Litteraturhistorie

Litteraturhistorie


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
Blixeniana1976 - 1985Redigeret af Hans Andersen og Frans Lasson. Udgivet af Karen Blixen Selskabet. Ialt 10 bind., det udkomne. De første bind med læsestriber 450,00
H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin1933 - 1937Udgivet af C. Behrend og H. Topsøe - Jensen. Leven & Munksgaard. 5 bind 400,00
H.C. Andersens brevveksling med Lucie og B.S. Ingemann1997Udgivet med inledning og kommentar af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag. 3 bind. 606, 470 sider (bind 1 + 2 er fortløbende pagineret) Originale bind300,00
H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds2005Museum Tusculanums Forlag. 2 bind. 383, 264 sider.Originalt bind200,00
Hilsen til Halfdan 1915 - 29. januar - 1965 Det schønbergske Forlag. Upagineret65,00
Holberg - Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog1981 - 1988Redigeret af Aage Hansen og Sv. Eegholm - Pedersen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 5 bind. Originale hellærredsbind650,00
Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica2004Udgivet af Anders Thyring Andersen. 3 bind. 1612 sider (fortløbende pagineret). Velholdt sæt450,00
Passage. Tidskrift for litteratur og kritik. Hefte 261997Tema De amerikanske 60ere. Udgivet af institut for Litteraturhistorie, Århus Universitet. 211 sider65,00
Passage. Tidskrift for litteratur og kritik. Hefte 271997Udgivet af Institut forLitteraturhistorie, Århus Universitet. 121 sider65,00
Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik. Hefte 191995Udgivet af Institut for Litteraturhistorie, Århus Universitet. 156 sider65,00
Passage. Tidsskrift for litteratur og kritik. Hefte 241996Tema Europa som en drøm. Udgivet af Institut for litteraturhistorie, Århus Universitet. 170 sider65,00
Steen Steensen Blicher´s Liv og Gjerning, kortelig fremstillit af Evald Tang Kristensen og M.A.S. lund1882Karl Schønbergs Forlag. 96 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind100,00
Sørensen om Andersen. Villy Sørensens udvalgte artikler om H. C. Andersen2004Gyldendals Bogklubber. 162 sider85,00
Verden er mit hjem. På rejse med H.C. Andersen1995En montage af Niels Birger Wamberg. Sesam. 326 sider. Originalt bind 100,00
Albøge, GordanBlicher og samfundet2003Udgivet af Blicher - Selskabet/Syddansk Universitetsforlag. 225 sider100,00
Andersen, H.CErindringer1988Ved Jens Jørgensen. Hovedland. 192 sider. Paperback65,00
Andersen, H.CMit Livs Eventyr1996Optryk af den reviderede tekstudgave ved H. Topsø Jensen med noter af H.G. Olrik og udgiveren. Gyldendal. 2 bind. 510, 569 sider150,00
Andersen, Harrry Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab1972Festskrift udgivet af Københavns Universitet. 200 sider. 4to65,00
Andersen, harryAfhandlinger om Johannes V. Jensen1982ROLV forlag. 327 sider. Uopskåret100,00
Bailum, HenryGennem Blichers Jylland1954Aros, Aarhus. 45 sider. 167/200 signerede exx. Original bind65,00
Bredsdorff, EliasH.C. Andersen og England1954646 sider. Pænt, solidt priv. hellærred m.o.o200,00
Brix, HansH.C. Andersen og hans Eventyr1907Det Schubotheske Forlag. 296 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind. Disputats200,00
Dam, Anders Ehlers (red.)Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik2020Aarhus Universitetsforlag. 314 sider. Originalt bind100,00
Day, DavidBestiarium over Tolkien1991Gyldendals Bogklubber. 287 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Diderichsen, ElsebethDen umulige kærligheds nødvendighed - hos Henrik Pontoppidan2002Forum. 239 sider100,00
Frank Nielsen, BirgerH.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822 - 19751942H. Hagerup. Med Forord af H. Topsøe - Jensens. 462 sider. Uopskåret200,00
