Skovbrug og landbrug

Skovbrug og landbrug


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
Beiträge zur Geographie der Wald-und Forstwirtschaft. Herausgegeben von Hans-Wilhelm WindhorstDarmstadt, 1978Wissenschaftliche Buchgesellscaft. 448 pages. Original cloth85,00
Bogen om træ1979Lademann. 276 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to100,00
Danmarks Skove1938Udgivet af Dansk Skovforening. 616 sider. Original halvlæderbind med lærredsbetrukne permer200,00
Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 79. årgang, hæfte 11994Tema: Skovbryn. Dansk Skovforening. 144 sider65,00
Dansk Skovforenings Tidsskrift. Udgivet af Dansk Skovforening. I - IV1916 - 1919Redigeret af O. Fabricius I - III og Carl Mar. Møller IV. Private halvlæderbind300,00
Danske skov- og landskabsingeniører 1945 - 19951996Danske Skov- og Landskabsingeniører. 288 sider65,00
Den norske Skogselskap gjennom 50 år. Redaksjon Thv. KierulfOslo 19492 bind. 416, 296 sider. Original hellærredsbind400,00
Die Forstlichen Verhältnisse der Schweiz1925Herausgegeben vom Schweizerischen Forstverein. 246 + 32 sider. original hellærredsbind100,00
Field guide to Trees and Shrubs of Britain1981Reader ´s Digest. Original halvlærredsbind85,00
Grundbok för skogsbrukare2005Skogsstyrelsens Förlag. 190 sider. Original bind. 4to200,00
Hedebruget 1906 - 1931. Et Jubilæumsskrift1931Engers Hansens Boghandel, esbjerg. 230 sider. 4to100,00
Hedebruget. Et Jubilæumsskrift 1906 - 19311931Engers hansens Boghandel, Esbjerg. 229 sider. Pænt halvlæderbind med for- og bagomslag150,00
Native Trees of Canada. Bulletin 61. Department of Mines and Resources1949293 sider100,00
Praktisk skoghandbok1938Utgiven av Norrlands Skogsvårdsförbund. Tredje upplagan. 386 sider. original hellærredsbind. Navn på titelbladet85,00
Rigere Skov i Danmark. 90´ernes viden om naturhensyn og økologi1995G.E.C. Gads Forlag/Miljø- og Energiministeriet. 121 sider. Originalt bind. 4to85,00
Skovens folk fortæller II. Forstlige erindringer 1882 - 19411990Udvalgt og redigeret af Olav Kjersgaard. Skovhistorisk Selskab.124 sider 100,00
Skovens folk fortæller. Forstlige erindringer 1798 - 19331978Udvalgt og redigeret af P.Chr. Nielsen og Harry Petersen. Skovhistorisk Selskab. 111 sider100,00
Skovteknikere 1938/19881989Danske Skovteknikeres Landsforening65,00
Skovteknologi. Et historisk og perspektivisk strejftog. Festskrift udgivet i anledning af Peter Moltesens 70 -års fødselsdag1984Dansk Skovforening. 180 sider100,00
Tidsskrift for Skovvæsen- 1 - 271889 - 1915Redigeret af C.V. Prytz og A. Oppermann. Biblioteksstempel på titelbladene. Indbundet i halvlærredsbind1.800,00
Unser Wald. Dem Schweizer Volk und seiner Jugend gewidmet vom Schweizerischen Vorstverein1928Hefte 1 Im Dienste und Heimat, 64 sider + 4 fotos, hefte 2 Hege und Pflege, 66 sider + 4 fotos. Indbundet med alle foromslag i pænt privat hellærresbind300,00
Albeck - Larsen, LSkove i Nordsjælland - med strejftog i Kongelunden og Vestskoven1977Politikens Forlag. 160 sider. Originalt bind65,00
Bech, Mary WTræerne i de illuminerede manuskripter gennem 1000 år1971Rhodos. 129 sider. LXXV/800 exx. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Biolley, H.-EL`Aménagement des Forêts par la Méthode Expérimentale et spécialement la Méthode du ControleParis U.å90 sider. Privat halvlæderbind100,00
Bo Larsen, J. (red.)Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt skovbrug1997Dansk Skovforening. Dansk Skovbrugstidsskrift, 82. årgang. 252 sider100,00
Bo Larsen, J. (red.)Træarts- og proveniensvalget i et bæredygtigt skovbrug1997Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82. årgang, hefte1. 252 sider85,00
Boas, J.E.VDansk ForstzoologiAnden, forøgede Udgave 1923761 sider. Med 638 Illustrationer i Teksten og 32 Tavler. Solidt, privat halvlæderbind400,00
Boerker, Richard H. DouaiOur National Forests. A short Popular Account of the Work of the United States Forrest Service on the National Forests1920238 sider. Original hellærredsbind85,00
