Litteraturhistorie

Litteraturhistorie


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
Danske digtere i det 20. Aarhundrede19513 solide orig. halvlæderbind. 735 sider (fortløbende pagineret)+Ny Samling. 1955. 487 sider. 4to300,00
Fremmede Digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Sven Møller Kristensen1967-19683 bind. Orig. helfablea. 4to400,00
H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin1933 - 1937Udgivet af C. Behrend og H. Topsøe - Jensen. Leven & Munksgaard. 5 bind 400,00
H.C. Andersens brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann1997Udgivet med inledning og kommentar af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag. 3 bind. 606, 470 sider (bind 1 + 2 er fortløbende pagineret) Originale bind300,00
H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds2005Museum Tusculanums Forlag. 2 bind. 383, 264 sider.Originalt bind200,00
Hilsen til Halfdan 1915 - 29. januar - 1965 Det schønbergske Forlag. Upagineret65,00
Holdberg - Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog1981 - 1988Redigeret af Aage Hansen og Sv. Eegholm - Pedersen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 5 bind. Originale hellærredsbind650,00
Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica2004Udgivet af Anders Thyring Andersen. 3 bind. 1612 sider (fortløbende pagineret). Velholdt sæt450,00
Passage. Tidskrift for litteratur og kritik. Hefte 261997Tema De amerikanske 60ere. Udgivet af institut for Litteraturhistorie, Århus Universitet. 211 sider65,00
Passage. Tidskrift for litteratur og kritik. Hefte 271997Udgivet af Institut forLitteraturhistorie, Århus Universitet. 121 sider65,00
Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik. Hefte 191995Udgivet af Institut for Litteraturhistorie, Århus Universitet. 156 sider65,00
Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik. Hefte 241996Tema Europa som en drøm. Udgivet af Institut for litteraturhistorie, Århus Universitet. 170 sider65,00
Steen Steensen Blicher´s Liv og Gjerning, kortelig fremstillit af Evald Tang Kristensen og M.A.S. lund1882Karl Schønbergs Forlag. 96 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind100,00
Sørensen om Andersen. Villy Sørensens udvalgte artikler om H. C. Andersen2004Gyldendals Bogklubber. 162 sider85,00
Tilbageblik paa 30´erne.Litteratur, teater, kulturdebat 1930 - 391981En antologi ved Hans Hertel. Stig Vendelkærs Forlag. 187, 182 sider85,00
Verden er mit hjem. På rejse med H.C. Andersen1995En montage af Niels Birger Wamberg. Sesam. 326 sider. Originalt bind 100,00
Vilh. Andersen og Vald. Vedel. Brevveksling 1894 - 19391987Udgivet af Per Dahl. Gyldendal. 87 sider65,00
Vindrosen Redigeret af Tage Skov - Hansen, Peter P. Rhode m. fl. 1 - 11 årgang 1954 - 1964. I hefter400,00
Sandison, DavidErnest Hemingway. En illustreret biografi1999Lindhardt og Ringhof. 160 sider. Originalt bind. 4to100,00
Albøge, GordanBlicher og samfundet2003Udgivet af Blicher - Selskabet/Syddansk Universitetsforlag. 225 sider100,00
Andersen, H.CErindringer1988Ved Jens Jørgensen. Hovedland. 192 sider. Paperback65,00
Andersen, H.CMit Livs Eventyr1996Optryk af den reviderede tekstudgave ved H. Topsø Jensen med noter af H.G. Olrik og udgiveren. Gyldendal. 2 bind. 510, 569 sider150,00
Andersen, H.C.Christine´s Picture Book1984Upag. Orig. hellærred. 4 to150,00
Andersen, Harrry Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab1972Festskrift udgivet af Københavns Universitet. 200 sider. 4to65,00
Andersen, harryAfhandlinger om Johannes V. Jensen1982ROLV forlag. 327 sider. Uopskåret100,00
Andersen, JensDenne dag, et liv. En Astrid Lindgren - biografi2016Gyldendals Bogklubber. 434 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Andersen, VilhPoul Møller. Hans Liv og Skrifter. Efter trykte og utrykte Kilder1944409 sider. Sm. priv. halvlæder m.o.o.(Carl Petersens Enkr)300,00
Bailum, HenryGennem Blichers Jylland1954Aros, Aarhus. 45 sider. 167/200 signerede exx. Original bind65,00
Bang, KarinLykkens kælebarn. En biografi om Peter Nansen2011Gyldendal. 2 bind. 991 sider (fortløbende pagineret). Originale hellærredsbind med smudsomslag200,00
