conrad Bruun & Malte - Brun2011Gyldendal. 424 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Bredmose Simonsen, HenrikKampen om danskheden. Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika1990Aarhus Universitetsforlag. 256 sider150,00
Bredsdorff, EliasGensyn med fortiden. Udvalgte artikler 1933 - 20002002Forum. 188 sider85,00
Bredsdorff, EliasMedmennesker og modmennesker1994Gyldendal. 202 sider85,00
Bredsdorff, Thomas m. flTil glæden. Om humanisme og humaniora1979Gyldendal. 165 sider. Dedikation85,00
Bregenov Pedersen, Mads og Mads JensenLangballe. En biografi2010People´s Press. 240 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Brems Knudsen, Tonny m.fl. (red.)Danmark og de fremmede. Om mødet med den arabisk - muslimske verden2009Academica. 247 sider100,00
Briand de Crèvecoeur, EOlfert Fischer. københavns modige Forsvarer1944H. Hirschsprungs Forlag. 280 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag 100,00
Bridbury, A.RHistorians and the open society1972Routledge and Kegan Paul.163 sider. Originalt hellæredsbind, smudsomslag mangler65,00
Brimnes, Niels et al (red.)Byens rum - byens liv1991Den jyske Historiker nr. 56. 136 sider85,00
Brimnes, Niels m. flIndien - tradition og nation1997Den jyske Historiker. 77/78. 216 sider. BL65,00
Brimnes, Niels m. flUdvikling, kultur, civilisation1994Den jyske Historiker Nr. 66. 135 sider. BL65,00
Bro - Jørgensen, J.OHeinrich Carl Schimmelmann. En studie i skatmesterens fortid1970Fremad. 252 sider. Heftet, med smudsomslag100,00
Broch, Birte m. flKvinder i opbrud1982Gyldendal. 215 sider100,00
Broholm, H.CDanmark og Romerriget. En kulturhistorisk Skizze1952Bianco Lunos Bogtrykkeri. 122 sider. Original bind. 4to85,00
Brovat, Bjarne NielsenKaj Munk. Krigen og mordet1994Centrum. 485 sider100,00
Brown, AlisonThe Renaissance1999Longman. 139 sider65,00
Brown, DavidDet angelsaksiske England1979111 sider. 4to65,00
Brown, Judith MModern India. The Origin of an Asian Democracy1991Oxford University Press. 429 sider. Paperback100,00
Brucker, Gene (ed.)The Society of Renaissance Florence. A Documentary Study1971Harper Torchbooks. 282 sider65,00
Bruhn, HelgeDannebrog og danske Faner gennem tiderne1949Jespersen og Pios Forlag. 237 sider. 4to150,00
Bruhn, HelgeDannebrog og danske Faner gennem tiderne1949Jespersen og Pios Forlag. 237 sider. Originalt helpluviusinbind. 4to200,00
Brumfiel, Elizabeth M. gary M. Feinman (ed.)The Aztec World2008Abrams, New York. 252 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Brun, FrederikkeMorgendrømmens sandhed1995C.A. Reitzel. 155 sider85,00
Bruun, ChrEnevældens Indførelse i Danmark og Kongelovens Tilblivelse. Nogle Bemærkninger i Anledning af Skriftet: Kongeloven og dens Forhistorie1887G.E.C. Gad. 126 sider. Samtidigt halvlæderbind100,00
Bruun, HenryDen faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900 1977Første Del. Til ca 1880 (det udkomne). Reprografisk optryk af udgaven fra 1938. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 632 sider. Original hellærredsbind200,00
Bruun, HenryPoul Laxmand og Birger Gunnersen. Studier over dansk politik i årerne omkring 15001959Munksgaard. 155 sider. Disputats100,00
Bryld, Carl - johanHans Svane og gejstligheden på stændemødet 16601974Odense University Press. 165 sider85,00
Bryld, Carl - JohanHans Svane og gejstligheden på stændermødet 16601974Odense University Press. 165 sider85,00
Bryld, Claus og Søren Hein Rasmussen (red.)Demokrati mellem fortid og fremtid2003Tiderne skifter. 360 sider85,00
Bryld, Mette et a. (red.)Overgangskvinden. Kvindeligheden som historisk kategori - kvindeligheden 1880 - 19201982Odense Universitetsforlag. 367 sider. Navn på omslaget inderside100,00
Bryson, BillEn kort historie om næsten alt2006Gyldendal. 660 sider. Originalt bind150,00
Brzezinski, MatthewKapløb om rummet - rumfart under den krig2007TV2. 364 sider100,00
Brøndegaard, V.JTid og tidsmåling1969Munksgaard. 72 sider. Original bind 65,00
Brøndsted, JohannesVikingerne1962Gyldendal. 294 sider + udfoldeligt kort. Originalt halvlærredsbind100,00
Brøndsted, JohannesVikingerne2009Broe. 297 sider + kort. Originalt bind85,00
Bråthen, AlfDated wood from Gotland and the diocese of Skara1995Forlaget Hikuin. 130 sider. Originalt bind. Dedikation85,00
Bucharin, NKommunisternes Program (Bolschevismen)(1918)Oversat ved "Rosta". Europæisk Forlag. 183 sider150,00
Buhl, Peter NeerupBag forskningens facade. Den politiserende videnskabelige tredje bølge2005Den Danske Forening. 129 sider85,00
Buhl, Peter NeerupC.E. Frijs - to gange Danmarks redningsmand1996Den Danske Forening. 94 sider65,00
Buhl, Peter NeerupDet nationale gennembrud. Europæiske modstandere og multikulturalismen1999Den danske Forening. 143 sider 85,00
Buhl, Peter NeerupMenneskerettigheder i konflikt: Ytringsfrihed og national selvbestemmelsei en folkevandringstid2001Forlaget Kontrast. 260 sider100,00
Buk - Swienty, TomDommedag Als. 29. juni 1864. Kampen for Danmarks eksistens2011Gyldendal. 473 sider. originalt bind100,00
Buk - swienty, TomKaptajn Dinesen. "Til døden os skiller"2014Gyldendal. 529 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Bull, Edvard m.fl. (red.)Byer og bebyggelse1933Nordisk Kultur XVIII. 99 sider. Privat halvlærredsbind. 4to100,00
Bull, Edvard og Sverre SteenByer og Bebyggelse1933Nordisk Kultur XVIII. 99 sider. 4to65,00
Bundgård Christensen, ClausDanskere på Vestfronten 1914 - 19182010Gyldendal. 536 sider. Originalt bind200,00
Buntzen, AndreasMytteriet i Børnehuset. En Christianhavnsk Fængselshistorie fra 18191909Hermann - Petersens Forlag. 159 sider. nydeligt, senere halvlærredsbind200,00
Burke, PeterVarieties of Cultural History1997Polity Press. 246 sider100,00
Burmeister, Tereza m. flHeks, hore, ærbar kone. Kvindeliv på landet i 1800 - tallet1987Erichsens Forlag. 162 sider. Originalt bind100,00
Burmester, SvenFred og fare. Islam, Østasien og Vesten set af en dansk kosmopolit2007Gyldendal. 255 sider100,00
Busch, MikaelLenz. Stasi - agenten, der blev fanget af fortiden2015Peolpe´s Press. 250 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Busck, SteenVerdenshistorie. Jægersamfundet, bondesamfundet og kapitalismen. Tiden indtil 18141980Munksgaard. 334 sider85,00
Buur, Chr. Folkeundervisning i aarhus før 1814. Et Bidrag til de danske Skolers Historie1915Albert Bayers Forlag. 150 sider. Privat halvlæderbind150,00
Bøggild - Andersen, C.OHannibal Sehested. En dansk Statsmand1946 - 1970Hirschsprung, Universitetsforlaget i Aarhus. 2 bind. 629, 604 sider. Bind 1 indbundet i smukt privat halvlæderbind med for- og bagomslag, bind 2 heftet400,00
Bøggild - Andersen, C.OStatsomvæltningen i 1660. Kritiske studier over kilder og tradition1971Universitetsforlaget i Aarhus. 463 sider. Originalt halvlærredsbind150,00
Böll, HDemokrati og terrorisme eller forsvar for republikken. Breve om situationen i Vesttyskland 19771978Samlerens Bogklub. 220 sider65,00
Callesen, Gerd og Hans - Norbert LahmeDen danske arbejderbevægelses programmatiske dokumenter og love (1871 til 1913)1978Odense universitetsforlag. 148 sider85,00
Cameron Lyons, Malcom og D.E.P. JacksonSaladin. The Politics of the Holy War1997Cambridge University Press Canto. 456 sider. Paperback. Stempel på friblad 100,00
Camre, MogensFrihedens land. Europa, Danmark og truslen mod folkestyret2006Lysia. 277 sider100,00
Camusso, LorenzoRejsebog Europa 1492. Veje gennem den gamle verden1992G.E.C. Gads Forlag. 288 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Cannadine, DavidHistory in our Time1998Yale University Press. 308 sider. Orginalt hellærredsbind med smudsomslag. Tilskrift på flyveblad100,00
Carew, TomJihad ! Den hemmelige krig i Afghanistan2001Lademann. 254 sider. Originalbind85,00
Carletti, FrancescoMy Voyage Around the World1965Methum. 270 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Carlsen, Carl JørgenEn mordgåde fra guldalderen. Fiktion og fakta2005Holkenfeldt. 325 sider100,00
Carlsen, HenningFlyvske billeder. En i princippet sandfærdig beretning2000Gyldendal. 234 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Carr, E.HStudies in Revolution1964The Universal Library. Grosset & Dunlap. 226 sider85,00
Caspersen, MartinTo opdagere paa RejseUden årEget Forlag Kriminalassistent Caspersen. 236 sider. Smukt privat halvlæderbind200,00
Casson, LionelTravel in the Ancient World1994The Johns Hopkins University Press. 391 sider100,00
Castles, Stephen og Mark J. MillerThe Age of Migration. International Population Movements in the Modern World1993MacMillan. 306 sider. Paperback. Stempel på titelblad85,00
Chadwick, NoraThe Celts. With an Introductory Chapter by Barry Cunliffe1997Penguin Books. 306 sider. Paperback85,00
Chadwick, Nora KCektic Britain1967Thames & Hudson. 238 sider. Originalt hellærresbind uden smudsomalg. Stempel på flyveblad65,00
Chaliard, Gérord og Jean - Pierre RageaudThe Pinguin Atlas of Diasporas1995Viking Penguin. 182 sider. Originalt bind med smudsomslag. Stempel på titelblad100,00
Chomsky, NoamLetters from Lexington. reflections on Propaganda1993167 sider85,00
Christensen, Aksel EDanmark, Norden og Østersøen. Udvalgte afhandlinger1976Den danske historiske Forening. 282 sider. Originalt bind100,00
Christensen, Aksel EKongemagt og aristokrati. Epoker i middelalderlig dansk statsopfattelse indtil unionstiden1976Akademisk Forlag. 244 sider100,00
Christensen, Aksel EVikingetidens danmark. Paa oldhistorisk Baggrund1977Akademisk Forlag. 311 sider + kort. Original hellærredsbind med smudsomslag. Navn på bindets inderside150,00
Christensen, AllanDemokratiets kulturer1993Columbus. 154 sider. Original bind85,00
Christensen, JensSocialdemokratiet i Danmark 1910 - 19301977Den jyske historiker nr. 12. 219 sider85,00
Christensen, JensStorlandbrug - industrifinansiering 1850 - 19151984Landbohistorisk Selskab. 169 sider85,00
Christensen, Lars"En lykkelig sejrvinding". Svenskerne på Østfyn2009Østfyns Museer. 180 sider. originalt bind100,00
Christensen, LorenzDet tredie Ting. 1. Del1943Dansk Bogkreds. 560 sider. Privat halvlærredsbind. Dedikation til Helge Bangsted850,00
Christensen, Ole H.Storlandbrug under omformning. Uddrag af danske godsforvalterbreve 1784 - 17921982Landbohistorisk Selskab. 335 sider. Originalt bind100,00
Christensen, OveJens kraft 1720 - 1765. biografisk Skitse1988Dansk Historisk Håndbogsforlag. 95 sider. Originalt helfablea85,00
Christensen, Søren Bitsch (red.)Den moderne by2006Dansk Center for Byhistorie/Aarhus Universitetsforlag. Danske bystudier 3. 402 sider. Originalt bind150,00
Christensen, Tommy P. m. flDet arbejdende folks kulturhistorie1987 - 1990SiD/Fremad. 3 bind. 308, 416, 415 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag250,00
Christensen, WilliamDansk statsforvaltning i det 15. Århundrede1903O Kommission hos Universitetsboghandler G.E.C. Gad. 749 sider. privat halvlæderbind200,00
Christensen, WilliamMissiver for Kongerne Christian I.s og Hans´s Tid1912 - 1914Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 2 bind. 307, 471 sider. Nydelige private hellærredsbind med skindtitelfelter. 4to800,00
Christensen, WilliamUnionskongerne og Hansestæderne 1439 - 14661974 Reprografisk optryk af Christensens disputats fra 1895Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 451 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Christiansen, Erik og jens Chr. manniche (red.)Historiens ansigter1991Aarhus Universitetsforlag. 168 sider100,00
Christiansen, Niels FinnDen politiske ordfører. Hartvig Frisch 1935 - 19401999Christian Ejlers´ Forlag. Originalt bind med smudsomslag85,00
Christmas, WalterKong Georg I. Prins af Denmark1913Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 595 sider. Velholdt, origiganalt hellærredsbind. 4to300,00
Christmas - Møller, IngeborgPå fattighuset. greve Hospital og andre fattighuse på landet i 1700 - og 1800- tallet1979Nationalmuseet. 170 sider85,00
Christmas - Møller, WilhelmChristmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti19932 bind. 262, 356 sider. Forlagsstempel på smudstitelbladet250,00
Christoffersen, PederDanmark i det 20. århundrede2006Gyldendal. 728 sider. originalt bind. 4to150,00
Christoffersen, Peder ("Pedro")Danmarks værste skurke2005Gyldendal. 186 sider. Originalt bind85,00
Christoffersen, Peder ("Pedro")Danmarkshistorien. En krønike fra Oldtiden til nu2009Gyldendal. 724 sider. Originalt bind150,00
Churchill, Winston STaler1965Gyldendals uglebøger. 279 sider65,00
Cipolla, Carlo MCristofano and the Plague. A Study in the History of Public Health in the Age of Galileo 1973Collins. 188 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Cipolla, Carlo MPublic Health and the medical Profession in the Renaissance1976Cambridge University Press. 136 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Classen, PeterKarl der Grosse, das Papsttum und Byzans. Die Begründung des karolingischen Kaisertums1988Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen. 107 sider. Originalt hellærredsbind med smudssomslag100,00
Clausager, AHusmandsbrugets økonomiske Værdi1930Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 169 sider. Omslaget lidt nusset65,00
Clausen, Claus (red.)Ungdommens historie. En antologi1985Tiderne Skifter. 259 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Clemmensen, NielsBønderne og landboreformerne 1750 - 18101988Gyldendal. 143 sider65,00
Clemmensen, NielsInteresse og politik i dansk landbrug i det 19. århundrede1981Gyldendal. 190 sider100,00
Cliff, Tony Rosa Luxemburg - en politisk biografi1973Politisk revy serien. 107 sider65,00
Clogg, RichardA Short History of Modern Greece 1988Cambridge University Press. 244 sider85,00
Cohm, EinarØkonomi og Politik i Danmark 1848 - 18751967G.E.C. Gads Forlag. 215 sider100,00
Coles, JohnForsøg med fortiden1975Wormianum. 183 sider100,00
Colinelli, PaoloMathilde und der Gang nach Canossa. Im Herzen des Mittelalters1998Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 343 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Coninck - Smith, Ning de m.fl. (red.)Historiens kultur. Fortælling, kritik, metode. Tilegnet Niels Finn Christensen1997Museum Tusculanums Forlag. 336 sider150,00
Coninck - Smith, Ning de m.fl. (red.)Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countries 1850 - 19901997Odense University Press. 211 sider. Originalt bind150,00
Coss, PeterThe Knight in Medieval England 1000 - 14001996Alan Sutton Publishing. 191 sider. Originat bind med smudsomslag. Stempel på smudstitelblad100,00
Cour, Vilh. laEnd en Dyst - Fire Forelæsninger ved Oslo Universitet Februar 19461946Samlerens Forlag. 119 sider65,00
Cour, Vilh. laMed Far i Felten. På grundlag ag breve fra 18641964Gyldendal. 184 sider. Pænt, privat helpluviusin med foromslag150,00
Crèvecour, E. Briand deHerluf Trolle. Kongens Admiral og Herlufsholm Skoles Skrifter1959C.A. Reitzels Forlag. 162 ider65,00
Croce, BenedettoHistory of Europe in the Nineteenth Century1965Unwin University Books. 375 sider. Paperback100,00
Crosby, Alfred WDen ekologiska imperialismen. Europas biologiska expansion 900 - 19001999SNS Förlag. 335 sider. Original bind100,00
Crosby, Alfred WThe Measure of Reality. Quantification and Western Society 1250 - 16001998Cambridge University Press. 245 sider. Paperback100,00
Dahl, FranzFrederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826. En aktmæssig fremstilling1929Gyldendal. 211 sider. Privat hellærredsbind med for- og bagomslag (Jens E. Hansen)350,00
Dahl, Hans FredrikVidkun Quisling1991, 1992Aschehoug. 2 bind. Bind 1: En fører bliver til. 536 sider. dedikation. Bind 2: En fører for fall. 746 sider. Begge i hellærredsbind med smudsomslag 250,00
Dahl, HenrikSpildte kræfter. Hvorfor venstrefløjen i virkeligheden er fortabt2011Gyldendal. 152 sider85,00
Dahlerup, Troels11 kapitler af Danmarks historieUden årForlaget Misteltenen, Ringe. 96 sider. Originalt bind85,00
Dahlerup, TroelsStudier i senmiddelalderlig dansk Kirkeorganisation1963G.E.C. Gads Forlag. 185 sider100,00
Dahlerup, UrsulaBaronessens Erindringer 1840 - 19251991Gyldendals Bogklubber. 443 sider100,00
Dalberg, C.A.S. og P.M. PlumMetropolitanskolen gennem 700 Aar1916Under Medvirkning af Axel Sørensen, J. Østrup, H.U. Ramsing, N.M. Plum o. Fl.. Gyldendalske Boghandels Sortiment. 384 sider. Pænt, solidt, privat helpluviusin300,00
Dalgård, SunePoul Laxmands sag. Dyk i dansk historie omkring år 15002000Videnskabernes Selskab. 233 sider100,00
Damgaard Petersen, IbEt internationalt systems sammenbrud. Forholdet mellem magterne 1870 - 19401969Munksgaard. 346 sider. Original bind100,00
Damm, IngeBørn i historien1983Mallings. 159 sider85,00
Damsholt, NannaKvindebilledet i dansk højmiddelalder1985Borgen. 338 sider. Disputats100,00
Damsholt, Nanna (red.)Indefra. Europæiske kvinders historie belyst ved kildetekster1999Museum Tusculanums forlag. 264 sider. Originalt bind100,00
Damsholt, Nanna m. fl. (red.)Kirkehistorier. Rapport fra et middelaldersymposium1996Museum Tusculanums Forlag. 182 sider100,00
Danstrup, JohnEsgruserhaandskriftet, en Adam af Bremen - Afskrift af Otto Sperling den Yngre 1943Videnskabernes Selskab/Ejnar Munksgaard. 98 sider. Fugtplet på de første sider. Dedikation. 4to85,00
Darwin, JohnAfter Tamerlane. The Global History of Impire since 14052007Penguin/Allan Lane. 574 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag200,00
Daugbjerg, Søren Martinus Wested. En landsbylærer2003Poul Kristensen, Herning. 135 sider85,00
Davidsen - Nielsen, HansEn højere sags tjeneste - PET under Den Kolde Krig 2008Politikens Forlag. 399 sider100,00
Davis, RalphThe Rise of Atlantic Economies1975Weidenfeld and Nicolson, London. 352 sider. Paperback100,00
Davis, Richard BealeIntellectual Life in the Colonial South 1585 - 17631978The University of Tennessee Press, Knoxville. 3 bind. 1810 sider (fortløbende pagineret). Originale hellærredsbind. Original kassette. Pænt sæt450,00
Day, DavidThe Quest for King Arthur1995De Agostini Editions. 176 sider. original hellærredsbind med smudsomslag. navn på flyvebladets inderside100,00
Dean, WarrenRio Claro. A brazilian Plantation System 1820 - 19201976Stanford University Press. 234 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Debus, Allen GMan and Nature in the renaissance1995Cambridge University Press. 159 sider100,00
Degn, OleUrbanisering og industrialisering. En forskningsoversigt1978Akademisk Forlag. 160 sider100,00
Degn, Ole (ed.)The Sound Toll at Elsinore. Politics, Shipping and The Collection of Duties 1429 - 18572017Museum Tusculanums Press. 623 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag250,00
Degn, Ole (red.)Tolden i Sundet. Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429 - 18572010Told- og Skattehistorisk Selskab. 671 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag250,00
Dehn - Nielsen, HenningDanmarks Konger og Regenter. Fra Hugleik til Margrethe 21996Holkenfeldt. 400 sider. Originalt bind100,00
Diaz, BernalThe Conquest of New Spain1983Penguin Classics. 412 sider + kort. Paperback65,00
Dinesen, ThomasBoganis. Min fader, hans slægt, hans liv og hans tid1972Gyldendal. 135 sider. Pænt, privat halvlæderbind100,00
Dirckinck - Holmfeld, GregersChristian 4.s København 2006Politikens Forlag. 2. oplag. 207 sider. Originalt bind. 4to 150,00
Dombernowsky, LotteLensbesidderen som amtsmand. Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671 - 18491983Administrationshistoriske Studier nr. 8. Rigsarkivet/G.E.C. Gads Forlag. 525 sider. Original bind. Disputats200,00
Dragsbo, Peter (red.)Christian III og Dronning Dorotheas anetavler i Sønderborg Slotskirke2010Historisk Samfund for Als og Sundeved. 99 sider. Originalt bind 85,00
Dreier, FrederikFolkenes Fremtid. Tekster om ideologikritik og arbejderorganisation1973Gyldendals Uglebøger. 254 sider. Navn på smudstitelblad 85,00
Dreier, FrederikFolkes Fremtid. Tekster om ideologikritik og arbejderprganisation 1973Gyldendals Uglebøger65,00
Dreier, FrederikSamlede Skrifter2003Det Danske sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzel. 5 bind. Originale bind500,00
Drummond, HumphreyThe Queen´s Man. james Hepburn, Earl of Bothwell and Duke of Orkney, 1536 - 15781975Leslie Frewin of London. 193 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag85,00
Du Bois, W.E. BurghardtThe World and Africa. An Inquiry into the part which Africa has played in the world history1975International Publishers. 352 sider. Paperback100,00
Duby, Georges Love and Marriage in the Middle Ages1994Polity Press. 231 sider100,00
Duedahl, Poul (red.)Jeg har aldrig kendt mage til land ... Rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år2002Aschehoug. 318 sider. Originalt bind100,00
Duffy, PeterBrothers in Arms. The True Story of Three Men Who Defired the Nazis, Saved 1.200 Jewes, and Built a Village in the Forest2003BCA. 302 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Duverger, MauriceJanus. Vestens politiske og økonomiske udvikling1973Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 226 sider100,00
Dybdahl, VagnPartier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet 1880 - 19131969Udgivet af Erhvervsarkivet/Universitetsforlaget i aarhus. 2 bind. 406, 235 sider. Disputats200,00
Dybdahl, Vagn m. fl. (red.)M.P. Bruuns Dagbog 1856 - 741961Universitetsforlaget i Aarhus. 312 sider. Original halvlærredsbind85,00
Dybdal, IdaI genskæret fra Amaliegaden, Johan Frederik Topsøe´s breve fra 1830´ernes København1995Poul Kristensen, Herning. 255 sider100,00
Døør, Jørgen Historiefilosofi1973Berlingske Leksikon Bibliotek. 316 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Ege, OleTabu. Fra forbud til frihed2009People´s Press. 281 sider. Originalt bind100,00
Eggers - Lura, AldoAdmiralen, Kongen & Kaptajnen. Danskere i elefanternes rige1998Høst & Søn. 159 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag.4to150,00
Ehlers, SørenUngdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900 - 19252000Alinea. 281 sider. Disputats100,00