Friis, OlufJylland i dansk Litteratur indtil Blicher1929Gyldendal. 165 sider. Privat halvlærredsbind. Pænt amatørarbejde100,00
Garde, AnneliseH.C. Andersen og hans Kreds. En Haandskriftstudie19672 bind. Bind I: Tekst. 232 sider. Bind II: Plancher. Uden sidetal, 118 skriftprøver. Hellærredsbind. 4to200,00
Goldschmidt, Meïr Livs erindringer og resultater1965Rosenkilde og Bagger. 2 bind. 331, 246 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i nydeligt private halvlærredsbind med skindtitelfelter(Harry Larsen).400,00
Hansen, HansSteen Steensen Blichers Barndom og Ungdom1902Det Nordiske Forlag. 174 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i nydeligt, privat hellærredsbind250,00
Hansen, K. og E. Fog (red.)Jydsk Maaneddskrift. 1911 1.+ 2. Halvår samt 1912 1. Halvår1911 - 12Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri. 3 bind. 356, 348, 332 sider. Indbundet i pæne, samtidige halvlæderbind400,00
Hertel , Hans (red.)Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede2004Gyldendals Bogklubber. 319 sider100,00
Juhl, MariannePeter Seeberg. En monografi1999Gyldendal. 256 sider100,00
Juncker, bethOrdet og stenen. Linier i Bent Hallers forfatterskab2001Høst & Søn. 251 sider. Forlagsstempel på titelblad 100,00
Jørgensen, John ChrDet danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720 - 19061994Fisher & Schou. 345 sider. Disputats150,00
Kaspersen, Søren et alDansk Litteraturhistorie1984 - 1985Gyldendal. 9 bind. velholdte grønne, originale hellærredsbind, smudsomslagene mangler800,00
Knudsen, Peter ØvigBørn skal ikke lege under fuldmånen. Forfatterportrætter2005Gyldendal. 263 sider. Originalt bind100,00
Kristensen, Kamilla LöfströmMotorvej til Babylon. Samtaler om lyrik2002Dansklærerforeningen. 139 sider65,00
Langballe, JesperAnlangendes et menneske. Blichers forfatterskab - selvopgør og tidsopgør2004Syddansk Universitetsforlag. 554 sider. Navn bortskåret fra friblad100,00
Larsen, J.KNyprovencalsk Renaissance. Felibrigens Forudsætninger og Tilblivelse1943H. Hagerup. 286 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag200,00
Lassen, ErikH.C. Andersen og de kongelige1996Cicero. 128 sider. Original hellærredsbind med smudsolslag100,00
Meyhoff, Karsten WindForbrydelsens elementer. Kriminallitteraturens historie fra Poe til Ellroy2009Informations Forlag. 455 sider. Originalt bind150,00
Moestrup, JørgenHans Scherfig1977Tæt på forfatterne. Gyldendal. 119 sider. Forlagsstempel på titelblad65,00
Mortensen, Klaus pSvanen og Skyggen - historien om unge Andersen1989G.E.C. gad. 203 sider100,00
Mylius-Erichsen, L (udg.)Vagten 1899 - 1900Fotografisk optryk 1982621 sider + registre. Efterskrift og registre ved Gustav Albeck. original hellærredsbind. 4to150,00
Mylius-Erichsen, L (red.)Vagten. Tidsskrift for Litteratur - Kunst - Videnskab - Politik1. Aargang 1899 - 1900 Alt som udkom. V. Oscar Søtoftes Forlag. 595 sider. Privat halvlærredsbind med skindtitelfelt (Birgitte Dall). 4to 450,00
Møller, LisErindringens poetik. William Wordsworth. S.T. Coleridge. Thomas de Quincey2011Aarhus Universitetsforlag. 638, 9 sider. Originalt bind. 4to150,00
Møller Nielsen, KaiHomeroversættelser og heksameterdigte. Linjer gennem den danske litteraturs historie1974Odense Universitetsforlag. 299 sider. Disputats100,00
Nicolaisen, K.KHarry Søiberg1926H. Aschehoug & Co. Uden sidetal. Pænt, privat halvlæredsbind (Chr. Færgemann, Aalborg)65,00
Nicolaisen, K.KMartin Andersen Nexö. Eine literarische Skizze1923Oskar Wöhrle Verlag, Konstanz. 83 sider. Pænt, privat halvlærredsbind (Chr. færgemann, Aalborg)100,00