Cajander, A.KUeber Waldtypen1909Uden Forlag, Helsingfors. 175 sider. Pænt, nyere hellærredsbind. dedikation tilP.E. Müller450,00
Chapman, Herman HForest ManagementAlbany, New York 1931544 sider. Original hellærredsbind100,00
Cowen, D.VFlowering trees and Shrubs in India1950Thacker & Co., Bombay. 137 pages. With numerous illustrations, 59 in colours, 39 in black and white. Original cloth. 4to300,00
Crawley, Michael J. (ed.)Plant Ecology1998Blackwell Science. 717 pages. Paperback300,00
Dalgas, EEn Hedereise i Hannover1873Udgivet af Det danske Hedeselsakb. 32 sider. Lidt slidt omslag100,00
Dalgas, ESkov - Kulturer i Jyllands Hedeegne1891Ludvig Bechs Bogtrykkeri, Aarhus. 138(2) sider. Blankt omslag100,00
Dalgas, ESkov-Kulturer i Jyllands Hedeegne1890Lauritz Bechs Bogtrykkeri. Aarhus. 139 (3) sider. Halvlæderbind250,00
Degn, Hans Jørgen og Lisbeth EmsholmsEgekrat i Ringkjøbing Amt1983Ringkjøbing Amtsråd. 81 sider. 4to65,00
Dieterich, VForstliche Betriebswirtschaftslehre. Ein Lehr- und Handbuch1939 - 19423 bind. 431, 188, 308 sider. Bind 1 og 3 er første oplag i hellærredsbind, bind 2 andet oplag i halvlærredsbind500,00
DokumentAnsøgning fra Forstcandidat Adolf Steen om én af de ledige ForstassistentstillingerDateret Stendalsgaard 26. Maj 1882Original dokument, påsat 65 øres stempelmærke. Vedlagt samhørende attesterede afskrifter af diverse anbefalinger. Interessant skovhistorisk aktstykke. D72100,00
Duerr, William AFundamentals of Forestry Economics1960579 sider. Original hellærredsbind85,00
Field, Barry CNatural Resource Economics. An Introduction2001McGraw-Hill. 477 pages. Paperback300,00
Friis Møller, Peter og Henrik StaunDanmarks skove1998Danmarks Naturfredningsforening/Politikens Forlag. 423 sider. Originalt bind150,00
Friis Møller, Peter og Henrik StaunSkovens dyr og planter1998Bogklubben 12 Bøger. 192 sider. Originalt bind85,00
Fritzbøger, BoDanske skove 1500 - 1800. En landskabshistorisk undersøgelse1992Landbohistorisk Selskab. 345 sider150,00
Fritzbøger, BoKulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid1994Gyldendal/Miljøministeriet. 439 sider. Originalt bind150,00
Fritzbøger, BoSkove og skovbrug på Falsker 1652 - 16851989Landbohistorisk Selskab. 311 sider150,00
Gabrelsen, E.KEinfluss der Lichtfaktoren auf die Kohlensäureassimilation der Laubblätter1940189 sider. disputats. Med dedikation85,00
Gorer, RichardIllustrated Guide to Trees1980Kingfisher Books. 196 sider. original hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Graves, Henry S. og Cedric H. GuiseForest Education1932421 sider. Original hellærredsbind65,00
Guyot, ChManuel de droit forestiller a l´usage des perticuliers propriétaires de bois1921340 sider. Halvlærredsbind65,00
Guyot, CharlesCours de Groit forestierParis 1908 - 19123 bind. 708, 1010, 768 sider. Originale halvlæderbind400,00
Hedemann - Gade, E. og W. Plym ForshellSkogsskötsel1945Upagineret. Original halvlærredsbind. Dedikation85,00
Henriksen, H.ASkoven og dens dyrkning1988Dansk Skovforening/Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 664 sider. Velholdt, originalt bind500,00
Heyer, Dr. GustavAnleitung zur Waldwerthrechnung. Mit einem Abriss der forstlichen StatikLeipzig 18833. oplag. 267 sider. Halvlæderbind100,00
Hiley, W.EConifers. South African Methods of Cultivation1959123 sider. Tilskrift på friblad. Original hellærredsbind85,00
Hiley, W.EThe Economics of ForestryOxford 1930256 sider. Oxford Manuals of Forestry. Original hellærredsbind100,00
Hiley, W.EWoodland ManagementU.å463 sider. Original hellærredsbind. 4to150,00
Holmsgaard, Erik (red.9Drift af små skove og plantager1981Landhusholdningsselskabets Forlag. 160 sider. originalt bind100,00
Holmsgaard, Erik m. flUndersøgelser over rådangrebs afhængighed af jordbundsforhold og dyrkningsmetoder for gran i de jyske hedeegne1968Særtryk af Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, bind XXX, hefte 3. Beretning nr. 238 sider85,00