Ehrenberg, MargaretWomen in Prehistory1995British Museum Press. 192 pages. Paperback150,00
Eisler, RianeSkålen og sværdet. Kulturhistorie i et nyt kønspolitisk perspektiv1994Gyldendal. 292 sider100,00
Ejner HovesenLægen Ole Worm 1588 - 1654. En medicinhistorisk undersøgelse og vurdering1987Aarhus Universitetsforlag. 367 sider. Originalt bind. Disputats200,00
Ekrem, Inger m. fl. (red.)Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100 - tallets Norge2000Museum Tusculanums Forlag. 329 sider100,00
Elbjørn, Kasper og david Gress (red.)20 begivenheder der skabte Danmark2006Gyldendal. 413 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Elgklou, LarsFamilien Bernadotte - en kongelig slægtskrønike1997Høst & Søn. 312 sider + stamtavle. Exlibris på smudstitelblad100,00
Ellegaard, LasseI rosens favn. Krigen i socialdemokratiet1996Centrum. 187 sider100,00
Ellehøj, SvendDen ældste norrøne historieskrivning1965Munksgaard. 325 sider + tillæg. Lidt nusset omslag. Disputats100,00
Ellehøj, SvendStudier over den ældste norrøne historieskrivning1965Munksgaard. 325 sider + udfoldeligt tillæg. Disputats150,00
Ellemann-Jensen, UffeFodfejl. da Danmark svigtede under Den kolde Krig2004Gyldendal. 379 sider. Original bind med smudsomslag125,00
Ellemann-Jensen, UffeØsten for solen. Et helt Europa2002Gyldendal. 166 sider65,00
Eller, Edv. et alDe Danske Ungdomsforeninger i femogtyve Aar1928Udgivet af De Danske Ungdomsforeninger. Medindbundet Dansk Ungdom Nr. 1 1953 med omtale af 50årsdagen. 83 sider. Pænt privat halvlærredsbind100,00
Elliott, J.HImperial Spain 1469 - 17161965Edward Arnold. 411 pages. Publisher´s Cloth with dust jacket100,00
Eluère, ChristianeThe Celts. First Master of Europe1993New Horizons. 175 sider65,00
Enemark, PStudier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede. Med særligt henblik på dansk okseeksport19712 bind. 349, 303 sider + bilag. Disputats250,00
Enemark, PoulFra Kalmarbrev til Stockholms blodbad. Den nordiske trestatsunions epoke 1397 - 15211979Nordisk Ministerråd7Gyldendal. 166 sider85,00
Enemark, PoulKriseår 1448 - 1451. En epoke i nordisk unionshistorie1981Akademisk Forlag. 341 sider100,00
Engberg, HanneEn frigørelseshistorie. Margrethe Vullum 1846 - 19181994Gyldendal. 383 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Engberg, HanneEn kærlighedshistorie. Maria og Orla Lehmann 1843 - 491991Gyldendal. 361 sider100,00
Engberg, JensDansk Finanshistorie i 1640 ´erne1972Universitetsforlaget i Aarhus. 356 sider. Original bind150,00
Engberg, JensDanskernes historie1982Dansk Historielærerforening. 127 sider. Originalt bind. 4to85,00
Engberg, JensDen internationale Arbejderforening for Danmark1985, 1992SFAH/ABA. 2 bind. 428, 610 sider. Originale hellærredsbind300,00
Engberg, JensDen Internationale Arbejderforening for Danmark. aktstykker til belysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra august 1871 til slaget på Fælleden i maj 18721985Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie. 428 sider. Original hellærredsbind. 4to150,00
Engberg, JensDet slesvigske spørgsmål 1850 - 18531968Historisk Samfund for Sønderjylland. 405 sider. Original hellærredsbind100,00
Engberg, JensDyre lærepenge. Den store havnestrejke i 18971985Husets Forlag. 162 sider100,00
Engberg, JensKilder til dansk historie i engelske arkiver1968Rigsarkivet. 199 sider85,00
Engberg, Lars AReflexivity and Political Participation - a study of re - embedding strategies2000Department of Social Sciences Roskilde University. 298 sider. Dedikation100,00
Engberg, PoulHalvgudelivet i dødningesal. Træk af folkehøjskolens indre historie1988Omslag af Sven Havsteen - Mikkelsen. Anis. 111 sider85,00
Engel, HansPå Sotshomen1997Aschehoug. 3. oplag. 455 sider100,00
Engels, FrederickThe Origin of the Family, Privat Property and the State1993Pathfinder. 259 sider. Paperback65,00
Engelstoft, Povl og Hans JensenBidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 - 19001980Reprografisk genudgivelse af udgaven fra 1931. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 424 sider. Original bind150,00
Engelstoft, Povl og Hans Jensen (red.)Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 19001980. Reprografisk optryk af udgaven fra 1931Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 424 sider. originalt bind100,00
Engelstoft, Povl og Hans Jensen (red.)Mænd og meninger i dansk Socialpolitik 1866 - 19011979Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 174 sider100,00
Engeltoft, Povl og Frantz Wilhelm WendtHaandbog i Danmarks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage1934Gyldendal. 484 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Engeltoft, Povl og Hans Jensen (red.)Sociale Studier i dansk Historie efter 18571978Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 191 sider100,00
Enzenberger, Hans MagnusÅh Europa! Iagttagelser fra syv lande med 2n epilog fra år 20061988Samlerens Bogklub. 372 sider100,00
Erichsen, John og Mikkel Venborg PedersenHerregården2009Dansk Bygningsarv. 4 bind. Gods og samfund - Anlæg, interiør og have - Drift og landskab - Moderne brug og bevaring. Originale bind. Nydeligt sæt. 4to500,00
Eriksen, SidselSøster Silfverbergs sorger. Historien om hvordan en søndagsskolelærerinde blev afholdsagitator og feminist1993390 sider85,00
Eriksson, Henning SSkånemarkedet1980Wormianum. 152 sider85,00
Erslev, KrKonge og Lensmand i det sextende Aarhundrede1970Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. 209, LIII sider100,00
Erslev, KrKonge og Lensmand i det sextende Aarhundrede. Studier over Statsomvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde1879Jacob Erslevs Forlag. 207, LIII sider. Samtidigt halvlærredsbind. Disputats150,00
Erslev, KrValdemarernes Storhedstid. Studier og Omrids1972Universitetsforlaget i København. 312 sider100,00
Erslev Andersen, LarsDen amerikanske orden. U.S.A. og det moderne Mellemøsten2005Aschehoug. 256 sider. Original bind100,00
Erslev Andersen, LarsDen Tabte Uskyld. Verdensorden - Værdikamp - Islamisme2006Syddansk Universitetsforlag. 176 sider100,00
Eskildsen, ClausDansk Grænselære1937C.A. Reitzels Forlag. 196 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Etting, VivianFra fællesskab til blodblad. Kalmarunionen 1397 - 15201998Gyldendals Bogklubber. 230 sider. Originalt bind. Stempel på flyveblad100,00
Etting, VivianMargrete den Første1986Palle Fogtdal. 214 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Etting, VivianMargrethe den Første1986Palle Fogtdal. 214 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
EugippiusOptegnelser til en Levnedsskildring over Den hellige Severinus1904I oversættelse ved H.H. Lefolii. Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse. Karl Schønbergs Forg. 108 sider. Nyere, privat halvlærredsbind150,00
Evert, EigilFLS - Klanen. Historien om Christian Kjær og familierne bag Danmarks største industrivirksomhed2009Børsens Forlag. 228 sider. Original bind100,00
Faber, Søren et alDaniel Bølling. Dagbøger 1848 - 18512001Poul Kristensens Forlag, Herning. 95 sider65,00
Faber, Søren m. fl. (udg.)Daniel Bølling Dagbøger 1848 - 18512001Poul Kristensen, Herning. 95 sider65,00
Fabricius, ADanske Minder i Normandiet. Med tre kårt1897Emm. langhoffs Forlag. 336 sider. privat halvlærredsbind200,00
Fabricius, Albert og harald HattHaandbog i Slægtsforskning1943J.H. Schultz Forlag. 374 sider. Privat halvlæderbind200,00
Fabricius, KnudGriffenfeld1910J.L. Lybeckers Forlag. 316 sider. Samtidigt privat halvlæderbind med foromslag150,00
Fabricius, KnudSkaanes Overgang fra Danmark til Sverige1906 - 1958Gyldendal/Rosenkilde og Bagger/Schultz. 4 bind. Bind 2 med fold på omslaget600,00
Fabricius, KnudSkaanes Overgang fra Danmark til Sverige1972. Reprografisk påtryk af førsteudgaven, der udkom fra 1906 til 1958Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 4 bind i 3 dele. Originale hellærredsbind300,00
Fabritius, AlbertDanmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536 - 19351946Andr. Fred. Høst & Søb. 186 sider. Pænt nyerehellærredsbind med foromslag. 4to. Disputats350,00
Fabritius, Albert og Harald HattHåndbog i slægtsforskning1963J.H. Schultz Forlag. 3. udgave. 277 sider85,00
Fabritius, Albert og Harald HattHåndbog i slægtsforskning1982J.H. Schultz Forlag. 277 sider85,00
Falbe - Hansen, VStavnsbaands - Løsningen og Landboreformerne set fra Nationaløkononomiens Standpunkt1975. Reprografisk genudgivelse af udgaven fra 1889Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 162 sider. Originalt bind100,00
Falck - Jensen, A. og H. Hjorth - NielsenCandidati og examinati juris 1736 - 1936. Candidati politices 1852 - 1936. Candidati actuarii 1922 19361954 - 1959I kommission hos G.E.C. Gad. 5 bind. Originale helpluviusinbind. 4to500,00
Faludi, SusanTilbageslag. Den uerklærede krig mod kvinderne1993Munksgaard. 483 sider100,00
Fanon, FrantzRacisme og kultur1967Sirius. 92 sider65,00
Feldborg, A. AndersenDenmark Delineated or Sketches of the Present State of that Country 1824Optryk 1976Orig. bind100,00
Feldbæk, OleDansk neutralitetspolitik under krigen 1778 - 1783. Studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser1971G.E.C. Gads forlag. 212 sider. Original hellærredsbind100,00
Feldbæk, OleIndia Trade under the Danish Flag 1772 - 18081969Studenterlitteratur. 359 sider. Disputats100,00
Fellows - Jensen, Gillian (ed,)Denmark and Scotland:the cultural and enviroment resources of small nations1999Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 256 sider100,00
Fenger, NielsHr. Sørens henrettelse. Mordet i Vejlby1976Poul kristensen, Herning. 185 sider100,00
Fenger - Grøn, Carsten og Malene GrøndahlFlygtningenes Danmarkshistorie 1954 - 20042004Aarhus Universitetsforlag. 424 sider100,00
Fernández - Arnesto, FelipeÅrtusindet. De seneste tusind års historie1997Gyldendal. 830 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Forlagsstempel på smudstitelblad200,00
Fink, JørgenStorindustri eller middelstund. Det ideologiske opgør i Det konservertive Folkeparti 1918 - 19202000Aarhus Universitetsforlag. 357 sider. Originalt bind125,00
Fink, TroelsOtte foredtag om Danmarks krise 1863 - 641964Universitetsforlaget i Aarhus. 88 sider65,00
Fischer, PaulFilm, frygt og propaganda. En sand beretning om hvordan Kim Jong - Ils uhylige filmforelskelse førte til verdens mest spektakulære kidnapning2015Kristeligt Dagblads Forlag. 371 sider100,00
Flamand, L.JChristian den Syvendes Hof eller Struensee og Caroline Mathilde. En sand Fremstilling af de vigtigste Begivenheder under Christian den Syvende, efter de nyeste Kilder og mundtlige Beretninger af Samtidige; med 8 Portraiter1855Trykt hos J.G.Salomon. Andet Oplag. 768 sider. Nyere, privat halvlærredsbind. bindet er pænt og bogen er komplet, men både tekst og billeder er plettede 100,00
Flaux, A. deDu Danmark. Impressions de voyage. Apercus historiques et considerations sur le passé, le present et l`avenir de ce pays1862Firmin Didot Frères, Paris. 361 sider. Nydeligt, nyere hellærredsbind med for- og bagomslag850,00
Fleischer, JensPolitikens Håndbog i lokalhistorie1991Politikens Forlag. 215 sider. original bind. Stempel og tilskrift på flyveblad65,00
Fluck, Toby KnobelErindringer om mit liv i en polsk landsby 1930 - 19491990Gyldendals Bogklubber. 122 sider. Original bind med smudsomslag 85,00
Fode, HenrikJ.A.K. Jord. Arbejde. Kapital - en bevægelse i og med tiden2008Uden Forlag. 178 sider. Originalt bind100,00
Fonseca, IsabelDen lange vej. Sigøjnerne og deres rejse1997Oversat af Nina Bolt. Bogkluben Samtid. 348 sider150,00
Foss, GretheAnna Komnena.Øst og Vest under første korstog1981179 sider65,00
Fox-Davies, A.CA Complete Guide to Heraldry1978647 sider. 779 illustrationer og 8 farvetavler. Originalt bind200,00
Frandsen, Karl - ErikOkser på vandring. Produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600 - tallet1994Skippershoved. 155 sider. Originalt bind. Stempel på flyveblad85,00
Frandsen, Karl - Erik (red.)Kongens og Folkets København - gennem 800 år. Brikker til en mosaik1996Københavns Universitet, Institut for Historie/Skippershoved. 273 sider100,00
Frandsen, N.HMordet på Store Hans1985Bønhasen. 140 sider65,00
Frank, Andre GunderWorld Accumulation 1492 - 17891978Macmillan. 303 sider. Paperback 100,00
Fraser, AntoniaThe Weaker Vessel. Woman´s lot in seventeenth - century England1993Mandarin. 612 sider. Paperback100,00
Fridericia, J.AAdelsvældens sidste Dage. Danmarks Historie fra Christian IV´s Død til Enevældens Indførelse1894P.G. Philipsens Forlag. 550, LXVII sider. Samtidigt halvlæderbind150,00
Fridericia, J.AAktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie1888Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 332 sider100,00
Fridericia, J.AAktstykker til Oplysning om stavnsbaandets Historie1973Reprografisk optryk af udgaven fra 1888. Udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 332 sider. Original hellærredsbind100,00
Fridericia, J.AAktstykker til Oplysnings om Stavnsbaandets Historie1888I Kommission hos Rudolph Klein. 332 sider. nydeligt nyere hellærredsbind med for- og bagomslag (Jens E. Hansen)400,00
Fridericia, J.AAldelsvældens sidste Dage. danmarks Historie fra Christian IV´s Død til Enevældens Indførelse (1648 - 1660)1969Reprografisk optryk af udgaven fra 1894. Selskabet for Udgivelse af kilder til Dansk Historie. 550 ? LXVII sider. Original hellærredsbind150,00
Fridericia, J.ADanmarks ydre politiske historie 1629 - 1635 samt 1635 - 16451972 Optryk af udgaven fra 1876Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 2 bind. 314, 524 sider. Originale hellærredsbind250,00
Fridericia, J.ADanmarks ydre politiske Historie fra Freden i Lybek til Freden i Kjøbenhavn 1876, 1881Jacob Erslevs Forlag. 2 bind (det udkomne). 314, 524 sider. Bind 1 med dedikation til Professor Edvard Holm.Samtidige halvlæderbind. Disputats400,00
Fridericia, J.AStudier over Adelsvældens Historie. Udvalgte afhandlinger og anmeldelser1979Med introduktion ved E. Ladewig Petersen. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 664 sider. Originalt hellærredsbind150,00
Friedman, Milton og RoseDet frie valg. Et personligt vidnesbyrd1981G.E.C. Gad. 358 sider100,00
Friedrich, Carl JPolitisk teori - en introduktionUden årPaludans fiol - bibliotek. 157 sider85,00
Friis, AstridKansler Johan Friis´første aar1970Nytryk. 182 sider65,00
Friis, AstridRigsraadet og Statsfinanserne . i Christian III´s Regeringstid1970Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. 140 sider85,00
Friis - Jensen, KarstenSaxo og Vergil. En analyse af 1931 - udgavens Vergilparalleller1975Museum Tusculanum. 104 sider65,00
Friis - Jensen, Karsten (ed.)Saxo Grammaticus. A Medieval Author Between Norse and Latin Culture1981Museum Tusculanum Press. 183 sider100,00
Friisberg, ClausDen danske vej fra enevælde til monarki. Borger og bonde i overgangsårene 1830 til 18481998Vestjysk Kulturforlag, Varde. 241 sider100,00
Friisberg, ClausFra revolution til verdenskrig - forandringernes århundrede. Verdenshistorie 1789 - 19141982Vestjydsk Kulturforlag, Varde. 304 sider100,00
Frisch, HartvigFra Brest - Litowsk til Rapallo. Europas politiske Historie 1917 - 19221936Udvalget for Folkeoplysnings fremme. 2 bind. 213, 256 sider. Pæne, solide, private helpluviusinbind400,00
Fritzbøger, BoVandets veje. Skjern Ås miljøhistorie gennem 350 år2009Gyldendal. 384 sider200,00
Frølund, ThomasMinder om min Barndoms Egne og Mennesker1973Udgivet af Anna og Michael Jensen Tjørning/Herning. 65 sider85,00
Frølund, ThomasOptegnelser om min Slægt og min Barndom 1968Udgivet af Anna og Michael Jensen Tjørning/Herning. 130 sider85,00
Fuentes, Carlos Det begavede spejl. Tanken om Spanien og Den ny VerdenUden årGyldendal. 376 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Fussing, Hans FStiernholm Len 1603 - 1661. Studier i Krongodsets Forvaltning1951I Kommission hos Ejnar Munksgaard. 312 sider. 4to200,00
Fussing, Hans HBybefolkningen 1600 - 1660. Erhvervsfordeling. Ambulans. Indtjeningsevne1957Universitetsforlaget i Aarhus. 125 sider. Original bind85,00
Fussing, Hans HHerremand og Fæstebonde. Studier i dansk Landbrugshistorie omkring 16001942Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 518 sider. Lidt nusset omslag. Disputats150,00
Fussing, Hans HStiernholm Len 1603 - 1661. Studier i Krongodsets Forvaltning1951Ejnar Munksgaard. 312 sider. Nydeligt, privat hellærredsbind med for- og bagomslag. (usigneret, men næsten helt sikkert Jens E. Hansen) 350,00
Fønss, Thyge ChristianPortrætter af en dronning. Dronning Margrethe den II i portrætkunsten 1972 - 20122011Kleart. 287 sider. Originalt bind. 4to150,00
Gad, Tue og BodilAt gavne og fornøje - en læsebog fra middelalderen1991C.A. Reitzels Forlag. 148 sider85,00
Gade, Sven OveElefanten. En biografi om Flemming Juncker2007Gyldendal. 437 sider150,00
Gade, Sven OveFrode Jakobsen. En biografi2004Gyldendal. 589 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Gade, Sven Ove Journalisten. En biografi om Henrik Cavling2009Politikens Forlag. 415 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Garboe, AxelThomas Bartholin. Et Bidrag til dansk Natur- og Lægevidenskabs Historie i det 17. Aarhundrede1949 - 1950Ejnar Munksgaard. 2 bind. 212, 201 sider200,00
Garin, EugenioRenaissance Characters1997University of Chicago Press. 294 sider. Paperback100,00
Garner, H.NKonge, Knees og Bisp. Venden og Danmark - naboer gennem 1200 år1984Poul Kristensens Forlag. 100 sider. Originalt bind65,00
Geary, Patrick jReadings in Medieval History1991Broadview. 834 sider. paperback100,00
George, HenryArbejdets kår1929Oversat fra Engelsk af Jakob E. Lange. 96 sider65,00
George, Henry Fremskridt og Fattigdom1938Oversat af Jakob E. Lange. Nyt nordisk Forlag Arnold Busck. 316 (3) sider85,00
Gerrard, James wMy Four Years in Germany1917Hodder and Stoughton. 320 + 16 pages. Publisher´s cloth, no jacket100,00
Gervin, KarlReisefører for Norge for det Herrens år 13152011Pax Forlag, Oslo. 160 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag. På norsk100,00
Gibbon, EdwardMemoirs of My Life1991Edited and with an Introduction by Betty Radice. The Folio Society. 247 pages. Publisher´s Cloth. Slip Case100,00
Giesing, H.PDanmarks Historie fra Christian den Ottendes Død til Statsheelhedens Gjenoprettelse (1848 - 1852)l 1854Chr. Steen & Søns Forlag. 572 sider. Samtidigt, lidt slidt halvlæderbind100,00
Gilbert, MartinJøder. Jødernes historie i det 20. århundrede i tekst og billeder2001Høst & Søns. 375 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to250,00
Ginsborg, PaulA History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943 - 19881990Penguin Books. 585 sider. Paperback65,00
Gissel, Jon A. PDen indtrængende Forstaaelse. Johannes Steenstrups historiesyn2003Museum Tusculanums Forlag. 464 sider. Originalt bind. Disputats150,00
Gissel, Jon A.PKonservatisme og kulturkamp. Det radikale stormløb i kulturkampen i Danmark i sidste trediedel af 1800 - tallet og konservatismens svar2014Munch & Lorenzen. 340 sider. Originalt bind100,00
Gissel, SvendLandgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie1968Landbohistorisk Selskab. 444 sider100,00
Glaser, Karl - Heinz et alDavid und Nathan Chytraeus. Humanismus im konfessionellen Zeitalter1993Verlag Regionalkultur. 231 sider100,00
Glente, Karen & Lise Winther - Jensen Female Power in the Middle Age. Proceedings from the 2. St. Gertrud Symposium, Copenhagen, August 19861989C.A. Reitzel. 191 sider100,00
Glucksmann, AndréSvimmelhedens styrke1984Centrum. 327 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Goez, WernerGestalten des Hochmittelalters1983Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 408 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Gold, CarolEducating Middle Class Daughters. private Girls Schools in Copenhagen 1790-18201996The Royal Library/Museum Tusculanum. 243 pages. original cloth. Name on the fly leaf100,00
Goldstein, Henri (red.)Til et folk de alle høre ... Den jødiske minoritet i Danmark2005Gyldendal. 178 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Gram - Skjoldager, KarenGrænsen ligger fast ! Det sønderjyske spørgsmål i dansk udenrigs- og indenrigspolitik 1920 - 19402006Historisk Samfund for Sønderjylland. 167 sider100,00
Graml, Hermann (ed.)Widerstand im Dritten Reich. Probleme, Ereignisse, Gestalten1994Fischer Taschenbuch Verlag. 267 sider85,00
Grandjean, Poul BredoDansk Sigillografi1944J.H. Schultz Forlag. 374 (1) sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind350,00
Grandjean, Poul BredoSlesvigske Købstæders og Herreders Segl indtil 1660. Herunder Landskabers Segl195324 sider + 14 tavler. I lidt defekt, original mappe65,00
Grane, Leif (red)University and Reformation. Lectures from The University of Copenhagen Symposium1981E.J. Brill, Leiden. 113 sider. Original bind. Navn på bindets inderside65,00
Grant, JohnVikingetidens guder og helte2005Aschehoug. 128 sider. Originalt bind. 4to85,00
Grant, JohnVikingetidens guder og helte2006Aschehoug. 128 sider. Originalt bind. Stempel på flyveblad. 4to100,00
Gravlund, ThorkildKongesagn. Genfortalt efter Sakse1926Slesvigs Forlag. Grænseforlaget. 4to65,00
Green, V.H.HRenaissance & Reformation. A Survey of European History between 1450 & 16601985Edward Arnold. 462 sider. paperback100,00
Gregersen, H.VDen lüneburgske Saltoktroi. Et bidrag til salthandelens historie i hertugdømmet Slesvig1962Historisk Samfund for Sønderjylland. 284 sider. Original hellærredsbind100,00
Gregersen, HansIngeborg Skeel til Voergård1984Forlaget Grebo. 84 sider. 4to85,00
Gregersen, HansNordjylland i krig2001Forlaget Tommeliden. 165 sider100,00
Gregersen, HansSkipper Klement1981Forlaget Bygholm. 4to85,00
Gregersen, HansStygge Krumpen - den sidste Børglumbisp. Et historisk portræt1979Uden forlag. 76 sider. 4to85,00
Gregersen, HansTrankebar1987Wormianum. 158 sider. Original bind100,00
Gregoovius, FerdinandGeschichte der Stadt Athen im Mittelalter. Von der Zeit Justinans bis zur türkischen Eroberung1980Deutscher Taschenbuch Verlag. 739 sider100,00