Bredsdorff, EliasH.C. Andersen og England1954646 sider. Pænt, solidt priv. hellærred m.o.o200,00
Brix, HansH.C. Andersen og hans Eventyr1907Det Schubotheske Forlag. 296 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind. Disputats200,00
Brix, HansKaren Blixens Eventyr. Med en Excurs om Pierre Andrézel1949Gyldendal. 284 sider100,00
Day, DavidBestiarium over Tolkien1991Gyldendals Bogklubber. 287 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Diderichsen, ElsebethDen umulige kærligheds nødvendighed - hos Henrik Pontoppidan2002Forum. 239 sider100,00
DiderotDialog om skuespilkunsten. Ved Per Lange1949Gyldendal. 104 sider65,00
Fafner, JørgenTanke og tale. Den retoriske tradition i Vesteuropa1982C.A. Reitzels Forlag. 496 sider100,00
Faldborg, HanneThit. Et skæbneportrætUden årSeptem International. 336 sider100,00
Falsig, ErikJens Peter Jacobsen bibliografi 1990Danmarks Bibliotekskole. 147 sider65,00
Fearnley, RagnhildPär LagerkvistOslo 1950210 sider. Orig. hellærred85,00
Fecher, Charles AMencken. A Study of His Thought 1978Alfred A. Knopf. 391 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag 125,00
Fibiger, Johannes m. fl. (red.)Litteraturens tilgange - metodiske angrebsvinkler2001Gads Forlag. 558 sider. Originalt bind150,00
Fibæk Jensen, HenrikJens Langkniv - en jysk Robin Hood ?1993Museum Tusculanums Forlag. 80 sider65,00
Fontenrose, JosephJohn Steinbeck. An Introduction and Interpretation1963Holt, Rinehart and Winston Inc., New York. 150 sider65,00
Forssell, PiaFörfatteren, förläggarna och forskerna. J.L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige2009Svenska Litteratursällskapet i Finland. 384 sider100,00
Foster, RobertThe Complete to Middle - Earth. From The Hobbit to The Silmarillion1993HarperCollins. 441(8) sider. Paperback85,00
Frandsen, ErnstSophus Claussen19502 bind. 223, 283 sider200,00
Frank Nielsen, BirgerH.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822 - 19751942H. Hagerup. Med Forord af H. Topsøe - Jensens. 462 sider. Uopskåret200,00
Garde, AnneliseH.C. Andersen og hans Kreds. En Haandskriftstudie19672 bind. Bind I: Tekst. 232 sider. Bind II: Plancher. Uden sidetal, 118 skriftprøver. Hellærredsbind. 4to200,00
Hallar, SørenSynselementerne i Naturskildringen hos I.P. Jacobsen1926Levin & Munksgaards Forlag. 308 sider. Disputats. Stempel på titelblad100,00
Hallberg, PeterDen norrøne digtning1982Gyldendal. 221 sider85,00
Hansen, HansSteen Steensen Blichers Barndom og Ungdom1902Det Nordiske Forlag. 174 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i nydeligt, privat hellærredsbind250,00
Hansen, K. og E. Fog (red.)Jydsk Maaneddskrift. 1911 1.+ 2. Halvår samt 1912 1. Halvår1911 - 12Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri. 3 bind. 356, 348, 332 sider. Indbundet i pæne, samtidige halvlæderbind400,00
Hansen, Martin AVerdensromanen. Historiske essays1966Gyldendals Uglebøger. 175 sider65,00
Hansen, Preben og John Chr. JørgensenC.E. kritikeren C.E. jensen. Liv og Værk1998Fremad. 363 sider. Originalt bind100,00
Hansen, ThorkildEt atelier i paris. Dagbog 1947 - 521994Gyldendals Papebacks. 247 sider100,00
Hareide, JorunnAksel Sandemose. Digting som skæbne1999Editio. 190 sider100,00
Havu, I. og Th. WarburtonFinlands litteratur 1900 - 1950Uden årPå svensk. Örnkrona. 271 sider. Pænt privat halvlærredsbind150,00
Heltoft, KjeldH.C. Andersen1978143 sider. Orig. bind 4 to.85,00
Heltoft, KjeldH.C. Andersens Billedkunst1977Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Albertslund. 143 sider + udfoldelig planche. Original bind. 4to85,00
Henningsen, Lars N. og Johan de MyliusHver elske sin Farve. Hertugdømmerne og H.C. Andersen2005Sydslesvigs Forening. Dansk - tysk paralleltekst. 283 sider. Original bind100,00
Henriksen, AageDen eneste ene og andre essays2004Gyldendal. 106 sider85,00
Henriksen, AageKaren Blixen og Marionetterne1952Wivels. 57 sider. Uopskåret. Fint eksemplar 65,00
Hersholt, Jean (udg.) H.C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevksling1948207 sider. Priv. halvlærred mo.o.100,00