Huffel, GEconomuc ForestiéreParis 1910 - 19263 bind i 4 dele. 342, 461, 502, 517 sider. Originale halvlæderbind650,00
Hundeshagen, Dr. J. ChForstliche gewerbsehreTübingen 1843Vierte, verbesserte, nach des Verfassers Tod herausgegebene Auflage von Dr. J.L. Klauprecht. 400 sider. Noget gulplettet. halvlæderbind200,00
Ingwersen, IngwarOm byens træer1956Udgivet af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. 88 sider. med smudsomslag65,00
Jensen, C.FLæ. 70 avisartikler om læ og dettes betyning for landbrug og havebrugU.åUdgivet af Thy Have- og Plantningsforening. I kommission hos Buchholtz Boghandel, Thisted. 259 sider. Original halvfablea100,00
Johnson, HughThe International Book of Trees. A guide and tribute to the trees of our forests and gardensUden årMitchell Beazley Limited. 288 sider. Original hellærredsbind200,00
Judeich, Dr. FriedrichDie forsteinrichtung1923Achte, ergänzte Auflage von Dr. Max Neumeister. 607 sider + kort. Lidt indstreget. Original halvlærredsbind. Navn og stempel på friblad200,00
Juel Aagaard, Hans et alDen danske skovbrugslitteratur 1946 - 1965. danish Forest Literature 1946 - 1965Uden årBibliographia Universalis Silviculturae Dania III. 354 sider. Uopskåret100,00
Lauersen, JesperHistorien i skoven. Skoven og fortidsminder i Århus Amt1994Skippershoved/Århus Amtsmuseumsråd. 305 sider. Originalt bind. Stempel på smudstitelblad100,00
Laumann Jørgensen, E. og P. Chr. NielsenNordsjællands skove gennem 200 år. Den Gram-Langenske forstordningU.å175 sider. Originalt bind. Kortmappen mangler. 4to100,00
Laursen, JesperFortidens spor i Århusskovene. En håndbog1982Jysk Arkæologisk Selskab/Forhistorisk Museum Moesgård. 175 sider. Originalt bind100,00
Laursen, JesperHistorien i skoven. Skove og fortidsminder i Århus Amt1994Skipperhoved/Århus Amtsmuseumsråd. 305 sider. Originalt bind100,00
Lehr, Dr. JuliusBeiträge zur Statistik der Preise insbesondere des Geldes und des HolzesFrankfurt a.M. 1885132 sider. Halvlærredsbind85,00
Lenchler Larsen, ErikDanske forstkandidater 1920 - 19821983Danske Forstkandidaters Forening. 235 sider. Original hellærredsbind150,00
Lindquist, BertilDen skogliga rasforskningen och praktiken1946176 sider. original halvlærredsbind (stift heftet)65,00
Löffler, IngolfSkovdøden. En global miljøkastrofe ?1985Aløkke. 231 sider85,00
Løvendal, E.ADe danske Barkbiller (scolytidæ et platypodidæ danicæ) og deres Brtydning for Skov- og Havebruget 1898Med 89 i Texten indtrykte Afbildninger og 5 Kobbertavler. 212 sider. Lidt slidt halvlæderbind. 4to500,00
Malmström, CarlStudier över skogtyper och trädslagfödeling inom Västerbottens län.U.åMeddelanden från statens Skogforskningsinstitut Band 37. Nr. 11. 231 sider + kort100,00
Mitchell, AlanThe Gardener´s Book of Trees 1993J. M. Dent, London. 216 sider. Paperback100,00
Mitchell, AlanTræer i Nordeuropa. En felthåndbog1977G.E.C. Gad. 413 sider. Originalt bind100,00
Munk, HolgerHasselskoven. En skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Sydsjælland 1600 - 17001969Udgivet af Holger Munk. 249 sider200,00
Musaeus, IngvarDansk Plantageforsikring 1899 - 1999. Skovbrandforsikring gennem 100 år1999Dansk Plantageforening. 80 sider65,00
Müller, D. og Jørgen NielsenProduction brute, pertes par respiration et production nette dans la foret ombrophile tropicale1965Særtryk af Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark vol. 29, side 69 - 160. Dedikation85,00
Müller, P.EBidrag til de jydske Hedesletters Natur historie. Karup Hedeslette og beslægtede Dannelser. En pedologisk Undersøgelse1924Videnskabernes Selskab. 244 sider + et kort. Privat halvlæderbind250,00
Møller, BirgitteTræer og Buske i Danmarks Skove. En botanisk, forstlig og kulturhistorisk Skildring af de i vore Skove voksende Træer og Buske1916H. Hagerupss Forlag. 315 sider. Nydeligt nyere hellærredsbind med foromslag. Dedikation til Professor Oppemann500,00
Møller, Peter Friis og Henrik StaunDanmarks SkoveUden årDanmarks Naturfredningsforening/Gyldendals Bogklubber. 288 sider. Originalt bind85,00