Greiner, BerndKrig uden fronter. U.S.A. i Vietnam2009People´s Press. 480 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Grelle, HenningArbejderbevægelsen i Lyngby - Taarbæk gennem 100 år 1888 - 19881988Socialdemokratiet i Lyngby - Taarbæk Kommune. 126 sider. Dedikation85,00
Grelle, HenningFra halmkasse til velfærd. Historien om bagerfagets arbejdsvilkår og organisation i 100 år1992Forlaget Fremad. 159 sider85,00
Grelle, HenningTobaksarbejdere gennem hundrede år1987Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. 79 sider. Dedikation85,00
Grelle, HenningUnder de røde faner. En historie om arbejderbevægelsen1984Udgivet i anledning af Arbejderbevægelsens Biblioteks og Arkivs 75 års jubilæum 12. juni. 1984. Fremad/ABA. 213(2) sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Dedikation til (professor) Jens (Engberg)100,00
Grendler, Paul FSchooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning, 1300 - 16001991The John Hopkins University Press. 477 sider. Paperpack100,00
Grünbaum, OleNår jeg bliver statsminister1970Hans Reitzel. 108 sider100,00
Grønlykke, MariaHundrede års kvindsomhed. Polyfoni2014Gyldendal. 261 sider100,00
Graae, G. Fr. AMellem Krigene (1851 - 1864). Efterladte Optegnelser og Breve1887J.H. Schubothes Boghandel. 199 sider. Nydeligt nyere hellærredsbind med for- og bagomslag300,00
Gudnitz, FredBroncealderens Monumentalkunst. De skandinaviske helleristninger1962Bohnsläns Hällristnings-Forskningsarkiv. 248/500 signerede exx. 128 sider. Original bind med smudsomslag200,00
Gundelach, Peter (red.)Danskernes særpræg2004Hans Reitzels Forlag. 362 sider100,00
Gundelach, Peter (red.)Danskernes værdier 1981 - 19992002Hans Reitzels Forlag. 307 sider 100,00
Gundtvig, Nik. Fred. SevKrønnike - Rim til levende Skolebrug, med Indledning og Oplysninger1875C.G. Iversens Boghandel. Tredje, samlede Udgave. 306 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind150,00
Gunn, SimonThe public culture of the Victorian middle class. Ritual and authority in the English industrial city 1840 - 19142007Manchester University Press. 207 sider100,00
Gurney, O.RThe Hittites1976Penguin Books. 239 sider. Paperback65,00
Gustafsson, HaraldMellan kung och allmoge - ämbetsmän, Beslutsprocess och inflytande på 1700 - tallets Island1985Almqvist & Wiksell International. Stockholm. 319 sider85,00
Gustafsson, HaraldSkåne i Danmark. En dansk historia till 16582008Makadam Förlag. 125 sider. På svensk85,00
Göransson, GöteGustav Vasa och hans folk1984Bokförlaget Bra Böcker. 267 sider. Originalt helfableabind med smudsomsalg. 4to100,00
Gaastra, Femme SThe Dutch East India Company2003Walburg Pers. 192 sider. originalt hellærredsbind med smudsomsalg. 4to100,00
Haddock, B.AAn Introduktion to Historical Thought1980Edward Arnold. 184 sider. paperback85,00
Halvorsen, ErikEt moderne menneske1983 - 1983Samleren. 2 bind. 171, 175 sider. Bind 1: om Arne Sørensen indtil 9. april 1940. Bind 2: Om Arne Sørensen fra 9. april 1940 - 1. marts 1978. Et par sider lidt sjusket skåret op100,00
Hamilton, HenningAnteckningar rörende förhallandet mellan Sverige och Danmark 1863 - 18641936Levin & Munksgaard. 300 sider100,00
Hansen, AxelOm Chlorosens den ægte Blegsots Optræden i Europa gennem Tiderne1928V. Schæffers Forlag, Kolding. 202, XVIII sider. Disputats. Dedikation150,00
Hansen, Bente DahlBetler eller almisselem. Studier i offentlig fattigforsorg i Sjællands stifts landsogne 1708 - 18021984Landbohistorisk Selskab. 254 sider100,00
Hansen, Bente og H.H. JacobsenStudenteroprøret. Dokumenter og Udsagn1968Gjellerup. 175 sider100,00
Hansen, Bodil KSkolen i Landbosamfundet ca. 1800 - 19001977Landbohistorisk Selskab. 132(2) sider65,00
Hansen, Bodil KSkolen i landbosamfundet ca. 1880 - 19001977I kommission hos landbohistorisk selskab. 132 sider85,00
Hansen, Bodil K.Hanne og Rasmus. En brevsamling om arbejdsliv, højskole og familiedannelse i 1880´ernes landbosamfund1982Gyldendal. 226 sider100,00
Hansen, ErnstDyr og Fugle1942Forlaget nyttebøger Ejnar V. Olsen. 134 sider. Nr. 73 af 500 signerede eksemplarer. Pænt nyere halvlæderbind med foromslag. 4to400,00
Hansen, GeorgGrundtræk af en historisk metode1963Dansk Historisk Fællesforening. 93 sider. Originalt bind65,00
Hansen, Hans SchultzGenforeningens arkitekt. H.P. Hanssen 1914 - 19362020Historisk Samfund for Sønderjylland. 335 sider. Originalt bind100,00
Hansen, JettePatteprinsen og de skinhellige drager. Feministiske billeder2012C&K Forlag. 157 sider85,00
Hansen, John og Kim HundevadtProvoen og profeten. Muhammedkrisen bag kulisserne2006Jyllands - Postens Forlag. 283 sider100,00
Hansen, John og Kim HundevadtProvoen og profeten. Muhammedkrisen bag kulisserne2006Jyllands - Postens Forlag. 283 sider100,00
Hansen, Jørn m. flOm studiet af førkapitalistiske samfundsforhold1976Den jyske Historiker Nr. 6. 218 sider. BL65,00
Hansen, Karin et alStatsteori, keynesianisme og arbejderbevægelse1975Den Jyske historiker. Nr. 3. 109 sider65,00
Hansen, Martin AOrm og Tyr1952Træsnit af Sven Havsteen - Mikkelsen. Wivels Forlag. 381 sider. Smukt privat halvlæderbind med foromslag350,00
Hansen, Martin AOrm og Tyr1963Med træsnit af Sven Havsteen - Mikkelsen. Gyldendal. 381 sider. Smukt, solidt, privat halvlæderbind med for- og bagomslag400,00
Hansen, Martin AVerdensromanen. Historiske essays1966Gyldendalske Uglebøger. 175 sider65,00
Hansen, Mogens HermanDemokrati som styreform og som ideologi2010Museum Tusculanums Forlag. 419 sider. Originalt bind150,00
Hansen, Mogens HermanDemokratiets historie fra oldtid til nutid2012Museum Tusculanums Forlag. 290 sider. originalt bind150,00
Hansen, Mogens HermanDet athenske demokrati - og vores2005Museum Tusculanums Forlag. 203 sider + 8 sider fotos100,00
Hansen, Mogens HermanKilder til demokratiets historie 1750 - 20002005Museum Tusculanums Forlag. 215 sider100,00
Hansen, Mogens Herman (ed.)A Comparative Study of Thirty City - State Cultures. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre2000Videnskabernes Selskab. C.A. Reitzel. 636 sider. Originalt bind. 4to350,00
Hansen, Nils GunderLille dreng med rejseskrivemaskine. Erindringer2011Kristeligt Dagblads Forlag. 268 sider100,00
Hansen, Paul - ErikPovl Helgesens historiske Forfatterskab1943Ejnar Munksgaard. 197 sider100,00
Hansen, Paul-ErikStudier over forholdet mellem Hvitfelds og Krags chr. d. 3.s historie1943100 sider. Stempel på titelblad65,00
Hansen, Per HenrikDa yankee´ erne kom ti Danmark. Fra verdenskrig til kold krig. Den amerikanske efterretningstjeneste i Danmark 1943 - 462008Lindhardt og Ringhof. 339 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Hansen, Svend AageAdelsvældens grundlag1964I kommission hos G.E.C. Gads Forlag. 245 sider150,00
Hansen, TorbenIslams mangfoldighed - religion og magtkamp i nærorienten1989Klim. 219 sider100,00
Hansen-Hauge, HFra Rønde Højskole ved dens Halvtrdsaars - Jubilæum 1947 Udgivet af Rønde Højskole. 122 (4) sider85,00
Hansgaard, TorbenLandboreformerne i Danmark i det 18. Århundrede. Problemer og Synspunkter1981Landbohistorisk Selskab. 222 sider + udfoldeligt kort100,00
Hansgaard, TorbenLandbrugsrådets tilblivelse1976Landbohistorisk Selskab. 287 sider100,00
Hardervig, BentSommerglæder. En billedkrønike om danskernes første feriedage2013Lindhardt og Ringhof. 336 sider. Originalt bind. 4to 150,00
Harfot, EloTrævlerødder - alternativ slægtshistorie1984Dansk Historisk Håndbogsforlag. 79 sider. 4to65,00
Harris, PoulMarselis - slægten. Blade af dens historie1980Centrum. 239 sider. Heftet, med smudsomslag85,00
Harsløf, OlavMondegruppen. Kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928 - 19321997Museum Tusculanum Press. 639 sider. Originalt bind200,00
Hartby, Inger (red.)Gensyn med Christen Kold - en antologi2004Dansk Friskoleforening. 221 sider100,00
Hartmann, GodfredUrania. Om mennesket Tyge Brahe1989Gyldendal. 289 sider. Heftet85,00
Hartmann - Petersen, HemmingCarl Madsen. En glad kommunist1993Gyldendal. 122 sider85,00
Hartwich, Hans - HermannPolitik im 20. Jahrhundret1972Georg Westermann Verlag, Braunsweig. 434 sider100,00
Hasselbalch, OlePolitiken - affæren. Historien om et dagbladsangreb på demokratiet2012Trykkefrihedsselskabets Bibliotek. 188 sider 100,00
Hasselberg, GöstaStudier rörende Visby stadslag och dess källor1953Almquist & Wiksell. 419 sider100,00
Hassø, Arthur GHistoriske Oversigtstabeller 1500 - 19361937Gyldendal. Uden sidetal. Privat halvlærredsbind. 4to. Med historikeren Aage trommers autograf og exlibris. 4to100,00
Hastrup, BjarneHåndværkets økonomiske historie 1879 - 19791979Håndværksrådets Forlag. 446 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Hastrup, FritsDanske Landsbytyper.1964Uden forlag. 296 sider + kortmappe. Disputats. Dedikation150,00
Hastrup, Kirsten (red.)Den nordiske verden1992Gyldendal. 2 bind. 276, 263 sider. Ortiginale hellærredsbind med smudsomslag. Navn på bindenes inderside200,00
Hatt, GudmundKampen om Magten. Geopolitiske Strejflys1940Berlingske Forlag. 340 sider. Privat halvlærredsbind, stempel på smudstitelblad200,00
Hatt, GudmundLandbrug i Danmarks Oldtid1937Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. 159 sider + 4 udfoldelige tavler. Privat halvlærredsbind, klodset amatørarbejde65,00
Hatting, Jørgen m. flDet konservative Folkepartis historie i et halvt århundrede1966Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 4 bind 200,00
Hauge, HansNationalismens spøgelse. Mellem romantik og opløsning2009Hovedland. 223 sider100,00
Haugsted, EjlerUdvalgte historiske Skrifter1945166 sider. 4to65,00
Haugaard, Sognepræst Gunnar (red.)Adslev - Slægten1959Slægtsbog for efterkommere af gaardejer Peder Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. 491 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag300,00
Havel, VaclavFjernforfører1990Gyldendals Bogklubber. 240 sider100,00
Haxen, Ulf (ed.)Jewish Studies in a new Europe. Proceedings of the Fidth Congress of Jewish Studies in Copenhagen 1994 under the Auspices of the European Association for Jewish Studies1998C.A. Reitzel/Det Kongelige Bibliotek. 922 pages200,00
Hay, DenysAnnalists and Historians. Western Historiography from the Eighth to the Eighteenth Century1977Methuen & Co. 215 sider. Paperback85,00
Hay, DenysEurope in the Fourteenth and Fifteenth Centuries1987A Longman. 420 sider. Paperback85,00
Hay, DenysThe italian Renaissance in its Historical Background1973The Open University. 217 sider100,00
Heckscher, Eli FIndustrialismen. den ekonomiska utveclingen sedan 17501964Raben & Sjögren. 401 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag85,00
Hedegaard, Lars (red.)Kampem om Den Kolde Krig. Festskrift til Bent Jensen 2008Gyldendal. 400 sider150,00
Heer, FriedrichThe Medieval World. Europe 1100 - 13501993Weidenfeld. 365 sider. Paperback. Stempel på friblad 100,00
Heiberg, P.A.Udkast til en skildring af forretningsgangen og bogføringen ved Danske kancelli 1670 - 18481977Rigsarkivet. 147 sider85,00
Heiberg, SteffenDanske dronninger i tusind år2001Gyldendals Bogklubber. 388 sider. Originalt bind100,00
Heiberg, SteffenEn ny begyndelse. Europas kulturhistoriei middelalderen2008Gads Forlag. 528 sider. Originalt bind med smudsomslag. Forlagsstempel på fribladet150,00
Heiberg, Steffen En ny begyndelse. Europas kulturhistoriei middelalderenUden årGyldendals Bogklubber. 528 sider. Originalt bind150,00
Heiberg, SteffenEnhjørningen Corfitz Ulfeldt1996Gyldendal. 284 sider100,00
Heiberg, Steffen (red.)Christian 4. og frederiksborg2006Aschehoug. 327 sider. Original bind med smudsomslag. 4to200,00
Hein Rasmussen, SørenDen kolde krigs billeder2009Gyldendal. 359 sider. Originalt bind100,00
Held, DavidModels of Democracy1997Second Edition. Polity Press. 392 sider. Paperback100,00
Helleberg, MariaDanmarkshistorier for børn2007Illustreret af Christian Würgler Hansen. Sesam. 325 sider. originalt bind. 4to150,00
Helstrup, SørenTruslen mod Danmark. Regeringen og de militære chefers trusselsopfattelse 1938 - 402000Museum Tusculanums Forlag. 208 sider. Originalt bind100,00
Heltberg, Kristine et alKultur og censur i de slaviske lande1983Centrum. 159 sider65,00
Hendriksen, FMennesker og Oplevelser1932. Ny revideret og illustreret UdgaveForfatterens Forlag. 448 sider. Pænt, solidt halvlæderbind. Sidepapiret uens falmet150,00
Hennings, BethGustav III. En biografi1990Norstedts. 362 sider. Originalt bind. På svensk85,00
Henningsen, Lars NProvinsmatadorer fra 1700 - årene. Reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700 - 17701985Rosenkilde og Bagger. 472 sider. Originalt bind100,00
Henningsen, Lars NProvinsmatadorer fra 1700 - årerne. Reder - købmands - og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700 - 17701985Rosenkilde og Bagger. 472 sider. Originalt bind100,00
Henningsen, Peter (red.)Miraklernes tid - og andre fortællinger om livet i 1700 - tallets København2007 - 08Københavns statsarkiv. 235 sider. Dedikation100,00
Henningsen, Peter m. flStore forventninger. Moral og økonomi i 1700 - tallets København2010Københavns Stadsarkiv. 247 sider. Dedikation - med rød tusch - på titelbladet85,00
Henrik, PrinsSkæbne forpligter1996Aschehoug. 295 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag85,00
Henriksen, Mogens Bo og Erland PorsmoseBytoften - et oldtidslandskab på Østfyn1995Kerteminde Museums Skrifter. 55 sider65,00
Herdal, HaraldTrællene i Norden1967Hasselbalch. 131 sider. Paperback65,00
Herlitz, LarsJordegendom och rånta. Omfördelingen av jordbrukets merprodukt i Skaraborgs län under frihetstiden1974Meddelanden från ekonomisk - historiska institutionen vid Göteborgs Universitet. 387 sider100,00
Hermansen, VictorTredelingen og Odense1960Fynske Studier IV. Udgivet af Odense Bys Museer. 82 sider. Original bind65,00
Hermansen, Vivtor og Peter HolmØstjysk Øl. Kulturhistoriske Træk1948Østjyske Bryggerier. 126 sider. Originalt bind100,00
Herreborg Thomsen, Birgitte og Henrik Skov kristensen (red)Sønderjylland i 19332010Historisk Samfund for Sønderjylland. 153 sider100,00
Herrmann, RichardElizabeth 1. - en jomfru på Englands trone1989Berømte Kvinder Politikens Forlag. 223 sider85,00
Herrmann, RichardLivet med Elizabeth og andre kongelige personer. historien om Tudor - dynastiet på den engelske trone 1990J.W. Cappelens Forlag, Oslo. 375 sider. Original bind. På norsk 100,00
Herrmann, RichardVictoria - mennesket bag dronningen1989Berømte Kvinder Politikens Forlag. 319 sider85,00
Herteig, Asbjørn EKongers havn og handels sete. Fra de arkeologiske undersøgelser i Bryggen i Bergen. 1955 - 681969H. Aschehoug & Co., Oslo. 223 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Hertel, HansBo Bojesens Danmarkshistorie 1943 - 941994Gyldendal. 4. oplag. 247 sider. 4to 100,00
Hignett, CXerxes´ Invasion of Greece1963Oxford University Press. 496 sider. Originalt hellærredsbind. Stempel på flyveblad100,00
Hill, ChristopherMilton and the English Revolution1979Penguin Books. 541 sider. Paperback85,00
Hill, ChristopherSociety and Puritanism in Pre - Revolutionary England1969Panther Books. 512 sider. Paperback85,00
Hill, ChristopherThe World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution1972The Viking Press. 351 sider. paperback85,00
Hilton, RodneyBond Men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381 1977Methuen. 240 sider. Paperback85,00
Hindess, Barry og Paul Q. HirstPre - Capitalist Modes of Production1977Routledge & kegan Paul. 354 sider. Paperback100,00
Hindø, Lone og Else BoelskifteKongelig dåb. Fjorten henerationer ved Rosenborg - Døbefonten2007Hovedland. 143 sider. Original bind med smudsomslag85,00
Hirdman, YvonneDen røde grevinde. En europæisk historie2011Sohn. 467 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Hjelholt, HolgerA. Regenburg (1815 - 1895) En dansk embedsmand for Sønderjylland1978Historisk Samfund for Sønderjylland. 154 sider85,00
Hjelholt, HolgerInkorporationen af Den Gottorpske Del af Sønderjylland i Kronen 17211945Slesvigsk Forlag/Grænseforlaget. 130 sider85,00
Hjorth, Karen m. fl. (red.)Bur. Kan, kan ikke. Vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv1996Arki - Varia. 201 sider100,00
Hjorth Jensen, Peder og Hans kruse (red.)"Mennesket skal huske sin fortid". Femogtyve år med Blicheregnens Museum 1979 - 20042004Blicheregnens Museum. 118 sider65,00
Hjørring, Anders MatthiesenLeyers eller Beleyrings Dagverck (1663). En dag - for - dag skildring af Københavns belejring 1658 - 602012Udgivet af Bjørn Westerbeck Dahl. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 273 sider. Originalt bind 125,00
Hobsbawm, E.JBanditter - om ædle røvere, hævnere, gangaceiros og haiduk`er1969Politisk Revy. 167 sider65,00
Hobsbawm, E.JLabouring Men. Studies in the History of Labour1974Weidenfeld and Nicolson. 401 sider100,00
Hobsbawm, E.JNations and nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality1994Cambridge University Press. 206 sider. Paperback100,00
Hobsbawm, EricBandits2001Abacus. 226 pages. Paperback. Name on fly leaf65,00
Hobsbawm, EricGlobalisation, Democracy and Terrorism2007Little, brown. 184 pages. Original cloth with dust jacket. Name on fly leaf 150,00
Hobsbawm, EricWorlds of labour. Futher Studies in the History of Labour1984Weidenfeld and Nicolson. 369 sider. Paperback100,00
Hobsbawn, EricInteresting Times. A Twentieth - Century Life2010Abacus. 447 sider. Paperback85,00
Hobsbawn, EricUncommon People. Resistance, Rebellion and Jazz2012Abacus. 470 sider. Paperback85,00
Hoensch, Jörg KA History of Moderne Hungary 1867 - 19861988Longman. 320 sider. Paperback100,00
Hoff, AnnetteGehrdt de Lichtenberg. Storkøbmand, godejer, pengeudlåner og fabrikant2007Horsens Museum/Dansk Center for Herregårdsforskning, Gl. Estrup. 368 sider. Originalt bind200,00
Holbøll, C. ThDronning Margrethe1968Arne Frost-Hansens Forlag. 260 sider. Pænt, solidt halvlæderbind100,00
Holch Andersen, Knud og Chr. R. jensen (red.)Lokalhistorie. Fortid, nutid og fremtid2014Kjems - Fonden/Skippershoved. 322 sider. Originalt bind. 4to. Tilskrift på flyveblad200,00
Holm, Dr. EGeistlighedens Optræden ligeoverfor Staten fra Slutningen af Constantin den Stores Regering indtil det vestromerske Riges Fald1864G.E.C. Gad. 555 sider.Halvlæderbind200,00
Holm, EdvardKampen om Landboreformerne i Danmark i Slutningen af 18. Aarhundrede (1773 - 1791)1888Festskrift i Anledning af Den Nordiske Industri, - Landbrugs- og Kunstudstiling 1888. 254 sider. Velholdt halvlærredsbind200,00
Holm, EdvardKampen om Landboreformerne i Danmark i Slutningen af 18. Aarhundrede (1773 - 1791)1888 (1974)Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 1974. 254 sider 100,00
Holmes, GeoffreyThe Making of a Great Power. Late Stuart and early Georgian Britain 1660 - 17221993Longman. 506 sider. Paperback100,00
Holmgaard, JensAlt på sin rette plads. Afhandlinger om konjunkturer, statsfinanser og reformer i Danmark i 1700-tallet1990Udgiverselskabet ved landsarkivet for Nørrejylland. 330 sider. Original bind100,00
Holmgaard, JensBonden, kirken og kroen. Provste- og præsteindberetninger 1773 fra Sjællands stift om helligdagens forsømmelse og vanærelse1993Landbohistorisk Selskab. 192 sider. Originalt bind100,00
Holmgaard, JensBonden, kirken og skolen. Præsteindberetninger 1773 - 74 fra Viborg Stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene på landet1986Landbohistorisk Selskab. 160 sider. Originalt bind100,00
Holmgaard, JensIndberetninger om Kornavlen i Danmark 1778 og Forslag til dens Forbedring1962Bol og By 3. I kommission hos Rosenkilde og Baggers Forlag. 133 sider. dedikation. 4to100,00
Holmgaard, JensIndberetninger om kornavlen i Danmark 1778 og forslag til dens forbedring1962Rosenkilde og Bagger. 133 sider. Bol og By 385,00
Holst, VilhelmFelttogene 1848. 49. 501852Illustreret, udgivet og forlagt af Kittendorff & Aagard. 308 sider + 4 kort. nydeligt, samtidigt halvlæderbind med foromslag400,00
Holst, VilhelmFelttogene 1848.49.501852I Kommission hos C.W. Stinck. 308 sider + 4 udfoldelige kort. Pænt, samtidigt halvlæderbind300,00
Holstein, ErikDet frontale kultursammenstød - danskernes oprør mod udlændingepolitikken2002Aschehoug. 168 sider65,00
Holt, JensKilder til Hittiternes historie1951328 sider100,00
Holt, Paul og Mikael HoltHistoriske årstal1993Forlaget Danmark. 143 sider. originalt bind85,00
Hornbeck, Knud og Helge Land HansenTanggård gods 1553 - 1559. Adelig godsdrift i Danmark i det 16.århundrede1980Odense Universitetsforlag. 264 sider100,00
Hornemann, JørgenDanmarks statsmand. A.P. Bernstorff og hans samtid2001Borgen. 610 sider. Original bind200,00
Hornung, ErikEinführung in die Ägyptologie. Stand. Methoden. Aufgaben1984Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 169 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Horskjær, JanSilkeborg 1940 - 1945 - besat og befriet1984Silkeborgs Bogtrykkeris Forlag. 196 sider. Original bind med smudsomslag. 4to125,00
Houben, HubertRoger II von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident1997Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 235 sider + 2 tavler og 2 kort. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Hourani, AlbertDe arabiske folks historie1994Gyldendals Bogklubber. 572 sider. original bind150,00
Hude, AnnaDanehoffet og dets Plads i Danmarks Statsforvaltning1893G.E.C. Gad. 224 sider. nydeligt, nyere halvlæderbind med for- og bagomslag. Disputats. Første danske doktordisputats skrevet af en kvinde400,00
Hundrup, F.ELærerstanden ved Metropolitanskolen1872Udgivet som Indbydelsskrift til de offentlige Examiner i Metropolitanskolen Juni og Juli 1872. 217 sider. Privat halvlærredsbind. Navn på flyveblad100,00
Hunter, Janet EThe Emergence of Modern Japan. An Introductory History since 18531989Longman. 356 sider100,00
Hunter Blair, PeterAn Introduction to Anglo - Saxon England1970Cambridge University Press. 381 sider100,00
Huntington, Samuel PThe Clash of Civilizations and the Remaking of World Order2003Simon & Schuster. 367 sider. Paperback100,00