Hertel, HansLitteraturens vaneforbrydere. kritikere, forelæggere og lystlæsere gennem 150 år1990Foreningen for Boghåndværk/Nørhaven. 255 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Hertel, Hans og Sven Møller Kristensen (red.)Den politiske Georg Brandes1973Hans Reitzel. 322 sider85,00
Hjordt - Vetlesen, Inger - LiseForlokkelse og familie. Den kvindelige identitetskonflikt i Marie Bregendahls forfatterskab1981Odense Universitetsforlag. 123 sider65,00
Holk, Iben (red.)Natur/Retur. En bog om Per Højholts forfatterskab1984Centrum. 308 sider100,00
Holm, SørenHumor. En æstehetisk Studie1964Graabrødre Torv´s Antikvariat V. Severin Petersen. 123 sider85,00
Hoten - Nielsen, EbbeGustav Wied. En Biografi over Arbejder af og om ham1930J. H. Schultz Forlag. 71 sider65,00
Houe, PoulEn anden Andersen - og andres. Artikler og foredrag2006C.A. Reitzel. 374 sider100,00
Houe, PoulMenneskelinien - mellem Johannes V. Jensen og Herman Bang199910 sider. Stempel på titelblad100,00
Houmann, BørgeSkarntyder og tidsler. martin Andersen Nexø under den kolde krig1979Sirius. 77 sider65,00
Hude, ElisabethHenriette Hanck og H. C. Andersen. Skribentinden og digteren1958Fynske studier 1. I kommission hos Flensteds Forlag, Odense. 358 sider. uopskåret100,00
Hørlyck Karlsen, HugoEventyr og ægteskab. Læsninger i eventyrets oversete virkelighed1984Dansklærerforeningen/Skov. 136 sider65,00
Høyer, JonDigt eller dø. Egil Skalle - Grimssøns to langdigte "Hovedløsen" og " Sønnetabet2017Multivers. 93 sider. Originalt bind85,00
Haarder, AndreasDet episke liv1979Berlingske Leksikon Bibliotek. 153 sider. Paperback65,00
Haarder, Jon HeltPerformativ biografisme. En hovedstrømning i den senmodernes skandinaviske litteratur2014Gyldendal. 314 sider100,00
Haavardsholm, EspenFlugten fra Jante. Et portræt af Aksel Sandemoses liv og digt1989Schønberg. 365 sider100,00
Iversen, Stefan og Henrik Skov Nielsen (red.)Narratologi2004Aarhus Universitetsforlag. 202 sider100,00
Jacobsen, Hans HenrikEmil Aarestrup. Stiftsfysikus i Odense 1849 - 1856 1975Odense Universitetsforlag. 314 sider100,00
Jacobsen, Hans HenrikEmil aarestrup. Stiftsfysius i Odense 1849 - 18561975Odense Universitetsforlag. 314 sider. I original kassette85,00
Jacobsen, Hans HenrikH.C. Andersen på Fyn 1819-75. En oversigt.1968240 sider. Orig. bind 4to85,00
Jacobsen, KirstenKlaus og kærligheden. Konfrontation med Rifbjerg2008Gyldendal. 151 sider. Original bind65,00
Jakobsen, Gunnarbjarne Reuter1996gyldendal. 246 sider85,00
Janouch, GustavSamtaler med Kafka1965Biilmann & Eriksen. 173 sider100,00
Jensen, AnkerStudier over H. C. Andersens Sprog1929Carl Nielsens Forlag, Haderslev. 311 (3) sider. Pænt, privat halvlærredsbind200,00
Jensen, Johan FjordEfter guldalderkonstruktionens sammenbrud1981Modtryk. 3 bind. 179, 251, 197 sider200,00
Jeppesen, NielsSamtaler med Henrik Pontoppidan1951Rosenkilde og Bagger. 44 sider. Dedikation65,00
Jepsen, Erling og Henrik Ruben GenzAlting begynder i Gram2008Borgen. 230 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Johansson, EjnerAndersens ansigter1992Spektrum. 116 sider. Navn på titelblad. 4to65,00
Jonsson, FinnurDen islandske Litteraturs Historie tilligemed den oldnordiske1907G.E.C. Gads Forlag. 453 sider100,00
Juhl, MariannePeter Seeberg. En monografi1999Gyldendal. 256 sider100,00
Juncker, bethOrdet og stenen. Linier i Bent Hallers forfatterskab2001Høst & Søn. 251 sider. Forlagsstempel på titelblad 100,00
Jørgensen, Johannes Thurø og Tom1975Poul Kristensen, Herning. 80(5) sider85,00
Jørgensen, AageKundskaben på godt og ondt. En studiebog1968Akademisk Boghandel, Aarhus. 228 sider85,00
Kapp, Volker (ed.)Italienische Literaturgeschichte 1992J.B. Metzler, Stuttgart. 427 sider. Original bind med smudsomslag200,00
Kaspersen, Søren et alDansk Litteraturhistorie1984 - 1985Gyldendal. 9 bind. velholdte grønne, originale hellærredsbind, smudsomslagene mangler800,00
Kau, EdvinDen Ewald ´ske tekst mellem himmel og jord1977Forlaget Medusa. 258 sider. Paperback65,00
Kayser, WolfgangDas sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft1973Francke Verlag, Bern und München. 460 pages100,00
Keller, KeithKaren blixen og filmen1999Aschehoug. 262 sider100,00
Kennedy, Thomas ERealism and other Illusions: Essays in the Craft of Fiction2002Wordcraft of Oregon. 214 sider85,00