Nørgaard, felixKvinden, solen og universet. Om Thøger Larsen som menneske og digter1980Poul Kristensen, Herning. 275 sider. Uopskåret85,00
Pontoppidan, HenrikHenrik Pontoppidans breve. Udvalgt og kommenteret af Carl Erik Bay og Elias Bredsdorf19972 bind. 366, 372 sider. Orig. bind300,00
Povlsen, HansSteen Steensen Blicher1952Træsnit af Povl Christensen. G.E.C. Gad. 188 sider. Pænt privat halvlærredsbind med foromslag200,00
Povlsen, HansSteen Steensen Blicher1952Træsnit af Povl Christensen. gads Forlag. 188 sider. Pænt, privat halvlæderbind med foromslag200,00
Povlsen, HansSteen Steensen Blicher. Træsnit af Povl Christensen1963192 sider. Pænt, privat halvlærred med foromslag150,00
Preisler, EbbeHappy End. Et essay om ugeblade, kiosklitteratur og en familie i branchen2013I kommission hos Gyldendal. 432 sider150,00
Rasmussen, EmilGiacomo Leopardi som Menneske, Digter og Tænker 1900Gyldendal. 256 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind100,00
Simonsen, IngerDen danske Børnebog i det 19. Aarhundrede1942Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 300 sider. Smukt, privat halvlæderbind 250,00
Skyum - Nielsen, ErikModsprogets Proces. Poesi - fiktion - psyke - samfund. essays og interviews om moderne dansk litteratur1982Omslag af Per Kirkeby. Arena. 343 sider 125,00
Skyum - Nielsen, ErikMøder med Madsen2009Aarhus Universitetsbibliotek. 226 sider100,00
Stybe, VibekeFra Askepot til Asterix. Børnebogen i kulturhistorisk perspektiv1980Munksgaard. 271 sider85,00
Støvring, KasperDet etiske kunstværk. Villy Sørensens poetik og litterære kritik2006Gyldendal/Syddansk Universitetsforlag. 352 sider100,00
Svendsen, ErikDet nye. Sonderinger i dansk litterær modernisme1998Gyldendal. 451 sider150,00
Syberg, KarenTove Ditlevsen. Myte og liv1998Gyldendals Bogklubber. 389 sider. Originalt bind100,00
Søholm, EjgilGodheds ubændige vælde. En lille bog om William Heinesen. Færøernes store danske digter1999Gyldendal. 176 sider85,00
Sørensen, KnudDigterne omkring Limfjorden. En rundtur til stederne2002Gyldendal. 172 sider + kort100,00
Sørensen, Peer EUdløb i uendeligheden. Læsninger i Sophus Claussens lyrik1997Gyldendal. 187 sider100,00
Tang Kristensen, Evald og M.A.S. LundSteen Steensen Blicher´s Liv og Gjerning1882Karl Schønbergs Forlag. 96 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i pænt, privat helpluviusinbind150,00
Thing, MortenHans Kirks mange ansigter. En biografi1997Gyldendal. 383 sider150,00
Thomsen, Karl VHold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontopidans forfatterskab1957Søren Lunds Forlag, Aarhus. 204 sider. Dedikation. Et par pletter på omslagets bagside100,00
Thomsen, Karl VHold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab1984Rolv Forlag. 204 sider. Dedikation100,00
Thomsen, Søren UlrikEn dans på gloser1996Ny Carlsberg Glyptotek/Vindrose. 188 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Toftgaard, AndersNovellegenrens fødsel. Fra Il Novellino til Decameron2005Museum Tusculanums Forlag. 167 sider + 9 helsides farveillustrationer100,00
Topsøe - Jensen, HH.C. Andersen på Glorup1965Andelsbogtrykkeriet i Odense. 154 sider. Originalt bind85,00
Werlauff, E.CHistoriske Antagelser til L. Holbergs Lystspil1838Første Bind (Det udkomne) 327 sider. Pænt ældre, halvlærredsbind300,00
Wivel, oleMartin A. Hansen1967-19692 bind. Bind 1: Fra Barndommen til krigens Aar. 438 sider. Uopskåret. Bind 2: Fra Krigens Aar til Døden. 398 sider. Begge bind illustrert af Sven Havsten-Mikkelsen. 4to300,00
Zerlang, MartinKarikaturland. I krydsild mellem danske forfattere og tegnere2014Forlaget Vandkunsten. 308 sider. Originalt bind100,00
Zeruneith, KeldFra klodens værksted. En biografi om Sophus Claussen1992Omslag Per Kirkeby. Gyldendal. 548 sider150,00