Hvidt, KristianEuropa. 1000 års historie2007Gyldendals Bogklubber. 313 sider100,00
Hvidt, KristianFlugten til Amerika eller Drivkræfter i massevandringen fra Danmark 1868 - 19141971Universitetsforlaget i Aarhus. 557 sider. Originalt bind. 557 sider100,00
Hvidt, KristianFolkestyret i tiår og tegninger 1849 - 19991999Folketinget. 252 sider85,00
Hvidt, KristianFolkestyret i tiår og tegninger 1849 - 19991999Folketinget. 252 sider85,00
Hvidtfeldt, ArildI fred og krig. Erindringer indtil 19451996Gyldendals Bogklubber. 311 sider100,00
Hvidtfeldt, JohanKampen om ophævelsen af livegenskabet i Slesvig og Holsten 1795 - 18051963518 sider. Disputats. Navn på smudstitelblad100,00
Hyde, H. MontgomeryPornografiens historie1965Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 210 sider85,00
Hägg, GöranMussolini. Et studie i magt2010Thanning & Appel. 418 sider. Originalt bind150,00
Hæstrup, Jørgen Christmas møllers Londonbreve. Christmas Møllers korrespondence med hjemlandet 1942 - 19451974Gyldendal. 201 sider. Heftet, med smudsomslag 100,00
Hæstrup, JørgenDørene åbnes. En forsknings historie1973Odense Universitetsforlg. 208 sider85,00
Højland, MogensJarlen af Bothwell. Danmarks berømteste fange2007Borgen. 318 sider. Paperback100,00
Højmark, Asger og Uffe HansenDe grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. En historisk Oversigt med en kort Fremstilling af hver enkelt menigheds Tilblivelse og Virksomhed1944A:C: Normanns Forlag, Odense. 507 sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind. 4to200,00
Højmark, Asger og Uffe HansenDe Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. En historisk Oversigt med en kort Fremstilling af hver enkelt menigheds Tilblivelse og Virksomhed1944A.C. Normanns Forlag. 507 sider. Original halvlæderbind. Bindet lidt defekt forneden. 4to150,00
Højrup, OleHerregårdliv. Beretninger fra århundredskiftet1980 - 1982Nationalmuseet. 8 bind. Originale bind1.300,00
Højrup, OleHerregårdliv. Beretninger fra århundredskiftet. Bind 1 separat Elever og forvalter1980Nationalmuseet. 216 sider. Originalt bind. Tvær - 4to200,00
Højrup, OleHerregårdsliv. Beretninger fra århundredskiftet. Bind 2 separat Karle, piger og daglejere1981Nationalmuseet. 216 sider. Originalt bind. Tvær - 4to200,00
Højrup, OleHerregårdsliv. Beretninger fra århundredskiftet. Bind 5: Godsinspektør og forpagter1982Nationalmuseet. 232 sider. Originalt bind100,00
Højrup, OleHerskabet1982Nationalmuseet. Bind 7 af Herregårdsliv. Beretninger fra århundredskiftet. Original bind. 4to100,00
Højrup, OleTjernerskabet. Herregårdliv 6. Beretninger fra århundredskiftet1982Nationalmuseet. 192 sider. original bind100,00
Hørby, KaiStatus regni dacie. Studier i Christofferlinjens ægteskabs- og alliancepolitik 1252 - 13191977Den danske historiske Forening. 207 sider. Disputats100,00
Høystad, Ole MartinHjertets kulturhistorie - fra Gilgamesk til Grundtvig2008Tiderne Skifter. 302 sider150,00
Iacobæus, HEn lærd families Liv og Livsvilkaar i det 16. og 17. Aarhundrede. Kulturhistorisk Studie1931Gyldendal. 240 sider. Pænt, solidt, privat hellærredsbind med for- og bagomslag300,00
Ilsøe, GretheVejen til embede. En undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magistratsembede 1735 - 651978Universitetsforlaget i Aarhus. 183 sider85,00
Ingesman, PerProvisioner og processer. Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen2003Aarhus Universitetsforlag. 829 sider. Originalt bind. Dedikation250,00
Ingesman, Per m. fl. (red.)Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation1999Gads Forlag. 375 sider. Originalt bind150,00
Ingesman, Per og Bjørn Poulsen (red.)Danmark og Europa i Senmiddelalderen2000Aarhus Universitetsforlag. 368 sider150,00
Ingesman, Per og Jens Villiam Jensen (red.)Danmark i Senmiddelalderen1994Aarhus Universitetsforlag. 415 sider150,00
Israelsen, N.J. m. flRosenholm1991Randers Amts Historiske Samfund. 184 sider. Originalt bind150,00
Iversen, HerbertSocialistiske Essays1975Udvalg og indledning ved Carl Erik bay. Sirius. 2 bind. 196, 147 sider150,00
Iversen, MadsPenge Bank- og Børsvæsen1962G.E.C. Gads Forlag. 350 sider. Original hellærredsbind. dedikation100,00
Jacobsen, GretheKvinder, køn og købstadslovgivning 1400 - 1600. Lovfaste Mænd og ærlige Kvinder1995Det Kongelige Bibliotek/Museum Tusculanums Forlag. 387 sider. Originalt bind. Disputats200,00
Jacobsen, grethe et. alHåndværkets Kulturhistorie1982Håndværksrådets Forlag. I kommission hos Schultz Forlag. 4 bind. Originale hellærredsbind med smudsomslag650,00
Jacobsen, Hans HenrikHistorikeren Vedel Simonsen til Elvedgård 1780 - 18581962Historisk Samfund for Fyns Stift. 193(3). Navn og stempel på titelbladet85,00
Jacobsen, Hans henrikKronprins og guvernør. Christian VIII og Frederik VII som guvernør over Fyns Stift 1816 - 481998Lokalforlaget Næsby. 236 sider100,00
Jacobsen, Hans Henrik Sankt Johanneslogen "Maria til de tre hjerter" 1791 - 1991. Frimurerne i provinsen gennem 200 år1991Uden forlag. 149 sider. Original bind100,00
Jacobsen, J.S. (udg.)Kong Knud den Hellige efter Ælnods Fremstilling1874Karl Schønbergs Boghandel. 63 sider. Privat halvlærredsbind, stift heftet65,00
Jacobsen, KurtAksel Larsen. En politisk biografi1993Vindrose. 709 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Jacobsen, KurtMoskva som medspiller. DKP´s gennembrud og Aksel larsens vej til Folketinget1987Forlaget Tiden. 224 sider100,00
Jacobsen, P.VFremstilling af det danske Skattevæsen under Kongerne Christian III og Frederik II1974Reprografisk optryk af udgaven fra 1833. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 221 sider. Original hellærredsbind100,00
Jacobsen, P.VFremstilling af det danske Skattevæsen under Kongerne Christian III og Frederik II1974. Reprografisk optryk af udgaven fra 1833Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 221 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Jacobsen, ThorkildMesopotaniske Urtidssagn. Tre forelæsninger1978G.E.C. Gads Forlag. 106 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Janik, Allan og Stephen YoulminWittgenstein´s Vienna1996Elephant Paperbacks. 314 sider100,00
Jarrick, Arne m. flReligiøse identiteter og konflikter1997Den jyske Historiker Nr. 79. 119 sider. BL65,00
Jefferson, ThomasOm demokrati1964Gyldendals Uglebøger. 214 sider65,00
Jensen, BentBjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945 - 19652000Odense Universitetsforlag. 684 sider. Originalt bind200,00
Jensen, BentDanmark og det russiske spørgsmål 1917 - 19241979Universitetsforlaget i Aarhus. 600 sider. Originalt bind. Disputats150,00
Jensen, BentI begyndelsen. Livsstykker2004Lindhardt og Ringhof. 231. Navn på smudstiteblad sider85,00
Jensen, Bent Kan land med lov bygges ? Danskernes lovmoral2001Spektrum. 164 sider85,00
Jensen, BentKøbmænd og kommissærer. Oktoberrevvolutionen og dansk Ruslandspolitik 1917 - 19241979Gyldendal. 249 sider. . Ryggen solbleget65,00
Jensen, BentTryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig1987Gyldendal. 257 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Jensen, Bernard EricHistorie - livsverden og fag2006Gyldendal. 408 sider150,00
Jensen, GretheDanmarkshistoriens Hvor skete det2001Politikens Håndbøger. 352 sider. Originalt bind100,00
Jensen, GretheKvinder i Danmarkshistorien2004Politikens Håndbøger. 317 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Jensen, GunnarArven fra I.C. Christensen2003Poul Kristensens Forlag. 145 sider85,00
Jensen, HansChr. D. Reventlows Liv og Gerning1938Det Kgl. Danske landhusholdningsselskab. 224 sider100,00
Jensen, HansDansk Jordpolitik 1757 - 19191975. Optryk ag udgaven fra 1936 - 1945Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 2 bind. 252, 483 sider. Originale bind200,00
Jensen, HansLars Bjørnbak og den bjørnbakske Bevægelse. Bidrag til det danske Landbodemokratis (Venstres) Historie1919Gyldendal. 169 sider. Samtidigt halvlæderbind100,00
Jensen, HenrikKrigen 1914 - 1918 - og hvordan den forandrede verden2014Kristeligt Dagblads Forlag. 2. oplag. 283 sider. Originalt bind100,00
Jensen, HenrikOfrets århundrede2007People´s Press. 412 sider. Originalt bind100,00
Jensen, Henrik GadeMenneskekærlighedens værk. Det danske civilsamfund før velfærdsstaten2011Cepos. 224 sider100,00
Jensen, JensDet danske Gendarmerikorps. Grænsens Gendarmer og Smuglere gennem 100 Aar 1839 - 1. Januar - 19391938Winds Bogforlag, Haderslev. 159 sider. Privat halvlærredsbind. 4to200,00
Jensen, Johanne Maria (red.)Da kvindesagen dukkede op. Kvinden og samfundet 1885 - 19301987Dansk Kvindesamfund & Forlaget April. 208 sider100,00
Jensen, JytteOrganisering og finansiering af byggeriet på Ulriksholm i 1630´erne og 1640´erne1977Odense Universitetsforlag. 98 sider85,00
Jensen, JørgenThomsens Museum. Historien om Nationalmuseet1992Gyldendal. 432 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Jensen, Knud - ErikFjernt fra Danmark. Eventyr. Videnskab. Opdagelser2010Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 336 sider. Originalt bind200,00
Jensen, Knud og Steen Busck (red.)Havkat mellem hav og himmel. En bog om Leo Tandrup og om historien og kunstens nytte1995Centrum. 231 sider100,00
Jensen, KristianLatinskolens dannelse. Latinundervisningens indhold og formål fra reformation til enevælden1982Museum Tusculanums Forlag. 263 sider. Navn på indersiden af omslaget100,00
Jensen, Kristian DitlevVi mødes i Brugsen. Danmarkshistorie set gennem de varer, vi købte2015Samvirke. 335 sider. originalt bind. 4to150,00
Jensen, PoulPresse, Penge & Politik 1839 - 48. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København1971Københavns Universitets Fond til tilvejebringelse af læremidler. I kommission hos G.E.C. gadds Forlag. 430 sider. disputats150,00
Jensen, SigurdFra Partriarkalisme til Pengeøkonomi. Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten af det 18. og Midten af det 19. Aarhundrede1950Gyldendal. 191 sider + XI sider Bilag. Disputats100,00
Jensen, Steven L. BGenocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates2003Tee Danish Center for Holocaust and Genocide Studies. 363 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Jepsen, Asger et alPolitisk arbejde i uddannelsessektoren1976Den Jyske historiker. Nr. 7. 128 sider65,00
Jespersen, GunnarUng i gamle dage1989Poul Kristensens Forlag, Herning. 138 sider85,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowDe lykkelige danskere. En bog om sammenhængskraft2005Gyldendal. 133 sider65,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowIslamister og naivister - et anklageskriftUden årPeople` s Press. 191 sider85,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowIslamister og naivister - et anklageskriftUden årPeople´s press. 9. oplag. 191 sider65,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowIslams magt. Europas ny virkelighed2010Jyllands Postens Forlag. 2. oplag. 285 sider100,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowIslams magt. Europas ny virkelighed2010Jyllands - Postens Forlag. 235 sider100,00
Jespersen, Karen og Ralf PittelkowIslams magt. Europas ny virkelighed2010Jyllands - Postens Forlag. 285 sider 100,00
Jespersen, Knud J. VRytterkongen. Et portræt af Christian 102007Gyldendals Bogklubber. 567 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Jespersen, Knud J.VRostjenesktaksation og adelsgods1977Odense Universitetsforlag. 327 sider. Disputats100,00
Jessen, Franz vDengang jeg drog afsted - Samtidiges Skildringer og billeder fra aarene 1848 - 501948Gyldendal. 182, 2 sider. Pænt, privat halvlæderbind med foromslag200,00
Johansen, Hans ChrBefolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede1975Odense University Press. 211 sider100,00
Johansen, Hans Chr. (red.)Studier i dansk befolkningshistorie 1750 - 18901976Odense Universitetsforlag. 212 sider100,00
Johansen, JørgenHandel og vandel. En kulturhistorisk rejse mellem byer, borgere og billeder i Flandern og nederlandene2002Gyldendal. 227 sider100,00
Joll, JamesDie Anarchisten1971Ullstein. 221 sider65,00
Jordansson, Birgitta og Tinne VammenCharitable Women - Philanthropic Welfare 1780 - 1930. A Nordic and Interdisciplinary Anthology1998Odense University Press. 286 sider. Dedikation fra Tinne Vammen200,00
Juhl, HelleDa frøken jensen blev moderne. En fortælling om kvinden bag kogebogen2012Lindhardt og Ringhof. 207 sider. Originalt bind100,00
Juhl, HelleDer var så dejligt ude på landet2011Gyldendal. 3. oplag. 191 sider. Originalt bind. 4to150,00
Just, FlemmingBrugsforeningsbevægelsen 1866 - 1920 med udgangspunkt i Ribe amt1984Sydjysk Universitetsforlag, Esbjerg. 192 sider100,00
Jæger, NielsDet historiske svigt. Socialdemokratiet og venstrefløjen i den kolde krig1999Gyldendal. 198 sider100,00
Jørgensen, A.DEn Redegørelse for min Udvikling og mit Forfatterskab1901Det Nordiske Forlag. 188 sider. Samtidigt, privat halvlæderbind100,00
Jørgensen, A.DHistoriske Afhandlinger1898 - 1899Det Nordiske Forlag. 4 bind. Samtidige halvlæderbind400,00
Jørgensen, A.DNiels Stensen. Et Mindeskrift1884Samfundet til den danske Literaturs Fremme. 222 sider. privat halvlærredsbind (Ingeborg Heckscher)100,00
Jørgensen, Carl ESkolemester og hører. Latinskoleliv før 18001963Gymnasieskolernes Lærerforening. 70 sider. Originalt helfablea65,00
Jørgensen, Claus Møller & carsten Tage Nielsen (red.)Historisk analyse - nye teorier og metoder2001Roskilde Universitetsforlag. 241sider100,00
Jørgensen, EllenChr. molbech. Den danske historiske Forenings stifter1939Særtryk til Historisk Tidsskrift. 10. Række, V. 63 sider65,00
Jørgensen, EllenHistorieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 18001964Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. 226 sider. Navn på titelblad100,00
Jørgensen, EllenHistoriens Studium i Danmark i det 19. aarhundrede1964Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. 252 sider. Navn på titelblad100,00
Jørgensen, HaraldEn enevoldskonges Hofholdning. Studier over livet ved Frederik VI. s hof 1808 - 391999Poul Kristensen, Herning. 252 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Jørgensen, HaraldFra Christiansborg til Amalienborg. En begivenhedsrig periode i den danske hofforvaltnings historie 1784 - 18081996Poul Kristensen, Herning. 398 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Jørgensen, HaraldOmsorgen for børn og unge i København gennem 250 år1970Direktoratet for Københavns Børne- og Ungdomsinstitutioner. 136 sider. Original hellærredsbind65,00
Jørgensen, JohanDet københavnske patriciat og staten ved det 17. århundredes midte1957I kommission hos Gyldendal. 89 sider. Originalt hellærredsbind85,00
Jørgensen, JohanRentemester Henrik Müller. En studie over enevældens etablering i Danmark1966Uden forlag. 280 sider. Pænt, splidt, privat hellærredsbind med for- og bagomslag. Disputats 300,00
Jørgensen, JohanSkifter og testamenter1968D.H.F. ´s Håndbøger. 94 sider. Originalt bind65,00
Jørgensen, Poul JohsManddrabsforbrydelsen i Den skaanske Ret fra Valdemarstiden1922116 sider. Københavns Universitets Festskrift. Simpelt halvlærred. 4to65,00
Jørgensen, Steffen Elmer et al. (red.)From Scandinavia to America. Proceedings from a Conference held at Gl. Holtegaard1987Odense University Press. 377 sider150,00
Kaimer, GerhardBlindhedens verden. Træk af blindes kulturhistorie2002Klim. 223 sider100,00
Kallas, Hillar og Sylvie NickelsFinland. Creation and Construction1968George Allan and Unwin. 366 sider + udfoldeligt kort. Originalt bind100,00
Kann, Robert aA History of the Habsburg Empire 1526 - 19181980University of California Press. 646 sider. Paperback150,00
Karlson, IngmarIslam og Europa. Sameksistens eller konfrontation ?1996Det lille Forlag. 196 sider100,00
Katz, PerJøderne i Danmark i det 17. århundrede1981Udgivet af Selskabet for dansk jødisk historie. C.A. Reitzel. 163 sider100,00
Kautsky, KarlDagen efter den sociale Revolution1946Soialistisk Bibliotek. Forlaget Fremad. 56 sider 65,00
Kautsky, KarlVejen til magten. Politiske betragtninger om indvæksten i revolutionen1978Rhodos Teorihistoriske Skifter. 221 sider85,00
Kavli, GuthormI Tordenskjolds kjølvann1990Schibsted, Oslo. 140 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Kedourie, Elie (red.)The Jewish World. Revelation, Prophecy and History2003Thames & Hudson. 328 sider. Paperback. 4to200,00
Kejlbo, IbHistorisk kartografi1972Dansk Historisk Fællesforenings Håndboger. 83 sider. Original bind65,00
Kent, NeilThe Soul of the North. A Social, Architectural and Cultural history of the Nordic Countries, 1700 19402000Reaktion Books. 416 sider. 4to. Navn på smudstitelblad150,00
Kierkegaard, Kirsten m. flAmalfitavlen. En rejse i middelalderens søretlige univers2019Gads Forlag. 01 sider85,00
Kiernan, V.GColonial Empires and Armies 1815 - 19601998Sutton Publishing. 285 sider. Paperback. Stempel på titelblad85,00
Kirk, TomSom jeg husker. Fra et liv med rod i det folkelige2008Dansk friskoleforening. 4to85,00
Kirkebæk, MikkelBeredt for Danmark. Nationalsocialistisk ungdom 1932 - 19452011Gyldendal. 498 sider. Originalt bind150,00
Kjersgaard, ErikDanmarks HistorieUden årAschehoug Faktiv. 3. udgave, 2. oplag. 353 sider. Smukt, solidt, privat halvlæderbind med for- og bagomslag250,00
Kjærgaard, ThorkildKonjunkturer og afgifter. C.D. Rewentlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet1980Landbohistorisk Selskab. 287 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Kjølbye, BenteKærlighedens mange ansigter. H.C. Andersen, Jenny Lind og Felix Mendelson - Bartholdy2002Forum. 335 sider100,00
Klausen, Inger - LiseAlexandre af Wales. Prinsesse af Danmark2005Lindhardt og Ringhof. 2. oplag. 278 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag 100,00
Klein, Helle - Monette og Keld Søgaard ChristensenHusmandshjemmet. Kultur og bevidsthed blandt jyske husmænd i 1930´ erne1984Landbohistorisk Selskab. 103 sider65,00
Knudsen, RegnarHaandbog i Hjemstavnsforskning og Hjemstavnskultur1939Landsforeningen for Hjemstavnskultur/Ejnar Munksgaard. 428 sider. Smukt, privat halvlæderbind med foromslag200,00
Knudsen, SørenLykkelig jeg, der så det ... Rejsedagbøger 1899 - 19031997Glud Museums Forlag. 387 sider. Originalt bind150,00
Knudsen, TimOffentlighed i det offentlige. Om historiens magt 2003Aarhus Universitetsforlag. 137 sider85,00
Koch, HenningDemokrati slå til ! Statslig nødret, ordenspoliti og frihedsrettigheder 1932 - 19451994Gyldendal. 592 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Disputats200,00
Koch, MargretheDansk Sygeplejeraads Historie. En Beretning om en Stands Tilblivelse, kamp og Vækst1944Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 205 sider. Uopskåret100,00
Koefoed, Nina og Søren Pedersen (red.)Det nationale Velfærd ? Den danske velfærdsstat i international belysning1998Den jyske Historiker nr. 82. 192 sider85,00
Kolding, Jon jensenEn ny Danmarksbeskrivelse 15941980Oversat og kommenteret af Allan A. Lund. Wormianym. 141 sider. originalt bind85,00
Konstam, AngusHistorical Atlas of the Celtic World2003Mercury Books. 191 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to200,00
Konstantin fra KostenecDen serbiske despot Stefan Lazarevics liv og levned1975Munksgaard. 243 sider85,00
Konstantin fra KostenecDen serbiske Despot Stefan Lazarevics liv og levned1975Oversat og kommenteret af Gunnar Svane. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 243 sider. Pænt, privat hellærredsbind med for- og bagomslg. (Jens E. Hansen)250,00
Korff, Knud ERet og pligt i det 17. århundrede. retspraksis samt økonomiske, sociale og kriminelle forhold i Åsum Herred 1640 - 481997Odense Universitetsforlag. 254 sider150,00
Kornerup, Bjørn (udg.)Caspar Paludan - müller. Et udvalg af hans optegnelser og breve1958G.E.C. Gads Forlag. 2 bind. 226, 360 sider150,00
Korsch, KarlPolitische TexteUden årHerausgegeben und eingeleitet von Erich Gerlach und Jürgen Seifert. Räteverlag, Wiener Neustadt. 400 sider100,00
Korsgaard, OveKrop og kultur1986Odense Universitetsforlag. 113 sider100,00
Korsgaard, OveKundskabskapløbet. Uddannelse i videnssamfundet1999Gyldendal. 257 sider100,00
Kovaly, Heda MargoliusUnder en ond stjerne. Mit liv i Prag 1941 - 19682012Kristeligt Dagblads Forlag. 266 sider. Originalt bind med smudsomslag85,00
Kragh, JensMellem socialismens velsignelser og praktikable fremskridt. SF 1960 - 681995Odense Universitetsforlag. 297 sider100,00
Krailsheimer, A.J. (red.)The Continental Renaissance 1500 - 16001971Penguin Books. 575 sider. Paperback65,00
Krarup, SørenDansen om menneskerettighederne2000Gyldendal. 144 sider65,00
Krarup, SørenDen danske dagligdag 1973 (bogtrykkeren skriver MCMXXIII, men mon ikke han har glemt et L ?)Stig Vendenkærs Forlag. 140 sider65,00
Krarup, SørenEn måned i efteråret. Rapport fra en borgerkrig1987Tidehvervs Forlag. 102 sider65,00
Krarup, SørenI min levetid. 60 års Danmarkshistorie1998Spektrum. 2. oplag. 288 sider100,00
Krater, KristianFra "Kong Harald" til Hans Hedtoft. En Reportage fra Socialdemokratiets Gennembrud1948Chr. Erichsen. 126 sider. Privat halvlæderbind med foromslag100,00
Krause - Kjær, NielsDen politiske landby. Om Christiansborg, journalisterne og politikerne2003Forlaget Ajour. 163 sider. Originalt bind100,00
Krenchel, EjnarDanmarks militære Fremtid. Hørup taler til os1941Frederik E. Pedersens Forlag. 151 sider100,00
Kristensen, VilhGravvængeslægten. Johanne Margrethe og Peder Nielsen og deres efterkommere1951Svendborg Avis´Bogtrykkeri. 116 sider. Tilskrift på smudstitelbladet85,00
Kristensen, VilhMinder. Af min Slægts Historie og fra mit Arbejde i Skyttesagens og Skolegymnastikkens Tjeneste1943166 sider. Tilskrift på smudstitelbladet85,00
Kristian KraterFra "Kong Harald" til Hans Hedtoft. En Reportage fra Socialdemokratietes Gennembrud1948Chr. Erichsen. 126 sider85,00
Kristiansen, JohsDyrlæge Jørgen Jørgensen Schmidt (1845 - 1923(1984Lundbeckfonden. 109 sider85,00
Kristiansen, Kristof K. (red.)Fjendebilleder & Fremmedhad1989Gyldeldals Bogklub. 192 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Krogh, TorbenViggo Hørup. En illustreret levnedsskildring1984Gyldendal. 454 sider. Lidt skæv ryg65,00