Kirkeby, PerArnasco. Samtaler med Ib Michael2000To grafiske arbejder af Per Kirkeby. 2. udgave. 114 sider150,00
Knudsen, Peter ØvigBørn skal ikke lege under fuldmånen. Forfatterportrætter2005Gyldendal. 263 sider. Originalt bind100,00
Kofoed, NielsGrundtræk af en europæisk poetik. Religion og æstetik i romtik og modernisme1994C.A. Reitzel. 291 sider. Stempel på smudtitelblad100,00
Kofoed, NielsH.C. Andersen og B. S. Ingemann. Et livslangt venskab1992C.A. Reitzel. 274 sider100,00
Kofoed, NielsStudier i H. C. Andersens fortællekunst1967Munksgaard. 343 sider. Disputats100,00
Kont, BirteSkyldidentiteten hos Franz Kafka - en moderne jødisk tvivlers livtag med loven2002Nansensgade Antikvariats Forlag. 186 sider100,00
Kragelund, AageDen humanistiske renæssance og antikken1976Berlingske Leksikon Bibliotek. 332 sider. Paperback85,00
Kristensen, TomSophus Claussen1929Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 28 sider65,00
Kühle, SejerFrederik Paludan-Müller (særlig 1809-1850)1941-19422 bind. 208, 233 sider. m.o.o. i eet privat halvlærredsbind. 4to200,00
Kühlmann, LoneMod og vilje. Portræt af Edith Rode1999Aschehoug. 144 sider. Originalt bind. Stempel på titelblad85,00
Laird, SallyVoices of Russian Literature. Interviews with Ten Contemporary Writers1999Oxford University Press. 231 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Dedikation100,00
Langballe, JesperAnlangendes et menneske. Blichers forfatterskab - selvopgør og tidsopgør2004Syddansk Universitetsforlag. 554 sider. Navn bortskåret fra friblad100,00
Larsen, A.EHenrik Pontoppidan. Liv og vilkår. Et landbosamfund for 100 år siden1988Dansk Historisk Håndbogsforlag65,00
Larsen, J.KNyprovencalsk Renaissance. Felibrigens Forudsætninger og Tilblivelse1943H. Hagerup. 286 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag200,00
Lassen, ErikH.C. Andersen og de kongelige1996Cicero. 128 sider. Original hellærredsbind med smudsolslag100,00
Lasson, FransThora og Olaf Bull1985118 sider. dedikation. Stempel på titelblad65,00
Laxness, HalldorEn digters opgør1970Gyldendals Uglebøger. 311 sider. navn på titelblad85,00
Lewis, PeterGeorge Orwell - veien til 19841983Ex Libris Forlag, Oslo. 159 sider. Original hellærredsbind med lidt nusset smudsomslag65,00
Linck, AnnaJ.P. Jacobsen. Et levnetsløb. Paa grundlag af Digterens efterladte Papirer1911Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 130 sider65,00
Lotz, MartinEventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H.C. Andersen1988Gyldendal. 377 sider100,00
Lucas, E.VOnly the Other Day1936211 sider. original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Lucas, E.VThe Phantom Journal and other Essays and Diversions1919Methaen & Co., Ltd., London. 207 (8) pages. Green cloth, no jacket100,00
Lukacs, GeorgEssay om realisme1978Medusa. 2 bind. 475 sider fortløbende pagineret150,00
Lykke - Olesen, Peter og Ole PedersenFolkeeventyr. Fascination og pædagogik1982Gyldendal. 319 sider100,00
Mai, Anne - Marie og Michael StrungeMai Strunge. Samtaler m.m. mellem Anne - Marie Mai og Michael StrungeUden år (1985)Borgen. 197 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad. Uopskåret100,00
Mai, Anne Marie og Bo Kampmann Walther (red.)At gå til grunde. Sider af romantikkens litteratur og tænkning1997Odense Universitetsforlag. 208 sider100,00
Mairowitz, David Zane og Robert CrumbKafka for begyndere1997Samlerens Bogklub. 175 sider65,00
Mairowitz, David zane og Robert CrumbKafka for begyndere1997Samlerens Bogklub. 175 sider. paperback65,00
Mann, KatiaMine uskrevne erindringer1992G.E.C. Gad. 128 sider65,00
Marquez, Gabriel garciaAt leve for at fortælle. Erindringer2005Samlerens paperbacks. 436 sider85,00
Marstal, HenrikBenny Andersen. Et liv ved klaveret2004Aschehoug. 273 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Marstal, Henrik Benny Andersen. Et liv ved klaveret 2004Aschehoug. 273 sider. original bind med smudsomsalg100,00
Marx, LeonieSproget taget på ordet. En studie i Benny Andersens forfatterskab1986216 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Meyhoff, Karsten WindForbrydelsens elementer. Kriminallitteraturens historie fra Poe til Ellroy2009Informations Forlag. 455 sider. Originalt bind150,00