Krogh, TygeStaten og de besiddelsesløse på landet 1500 - 18001987Odense Universitetsforlag. 182 sider100,00
Kroman, ESkriftens Historie i Danmark fra Reformationen til Nutiden1943H. Hagerups Forlag. 90 sider. 4to65,00
Kroman, ErikDanmarks gamle Købstadslovgivning1951 - 1961Rosenkilde og Bagger. 5 bind. Nydelige, private hellærredsbind med for- og bagomslag. 4to1.500,00
Kroman, ErikDet danske Rige i den ældre Vikingetid 1976Rosenkilde og Bagger. 176 sider100,00
Kruse, Anette m. flFru Kirstens Børn. To kongebørns begravelse i Roskilde Domkirke1988Nationalmuseet/Poul Kristensens Forlag. 295 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Kruse, Tove ElisabethHelhedsvision og naturvidenskab - hos 1500 - 1600 tallets natutforskere1996C. A. Reitzels Forlag. 268 sider 100,00
Kruse, Tove Elisabeth (red.)Bud på historien1998Roskilde Universitetsforlag. 196 sider100,00
Kvium, Christian og Birgitte Wåhlin (red.)Mentalitetsforandringer1987Studier i historisk metode XIX. Aarhus Universitetsforlag. 163 sider85,00
Kyrre, HansKartoffelens Krønike. En kulturhistorisk Studie1913Udvalget til Folkeoplysnings Fremme. 74 sider. Original hellærredsbind65,00
Kaae, BueKvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet belyst ved eksempler fra Ribe1981Historisk Samfund for Ribe Amt. 207 sider. Originalt bind. 4to100,00
Kaarsted, TageHvad skal det nytte ? De radikale og forsvaret 1894 - 19141969Universitetsforlaget i Aarhus. 102 sider65,00
Kaarsted, TageRegeringskrisen 1957. En studie i regeringsdannelsens proces1969Institut for Presseforskning og Samtidshistorie. 2. oplag. 194 sider100,00
Kaarsted, TageStorbritanien og Danmark 1914 - 19201974Odense University Press. 239 sider 100,00
la Cour, VilhelmSjællands ældste bygder. En arkæologisk-topografisk Undersøgelse1927324 sider og 3 kort. Disp200,00
LactantiusForfølgernes død. Det ananyme skrift Kejser Konstantins oprindelse1971Oversat af Torben Damsholt. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. Munksgaard. 92 sider. Pænr, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Lademacher, HorstGeschichte der Niederlande. Politik. verfassung. wirtschaft1983Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 577 sider + 24 fotos. Original hellærredsbind100,00
Laermann, Louise Bugge Constanze Mozart2004Bogklubben. 392 sider. originalt bind100,00
Laing, JenniferFinding Roman Britain1977David & Charles, Newton Abbot. 136 pages. Original cloth with dust jacket 65,00
Lammers, Kark ChristianHvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter ? Det dansk - tyske forhold efter 1945 2005Schønberg. 322 sider100,00
Lammers, Karl ChristianHitlers modstandere. Det andet Tyskland 1933 - 19451996Schønberg. 183 sider100,00
Lammers, Karl Christian (red,)Magt & Masser1985Akademisk Forlag. 219 sider100,00
Laneth, Pia FriisDa kvinder og tyende blev borgere2015Gyldendal. 439 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Laneth, Pia FrisLillys Danmarkshistorie. Kvindeliv i fire generationer2008Gyldendals Bogklub. 640 sider. Originalt bind 100,00
Lange, OleStormogulen. C.F. Tietgen - en finansmand, hans imperium og hans tid 1829 - 19012006Gyldendal. 593 sider. Originalt bind med smudsomslag200,00
Langen, UlrikDen afmægtige - en biografi om Christian 72008Jyllands - postens Forlag. 542 sider. Originalt bind med smudsomslag. Dedikation150,00
Langen, UlrikDet sorteste hjerte. Historien om et dybt fald i enevældens København2012Gyldendals Bogklubber. 284 sider. Originalt bind100,00
Langosch, KarlProfile der lateinischen Mittelalters1965Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 329 sider Originalt, fleksibelt hellærredsbind100,00
Larsen, A.ELysestøber. Hørkræmmer. Borgersoldat. En kulturhistorisk skitse af en københavnsk købmandsfamilie i 1800 - tallet, høffding - familien1988Dansk Historisk Håndbogsforlag. 192 sider100,00
Larsen, AkselTaler og artikler gennem 20 år1953Forord Martin Nielsen. Forlaget Tiden. 454 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Larsen, Arne TrineEn slags mandinder. En analyse af køn og arbejde i Danmark 1950 - 19892006SFAH - Publikation nr. 44. 247 sider. Dedikation100,00
Larsen, AxelDanske og norske Heltehistorier 1536 - 18481893Gyldendalske Boghandels Forlag. 159 sider. Velholdt komponeret helshirtingsbind. Ex libris150,00
Larsen, DanPå sporet af folkestyrets politiske politik. Min Danmarkshistorie2002Rosinante. 314 sider100,00
Larsen, HenrikAlberti - katastrofen1996Politisk Revy. 218 sider100,00
Larsen, Joakim m. flBidrag til den danske Skoles Historie1984 - 1985Inge Pædagoger. 4 bind. Lidt slidte omslag100,00
Larsen, KayKrøniker fra Guinea1927Aug. Olsens Boghandel, Hellerup. 140 sider100,00
Larsen, KnudForsvar og Folkeforbund. Rn Studie i Venstres og Det konservative Folkepartis forsvarspolitiske meningsdannelse 1918 - 19221976Universitetsforlaget i Aarhus. 453 sider. Disputats150,00
Larsen, Leif og Thomas ClausenDe forrådte. Tyske Hitler flygtninge i Danmark1997Gyldendal. 2. oplag. 210 sider100,00
Larsen, Marianne Clement 6 Jesper boysenFinnebørn - et stykke Danmarkshistorie1999Foreningen norden. 161 sider85,00
Larsen, StenOle Bole kom i skole. Skolens historie i Danmark1989Gjellerup & Gad. 79 sider. Originalt bind. 4to65,00
Larsson, Lars - OlofHistoria om Småland1974Diploma, Växsjø. 224 sider. Originalt bind100,00
Larsson, Lars - OlofSmålandsk historie. Stormaktstiden1982P.A. Norstedt & Söner. 285 sider. Originalt hellærredssbind med smudsomslag100,00
Lassalle, FerdinandReden und Schriften. Aus der Arbeiteragitation 1862 - 18641970Deutscher Taschenbuch Verlag. 528 sider85,00
Lassen, AkselFald og Fremgang. Træk af befolkningsudviklingen i Danmark 1645 - 19601965Universitetsforlaget i Aarhus. 565 sider. Originalt bind100,00
Lauridsen, John T. m.fl. (red.)Den kolde krig og Danmark2011Gads Leksikon. 767 sider. Originalt bind150,00
Lauridsen, PDa Sønderjylland vågnede. En Skildring af Nordslesvigernes Nationalitetskamp fra 1830 - 18481920P. Hases Forlag. 510 sider. Privat halvlæderbind med for- og bagomslag150,00
Lauring, KåreRejsen til Madagascar1987Gyldendal. 220 sider + 2 kort100,00
Lauring, PalleBørn i tusind år og andre essays1982Høst & Søn. 115 sider. Dedikation100,00
Lauring, PalleDanmarks håb og horn1954Gyldendal. 271 sider. Solidt, privat halvlæderbind med foromslag. Rygforgyldningen lidt anløbet200,00
Lauring, PalleDanmarks Håb og Horn. Kongelykke og Kongeskæbne1954Gyldendal. 271 sider. Nydeligt, nyere hellærredsbind med for- og bagomslag500,00
Lauritsen, PeterHvad skal det nytte ? På sporet af Hørups demokrati2020Gads Forlag. 159 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Laursen, Jesper & Eva SchmidtHerremanden. En adelig families storhed og fald2013Gads Forlag. 219 sider. Originalt halvlærredsbind. 4to150,00
Lautrup, ClaesInden for murene - uden for rammerne. En kritisk gennemgang af forholdene i den danske universitets- og forskerverden2012Multivers Academic. 173 sider100,00
Lautrup, ClaesInden for murerne uden for rammerne. En kritisk gennemgang af forholdene i den danske Universitets- og forskerverden2012Multivers Academic. 173 sider100,00
Lawson, PhilipThe east India Company1994Longman Studies in Modern history. 188 sider. Paperback85,00
Leach, A.FThe Schools of Medieval England1969With Forty-Three Illustrations. Barnes & Noble, New York/Methuen & Co, London. 349 pages. Original cloth, no jacket. Name on the fly leaf100,00
Lebech - Sørensen, Anna marieVindmøller og Vandmøller i Danmark bind 1-3 (af 4)2001 - 2006Skib Forlag. 237, 227, 247 sider. Originale bind med smudsomslag. 4to400,00
Lee Moon, Henry (ed.)The Emerging Thought of W.E.B. DuBois. essays and Editorials from The Crisis with an Introduction, Commentaries and a Perronal memoir1972Simon and Schuster. 440 sider. Paperback100,00
Lehmann, Johannes (udg.)Rejsebreve fra grevinde Danner1972Poul Kristensen, Herning. 163 sider65,00
Leonora ChristinaGrevinde Ulfeldts franske levnedsskildring. Trykt i facsimile. Indledning, oversættelse og oplysninger af C.O. Bøggild- Andersen1958Fransk tekst + 111 sider. Orig. bind85,00
Leonora ChristinaJammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer1949Udgivet af Johs. Brøndum - Nielsen og C.O. Bøggild - Andersen. DSL/Rosenkilde og Bagger. 419 sider. Smukt, privat halvlæderbind med foromslag200,00
Lerche, Anna og Marcus MandalEn kongelig familie. Historien om Christian 9. og hans europæiske efterslægt2003Aschehoug. 2. udgave, 1. oplag. 288 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Lerche, GrithPloughing Implements and Tillage Practices in Denmark from Viking Period to About 1800. Experimentally Substantiated1994Poul kristensen, herning. 321 sider + 4 udfoldelige tavler. Originalt bind. Tvær - folie400,00
Lewis, BernardHvad gik galt ? vestens påvirkning og Mellemøstens svar2003Gyldendals Paperback. 219 sider65,00
Lewis, BernardHvad gik galt? Vestens påvirkning og mellemøstens svar2003Gyldendals Bogklubber. 219 sider. Original bind100,00
Lewis, BernardIslam i krise. Hellig krig og uhellig terror2003Gyldendals Bogklubber. 188 sider. Originalt bind85,00
Lewis, BernardThe Assassins. A Radical Sect in Islam2003Phoenix. 166 sider85,00
Lidegaard, BoH.C. Hansens liv og tid. En historie fortalt i billeder 1906 - 1960 2006Gyldendal. 149 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Lidegaard, MadsRavvejen fra Vendsyssel til Frisland1988Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 262 sider150,00
Liebgott, Niels - KnudDanmark i Middelalderen1998Med illustrationer af Flemming bau og beth Beyerholm. Sesam. 230 sider. Originalt bind100,00
Liebgott, Niels - KnudHellige mænd og kvinder1982Wormianum. 209 sider. Original bind100,00
Liebgott, Niels - KnudMiddelalderens emaljekunst1986Nationalmuseet. 86 sider65,00
Liebknecht, KarlGedanke und Tat. Schriften, Reden, Briefe zur Theorie und Praxis der Politik1976Ullstein. 260 sider85,00
Lilja, BrittKvindekampens døtre2007DR. 171 sider100,00
Lillelund, Niels og Flemming Rose (red.)Velfærd tur - retur. Efter socialdemokratismens sammenbrud2005Gyldendal. 240 sider100,00
Lind, H.DKong Kristian den Fjerde og hans Mænd på Bremerholm1974 Reprografisk optryk af udgaven fra 1889Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 449 sider. Originalt bind100,00
Linde, HelleMagistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk1978Universitetsforlaget i Aarhus. 131 sider85,00
Linde, HelleMagistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk1978Universitetsforlaget i Aarhus. 131 sider100,00
Lindquist, HermanChristoffer Columbus. Var han rigtig klog ?2007Jyllands - Postens Forlag. 210 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Linton, MichaelDrottning Margareta. Fullmäktig fru och rätt husbonde. Studier i kalmarunionens förhistoria1971Akademiförlaget. 346 sider. Dedikation100,00
Linton, MichaelMargareta. Nordens drottning 1375 - 14121997Atlantis, Stockholm. 239 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Dedikation100,00
Linvald, AxelChristian VIII før Eidvoldgrundloven1965G.E.C. Gad. 455 sider100,00
Linvald, AxelChristian VIII. Den unge Prins 1786 - 18131943Gyldendal. 277 sider. Medindbundet: Axel Linvald: Christian VIII. Norges Statholder 1813 - 1814. 1952. 248 sider. Eet pænt halvlærredsbind150,00
Linvald, AxelKronprins Frederik og hans Regering 1797 - 1807. Bidrag til Danmark - Norges Inden- og udenrigske Historie omkring Begyndelsen af det 19. Aarhundrede1978Reprografisk genudgivelse af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 478 sider. Original hellærredsbind200,00
Linaa, JetteUrban Consumption. Tracing urbanaty in the archeological record of Aarhus c. AD 800 -18002016Jutland Archeological Society. 239 sider + udfoldeligt kort. Originalt bind200,00
Livermore, H.VA New History of Portugal1969Cambridge University Press. 365 sider. Paperback85,00
Liversage, ToniKvinden og historien. Kønsroller og familiemønstre i økonomisk belysning1972Gyldendal. 104 sider85,00
Liversage, ToniMary og revolutionen1974Gyldendal. 127 sider65,00
Ljungberg, Leif et al. (udg.)Malmø Tingbøger 1577 - 83 og 1588 - 901968Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 440 sider. Original hellærredsbind100,00
Lohmann, JensLatinamerika mellem frygt og håb1987Mellemfolkeligt Samvirke. 256 sider65,00
Loldrup, Hans - OttoPilletrillerens forvandling. En historie om farmaceuternes profession gennem hundrede år, deres udvikling fra håndværkere til akademiske sundhedsarbejdere1991Loldrups Forlag. 207 sider. Originalt bind. 4to150,00
Loldrup, Hans - OttoSvane Apoteket. Danske apoteker i to årtusinder1999Loldrups Forlag. 159 sider. Originalt bind100,00
Loldrup, Hans - OttoSvane Apoteket. Danske apoteker i to årtusinder1999Loldrups Forlag. 159 sider. Originalt bind. Tvær - 4to100,00
Longford, Elizabeth The Royal House of Windsor1974Book Club Associates. 288 pages. Original cloth with dust jacket. 4to85,00
Lopez, Robert SThe Commercial Revolution of the Middle Ages, 930 - 13501976Cambridge University Press. 180 sider. paperback85,00
Lorenzen, ErnaLivet med skyggen1991Bogans Forlag, Lynge. 129 sider85,00
Lorenzen, VilhAxel Urup. En dansk Ingeniør i det 17. Aarhundrede1953I Kommission hos G.E.C. Gad. 152 sider. Indbundet med for- og bagomslag i nydeligt, privat halvlærredsbind (Ove Christiansen). Udgået af Danmarks Kunstbibliotek. 4to200,00
Ludvigsen, JacobDanskernes egen historie. Hverdagsliv i det 20. århundrede2005Forlaget Substanz. 238 sider + CD. 4to100,00
Ludvigsen, JacobDanskernes egen historie. Vores ugeblade2007Aschehoug. 247 sider. 4to100,00
Ludwig, EmilJuli 141929Jespersen og Pios Forlag. 231 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag85,00
Lund, Allan ATekster fra middelalder og renæssance. Kulturhistoriske læsestykker Wormianum. 158 sider100,00
Lund, HenrikFlygtninge og indvandrere 1850 - 19802008Forlaget Palle Fogtdal. 399 sider100,00
Lund, HenrikFlygtninge og indvandrere 1850 - 19802008Forlaget palle Fogtdal. 399 sider100,00
Lund, NielsDe danske vikinger i England. Røvere og bønder1967Søndagsuniversitet/Munksgaard. 105 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Lundbak, HenrikStaten stærk og folket fri. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936 - 472001Museum Tusculanums Forlag. 728 sider. Originalt bind. Disputats150,00
Lunden, KåreEuropeisk Middelalder. Økonomi og samfunn 500 - 13501975Cappelens Almabøker. 310 sider. Pænr lamineret. På norsk100,00
Lundgreen - Nielsen, KayTro eller blndværk ? Danmark og Den spanske Bogerkrig 1936 - 1939. En undersøgelse af den danske presses og den danske regerings holdning2001Odense Universitetsforlag. 472 sider. Originalt bind150,00
Lundkvist, SvenGustav Vasa. Svensk handels- och utrikespolitik 1534 - 15571960Scandinavian University Books. 456 sider100,00
Lundorf, JesperI majestætens hemmelige tjeneste. En livvagts beretning2009Lindhardt og Ringhof. 3. oplag. 195 sider100,00
Lunn, Kenneth og richard C. Thurlow (ed.)British Fascism. essays on the Radical Right in Inter - War Britain1980St. Martin´s Press. 234 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Lyngby, ThomasDen sentimentale patriotisme. Slaget på Reden og H.C. Knudsens patriotekniske handlinger2001Museum Tusculanums Forlag. 160 sider + udfoldelig tavle. Dedikation100,00
Lyngbye, JørgenLyssagen. Niels Finsen og hans team på Finsensinstituttet2003Gyldendal. 186 sider. Original bind. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Lyon, H.RAnglo - Saxon England and the Norman Conquest1994Longman. 433 sider100,00
Lützen, Jesper (red.)Fakultære højdepunkter. Episoder fra Det naturvidenskabelige Fakultets 150-årige historie2000Det naturvidenskabelige Fakultat, Københavns Universitet.160 sider. 4to85,00
Lützen, Karin Mors hemmelighed. På sporet af en jødisk indvandrerhistorie2010Gyldendal. 420 sider100,00
Læssøe, JørgenStudies on the Assyrian Ritual and Series bit rimki1955Ejnar Munksgaard. 112 sider + 2 udfoldelige tavler. Disputats100,00
Løgstrup, BirgitBundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733 - 17881988Landbohistorisk Selskab. 270 sider100,00
Løvenskiold, Carl LudvigHofmarskal under tvende Konger1977Richard Levin & Co. Asp. 157 sider. Original bind65,00
Macciocchi, Marie AntoinettaMussolinis Kvinder1977Modtryks Kvinderedaktion. 180 sider. Paperback65,00
Mackeprang, MDansk Købstadsstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV (Forordn. af 1619)1975Reprografisk optryk af Mackeprangs disputats fra 1900. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 285 sider. Original bind100,00
Maclagan, MichaelLines of Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe1999Little, Brown and Company. 308 sider. Original bind med smudsomslag. 4to200,00
Madsen, Agnete birgerÆgte historier om uægte børn2001Kvindemuseet i Danmark. 88 sider65,00
Madsen, Agnete Birger m.flKvindeliv - hverdagsliv. Arbejderkvinders levevilkår i Danmark 1880 - 19301985Gyldendal. 111 sider65,00
Madsen, AllanArbejdet og teknikkens socialhistorie. Fra Flodkulturerne indtil den industrielle revolution1991Systime. 255 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Madsen, Carl Når bladene falder1975Demos. 178 sider65,00
Madsen, Hans HelgeHvor guderne leger. Om byers tilblivelse1993Rosinante. 184 sider85,00
Madsen, JesperStudehandelens Historie i Danmark fra de ældste Tider til vore Dage1908Dansk Landbrugs Forlag, Aarhus. 140 sider100,00
Madsen, Otto og Anders Monrad MøllerOdense toldkammers historie 1962 - 19881989Toldhistorisk Selskab. 374 sider. Original hellærredsbind100,00
Madsen, Torsten (red,)Bag Moesgårds maske. Kultur og samfund i fortid og nutid1988Aarhus Universitetsforlag. 238 sider. Pænt lamineret100,00
Madsen, VernerPeder Hansen - en dansk koloniembedsmands historie1984Odense Universitetsforlag. 153 sider85,00
Magnussen, FinnEfterretninger om Mindesmærkerne ved Jellinge og de derved i Aarene 1820 - 1821 foretagne undersøgelser m.mFotografisk optryk 1973Wormianum. 78 sider. Original bind65,00
Magnusson, FinnurThe Hidden Class. Culture and Class in a Maritime Setting Iceland 1880 - 19421990159 sider. Originalt bind100,00
Mak, GeertMin fars århundrede2009Tiderne Skifter. 449 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Malchau, SusanneKærlighed er tjeneste. Søster Benedicte Ramsing - En biografi1998Dansk Sygeplejeråd. 395 sider100,00
Mallmann, Klaus - Michael og Martin CüppersHalvmåne & Hagekors. Det Tredje Rige, araberne og Palæstina2015Informations Forlag. 307 sider100,00
Mamerot, SebastianA Chronicle of the Crusades. The Expeditions to Outremer. An Unabridged, Annotated Edition with a Commentary2016Taschen. 757 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Manniche, Jens Chr. (red.)Mangfoldighedens pris. Dansk faghistorie1997Den jyske Historiker nr. 75/76. 216 sider85,00
Mansfield, PeterA History of the Middle East1991Viking. 373 sider. Originalt bind med smudsomslag. Stempel på titelblad100,00
Manøe, SørenVar det mord ? En jysk retssag fra 18552002Historisk Samfund for ribe Amt. 136 sider. Original bind85,00
Margrethe af ValoisMemoirer1967Oversat af Robert L. Hansen. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 201 sider. Pænt privat halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Mariager, AnnInga Arvad - den skandaløse skandinav2008Gyldendal. 268 sider100,00
Marie Dronning af RumænienMit Livs Historie1946Berlingske Forlag. 476 sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind100,00
Marquardt, OleKonjunkturforløb og klassebevidsthed1974Den Jyske historiker 1. 150 sider65,00
Martinov, NielsUngdomsoprøret i Danmark. Et portræt af årene, der rystede musikken, billedkunsten, teatret, literaturen, filmen og familien2000Aschehoug. 317 sider150,00
Martinus, LauroPower and Imagination. City - States in Renaissance Italy1979Alfred A. Knopf. 368 sider. Originalt halvlærredsbind med smudsomslag100,00
Mathiasen, Anders - Peter og Jeppe FaciusBlekingegadebetjenten. Kriminalinspektør Jørn Moos fortæller2007People´s Press. 2. oplag. 199 sider. Original bind85,00
McGuire, Brian patrickConflict and Continuity at Øm Abbey. A Cistercian Experience in Medieval Denmark1976Museum Tusculanum Press. 151 sider + 7 tavler100,00
McGuire, Brian PatrickDa Himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700 - 13002008Alfa. 259 sider200,00
McGuire, Brian PatrickGuide til middelalderens/A Guide to Medieval Denmark 1994C.A. Reitzels Forlag. 240 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
McGuire, Brian patrickMennesker og kultur i Danmarks og Europas middelalder2001Systime. 168 sider100,00
McGuire, Brian Patrick (ed.)War and Peace in the Middle Ages1987C.A. Reitzels Forlag. 298 sider100,00
McGuire, Brian patrick (red.)Kulturblomstring og samfundskrise i 1300-tallet1985C.A. Reitzels Forlag A/S. 227 sider 100,00
Meidall, BjørnDKP og storstrejkerne i 19561976Politisk Revy. 106 sider. Dedikation85,00
Mentz, JørgenKrudtimperierne. Osmaner. Safavider. Moguler. 1500 - 17001994Systime. 136 sider85,00
Mentz, Søren (red.)Kampen i Kongedybet. Slaget på Reden2001Gyldendal. 127 sider. Originalt bind100,00
Michelsen, BirgitKateketen, provsten & socialisten. Tre slægtsleds historie1989Forlaget Anis. 236 sider. Dedikation100,00
Michelsen, SeirFamilien Holsten. Danske søofficerer og diplomater i 17 - og 1800tallet1992Dansk Historisk Håndbogsforlag. 155 sider65,00
Mikkelsen, BirgerMaleren ved Øresund. Træk af laugets og håndværkets historie1990Helsingør og Omegns Malerlaug. 4to85,00
Mikkelsen, LisBogens Højskole "En god bogsamling i ethvert sønderjysk hjem"Uden årForlaget neffen. 161 sider85,00
Milhøj, PoulØkonomisk metode. Historie & teorier1975Samfundslitteratur. 173 sider85,00
Milthers, Gregers Slægten fra Fastergaard. Slægtsregister med historiske Oplysninger om Gaarden, Beboerne og Efterslægten indtil 19501951Udgivet af en Kres af Slægten. 473 sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind med foromslag400,00
Milthers, GunnarSlægten fra Fastergaard. Slægtregistermed historiske Oplysninger om Gaarden, Beboerne og Efterslægten indtil 19501951Udgivet af en Kres af Slægten. 473 sider. 4to100,00
Miquel, AndréKriger og digter. Usama, en syrisk prins på korstogenes tid1988Forum. 159 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Miskimin, Harry AThe Economy of Early Renaissance Europe, 1300 - 14601975Cambridge University Press. 188 sider85,00
Mittermaier, KarlDie Politik der Renaissance in Italien1995Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 238 sider. Originalt bind 100,00
Moe, HaraldNiels Steensen. En billedbiografi. hans utrættelige søgen. Hans geni. Hans stræben mod det absolutte1988Rhodos. 184 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Moestrup, Jørn og Esther NyholmItalien og Danmark. 100 års inspiration1989G.E.C. Gads Forlag. 370 sider. originalt bind med smudsomslag150,00
Mogensen, Margit og Niels W. BruunFrøslevdegnens optegelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667 - 16931998Landbohistorisk Selskab. 208 sider. Original bind150,00
Molbech, CHistorisk - biographiske Samlinger og Bidrag til den danske Sprog- og Litteraturhistorie i ældre og nyere Tid1851Udgivne for Den danske historiske Forening. Samtidigt halvlæderbind200,00
Molkte, ElseKvinde før og nu. Københavns kvindeige Diskussionsklub gennem 30 år1974I kommission hos Hernov. 111 sider. Dedikation85,00
Morris, JohnThe Age of Arthur. A History of the British Isles from 350 to 6501996Phoenix paperback. 665 sider. Stempel på omslagets inderside100,00
Mortensen, Klaus P. (red.)Uden for murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København2002Gads Forlag. 1. udgave, 3, oplag. 288 sider. Original bind200,00
Mortensen, Lars BojeCiviliserede barbarer. Historikeren Paulus Diaconus og hans forgængere1991G.E.C. Gads Forlag. 152 sider65,00
Mortensen, Per VolckDe sorte støvler. Tekster til fascicme1986Hans Reitzels Forlag. 109 sider. Fold på bagomslag65,00
Mortensen OSB, Sr. MiriamSkønnest af alt. En biografi om Niels Steensen1993Katolsk Forlag. 340 sider100,00
Moustgaard, Poul HBag skranken. Erindringer fra danske apoteker 1940 - 901996Fonden til bevarelse af gammelt Dansk Apoteksinventar. 259 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag 100,00
Moynahan, BrianBritiske billeder. Det engelske imperium gennem det seneste århundrede1997Gyldendal. 304 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Navn på friblad. 4to100,00
Munch, PKøbstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV ´sTid til det 18. Aarhundredes Midte (1619 - 1745)1900Det Nordiske Forlag. 237 sider. Privat halvlærredsbind 100,00
Munch, PKøbstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV´s Tid til Enevældens Ophør (1619 - 1848)1977Reprografisk optryk af udgaven fra 1900. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 237 sider. Original bind100,00
Munch, PKøbstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV´s Tid til Enevældens ophør. (1619 - 1848)1977 - reprografisk optryk af førsteudgavenSelskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 237, 196 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Munchaus Petersen, Holger et alØresunds Told. Tull i Öresund. I krig och fred - på godt og ondt2000Told - og Skattestyrelsen - Tullverket. 252 sider. Original bind100,00
Munk, HolgerMindets lyse spil. Barndomsminder fra en gård i Sydsjælland omkring århundredskiftetUden årUden forlag. 174 sider. Smukt halvlæderbind med foromslag200,00
Musculus, AndreasHosedjævlen. Paa dansk ved Peder palladius 15361920Udgivet med Indledning og Noter efter Originalen af Lis Jacobsen. Gyldendal. 76 sider. Nyere privat halvlærredsbind med for- og bagomslag100,00
Musculus, AndreasHosedjævlen. paa dansk ved Peder Palladius 15361920Udgivet med Indledning og Noter efter Originalen af Lis Jacobsen. Gyldendal. 76 sider. Indbundet ubeskåret i elegant privat halvlæderbind med foromslag. Ex libris300,00
Mygind, FinnHistorien om Hjerl Hedes Frilandsmuseum2005Hjerl Hede. 140 side. Originalt bind65,00
Müller, Reinhold F.GGriundsätze altindischer Medizin1951Ejnar Munksgaard. 163 sider. Lidt nusset omslag85,00
Møller, ErikSkandinavisk Stræben og svensk Politik omkring 1860Uden årG.E.C. Gads Forlag. 517 sider100,00
Møller, IbVilhelmsborg. Danmarks Nationale Hestesportscenter2000Skib Forlag. 158 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Møller, MortenMogens Fog 2009En biografi. Gyldendal. 2 bind. 490, 335 sider. Originale bind300,00
Møller, Per GrauUdskiftningen og dens økonomiske og sociale følger i Sønderjylland ca. 1730 - 18301984Histostorisk Samfund for Sønderjylland. 189(4) sider85,00
Møller, Per StigMagt og afmagt. Bemærkninger om magtens teori og praksis1999Høst & Søn. 207 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Møller, Per StigSpor. Udvalgte skrifter om det åbne samfund og dets værdier1997Gyldendal. 305 sider100,00
Møller - Christensen, VilhelmTen Lepers from Næstved in Denmark.A Stydy of Skeletons from a Medieval Danish Leper Hospital1953Danish Science Press, Ltd. 160 sider85,00
Møller-Christensen, VilhBogen om Æbleholt kloster1958Dansk Videnskabs Forlag. 284 sider. Lidt nusset omslag65,00
Møller-Christensen, VilhÆbelholt Kloster1982Nationalmuseet. 283 sider100,00
Mørch, SørenDanskernes billeder før fjernsynet1991Hans Reitzels Forlag. 192 sider. 4to100,00
Mørch, Søren Danskernes billeder før fjernsynet2005Gyldendal. Billedredaktion Knud Ryg Olsen. 192 sider. original bind. 4to100,00
Mørch, SørenDen ny Danmarkshistorie 1880 - 19601982Gyldendal. 428 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag 100,00
Mørch, SørenDen sidste Danmarkshistorie. %7 fortællinger af fædrelandets historie1996Gyldendal. 582 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Mørch, SørenStore forandringer - 61 fortællinger om, hvordan verden blev moderne2010Politikens Forlag. 527 sider. Originalt bind100,00
Mørch, SørenVældige ting - 63 fortællinger om verden, som den er2010Politikens Forlag. 543 sider. Originalt bind150,00
Mørch, Søren (red.)Det europæiske hus1991 - 1992Gyldendal. 6 bind. Originale bind med smudsomslag. Lidt blyantindstregning, ellers pæne og velholdte400,00
Mørk, HenningBalkan under tyrkisk herredømme 1350 - 18001998Aarhus Universitetsforlag.249 sider100,00
Mørk, Henning Balkan under tyrkisk herredømme 1350 - 18001998Aarhus Universitetsforlag. 249 sider100,00
Mågård, JørgenFanger i Frøslevlejren 1944 - 451988Hernov. 203 sider100,00
Naimark, Norman MFires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth - Century Europe2002Harvard University Press. 248 pages. Paperback. Name on fly leaf100,00
Nancke - Krogh, SørenSøfolk og kentauer. Mennesker i yngre broncealder1982Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 149 sider. Navn på titelblad65,00
Nauert, Charles GHumanism and the Culture og Renaissance Europe2006Cambridge University Press. 253 sider. Paperback100,00
Neerbek, HansKuli. Zarens dattersøn2001Sesam. 231 sider. Original bind85,00
Neerbek, HansRidder uden kors. Aage Westenholz og Danmarks forsvar1996192 sider. Orig. bind85,00
Neerup Buhl, PeterGudmund Schütte - forsker og national stridsmand1998Forlaget Kontakt. 217 sider100,00
Neiiendam, MichaelBastholmske Familiepapirer. Bidrag til det attende Aarhundredes Oplysning1924J.H. Schultz. 144 sider65,00
Neiiendam, RobertGrevinde Danner. En historisk beretning om et besynderligt liv1970Politikens Forlag. 310 (2) sider65,00
Nemat, MarinaFængslet i Teheran. Erindringer fra et pigeliv2007Oversat af Eva Hage. TV2. 287 sider85,00
Nettl, PeterRosa Luxemburg1969Oxford Paperbacks. Abridged Edition. 557 sider100,00
Neubert, Gerd (udg.)Skifter fra Køge 1597 - 16551992Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 482 sider. Originalt bind150,00
Newth, EirikFremtiden2003Gyldendal. 319 sider. Original bind100,00
Newth, EirikJagten på sandheden. Videnskabens historie2006Gyldendal. 330 sider. Originalt bind100,00
Nicol, Donald MThe Immortal Emperor. The Life and legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans1994Canto. 148 sider85,00
Niebuhr, Barthold GeorgCarsten niebuhrs liv2004Foraget vandkunsten. 106 sider. Originalt bind med smudspmslag65,00
Nielsen, AxelIndustriens Historie i Danmark 1975Optryk af udgaven fra 1944. Reprografisk genudgivet og forlagt af Selskabet for Udgivelsen af Kilder til dansk Historie. 3 bind i 4 dele. Originale hellærredsbind350,00
Nielsen, AxelSpecier. Kroner. Kurant. En Studie over faldende Rigsdalerværdi i Danmark i Tiden 1671 - 17261973Optryk af udgaven fra 1907. Udgivet af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 168 sider100,00
Nielsen, CarstenDe 100 dage. beretning om borgerkrigen i Danmark 18991976Gyldendal. 173 sider100,00
Nielsen, CarstenDe 100 dage. Beretning om borgerkrigen i Danmark 18991976Gyldendal. 173 sider85,00
Nielsen, Dr. oHarsyssels Diplomatarium. En Samling af hidtil utrykte Diplomer fra Tiden før Reformationen1893I Kommission hos Universitetsboghandler G.E.C. Gad. 119 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag. Pænt amatørarbejde100,00
Nielsen, Ellen Kvinden i forhistorien - hvad myter og kultbilleder fortæller1981Hekla. 141 sider65,00
Nielsen, Ellen Ny søgen efter forhistoriens M/K1994Spektrum. 111 sider. Navn på omsalgets inderside65,00
Nielsen, GeorgSådan gik det til ... En håndværkers tilbageblik1981Dansk Bladforlag. Nr. 143 af særudgaven på 200 exx. 108 sider. Original bind. 4to100,00
Nielsen, Hans Jørn et alGymnasiet og faget historie1975Den Jyske historiker. Nr. 5. 118 sider65,00
Nielsen, Hans KristianPorta Westphalica. En dansk officers beretning om slavearbejde i tysk fangenskab1998Frihedsmuseet venners forlag. 122 sider65,00
Nielsen, HaraldAncient Ophtalmological Agents1974Odense University Press. 116 sider85,00
Nielsen, HaraldFire Felttog1949H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 159 sider. Smukt, privat halvlæderbind. På dansk200,00
Nielsen, HaraldUden Traad- og med ! Bidrag til Kulturforsvarets Historie1941Aschehoug Dansk Forlag. 199 sider. Pænt, privat halvlæderbind150,00
Nielsen, Helge og Victor ThalbitzerSkatter og skatteforvaltning i ældre tider1976Reprografisk optryk af udgaven fra 1948. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 210 sider100,00
Nielsen, Herluf Kronologi1974Dansk Historisk Fællesforening. 86 sider. Originalt hellærredsbind65,00
Nielsen, Ingrid (red.)Bevar din arv1937Danmarks Fortidsminder. 1987. G.E.C. gad/Skov og Naturstyrelsen. 367 sider. Original bind150,00
Nielsen, Ivar KirkEn bryggeriarbejders liv1990Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 153 sider 100,00
Nielsen, Johan SchioldannD.G. Monrad. En patografi1983Odense Universitetsforlag. 585 sider. Disputats150,00
Nielsen, KarlVor mand og råd. Bjørn Andersen til Stenalt, Bjørnsholm og Vår 1532 - 1583 1991Udgivelselselskabet ved landsarkivet for Nørrejylland. 192 sider. Originalt bind100,00
Nielsen, MarieRevolution. Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp1975Tiderne Skifter. 308 sider85,00
Nielsen, MartinKommunisternes kapital. Artikler og taler1973Melbyhus. 184 sider85,00
Nielsen, OBidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark1867I Kommission hos G.E.C. Gad. 99 sider. Privat halvlærredsbind med for- og bagomslag100,00
Nielsen, OGamle jydske TindsvinduerUden årUændret reprotryk af udgaven fra 1977. Dansk Historisk Håndbogsforlag. 171 siden. Orignalt hellærredsbind 85,00
Nielsen, O. (udg.)Codex Esromensis. Esrom Klosters BrevbogReprografisk genudgivelse 1973Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 334 sider. Original bind100,00
Nielsen, O. Dr. phil, ArkivarDueholms Diplomatarium. Samling af Breve 1371 - 1539, der i sin Tid ere opbevarede i St. Johannesklostret Durholm paa Morsø1872Gyldendal. 177 sider + 4 tavler. Privat halvlærredsbind. 4to300,00
Nikulin, LeonFriheden falder ikke ned fra himlen1990Forord af Bent Jensen. Diapson. 147 sider. Stempel på friblad100,00
Nikulin, LeonGlasnost - paradokset i øst og vest1990Forord af Vladimir Pimonov. Diapason. 161 sider. Stempel på friblad100,00
Nikulin, LeonSkæbnens drejebog1990Forord af Henrik Stangerup. Diapason. 171 sider. Stempel på titelblad100,00
Nilsson, Kjeld BSkåne. Vort glemte land1991Bogans Forlag, Lynge. 202 sider100,00
Ninn-Hansen, ErikChristmas Møller. En stridsmand i dansk politik1991214 sider. Stempel på titelblad85,00
Nisbet, Robert ASocial Change and History. Aspects of the Western Theory of Development1970Oxford University Press. 335 sider. Paperback85,00
Nissen, GunhildBønder, Skole og Demokrati1973Forlaget Beck tegn. 367 sider. Disputats100,00
Nissen, GunhildUdfordringer til Højskolen. Danske folkehøjskoler 1844 til 19941994Foreningen af Folkehøjskolers Forlag. 392 sider. Originalt bind200,00
Norberg, AxelPolen i svensk politik 1617 - 261974Almquist & Wiksell, Stockholm. 323 sider100,00
Nordberg, MichaelDen dynamiske middelalder1999Forlaget Per Kofod. 366 sider100,00
Nordberg, MichaelProfetens folk. Stat, samhälle och kultur i Islam under tusen år1988Pan. 418 sider. Paperback100,00
Nordby, IbSablen og den bløde hat. De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeningers forhold 1940 - 1945 med et indledende historisk tilbageblik1995Odense Universitetsforlag. 473 sider100,00
Norrie, GordonGeorg Heuermann 1723 - 1768. Et Bidrag til dansk - norsk medicinal- og Kulturhistorie1891Jacob lunds Forlag. 198 sider. Noget gulplettet. Blankt omslag150,00
Norwich, John JuliusShakespeare´ sKings. The Great Plays and the History of England in the Middle Ages 1337 - 14851999Scribner. 401 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Novara, Filip afKejser Frederik 2. sKorstog og Kampene med Ibelinerne1946Oversat af H. bach. Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse. 164 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind med for- og bagomslag150,00
Nüchel Thomsen, BirgitIndustrielle foretagere på Tuborg 1873 - 1885. Kilder og Studier1980Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 690 sider. Originalt bind150,00
Nüchel Thomsen, Birgit m. flSamspillet mellem organisationer og stat. Studier inden for indenrigsministeriets og handelsministeriets område 1879 - 19501987Rigsarkivet/G.E.C. Gad. 435 sider. Originalt bind150,00
Nygaard, HansNygaard - Slægten fra Ulbølle1948Ingen angivelse af forlag. 160 sider200,00
Nymark, JohsFrederik Dreiers politisk - ideologiske forfatterskab1975Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. 183 sider100,00
Nyrop, CMeddelser fra Industriens Område1876Gyldendal. 330 sider. Samtidigt halvlæderbind med foromslag100,00
Nyrop, KrDe arresterede Professorer og Universitetet i Gent. Et Spørgsmaal om Magt og Ret1916Gyldendal. 80 sider65,00
Nyrup, CBidrag til vor Haandværksstands Historie i Tiden før 18571914Uden forlag. 429 sider. 4to200,00
Nystrøm, EilerOffentlige Forlystelser i Frederik den Sjettes tid1986. Reprografisk optryk af udgaven fra 1913Dansk Historisk Håndbogsforlag. 2 bind. 264, 256 sider150,00
Nørager, Povl EjnarStemmer fra fortiden1991Eget Forlag/Folkebevægelsen mod nazisme. 193 sider65,00
Nørgaard, ErikDrømmen om verdensrevolutionen. Truslen om krig. Krigen før krigen. Krig og slutspil1985, 1985, 1986, 1986Bogans Forlag, Lynge. 4 bind. 184, 214, 166, 251sider 300,00
Nørgaard, Lone og Tabita Wulff (red.)Islam - fred efter trussel ?2006Holkenfeldt 3. 254 sider100,00
Nørgaard larsen, AsgerDrømmen om det ukendte. En beretning om goternes vandring gennem Europa1982Centrum. 120 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Nørregård, GeorgFarefulde danske sørejser. Togter til Afrika i det 18. århundrede1969Fremad. 209 sider65,00
Nørregård, GeorgFør stormen. Christian VIII´s udenrigspolitik 1839 - 18481974Gyldendal. 369 sider. Heftet, med smudsomslag150,00
Nørregaard, GeorgArbejdsforhold indfor dansk Haandværk og Industri 1857 - 18991977Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 620 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Nørregaard, GeorgDanmark mellem øst og vest 1824 - 391969Gyldendal. 308 sider. Heftet, med smudsomslag. 4to100,00
Nørregård - Nielsen, Hans EdvardDen sommer og den eng. Udvalgte tidsbilleder2010Gyldendal, 323 sider. Originalt bind100,00
Nørregård - Nielsen, Hans EdvardKongens København. En guldaldermosaik1987287 sider100,00
Olaus MagnusHistoria om de nordiska folken1976Gidlunds. 4 bind. Originale hellærredsbind. På svensk400,00
Olden - Jørgensen, SebastianKun navnet er tilbage - en biografi om Peter Griffelfeld2000Gads Forlag. 350(2) sider100,00
Olden - Jørgensen, SebastianLudvig Holberg som pragmatisk historiker. En historiografisk undersøgelse2015Museum Tusculanums Forlag. 160 sider85,00
Olden - Jørgensen, SebastianPoisi og Politik. Lejlighedsdigtningen ved Enevældens indførelse 16601996Museum Tusculanums Forlag. 207 sider100,00
Olden-Jørgensen, SebastianPrinsessen og det hele kongerige. Christian IX og det glücksborgske kongehus2003Gads Forlag. 220 sider85,00
Olesen, Jens EChristoffer af bayerns breve 1440 - 1448 vedrørende hand bayerske hertugdømme1986Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 237 sider. Original bind100,00
Olesen, Jens EUnionskrige og Stændersamfund bidrag til Nordens historie i Kristian I´s regeringstid 1450 - 14811983Universitetsforlaget i Aarhus. 534 sider. Original bind200,00
Olrik, HansKonge og Præstestand i den danske Middelalder1905, 1895G.E.C. Gad. 2 bind. Eet, privat halvlæderbind200,00
Olrik, HansRidderliv og Korstogskultur1924G.E.C. Gads Forlag. 147 sider85,00
Olsen, Albert Bybefolkningen i Danmark paa merkantilismens Tid. Merkantilistiske Studier I1975Reprografisk optryk af udgaven fra 1932. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 102 sider85,00
Olsen, AxelDansk Arbejdsmands Forbund gennem 50 Aar. 1897 - 19471947Grafisk Institut. 560 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Olsen, Claus IbVi, Jörgen Jörgensen. En biografi2009Lindhardt og Ringhof. 290 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Olsen, GunnarHovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525 - 17741957Rosenkilde og Bagger. Landbohistoriske skrifter. Bind I. 400 sider. Disputats100,00
Olsen, GunnarHovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525 - 17741957Landbohistoriske Skrifter, Bind 1. Rosenkilde og Bagger. 400 sider. Disputats100,00
Olsen, Gunnar m. flDe danske stræder og Øresundstolden1958Marinehistorisk Selskab/Ejnar Munksgaard. 80 sider65,00
Olsen, Kirsten Skovkloster - en skoles forhistorie1986Klassikerforeningens Kildehefter. 133 sider65,00
Olsen, LarsDen nye ulighed2007Gyldendal. 179 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Olsen, Lars-henrikSkarnsunge - fortælling om en barndom i 30 ´ernes København1987Malings. 183 sider85,00
Olsen, OlafChristian IV ´s tugt- og børnehus1978Wormianum. 126 sider. Original bind85,00
Olsen, Olaf og Ole Crumlin-PedersenFem vikingeskibe fra Roskilde Fjord1969Vikingeskibshallen i Roskilde. 133 (3) sider. Originalt bind85,00
Olsen, OttoFægtningens og Duellens Historie i Danmark. Brug af blanke Vaaben fra Vikingetiden til vore Dage1932J.D. Qvist & Komp.s Forlag. 222 sider. nydeligt privat hellærredsbind med for- og bagomslag650,00
Olsen, Poul ErikToldvæsenet i Dansk - Vestindien 1672 - 19171988Toldhistorisk Selskab. 261 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Olsen, Rikke Agnete41 fortællinger om folk i fædrelandets historie2005Lindhardt og Ringhof. 328 sider. Original bind85,00
Olsen, Rikke AgneteBorge i Danmark1996Forlaget Fremad. 202 sider. Originalt bind100,00
Olsen, Rikke AgneteDanske middelalderborge2011Fotos af Janne Klerk. Aarhus Universitetsforlag. 301 sider. Originaly bind. 4to200,00
Olsen, Rikke AgreteBorge i Danmark1986Centrum. 155 sider85,00
Otte, Helle et alSocialpolitik i Danmark 1891 - 19771977Den Jyske historiker. Nr. 10. 163 sider65,00
Otto af FreisingKejser Frederik Barbarossas Historie1943Oversat af kåre Olsen. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. 216 sider100,00
Pagden, AnthonyPeoples and Empires2001Weidenfeld & Nicolson. 216 pages. Original boards with dust jacket. Name on fly leaf100,00
Pagden, AnthonyPeoples and Empires. Europeans and the Rest of the World, from Antiquilty tothe present2002Phoenix Press. 216 pages. Paperback. Name on fly leaf65,00
Palle, HenrikDT. En krønike om Dan Turéll og hans tid2013Gyldendal. 328 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Paludan, HelgeFamilia og familie. To europæiske kulturelementers møde i højmiddelalderens Danmark1995Aarhus Universitet. 230 sider150,00
Paludan - Müller, CDe første Konger af den Oldenborgske Slægt. Omrids og tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid1874C.A. Reitzels Forlag. 634 sider. Nyere halvlærredsbind, med bevarelse af de oprindelige omslag250,00
Paludan Müller, CDe første Konger af den Oldenborgske Slægt. Omrids og tanker til Forstaaelse af Danmarks Historie i Overgangen fra Middelalderen til den nyere Tid1971 - reprografisk iotryk af udgaven fra 1874Selskabet for Udgivelsen af Kilder til dansk Historie. 634 sider. originalt hellærredsbind100,00
Paludan-Müller, CasparVidenskab og Skole. Selvbiografi og taler1958Universitetsforlaget i Aarhus. 127 sider. Navn på smudstitelblad. 4to65,00
Pape, Finn WHos stormogulen Akbar. Antonio Monserrates beretning Mongolicae Legationis Commentarius 1579 - 15821986Forlaget Hjulet. 236 sider100,00
Parry, J.HEurope and a Wider World 1415 - 17151969Hutchinson University Library. 176 sider. Paperback65,00
Parry, J.HThe Age of Reconnaissance1964Mentor Books. 383 sider. Paperback65,00
Parry, J.HThe Spanish Seaborne Empire1973Penguin Books. 437 sider. Paperbacks65,00
Paulsen, JørgenBilleder fra Treaarskrigen 1848. 1840. 18501952Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. I Kommission hos Hassings Forlag. 300 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Paulus DiaconusLangobardernes Historie1897Oversat af Gustav Bang. Selskabet til historiske Kildeskrifters oversættelse. 222 sider. Pænt, privat hellærredsbind (jens E. Hansen) 300,00