Moberg, ÅsaSimone og jeg. Dialog med Simone de beauvoir1998Munksgaard/Rosinante. 278 sider85,00
Moestrup, JørgenHans Scherfig1977Tæt på forfatterne. Gyldendal. 119 sider. Forlagsstempel på titelblad65,00
Moltke, ElseThit Jensen - og de andre1982Hernov. 150 sider65,00
Mortensen, Klaus pSvanen og Skyggen - historien om unge Andersen1989G.E.C. gad. 203 sider100,00
Mylius, Johan deH.C. Andersen. Liv og værk. En tidstavle 1805 - 18751993Aschehoug. 245 sider100,00
Mylius-Erichsen, L (udg.)Vagten 1899 - 1900Fotografisk optryk 1982621 sider + registre. Efterskrift og registre ved Gustav Albeck. original hellærredsbind. 4to150,00
Mylius-Erichsen, L (red.)Vagten. Tidsskrift for Litteratur - Kunst - Videnskab - Politik1. Aargang 1899 - 1900 Alt som udkom. V. Oscar Søtoftes Forlag. 595 sider. Privat halvlærredsbind med skindtitelfelt (Birgitte Dall). 4to 450,00
Møller, LisErindringens poetik. William Wordsworth. S.T. Coleridge. Thomas de Quincey2011Aarhus Universitetsforlag. 638, 9 sider. Originalt bind. 4to150,00
Møller, Per StigKaj Munk. Digter, præst og urostifter2015Gyldendals Bogklubber. 679 sider. originalt bind150,00
Møller, Per StigMunk2004Gyldendal. 4. oplag. 566 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag.100,00
Møller Jensen , LisbethRoser og laurbær. Om grundstrukturen i Thit Jensens kvindepolitiske forfatterskab1978Gyldendal. 191 sider. Paperback65,00
Møller Nielsen, KaiHomeroversættelser og heksameterdigte. Linjer gennem den danske litteraturs historie1974Odense Universitetsforlag. 299 sider. Disputats100,00
Nebelong, Henrik og Jacob Stangerup (udg.)Angsten, lykken og ekstasen. Beretninger om Henrik Stangerup2000Lindhardt og Ringhof. 205 sider. Original bind med smudsomslag100,00
Neerup Buhl, PeterThorkild Gravlund - folkets digter1997Danskernes Forlag. 109 sider65,00
Nexø, Martin AndersenErindringer19452 bind. 255, 222 sider. I eet pænt originalt halvlæderbind100,00
Nicolaisen, K.KHarry Søiberg1926H. Aschehoug & Co. Uden sidetal. Pænt, privat halvlæredsbind (Chr. Færgemann, Aalborg)65,00
Nicolaisen, K.KMartin Andersen Nexö. Eine literarische Skizze1923Oskar Wöhrle Verlag, Konstanz. 83 sider. Pænt, privat halvlærredsbind (Chr. færgemann, Aalborg)100,00
Nielsen, Erik AHolbergs komik1984Gyldendal. 461 sider100,00
Nielsen, Erik ASøvnløshed. modernisme i digtning, maleri og musik1982Centrum. 188 sider. uopskåret85,00
Nielsen, Frederik J.P. JacobsenMennesket. Digteren2 bind. 180, 224 sider. Dedikation til Frode Jakobsen200,00
Nordberg, Carl - EricSandemose. En biografi1967Det Schønbergske Forlag. 303 sider. Original hellærredsbind85,00
Nordberg, Carl-EricSandemose. En biografi1967Det Schønbergske Forlag. 303 sider. Uopskåret85,00
Nygaard Andersen, Henrik og Torleiv Austad (red.)Kaj Munk. Opgørets dramatiker2008Anis. 326 sider100,00
Nørgaard, FelixJeppe Aakjær194199 sider65,00
Nørgaard, felixKvinden, solen og universet. Om Thøger Larsen som menneske og digter1980Poul Kristensen, Herning. 275 sider. Uopskåret85,00
Nørgaard, Felix (red.)Omkring Blicher 19741974Udgivet af Blicher - Selskabet. Gyldendal. 245 sider85,00
Nørregaard - Nielsen, Hans EdvardJeg saae det Land. H. C. Andersens rejseskitser fra Italien1992Gyldendal. 253 sider. 4to100,00
Nørregaard - Nielsen, Hans EdvardJeg saae det Land. H.C. Andersens rejseskitser fra Italien1990Gyldendal. 248 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to125,00
Oehlenschläger, AdamErindringer1850 - 1851Andr. Fred. Høsts Forlag. 4 bind. Samtidige, lidt slidte halvlæderbind300,00
Olrik, H.G.Hans Christian Andersen. Undersøgelser og kroniker 1925-19441945254 sider. 65,00
Oxenvad, NielsH. C. Andersen. Et liv i billeder1995Hans Reitzels Forlag. 165 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to 100,00
Pandolfo, Anne - Caroline og Terkel RisbjergLøvinden. Portræt af karen Blixen2017Fahrenheit. 189 sider. 4to150,00
Patch, Blanche30 år med Bernard Shaw1951westermann. 244 sider. Smukt, privat halvlæderbind med for- og bagomslag150,00
Paz, OctavioDen dobbelte flamme. Kærlighed og erotik1998Samlerens Bogklub. 194 sider85,00
Pedersen, Jes SteinMed forbehold for isbjerge. Essays fra Oplæsningstiden2001Fremad. 226 sider100,00
Pedersen, JohnKritik og kærlighed i franske tekster fra oplysningstiden. Bidrag til det 18. århundredes litterære historie1981Rhodos. 103 sider65,00
Petersen, N.MBidrag til den danske litteraturs historie. Anden Udgave ved Cand. mag. C.E. Secher1867-18705 bind. Indbundet i 4 smukke, samtidige halvlæderbind600,00
Pontoppidan, HenrikHenrik Pontoppidans breve. Udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorf19972 bind. 366, 372 sider. Orig. bind300,00
Potter, StephenD.H. Lawrence. A first Study1930Jonathan Cape, London. 159 pages. Original cloth, no jacket65,00
Poulsen, Henrik GDet rette udseende. Fotografiernes H.C. Andersen1996Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Povlsen, HansSteen Steensen Blicher1952Træsnit af Povl Christensen. G.E.C. Gad. 188 sider. Pænt privat halvlærredsbind med foromslag200,00
Povlsen, HansSteen Steensen Blicher. Træsnit af Povl Christensen1963192 sider. Pænt, privat halvlærred med foromslag150,00
Preisler, EbbeHappy End. Et essay om ugeblade, kiosklitteratur og en familie i branchen2013I kommission hos Gyldendal. 432 sider150,00
Præstgaard Andersen, LiseSorte damer. Studier i femme fatale - motivet i dansk digtning fra romantik til århundredskift1990Gyldendal. 267 sider150,00
Rahbek, Birgitt og Mogens BähnckeTro og skæbne i Jerusalem1996Gyldendal. 179 sider85,00
Rasmussen, EmilGiacomo Leopardi som Menneske, Digter og Tænker 1900Gyldendal. 256 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind100,00
Rattleff, AnkerSteen Steensen Blicher. En psykologisk studie1962Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 159 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag150,00
Ravn, OleDansk Nationalsocialistisk litteratur 1930 - 45. En introduktion1979Berlingske Leksikon Bibliotek. 294 sider85,00
Recke, Ernst von derNogle Folkeviseredactioner. Bidrag til Visekritikken1906Gyldendal. 207 sider. Privat halvlærredsbind med for- og bagomslag. Dedokation150,00
Ringblom, HildingH. C. andersen og trådene til Grundtvig1986Dixit, Them. 160 sider100,00
Rogak, LisaManden bag da Vinci mysteriet. Den uautoriserede biografi om Dan Brown2005Eksta Bladets Forlag. 148 sider65,00
Rohde, H.PDet lyder som et eventyr - og andre Henrik Pontoppidan - studier1981C.A. Reitzels Boghandel A/S. 143 sider65,00
Rolighed, JensJyske digtere og deres hjemstavn1960Rosenkilde og Bagger. 171 sider. Stempel på titelblad65,00
Rossel, Sven HakonLitteratur på kryds og tværs. Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce2012Hovedland. 378 sider100,00
Rostbøll, Grethe FLord Byron. En europæisk frihedshelt2015Lindhardt og Ringhof. 198 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Rubow, Paul VSmaa kritiske Studier1935Levin & Munksgaards Forlag. 125 sider. Pænt, privat halvlærredsbind100,00
Rytter, Maria Den ukendte Morten Korch. Dagbøger, breve og optegnelser 1876 - 19142000Høst & Søn. 281 (1) sider. Originalt bind100,00
Saint - Exupéry, Simone deFem børn i en park2001Erindringer. Lindhardt og Ringhof. 161 sider65,00
Schmidt, August FJohan Skjoldborg. Nogle Oplysninger om hans Forfatterskab1938Eget Forlag, Brabrand. 59 sider 65,00
Schmidt, August FThøger Larsen. Nogle Oplysninger om hans Forfatterskab1939Nyt Bogforlag, Odense. 70 sider85,00
Schmidt, PovlDrømmens dør. Læsninger i Jakob Knudsens forfatterskab1984Odense Universitetsforlag. 218 sider100,00
Schmidt, PovlPaul la Cour. Symbol og Virkelighed1963Gyldendal. 204 sider85,00
Schrøder, LudvigOm Bjovulfs - drapen. Efter en række foredrag på folkehøjskolen i Askov i august 18751875Karl Schønbergs Forlag. 95 sider. Halvlæderbind100,00
Schrøder, VibekeTankens våben. Johan Ludvig Heiberg2001Gyldendal. 501 sider100,00
Severin, JohanVore vuggeviser. vuggeviser i dansk digtning1998Holkenfeldt. 151 sider. Originalt bind100,00
Severin, JohanVore vuggeviser. Vuggeviser i dansk digtning1998Holkenfelt. 151 sider. Original bind65,00
Shaw, Georg BernardThe Quintessence of Ibsenism1891Walter Scott, London. 161(6) sider. Publisher´s cloth., no jacket100,00