Pedersen, Finn StendalDen ulige frihed. Studier i myten om stavnsbåndsløsningens betydning1990Odense Universitetsforlag. 144 sider85,00
Pedersen, Jes Stein og Stig ØrskovFra kamp til kultur. 20 smagsdommere skyder med skarpt2004Politiken Bøger. 223 sider85,00
Pedersen, Knud PederVestfynske fæstebønder1984Landbohistorisk Selskab. 189 sider85,00
Pedersen, Margit BaadKøbmand og høker på landet. En ny erhvervsgruppe og dens rolle - økonomisk, socialt og kulturelt 1850 - 19001983Etnologisk Forum. 138 sider100,00
Pedersen, Merete BøgeProstitutionen og grundloven. Regulering af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca. 1860 - 19062007Museum Tusculanums Forlag. 324 sider150,00
Pedersen, OlafLovers ofLearning. A History of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters 1742 - 19921992Munksgaard. 348 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Pedersen, Olaf (red.)Strejflys. Træk af dansk videnskabs historie 1917 - 921992Munksgaard. 177 sider. Originalt bind. Tvær - 4to100,00
Pedersen, PeterSægten fra Aarestrup Sogn fra ca. 1795 til 19751978Ingen forlagsangivelse. 176 sider200,00
Pedersen, Søren m.flModerne konstruktioner - lasse, nation og psyke i danmark i slutningen af det 19. århundrede2002Den jyske Historiker. 96. 143 sider. BL65,00
Pelling, HenryA History of British Trade Unionism1976Penguin Books. 327 sider. Navn på smudstitelblad. Paperback85,00
Penrose, BoiseTravel and Discovery in the Renaissance 1420 - 16201971Atheneum, New York. 463 sider. Navn på smudstitelblad. Paperback65,00
Pernoud, RégineKvinden på katedralernes tid1989Forum. 242 sider85,00
Perry, MattMarxism and history2002Palgrave. 195 pages. Paperback. Name on fly leaf85,00
Person, LarsFlodkildernes folk1971Rhodos. 241 sider100,00
Petersen, ArthurJorddrot og Bonde1930Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. 2 bind. 225 sider. Privat halvlæderbind 200,00
Petersen, ArthurStavnsbåndet. Træk af Bondestandens Historie1938Asas Forlag, Slagelse. 151 sider. privat halvlærredsbind med foromslag150,00
Petersen, ArthurStavnsbaandet. Træk af Bondestandens Historie1938Asas Forlag, Slagelse. 151 sider. privat halvlærredsbind100,00
Petersen, AxelBrunkulsbørste og grønlandsarbejder. Erindringer1992Fremad. 126 sider65,00
Petersen, Carl HeinrichDanske revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder1970Borgen. 384 sider100,00
Petersen, Carl HeinrichDanske Revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder1974Borgens Billigbogs Bibliotek. 2 bind. 178, 218 sider. Paperbacks100,00
Petersen, E. LadewigChristian IV. s pengeudlån til danske adelige1974Akademisk Forlag. 178 sider100,00
Petersen, ErikJohann Albert Fabricius. En humanist i Europa1998Det Kongelige Bibliotek. Museum Tusculanums Forlag. 2 bind. 1090 sider (fortløbende pagineret). Originale bind300,00
Petersen, HenningDa spaniolerne kom. Krig og kulturmøde 18082009Wormianum,Højbjerg. 272 sider. Original bind. Stempel på smudstutelblad150,00
Petersen, Henry GEn tolders erindringer - 54 år i toldvæsenets tjeneste1989Toldhistorisk Selskab. 219 sider. Original bind. Navn på titelblad150,00
Petersen, Kai aVort århundredes hvornår skete det1985Politikens Forlag. 290 sider. Original bind85,00
Petersen, MargretheKongedatteren Leonora Christina Ulfeldt og hendes husbond1928C.A. Reitzels Forlag. 199 sider. Privat halvlærredsbind. 4to150,00
Petersen, MartinSnedkersvendenes Organisationshistorie 1885 - 1935. Festskrift udgivet af Snedkerforbundet i Danmark i Anledning af Forbundets Halv - tres Aars Jubilæum1935Snedkerforbund. 407, 125 sider. Eet originalt hellærredsbind. 4to200,00
Petersen, MortenOplysningens gale hund - Niels Ditlev Rigels. Oprører, kirkehader & kongeskænder 1755 - 18022003Aschehoug. 272 sider100,00
Petersen, Morten (red.)Oprørere. Skæbnefortællinger om danmarkshistoriens tolv største rebber2006Aschehoug. 368 sider. Originalt bind100,00
Petersen, Prof. Dr. JulKoleraepidemien med særligt Hensyn til Danmark1892Gyldendalske Boghandels Forlag. 218 sider. Samtidigt hellærredsbind 100,00
Petersen, RichardFor hundrede Aar siden. Skizzer af Livet i Danmark 17881888Karl Schønbergs Forlag. 176 sider. Pænt, privat halvlærredsbind100,00
Picknett, Lynn og Clive PrinceTempelherrernes indsigt. De hemmelige vogtere og Kristi sande identitet2005Bogans Forlag. 495 sider100,00
Picterse, Jan NederveenHvidt på sort. Illustrede fordomme1994Mellemfolkeligt Samvirke. 259 sider. Originalt bind100,00
Pittelkow, RalfDet personlige samfund. Et portræt af den politiske tidsånd2003Lindhardt og Ringhof. 247 sider. paperback 65,00
Pittelkow, RalfEfter 11. september. Vesten og islam2003Lindhardt og Ringhof. 207 sider. Original bind85,00
Pittelkow, RalfForsvar for nationalstaten2004Lindhardt og Ringhof. 183 sider 100,00
Pittelkow, RalfForsvar for nationalstaten2004Lindhardt og Ringhof. 2. oplag. 183 sider 100,00
Pittelkow, RalfKarl Marx og ytringsfriheden omkring Rheinische Zeitung 1842 - 431982I kommission hos C.A. Reitzels Forlag. 223 sider100,00
Pittelkow, RalfMit liv som dansker2009People´s Press. 405 sider. Originalt bind100,00
Pitz, ErnstEuropäisches Städtwesen und Bürgertum. Von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter1991Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 423 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Pjetursson, LeifDrømmen om det absolutte - den radikale kulturstrømning1984Hans Reitzels Forlag. 144 sider85,00
Plehanov, G.VPersonlighedens rolle i historien1958Tiden. 62 sider65,00
Plum, MikkelBombardér hovedkvarteret ! Hvad venstrefløjen sagde, skrev og bedrev fra Stalins død til efter Murens fald 1998Gyldendal. 463 sider100,00
Plumb, J.HThe death of the Past1973Penguin Books. 124 sider. Paperback65,00
Polisensky, J.VHistory of Czechoslovikia in Outline1991Bohemia International. 142 sider. paperback65,00
Pontoppidan, Jeanne m. flPå jord min himmel. Kærlighedsliv i historien1987Den jyske Historiker Nr. 41. 144 sider. BL65,00
Popp, AdelheidEn arbejderkvindes Ungdomshistorie1978Oversat af Toni Liversage. Illustreret af Knud Mikkelsen. 111 sider. Rosa Luxemburg Forlag65,00
Porsmose, ErlandDe fynske landbyers historie - i dyrkningsfællesskabets tid1987Odense Universitetsforlag. 308 sider. Disputats150,00
Possing, BirgitteUden omsvøb. Portræt af Bodil Koch2007Gyldendal. 391 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Possing, BirgitteUnderstanding Biographies. On Biographies in History and Stories in Biography2017University Press of Southern Denmark. 232 sider150,00
Possing, BirgitteZahle. At vække sjælen2001Gyldendal. 119 sider. Dedikation85,00
Poulsen, BjørnBondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400 - 1650Uden årLandbohistorisk Selskab. 214 sider100,00
Poulsen, BjørnLand - By - marked. To økonomiske landskaber i 1400 - tallets slesvig. 299 sider. originalt bind 1988Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 299 sider. Originalt bind100,00
Poulsen, Jacob E. og Egill SnorrasonNicolaus Steno 1638 - 1686. A Re - Consideration by Danish Scientists1986Nordisk Insulinlaboratorium. 224 sider85,00
Poulsgaard, KristenÅbent brev til Anker Jørgensen1977Stig Vendelkærs Forlag. 134 sider. Dedikation85,00
Pounds, Norman J. GHearth & Home. A History of Material Culture1993Indiana University Press. 437 pages. Paperback. Name on fly leaf. A few underlinings100,00
Power, EileenMedieval Women1997Cambridge University Press Canto. 104 sider. Paperback. Navn på friblad65,00
Power, EllenKvinden i Middelalderen1977Wormianum. 95 sider65,00
Powicke, F.MWays of Medieval Life and Thought. Essays and Addresses1971Apollo Edition. 255 sider85,00
Prange, KnudHeraldik og historie1977Dansk Historisk Fællesforening. 76 sider. originalt bind65,00
Prange, KnudHeraldisk nøgle til Nyt dansk Adelslexicon1959Samfundet for dansk Genealogi og personalhistorie/Dansk historisk Fællesforening. 270 sider200,00
Prior, Robin og Trevor WilsonFørste Verdenskrig 1914 - 19182005Gyldendals Bogklubber. 224 sider. Originalt bind. 4to150,00
Prior, Robin og Trevor WilsonFørste Verdenskrig 1914 - 19182005Gyldendals Bogklubber. 224 sider. Originalt bind100,00
Rahbek, JustDansk Militærpolitik fra Tronskiftet i 1839 til Krigens Udbrud i 18481971Universitetsforlaget i Aarhus. 301 side. Disputats100,00
Rambusch, SigurdJakob Scavenius. En moderne politiker i det gamle Højre1988Universitetsforlaget i Aarhus. 297 sider. Originalt bind100,00
Ramløv, PrebenBrødrene og Slaverne. Et blad af dansk Vestindiens historie1968Kristeligt Dagblads forlag. 222 sider100,00
Ramskou, ThorkildSolkompasset198268 sider65,00
Randal, JonathanThe Tragedy of Lebanon. Christian Warlords, Israeli Adventurers and American Bunglers1990The Hogarth Press. 381 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Randsborg, KlavsThe Viking Age in Denmark. The Formation of a State1980Duckworth. 206 sider100,00
Raphael, D.DProblems of Political Philosophy1970207 sider. Originalt hellærred65,00
Rasch, AageDansk Toldpolitik 1760 - 17971955Erhvervsarkivet/Universitetsforlaget Aarhus. 364 sider. Originalt bind100,00
Rasmussen, AgneteDansk Kvindesamfund og sædelighedsfejden 18871972 GMT. 89 sider65,00
Rasmussen, AnnaForsørget og forfulgt. Om offentlig forsorg på landet i første halvdel af 1800 - tallet1996Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland. 255 sider150,00
Rasmussen, EditMester og svend. Studier over københavnske tømrer- og murersvendes lønproblemer og sociale forhold 1754 -18001985Universitetsforlaget i Aarhus. 243 sider. Original bind150,00
Rasmussen, ErikStatslånskrisen 1919. En redegørelse for dens forløb, med særligt henblik på folketingsparlamentarismen1970Universitetsforlaget i Aarhus. 125 sider. Originalt bind100,00
Rasmussen, HansFra Kampen for Sønder - Jylland1919Uden forlagsangivelse.Subskriptions - Udgave. 81 sider. Original hellærredsbind 65,00
Rasmussen, KnudDie livländische Krise 1554 - 15611973Universitetsforlaget i København. 241 sider + kort. Disputats100,00
Rasmussen, Knud Die livländische Krise 1554 - 15611973Universitetsforlaget i København. 241 sider + kort. Disputats100,00
Rasmussen, PoulMål og vægt1975Dansk historisk Fællesforenings Håndbøger. 95 sider. Originalt hellærredsbind. Dedikation85,00
Rasmussen, Poul (udg.)Silkeborg Lens Jordebog 15861964Udgivet af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. i Kommission hos Dansk Videnskabs Forlag. 168 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Rasmussen, Poul (udg.)Århus Domkapitels Jordebøger1972 - 1975Landbohistorisk Selskab. 3 bind i 2. 200, 116, 108 sider. Originale hellærredsbind200,00
Reich, Ebbe KløvedalEfter krigen - før freden. Tolv Mands - Minde - fordrag2004Forlaget Vartorv. 229 sider. Originalt bind100,00
Reich, WilhelmFascismens massepsykologi1974Bibliotek Rhodos. 487 sider100,00
Reiser, Carl FriederichIldebrands-, Levneds- og Forfølgelses - Historie1890Udgivet paany med Oplysninger, Tillæg og et Efterskrift af Dr. O. Nielsen, Arkivar. otto B. Wroblewski´s Forlag. 208 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind. Stempel på titelblad150,00
Reitzel - Nielsen, ErikJohanniterordenens historie med særligt henblik på de nordiske lande1984 - 1991Den danske Johaniterorden/C.A. Reitzels Forlag. 3 bind. 421, 540, 482 sider750,00
Reitzel - Nielsen, ErikOmkring Sankt Hans. Lidt spredt kulturhistorie1995C.A. Reitzels Forlag. 192 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Ribeiro, DarcyThe Americas and Civilization1972A Dutton Paperback. 510 sider100,00
Ricardo, DavidThe Principles of Political Economy and Taxation1974An Everyman Paperback. 300 sider65,00
Rickard, JohnAustralia. A Cultural Edition1996Longman. Second Edition. 317 sider. Paperback100,00
Riebnitzsky, Anne - CathrineKvindernes krig2010Politikens Forlag. 286 sider100,00
Riis, P.JHama. Danske arkæologers udgravninger i Syrien 1930 - 381987Udgivet af carlsbergfondet/Rhodos. 174 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Navn på omslagets inderside100,00
Riis Petersen, TorbenDen spanske borgerkrig. baggrunden, krigen og verden omkring2013Gyldendals Bogklubber. 337 sider. Originalt bind100,00
Ringsmose, ThorvaldRantzausholm Gods før og efter svenskerkrigene 1657 - 601976Odense Universitetsforlag. 78 sider65,00
Rise Hansen, C. (udg.)Skiftet efter rigsråd Eske Brock 16261965Udgivet for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. 144 sider85,00
Rise Hansen, CurtisHoveriet på Ringsted Kloster 1570 - 16201968Landbohistoriske Skrifter Bind 2. I Kommission hos Dansk videnskabs Forlag. 365 sider. Original hellærredsbind. Dedikation150,00
Roesdahl, ElseVikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude1994Gyldendal. 335 sider. Originalt bind100,00
Roesdahl, Else (red.)Bolig og Familie i Danmarks Middelalder2003Jysk Arkæologisk Selskab. 306 sider. Originalt bind. 4to200,00
Rosager, H.KChristian Hansen Vejstrup. rosagergaard - Slægten 1950Ingen angivelse af forlag. 217 sider200,00
Rose, FlemmingTavshedens tyrani2010Jyllands - Postens forlag. 492 sider 100,00
Rosenbeck, BenteKvindekøn. Den moderne kvindeligheds historie 1880 - 19801987Gyldendal. 354 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag. Lidt pletter på snittet100,00
Rosendal, HTræk af Danskhedens Historie i Sønderjylland1919 - 1920G.E.C. Gad. 2 bind. 397, 379 sider150,00
Rosenfeldt, Niels ErikVerdensrevolutionens generalstab. Komintern og det hemmelige apparat2011Gads Forlag. 431 sider. Originalt bind150,00
Ross, RobertA Concise History of south Africa1999Cambridge University Press. 219 sider85,00
Rossabi, MorrisKhubilai Khan. His Life and TimesUden årUniversity of California Press. 322 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Rossen, R.PDanmarks kongeslægter1923Eget Forlag, Tønder. 85 sider65,00
Rowbotham, SheilaKvinder, modstand og revolution1973Bibliotek Rhodos. 330 sider. Paperback85,00
Rowling, MarjorieEvery Day Life in Medieval Times1987Dorset Press. 231 sider. Originalt halvlærredsbind med smudsomslag100,00
Rubin, Marcus1807 - 14. Studier til Københavns og Danmarks Historie1970. Reprografisk optryk af udgaven fra 1892Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 627 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Rubin, MarcusFrederik VI ´ Tid. Fra Kielerfreden til Kongens Død. Økonomiske og historiske Studier1970Reprografisk optryk af udgaven fra 1895. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 640 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Rubin, MarcusFrederik VI´s Tid fra Kirkefreden til Kongens Død. Økonomiske og historiske Studier1895P.G. Philipsens Forlag. 640 sider. Pænt samtidigt halvlæderbind150,00
Rubin, StanleyMedieval English Medicine1974David & Charles. 232 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Runcis, MaijaSteriliseringer i folkehemmet1998Ordfront, Stockholm. 370 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Rye Olsen, GormGolfkrisen og den nye verdensorden1991Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg. 96 sider65,00
Rye Olsen, Gorm (red.)Industripolitik og industriudvikling i den tredje verden1982Forlaget politica. 318 sider100,00
Rømer Christensen, HildaMellem backfische og pæne piger1995Museum Tusculanums Forlag. 294 sider100,00
Rørdam, Holger FrKlavs Christoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om Danske Skribenter1868Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. 330 sider. Pænt, privat, nyere halvlærredsbind200,00
Rørdam, Holger Fr.Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 16211868 - 74Bianco Lunos Bogtrykkeri. 3 bind + Tillæg. Indbundet i 4 pæne samtidige halvlærredsbind400,00
Sanderson, Stephen KSocial Transformations. A General Theory of Historical Development1995Blackwell. 452 sider. Paperback. Navn på smudstitelblad125,00
Sandnes, JørnØdetid og gjenreisning. Trøndsk busetningshistorie ca. 1200 - 16001971Universitetsforlaget, Oslo. 384 sider100,00
Sandvig, HelgeSkatter langs norskekysten2002Cappelen. 238 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Saugmann, S.AVikingernes tidsregning og kursmetode1979Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. 70 sider65,00
Savater, FernandoDen politiske brødrister - en bog om politik1996Gyldendals Bogklubber. 223 sider. Original bind 100,00
Sawyer, P.HThe Age of the Vikings1978Edward Arnold. 275 sider85,00
Saxild, Georgbrødrene Støttrup. En Forfølgelseshistorie fra Pietismens Tid1909Historisk samfund for Viborg og Omegn. 75 sider. Privat halvlæderbind85,00
SaxoDanmarks Riges Krønike. Træsnit af Sigurd Vasegård19793 bind. Orig. hellærred400,00
Saxo GrammaticusDanmarks Krønike. fordansket ved Nicolaj Frederik Severin Grundtvig. Forsynet med fortale af Vilhelm la Cour. Tegninger af V. Guttorm Pedersen1951Ib. ubesk. sm. priv. halvlæder m.o.o. 4to500,00
Scavenius, BenteGrib tiden2001Gyldendal. 338 sider. 4to150,00
Scavenius, Bente (red.)Guldalderens verden. 20 historier fra nær og fjern1996Gyldendals Bogklubber. 199 sider. Original bind. 4to125,00
Scavenius, Bente (red.)Guldalderhistorier. 20 nærbilleder af perioden 1800 - 18501998Gyldendal. 3. oplag. 198 sider. Original bind, 4to125,00
Scharling, SunoMin slægt. Hvordan - Hvornår - Hvorfor ?1989Clausen Bøger. 105 sider. Original bind65,00
Scheel, Dr. Anton WilhelmOm Kjøbenhavns Universitets Collegier og Stependier for de Studerende ved dette Universitet1844Kjøbenhavns Universitets Festskrift. 138 sider. Senere, pænt hellærredsbind200,00
Scheen, RolfFlådens ran. Tabet af den dansk - norske flåde 18072007Gyldendal. 215 sider. Originalt bind100,00
Scherz, GustavPionier der Wissenschaft. Niels Stensen in Seinen Schriften1963Munksgaard. 348 sider. Stempel på titelblad, biblioteksmærke på ryggen 85,00
Scherz, GustavVom Wege Niels Steensens. Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung1956Munksgaard. 248 sider. Disputats100,00
Scherz, GustavVom Wege Niels Stensens. Beiträge zu seiner naturwissenschaftlichen Entwicklung1956Munksgaard. 248 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag. Stempel på titelblad. Disputats250,00
Schiermer Andersen, BentPlov og køl. Danskernes virkelighed 1720 - 1814Uden årGyldendal. 158 sider. 4to85,00
Schiff, StacyKleopetra. Et liv2011På dansk ved Claus Bech. Jylland - Postens Forlag. 359 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Schiøtt, FolmerVægter og Bysvend1926Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 123(5) sider.Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag. (Chr. Færgeman, Aalborg) Stempel på omslaget150,00
Schmidt, Povl og Jørgen GleerupRids af offentlighedsformernes udvikling i Danmark 1660 - 1901 fra enevældens til parlamentarismens indførelse1982Odense Universitetsforlag. 121 sider65,00
Schmidt - Phiseldeck, KayElementa historica. Skizzer og Bidrag til den historieteoretiske Diskussion1954Einar Harchs Forlag. 88 sider65,00
Schmidt-Phiseldeck, KayNomos. Nogle prolegomena til en Historie1944Einar Harcks Forlag. 123 sider. Dedikation85,00
Schmidt-Phiseldeck, KaySvensk Historietænkning. De historiske Problemers Behandling i Sverige og Finland kritisk fremstillet1932Povl Branner. 135 sider. dedikation85,00
Schmitz, JørgenFra Renæssance til Romantik1992Thaning & Appel. 647 sider. Paperback. Stempel på smudstitelblad100,00
Schneider, Hans - ChristianAltstrassenforchung1982Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 149 sider85,00
Schnitler, Oberst GudmundVerdenskrigen 1914 - 19181939Jespersen & Pios Forlag. 366 sider + 2 udfoldelige kort. Pænt privat halvlæderbind med foromslag100,00
Schovelin, JuliusStrejkerne i Danmark 1862 - 18811985Udgivet af Jens Engberg. Erhvervsarkivet/Universitetsforlaget i Aarhus. 214 sider 85,00
Schultz Hansen, Hans"Dansk jord på danske hænder". Foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland 1927 - 20022002Historisk Samfund for Sønderjylland. 226 sider. Originalt bind. Stempel på smudstitelblad100,00
Schultz Hansen, HansDanskheden i Sydslesvig 1840 - 1918 som folkelig og national bevægelse1990Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 436 sider. Originalt bind. Dedikation100,00
Schultz Hansen, HansDet sønderjyske landbrugshistorie 1830 - 19931994Historisk Samfund for Sønderjyland/Fælleslandboforeningen for Nordslesvig. 446 sider. Original bind100,00
Schultz Hansen, HansHjemmetyskheden i Nordslesvig 1840 - 1867 - den slesvig - holstenske bevægelse2005Historisk Samfund for Sønderjylland. 2 bind. 536, 494 sider. Originale bind250,00
Schultz Hansen, Hans henrikDet nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880 - 19141985Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 60. 251 sider. original bind85,00
Schultz Hansen, Inger og Erik NørrInstitut. Selskab. Museum. skolehistorisk hilsen Vagn Skovgaard-Petersen2001Udgivet af Selskabet for Dansk Skolehistorie og Dansk Skolemuseum. 110 sider. Navn på omslagets inderside65,00
Schwander, Lars og Tove KurtzweilMargrethe II - Portræt af en Dronning1996Forlaget Djurs. 194 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Schübeler, LudwigFinlands Sjæl i Finlands Strid1940O. Lohses Forlag. 100 sider85,00
Schøllhammer, Karl ErikUde - hjem. Rejsen i historien1988Den jyske Historiker Nr. 46. 128 sider. BL65,00
Scocozza, BenitoFemten fortællinger fra det gamle Danmark2008Gads Forlag. 264 sider100,00
Scocozza, Benito Politikens bog om Danske monarker1997Politikens Forlag. 224 sider. Original bind100,00
Scocozza, Benito og Grete JensenPolitikens etbinds Danmarkshistorie2007Gyldendals Bogklubber. 568 sider. Originalt bind. 4to100,00
Scocozza, Benito og Grethe JensenPolitikens Danmarkshistorie2009Politikens Forlag. 568 sider. Originalt bind100,00
Scocozza, Benito og Grethe JensenPolitikens etbinds Danmarkshistorie2004JP/Politikens Forlagshus. 540 sider. Originalt bind. 4to100,00
Scruton, RogerA Political Philosophy2006Continuum. 214 sider. Paperback85,00
Seeberg, PeterTingenes spejl. Museumstekster 1960 - 19972001Hikuin. 239 sider100,00