Sitwell, EdithA Poet´s Notebook1944153 sider. originalt hellærred, smudsomslag mangler. Navn på friblad100,00
Skyum - Nielsen, ErikMed luft imellem. En håndbog i lyrik1986Dansklærerforeningen. 80 sider65,00
Skyum - Nielsen, ErikModsprogets Proces. Poesi - fiktion - psyke - samfund. essays og interviews om moderne dansk litteratur1982Omslag af Per Kirkeby. Arena. 343 sider 125,00
Skyum - Nielsen, ErikMøder med Madsen2009Aarhus Universitetsbibliotek. 226 sider100,00
Sletten Kolloen, IngarHamsun. Sværmer og erbrer2007Gyldendals Bogklubber. 550 sider. original bind100,00
Sletten Kolloen, IngarHamsun. Sværmer og erobrer2007Gyldendal. 550 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Sonne, JørgenDe purunge gamle. Klassikere og kommentarer1995Munksgaard/Rosinante. 125 sider85,00
Sonne, Jørgen Horisonter. Introduktioner og Essays1973Munksgaardserien. 158 sider. Paperback65,00
Stangerup, HakonAldons Huxley1961-62Aschehoug Dansk Forlag. 73 sider65,00
Stangerup, HakonRomanen i Danmark i det attende Aarhundrede. En komparativ Undersøgelse1936Levin & Munksgaard. 424 sider. Disputats100,00
Steffensen, EigilIde og virkelighed i Gogol´s kunst. En analyse af forfatterskabets centrale problematik1967Gyldendal. 356 sider. Stemplet exlibris. Disputats100,00
Steffensen, EugilNyere russiske litteraturkritik. Fra Plechanov til Lotman1973Munksgaards litterære kritikserie. 175 sider65,00
Stender - Petersen, AdDen russiske litteraturs historie19913 bind. 234 239, 278 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad450,00
Stender-Petersen, AdDen russiske litteraturs historie1991Gyldendal. 3 bind. 234, 239, 278 sider. Pæn stand300,00
Stenerson, Douglas CH.L. Mencken. Iconoclast from Baltimore1971The University of Chicago Press. 285 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. label på flyveblad85,00
Stengaard, Niels (udg.)Breve fra Jacob Paludan til Thorvald Petersen1999Museum Tusculanums Forlag. 135 sider85,00
Stenkilde, HelgeAmbrosius Stub. Danmarks første store lyriker 1705 - 17582005Poul Kristensen, Herning. 117 sider85,00
Stenkilde, HelgeAmbrosius Stub. Danmarks første store lyriker 1705 - 17582005Poul Kristensen, Herning. 117 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Stormgaard, JørgenGuds Plan. Karen Blixen og kristendommen2010Haase & Søns Forlag. 318 sider150,00
Stybe, VibekeFra Askepot til Asterix. Børnebogen i kulturhistorisk perspektiv1980Munksgaard. 271 sider85,00
Støvring, KasperDet etiske kunstværk. Villy Sørensens poetik og litterære kritik2006Gyldendal/Syddansk Universitetsforlag. 352 sider100,00
Svendsen, ErikDet nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme1998Gyldendal. 451 sider150,00
Syberg, KarenTove Ditlevsen. Myte og liv1998Gyldendals Bogklubber. 389 sider. Originalt bind100,00
Syberg, KarenTove Ditlevsen. Myte og Liv1998Gyldendals Bogklubber. 389 sider. Original bind. Navn på smudstitelblad100,00
Søholm, EjgilGodheds ubændige vælde. En lille bog om William Heinesen. Færøernes store danske digter1999Gyldendal. 176 sider85,00
Sørensen, AxelDansk Rim-OrdbogUforandret optryk 1977G.E.C. Gad. 583 sider. Original bind100,00
Sørensen, Ivan Z og Ole TogebyOmvejene til Pisa. En fortolkning af Karen Blixen "Vejene omkring Pisa"2001Gyldendal. 280 sider100,00
Sørensen, KnudDigterne omkring Limfjorden. En rundtur til stederne2002Gyldendal. 172 sider + kort100,00
Sørensen, Peer EDet muntre Babel. Om Laurence Sternes "Tristram Shandy"1993Nansensgades Antikvariat. 194 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Tang Kristensen, Evald og M.A.S. LundSteen Steensen Blicher´s Liv og Gjerning1882Karl Schønbergs Forlag. 96 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i pænt, privat helpluviusinbind150,00
Tang Kristensen, Evald og M.A.S. LundSteen Steensen Blichers Liv og Gerning1991Blicher - Selskabet/Poul Kristensen, Herning. 175 sider85,00
Teilgård Laugesen, AnkerMiddelalderlitteraturen. En Orientering1966Københavns uiversitets fond til tilvejebringelse af læremidler. 40 sidr. Original hellærredsbind100,00
Teilgaard Laugesen, AnkerMiddelalderlitteraturen1966Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler/Gyldendal. 440 sider. Original hellærredsbind150,00
Thing, MortenHans Kirks mange ansigter. En biografi1997Gyldendal. 383 sider150,00
Thomsen, Karl VHold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontopidans forfatterskab1957Søren Lunds Forlag, Aarhus. 204 sider. Dedikation. Et par pletter på omslagets bagside100,00
Thomsen, Karl VHold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab1984Rolv Forlag. 204 sider. Dedikation100,00
Thomsen, Søren UlrikEn dans på gloser1996Ny Carlsberg Glyptotek/Vindrose. 188 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Thurman, JudithIsak Dinesen. The Life of Karen Blixen1982Weidenfeld and Nicolson. 495 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Navn på titelblad100,00
Toft, Anne og Dorte ØbergDet litterære væksthus. Forfatterskolen og prosaen 1987 - 961997Odense Universitetsforlag. 189 sider85,00
Toftgaard, AndersNovellegenrens fødsel. Fra Il Novellino til Decameron2005Museum Tusculanums Forlag. 167 sider + 9 helsides farveillustrationer100,00
Toksvig, SigneH.C. Andersen. Oversatt av Aage HallsbergOslo 1955284 sider. Orig. halvlæder100,00
Topsøe - Jensen, HH.C. Andersen på Glorup1965Andelsbogtrykkeriet i Odense. 154 sider. Originalt bind85,00
Topsøe - Jensen, HOmkring Levnedsbogen. En Studie over H.C. Andersen som Selvbiograf 1820 - 18451943Gyldendal. 314 sider. Indbundet med for- og bagomslag samt ryg i pænt, privat halvlæderbind250,00
Topsøe - Jensen, HOmkring Levnedsbogen. En studie over H.C. Andersen som Selvbiograf 1820 - 18451943Gyldendal. 314 sider. 4to150,00
Topsøe-Jensen, HH.C. Andersen og andre studier1966Udgivet af Odense Bys Museer. 436 sider. Uopskåret100,00
Toubro, Jørgen100 år med Hans Kirk - en mindebog1998Hadsund Bogtrykkeri. 95 sider. Tvær - 4to85,00
Vad, PoulBristepunkter. Syv stykker om kunst og digtning1992Samleren. 107 sider85,00
Valore, Peter BraamsHundeposten. Adam Oehlenschlägers breve til Kamma Rahbek1999Bakkehusmuseet. 135 sider65,00
Varming, KammaAnton Berntsen 1873 - 1973. Liv og Digtning1973Vejle Amts Årbøgers Monografier VIII65,00
Vasegaard, SørenTil Belysning af Blichers Liv og Digtning 1820 - 18361926Woel ´s Boghandel og Antikvariat. 154(6) sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i pænt privat halvlæderbind 200,00
Volf Andersen, MarianneBag om ordene. Et portræt af Johannes Møllehave2007Lindhardt og Ringhof. 213 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Wall, Stephen (ed.)Charles Dickens. A Critical Anthology1970Pinguin critical anthologies. 551 pages. Paperback65,00
Werlauff, E.CHistoriske Antagelser til L. Holbergs Lystspil1838Første Bind (Det udkomne) 327 sider. Pænt ældre, halvlærredsbind300,00
Wilamowitz - Moellendorf, U.v. et alDie griechische und lateinische Literatur und Sprache1907B.G. Teubner. 494 sider. Original hellærredsbind100,00
Williams, RaymondOrwell1984Tiderne Skifter. 113 sider85,00
Winge, MetteFortiden som spejl. Om danske historiske romaner1997Samleren. 150 sider85,00
Winge, Mette og Claus SeidelPå besøg - med H. C. Andersen på danske herregårde2004Bogklubben. 144 sider. Original bind100,00
Winge, Mette og Claus SeidelPå besøg - med H.C. Andersen på danske herregårde2004Aschehoug. 2. oplag. 144 sider. Original bind100,00
Wivel, HenrikSnedronningen - en bog om Selma Lagerlöfs kærlighed1988G.E.C. Gad. 307 sider100,00
Wivel, OleKaren Blixen. Et uafsluttet selvopgør1987Lindhardt og Ringhof. 191 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Wivel, oleMartin A. Hansen1967-19692 bind. Bind 1: Fra Barndommen til krigens Aar. 438 sider. Uopskåret. Bind 2: Fra Krigens Aar til Døden. 398 sider. Begge bind illustrert af Sven Havsten-Mikkelsen. 4to300,00
Wivel, OlePoisi og eksistens1953Wivels Forlalg. 188 sider85,00
Yde, HenrikDet grundtvigske i Martin Andersen Nexøs liv1991Vindrose. 2 bind. 766 sider (fortløbende pagineret). Disputats200,00
Zerlang, MartinKarikaturland. I krydsild mellem danske forfattere og tegnere2014Forlaget Vandkunsten. 308 sider. Originalt bind100,00
Zeruneith, KeldFra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen1992Omslag Per Kirkeby. Gyldendal. 548 sider150,00
Aaberg, CarlNogle Erindringer om Thøger Larsen1968Gadgaard Nielsens Bogtrykkeri, Lemvig. 33 sider65,00