Seeberg, Peter og Mikkel Thorup (red.)Demokratiets krise og de nye autokratier2020Aarhus Universitetsforlag. 367 sider150,00
Sehested, ThyraHannibal Sehested1886C.A. Reitzel. 2 bind. 358 + 3 våbentavler i farver, 509 sider. Indbundet med alle for- og bagomslag i eet nydeligt privat hellærredsbind (Jens E. Hansen)500,00
Sehested, ThyraRigsmarsk Steen maltesen Sehested1911G.E.C. Gads Forlag. 119 sider. Pænnt, nyere hellærredesbind med for- og bagomslag200,00
Seidelin Hansen, MichaelDen franske folkefront 1935 - 38. Dens forudsætninger og sammenbrud1980Gyldendal. 283 sider85,00
Seindal, RenéMafia. Penge & Politik på Sicilien 1950 - 19941995Museum Tusculanums Forlag. 225 sider100,00
Selsig, Eva Agnete & Kasper Elbjørn (red.) Opgøret om 30 års udlændingepolitik2013Peter la Cours Forlag. 149 sider. Originalt bind100,00
Sevaldsen, JørgenMontgomery. Danmarks befrier2007Aschehoug. 286 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Severinsen, GunnerFra valmuen til et uddøende folkefærd2003Akka, Hammel. 223 sider. Dedikation100,00
Sévigné, Madame deBreve i Udvalg1945Gyldendal. 3 bind. 163, 171, 165 sider. Indbundet ubeskåret i eet pænt, privat helpapirbind200,00
Shaw, Stanford JHistory of the Ottoman Empire and Modern Turkey1985Cambridge University Press. 2 bind. 351, 518 sider. Paperbacks200,00
Sheik, JakobDanmarks børn i hellig krig2015Gyldendals Bogklubber. 568 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Shu ChingHistoriens Bog 1. - 5.- Del1961En uafkortet Oversættelse fra kinesisk med Indledning og forklarende Noter, etc., af Jørgen Klubien. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 282 sider100,00
Sichrovsky, PeterFødt skyldig. Børn af nazifamilierUden årSamleren. 151 sider85,00
Simon, BrianThe Two Nations & the Educational Structure 1780 - 18701974Lawrence & Wishart. 375 sider. Ryggen solfalmet100,00
Simonsen, VedelBidrag til Lænsmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brochs, Levnetsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 16201842Forfatterens Forlag. 142 sider + udfoldelig Ahnetavle. Tarveligt "bind". ny limryg100,00
Simonsen, VedelFamilie - Efterretninger om de dansk Ruders for 200 Aar siden uddøde adelsslægt1845Forfatterens forlag. 2 bind. 271, 272 sider + genealogisk Tabel. Originale bind med grønt glanspapir700,00
Sjøqvist, ViggoPeter Vedel 1823 - 19111965Gyldendals uglebøger. 184 sider65,00
Skou, Kaare RDansk politik. A - Å Leksikon2006Aschehoug. 783 sider. Originalt bind150,00
Skougaard, Mette (red.)Norgesbilleder. Dansk - norske forbindelser 1700 - 19052004Gads Forlag. 303 sider. Originalt bind. Stempel på friblad100,00
Skougaard, Mette (red.)Norgesbilleder. Dansk - norske forbindelser 1700 - 19052004Gads forlag. 303 sider. Originalt bind100,00
Skouvig, N.CHardeknud I og Hardsyssel. jellingdynastiets oprindelse1977Poul Kristensen, Herning. 185 sider100,00
Skov, Christian H. og Kenneth BøjlerI tidens strøm. Studenterkonservatismen i Aarhus 1934 - 20112012Munch & Lorenzen. 267 sider. Originalt bind100,00
Skovgaard - Petersen, IngeDa Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn1987Den danske historiske Forening. 340 sider. Disputats100,00
Skovgaard - Petersen, KarenErasmus Lætus´ Margaretica. Klassisk epos og dansk propaganda 1988Museum Tusculanums Forlag. 103 sider65,00
Skovmand, RoarLys over Landet. Træk af Arbejderoplysningens Historie i Danmark1949Arbejdernes Oplysningsforbund. 256 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Skovmand, Roar (red.)Jægerspris Slot og Kong Frederik den syvendes Stiftelse1974472 sider. Original bind med smudsomslag200,00
Skovmand, SvenDen danske historie1982 - 85Illustreret af Eiler Krag. Forlaget Notat. 4 bind. Navn på fribladene150,00
Skriver, Jens BDen værste straf ? - hoveri i praksis2002Landbohistorisk Selskab og Moesgård Museum. 303 sider100,00
Skrubbeltrang, FridlevDen danske husmand. Husmænd og husmandsbevægelse gennem tiderne1952 - 1954Det danske Forlag. 2 bind. 322, 368 sider. Originale helpluviusinbind100,00
Skrubbeltrang, FridlevDet danske Landbosamfund 1500 - 18001978Den danske historiske Forening. 480 sider. Originalt bind100,00
Skrubbeltrang, FridlevDet danske Landbosamfund 1500 - 18001979Den danske historiske Forening. 480 sider 150,00
Skrubbeltrang, FridlevHusmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660 - 1800. Reprografisk genudgivet1974400 sider. Originalt bind100,00
Skrubbeltrang, FridlevM.H. Løvenskiolds hoveridagbog 1795 - 17971973Bol og By 7. Landbohistorisk Selskab. 117 sider. 4to85,00
Skrubbeltrang, FrilevHusmand og Inderste. Studier over sjællandske Landboforhold i Perioden 1660 - 18001940Ejner Munksgaard. 400 sider. Pænt, solidt, privat helpluviusinbind. Disputats200,00
Skyum - Nielsen, NielsKirkekampen i Danmark 1241 - 1290. Jakob Erlandsen, samtid og eftertid1962Munksgaard. 356 sider. Heftet med smudsomslag. Disputats150,00
Skyum - Nielsen, Niels & Niels Lund (ed.)Danish Medieval History. New Currents1981Museum Tusculanum Press. 258 sider100,00
Skyum-Nielsen, Erik and Niels Lund (ed.)Danish Medieval History. New Currents1981Museum Tusculanum Press. 258 pages100,00
Skaaning, PoulVikingestormen. Togter mod Vesteuropa 793 - 9372006Hovedland. 186 sider. Originalt bind100,00
Slicher van Bath, B.HThe Agrarian History of Western Europe A.D. 500 - 18501963Edward Arnold. 364 pages. Publisher´s cloth, no jacket100,00
Slumstrup, FinnDen danske drøm1993Fiskers Forlag. 126 sider100,00
Slumstrup, FinnDer, hvor ingen andre er. En Fortælling om Kirkens Korshær2012Unitas Forlag. 401 sider. originalt bind. Stempel på smudstitelblad125,00
Slumstrup, Finn og Viggo Mortensen (red.)Oprør fra udkanten. Mulighedernes land 2.02015Hovedland. 206 sider100,00
Smed, Valdemar Odder museum - fra tanke til virkelighed 1927 - 19911991Odder Museum. 213 sider. Stempel på friblad85,00
Smith, D. MackCavour and Garabaldi 1860. A Study in Political Conflict1968Kraus Reprint. 458 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Smith, Denis mackCavour1985Alfred A. Knopf, New York. 294 sider. Originalt halvlærredsbind med smudsomslag100,00
Smith, Denis Mack (ed.)The Making of Italy 1796 - 18701968Macmillan. 428 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Smith, Torben WVi vil rejse nye huse. Statshusmandsloven af 18991999Landbohistorisk Selskab. 116 sider65,00
Sode - Madsen, HansUngdom uden arbejde. ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933 - 19501985Rigsarkivet. 243 sider. Originalt bind150,00
Sohn, OleFra Folketinget til celle 290. Arne Munch - Petersens skæbne2000Vindrose. 300 sider. Original bind100,00
Sohn, OleI kamp og kærlighed. Elna Hiort - Lorenzens dramatiske liv2007Sohn. 213 sider. Paperback85,00
Solvang, GunnarHusmandsliv under afvikling. Udvikling og forandring i et sønderjysk landbosamfund 1975 - 2000 med hovedvægt på de nye tilflyttere1999Landbohistorisk Selskab. 412 sider. Originalt bind150,00
Sondrup Andersen, DortheGuldalder under forgyldning2008People´ s press. 387 sider. Originalt bind150,00
Spence, Jonathan DKina. Historien om de seneste 400 år1991Politikens Forlag. 2 bind. 807 sider 8fortløbende pagineret). Solfalmede rygge200,00
Spence, LewisThe mysteries of Britain. Secret Rites and Traditions of Anvient Britain 1995Senate. 256 sider. Paperback65,00
Spichmann, David FrederikGrundtræk til en fuldkommen lykkelig Stats Organisation i et nyt forhen ubeboet Land1987Gyldendals Kulturbibliotek. 132 sider. Original bind65,00
Spivakovsky, ErikaSon of the Alhambra. Don Diego Hurtado de Mendoza, 1504 - 15751970University of Texas Press. 450 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Stabell, KjeldKongemagerne. Det slesvig - holstenske ridderskabs indflydelse i Danmark i Senmiddelalderen2007Eget Forlag. 437 sider150,00
Stangerup, HenrikDatter af. Scener om en mor1995Lindhardt og Ringhof. 94 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag85,00
Steen, PoulGæld, kapital og rente. Præstøborgernes låneaktivitet 1695 - 18011992Skrifter udgivet af Lokalhistorisk Afdeling 9. 189 sider100,00
Steensberg, AxelBondehuse og vandmøller i Danmark gennem 2000 år1952I Kommission hos Alfred G. Hassings Forlag. 324 sider. Dedikation til Therkel mathiassen200,00
Steensberg, AxelBorups bønder. Et sjællandsk agrarsamfund i vikingetid og middelalder1983Wormianum. 127 sider85,00
Steensberg, AxelDet manipulerende menneske1985Rhodos. 133 sider65,00
Steensberg, AxelFire- Clearance Husbandry.Traditionel Techniques Throughout the World1993Poul Kristensen,Herning. 238 sider. Original bind150,00
Steensberg, AxelPebringegården. Folk og dagværk fra oldtid til nutid1986Wormianum. 96 sider. Original bind85,00
Steensberg, AxelPebringegården. Folk og dagværk fra oldtid til nutid1986Wormianum. 96 sider. original bind85,00
Steensen, SteenDe intelektuelles magtovertagelse - og regimente2009Abildgaard & Brødsgaard. 390 sider100,00
Steensen, SteenDemokratiets rødder1994A & B Forlag. 561 sider100,00
Steenstrup, JohannesDen danske Kvindes Historie. Fra Holbergs Tid til vor 1701 - 19171917H. Hagerups Forlag. 2 bind. 207, 211 sider. Bind 1 lidt blyantsindstreget100,00
Steffensen, steffen På flugt fra nazismen. Tysksprogede emigranter i Danmark efter 19331987C.A.Reitzels Forlag. 650 sider. Originalt bind200,00
Stender - Petersen, OleKjøbenhavnsposten. Organ for "det extreme Democrati" 1827 - 18481978Odense Universitetsforlag. 135 sider85,00
Stender - Petersen, OleKjøbenhavnsposten. Organ for "det extreme Demokrati" 1827 - 18471978Odense Universitetsforlag. 135 sider85,00
Stenroth, IngmarMyten om goterna. Från antiken till romantiken2002Atlantis. 203 sider. Originalt bind med smudsomslag. Stempel på smudstitelblad. På svensk85,00
Stevnsborg, LarsFortjenstmedaljen 1792 - 1839 For borgerlig fortjeneste mod og tapperhed1989Ordenhistorisk Selskab. 158 sider150,00
Stevnsborg, LarsKongeriget Danmark ordener, medaljer og hæderstegn. Kongeriget Islands ordener og medaljer2005Syddansk Universitetsforlag. 823 sider. Originalt bind. 4to350,00
Stewart, DesmondTheodor Herzl. Artist and Politician1981Quartet Books. 395 sider. Paperback85,00
Stewart, RobertPolitikens étbinds Verdenshistorie. Historisk opslagsværk1993Politikens Forlag. 320 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Stiesdal, BentViggo fra dreng til voksen. Møllersøn og sømand - dagbøger og breve 1882 - 881993Stenløse historiske Forening. 216 sider100,00
Stirling, MonicaNapoleons mor og hendes børn1963Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 239 sider. Indbundet med foromslag i pænt, privat hellærredsbind150,00
Stopp, KlausDie Handwerkskundschaften der Schweiz. Arbeitsattestate wandernder gesellen1979Anton H. Konrad Verlag. 330 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Tvær - 4to. Navn på friblad200,00
Storry, RichardJapans historie1968Haases facetbøger. 283 sider. Paperback65,00
Strandskov, jesper et alPioneren Otto Mønsted. Sig navnet ..1998Systime. 446 sider. Forlagsstempel på titelblad150,00
Strange Nielsen, AKundskab er magt. Fortsættelsesskoler i landbosamfundet. Bruunsminde i Toksværd- og andre skoler for den konfirmerede ungdom1998Selskabet for Dansk Skolehistorie/Odense Universitetsforlag. 124 sider85,00
Strunge, MogensCarl den Danske. Fyrste af Flandern. Om Knud den Helliges og Dronning Edels eneste Søn1937Levin & Munksgaard. 151 sider. dedikation85,00
Stryhn Jørgensen, Ole et alForskning og fremstilling - subjektproblematikken1975Den Jyske historiker. Nr. 4. 134 sider65,00
Stræde, JohsÅrets gang-Livets sang. Signalement af et bondeliv1999121 sider85,00
Strømsæther, DagSlekten Munthe - Kaas 1848 - 19981998Ingen angivelse af forlag. 190 sider + tillægsblad. Originalt bind. 4to. På norsk300,00
Stuart Huges, HBevidsthed og samfund. samfundstænkningen i Europa 1890 - 19301980Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 320 sider100,00
Sturlason, SnorreKongesagaer1900Oversat af Gustav Storm. J.M. Stenersen & Co´s Forlag, Kristania. 843 sider. Provat halvlærredsbind. På norsk100,00
Sunderland, DavidSocial Capital. Trust and the Industriel Revolution 1780 - 18802007Routledge. 260 sider. Originalt bind100,00
Sundgren, PerKulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm til Tage Erlander2007Carlssons. 391 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Svalenius, Ivan Gustav Vasa1992Wahlström & Widstrand. 270 sider. Originalt bind85,00
Svane, Gunnar OÆldre kirkeslavisk litteratur1989Aarhus Universitetsforlag. 562 sider. Originalt bind. 4to250,00
Svendsen, JanTørvene triller. Mystik, mennesker og maskiner i mosen2009Dialogforum.dk. 272 sider. Originalt bind. 4to150,00
Svendstorp, SjakOsama Bin Laden. Milliardæren, der blev hellig kriger2002MeMeMedia. 214 sider100,00
Svennevig, BirgitteBørneliv i hundrede år2011Forlaget Harald. 207 sider. Originalt bind. 4to150,00
Søby, Ib6. juli 18492014Muusmann Forlag. 2. udgave. 286 sider100,00
Søby Andersen, HenningEn lus mellem to negle. Dansk - norsk neutraitetspolitik 1801 - 18071991Odense Universitetsforlag. 159(3) sider85,00
Søgaard, HelgeHaandværkerlavene i Aarhus under Enevælden. En socialhistorisk Studie1940Ejnar Munksgaard. 230 sider100,00
Søndberg, OlafDen danske revolution 1830 - 18661999Systime. 160 sider100,00
Søndergaard, PeterDen sicilianske mafia. Tradition og modernitet1989 - 1993Aalborg Universitetsbibliotek/Roskilde Universitetsbibliotek. 3 bind. 280, 348, 342 sider200,00
Sørensen, ArneMellem øst og vest. Økumeriske overvejelser på social baggrund1950De Unges Forlag. 230 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Sørensen, ArneSønner af de slagne1965Gyldendal. 271 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Sørensen, FrodeRevolutionen og Magten. Sønderborg - arbejdernes historie 1872 - 19222008Museum Sønderjylland m. fl.207 sider 100,00
Sørensen, HenningNed med den fordømte snaps. En biografi om Lars Larsen-Ledet1998Hovedland. 212 sider100,00
Sørensen, Ivan ZSmå historier fra Firenze - om kunst og kultur2010Tiderne Skifter. 270 sider100,00
Sørensen, KnudSeverin Weiersøe. En landsbydegns historie2005Gyldendal. 214 sider100,00
Sørensen, Marie Louise Fastholdte timer. En politisk krønike omMarie Alexandra lassen 1864 - 19212001Holkenfeldt. 238 sider100,00
Sørensen, Niels ArneDen store Krig. Europæernes Første Verdenskrig2005Gads Forlag. 470 sider. Originalt bind med smudsomslag200,00
Sørensen, Svend og Niels NielsenI hælene på Christen Kold. En skildring af en thybo og hans skole1990Sparekassen Thy´s Forlag. 70 sider. 4to65,00
Sørensen, SørenVinterkrigen i Finland 1939 - 401990C.A. Reitzel. 139 sider85,00
Sørensen, ThSocial- statistiske undersøgelser over Byarbejderes og landarbejderes levevilkår, arbejdsulykker, børnedødelighed og økonomisk og erhvervsbetinget dødelighed i anden halvdel af det 19. århundrede1984Selskabet for udgivelse af kilder til Dansk Historie. 2 bind. 363, 456 sider. Originale hellærredsbind300,00
Sørensen, VibekeDenmark´s Social Democratic Government and the Marshall Plan 1947 - 19502001Museum Tusculanums Press. 360 sider150,00
Tamm, DitlevChristian den Fjerdes kanslere1988G.E.C. gad. 175 sider85,00
Tamm, DitlevDødens triumf - mennesket og døden i Vesteuropa fra middelalderen til vore dage1992G.E.C. Gad. 133 sider. Original bind100,00
Tandrup, LeoChristian IV i krig og kærlighed. Om fyrsten, folket og den fristende forførelse fra renæssancen til i dag1988Centrum. 242 sider100,00
Tandrup, LeoDrømmen om kærligheden og kejsertronen1984Dansk friskoleforening. 196 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag85,00
Tapsell, R.FMonarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World1984Taames and Hudson. 511 sider. Paperback100,00
Tawney, R.HReligion and the Rise of capitalism. An Historical Study1964John murray, London. 339 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Taylor, A.J.PThe Habsbury Monarchy1964Penguin Books. 305 sider65,00
Teilgård Laugesen, AnkerIntroduktion til Saxo1972Gyldendal. 90 sider65,00
Terkelsen , UllaVi kan sove i flyvemaskinen2013I samarbejde med Anders Fugl Thøgersen. Politikens Forlag. 256 sider. Originalt bind85,00
Tessler, MarkA History of the israeli - Palestinian Conflict1994Indiana University Press. 906 sider. Paperback200,00
Thaulow, ThEn dansk Statsminister fra sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede. Gehejmeraad J.O. Schack - Rathlou 1728 - 18001932H. Hagerups Forlag. 287 sider. privat halvlæderbind med foromslag100,00
Thaulow, ThEn Statsmand og Diplomat fra Holberg - Tiden1949P. Haase & Søns Forlag. 157 sider. Pænt, privat halvlæderbind100,00
Thaulow, Th. og J.O. Bro Jørgensen (udg)Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser af J.O. Schack - Rathlous Arkiv 1760 - 18001936H. hagerups Forlag. 561 sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind med Foromslag200,00
Thestrup, PoulThe Standard of Living in Copenhagen 1730 - 18001971Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler/G.E.C. Gad. 302 sider100,00
Thing, MortenPortrætter af 10 kommunister1995Tederne skifter. 303 sider100,00
Thing, Morten (red.)Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917 - 19902001Forum. 335 sider150,00
Thisted, MarleneKvinder på trods. De skrev kvindehistorie uden at vide det2007Høst & Søn. 177 sider100,00
Thomas, GordonOperation Exodus. Fra de naziztiske dødslejre til det forjættede land: En farefuld rejse, der formede Israels skæbne2012Forlaget Sohn. 399 sider. Originalt bind100,00
Thompson, John BDen politiske skandale. Magt og synlighed i mediealderen2002Hans Reitzels Forlag. 334 sider100,00
Thomsen, BirgerHistoriske vrag i danske farvande1982G.E.C. Gad. 87 sider85,00
Thomsen, LivHistoriens heltinder. Fortællinger fra 3000 års kvindehistorie2014Gyldendal. 262 sider. Originalt bind100,00
Thomsen, NielsHovedstrømninger 1870 - 1914. idélandskabet under dansk kultur, politik og hverdagsliv1998Odense Universitetsforlag. 191 sider100,00
Thomsen, RudiHerodes. Jødernes konge2002Forlaget Sfinx. 131 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Dedokation100,00
Thomsen, RudiKleopatra "Kongernes dronning"1996Tidsskriftet "Sfinx" 109 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Thomsen, RudiOldtidens Kina. Stat, samfund, kultur1983Det Schønbergske Forlag. 212 sider85,00
Thomsen, RudiSikherne. Religion, politik, terrorisme1991Gyldendal. 196 (2) sider100,00
Thomsen, RudiStormogulernes Indien1989Gyldendal. 192 sider. Dedikation100,00
Thorsen, LeifHans Hedtoft. . En biografi1998Odense Universitetsforlag. 354 sider100,00
Thorsteinsson, BjörnIsland1985Politikens Forlag. 312 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Thorsteinsson, JakupEt Færø som Færø. Studier i Færøernes forfatningsmæssige stilling i forhold til Danmark 1834 - 18521990North Atlantic Publications/aarhus University Press. 446 sider. Originalt bind. Disputas200,00
Thykier, Ole (red.)Ti Rømer facetter1989Ole Albrechtsen Bogtryk/Ole rømers Museum. 176 sider. Vedlagt: J. Kisbye Møller: Ole Rømer som højesteretsdommer100,00
Tietgen, C.F. Erindringer og Optegnelser1904Udgivne af O.C. Molbech. Gyldendal. 199 sider. Pænt, privat hellærredsbind med skindtitelfelt100,00
Tisdall, E.E.PAlexandra. Prinsesse af danmark. dronning af England2005aschehoug. 317 sider85,00
Tisdall, E.E.PGeorg I. Prins af Danmark. Konge af Grækenland2007Aschehoug. 279 sider. Originalt bind. Stempel på friblad85,00
Tocqueville, Alexis deLighed og frihed. Uddrag fra "Demokratiet i Amerika"1978Forlaget i Haarby. 172 sider100,00
Tocqueville, Alexis deOm demokratin i Amerika1997Atlantis, Stockholm. 2 bind. 597, 436 sider. Originale bind. På svensk200,00
Todd, MalcomDie Zeit der Völkerwanderung2002Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 154 sider. Original bind100,00
Topholm, JensEmil Marott (1856 - 1940). Socialdemokrat med sociale og nationale særstandpunkter1980Universitetsforlaget i Aarhus. 155 sider65,00
Tortzen, Chr. Gorm (red.)Liber compositionum. Christian IV ´s latinske brevstile 1591 - 15931988Klassikerforeningens Kildehæfter. 262 sider. Navn på bindets inderside85,00
Tortzen, ChristianGotland 1361. Forudsætningen. Overleveringen1961Scandinavian University books. 194 sider. Original bind100,00
Townsend, PeterDeath and Art. Europe 1200 - 15302009V & A Publishing. 96 sider. Originalt bind med smudsomslag65,00
Toynbee, Arnold JAmerika og verdensrevolutionen. Offentlige forelæsninger afholdt ved Pennsylvanias Universitet foråret 19611963Det danske Forlag. 87 sider65,00
Trolle Hansen, MogensGudens skygge. det assyriske imperiums historie1997Gyldendals Bogklubber. 372 sider. Originalt bind. Stempel på flyveblad150,00
Trolle Larsen, MogensSunkne paladser. Historien om Orientens opdagelse1996Gyldendal. 405 sider150,00
Trolle Larsen, MogensThe Old Assyrian City - State and its Colonies1975Printed by Tek - Nik. 2 bind. 265, 122 sider. Disputats. 4to100,00
Tschudi, ClaraAugusta. Tysk Keiseinde og Dronning af Preussen1912219 sider. Orig. hellærred65,00
Tschudi, ClaraNapoleons´Søn. Kongen af Rom - Fangen i Wien. Folkeudgave1916Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 216 sider. Privat halvlærredsbind85,00
Tuchman, Barbara WPractising History. Selected Essays1986Papermac. 306 sider100,00
Tuchman, Barbara WThe Proud Tower. A Portrait of the World Before the War 1890 - 19141966MacMillan. 528 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Tucholsky, KurtUdvalgte skrifter1976Rhodos. 244 sider85,00
Tägil, Sven og Victor BrockdorffGrænseland. En historisk rejse i skånsk - danske grænseområder1997Oversat af Alice Brockdorff. Poul Kristensens Forlag. 154 sider. original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Tørnsø, Kim m. flDe andre. Udskillelse og anderledeshed1987Den jyske Historiker Nr. 40. 118 sider. BL65,00
Tågholt, KnudHvem var minister. Dansk politik gennem 100 år1971Aros. 180 sider65,00
Unger, ChristinaMakten och fattigdomen. Fattigpolitik och fattigvård i 1600-tallets Stockholm1996Stockholmia Förlag. 352 sider. Original bind150,00
Usama Ibn Munkids