Nielsen, JørgenHedens grannelund. Statens plantager på de jyske heder. 1788-18631988188 sider. Orig. bind. 4to85,00
Nördlinger, DrNachträge zu Ratzeburgs ForstinsektenHohenheim, im August 185683 sider + 1 tavle. Dedikation (1868) til P.E. Müller100,00
Nørgaard Thomsen, Lone m.flSkovrejsning - et konstruktivt indslag i miljødebatten1989Aarhus Universitet. 106 sider65,00
Oksbjerg, ErikRude Skov og det tidligere overdrev1989Uden forlagsangivelse. 144 sider. Dedikation100,00
Oksbjerg, ErikRødgranens og nogle andre nåletræers jordbundsdannelse på fattig jord1957Særtryk af Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, bind XXIII. Beretning nr. 18785,00
Ording, AsbjørnEmner fra SkogforskningenOslo 1944244 sider65,00
Pater, JeroenEuropas alte Baüme. Ihre Geschichten, ihre Geheimnisse2006Kosmos. 192 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Pedersen, Erik HelmerHedesagen under forvandling. Det danske Hedeselskabs Historie 1914 - 19661971Det danske Hedeselskab/Gyldendal. 615 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag. Pænt amatørarbejde. 4to100,00
Porse, Sten og Jens ThejsenTræer i byen. Træpleje og økologi2000Dansk Center for Jordbrugsuddannelse. 131 sider85,00
Poul Christian Nielsen10. november 1921 - 26. august 19861986Særtryk af Dansk Skovforeningens Tidsskrift side 282 - 43465,00
Poulsen, Bent OttoIntroduktion til generel økologi i tropisk regnskov1993Zoologisk Museum. 459 sider + stikordsregister. 4to200,00
Qvistorff, Helge VDe danske skove - en kulturarv1992Dafolo/Danmarks Radio. 173(2) sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Rackham, OliverTrees and Woodland in the British Landscape1993J. M. Dent, London. 234 sider. Paperback100,00
Ratzeburg, Julius Theodor ChristianDie Forst - Insecten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nütlich bekannt geworden InsectenBerlin 1839, Berlin 1840Erster Theil: Die Käfer. Frontispiece + 247 pages + XXI tables. Contemporary half leather, old notes on fly leaves. 4to. Zweiter Theil: Die falter. 252 pages + XVI tables. Contemporary half leather, old notes om fly leaves. Both volumes a bit water stained and with shelf wear at bottom of bindings. A reasonably nice set. Vol. 3 id missing5.000,00
Reventlow, C.D.FA Treatise on ForestryHørsholm 1960142 sider + 5 tavler. 4to200,00
Reventlow, C.D.FGrundsätze und Regeln für Den Zweckmässigen Betrieb der Forsten1934156 sider + 2 bilag. Omslag lidt nusset. 4to200,00
Risør, Villy EElefanter, teak og slangekys1962Forlaget Tobira A/S Bagsværd. 105(5) sider. Originalt bind100,00
Risør, Villy ELøst og fast om træ og knast1955Villy Risørs Forlag. 140 sider100,00
Risør, Villy EMellemspil. Modus vivendi1970Forlaget Tobira, Bagsværd. 127 sider. Dedikation100,00
Risør, Villy ETræ-bogen1962Teknoogisk Instituts Forlag. 349 sider. Original bind300,00
Rosted, H.CDen gamle planteskole. Hørsholm Planteskole gennem 175 år1962Udgivet af Hørsholm Planteskole. 70 sider65,00
Rydbo, Folke og Erland von HofstenSkoven og mennesket på kollisionskurs1984Gads Naturforum. 188 sider85,00
Rydbo, Folke og Erland von HofstenSkoven og mennesket på kollisionskurs ?1984Gads Natur Forum. 188 sider85,00
Sabroe, Axel SRødgranens Form og Formtal. Sammenstillinger efter Tor Jonsons Metoder1939Særtryk af det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, bd XIV side 282 - 428. Disputats 100,00
Sabroe, Axel SSkoven set indefra1970Schønbegs Kulturelefanter. 169 sider + rettelsesblad65,00
Schneider, A. og N. Thorkil-JensenLille Opmålingslære1942Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 239 sider. Original halvlærredsbind85,00
Schwappach, Dr. AdamDie kiefer. Wirtschaftliche und statische Untersushungen der forstlichen Versuchswesen in Eberswalde1980Verlag von J. Neumann, Neudamm. 180 pages. Original boards85,00
Schütt et alLexikon der Nadelbaüme. Verbreitung. Beschreibung. Ökologie. Nutzung2004Nikol, Hamburg. 640 sider. Original bind. 4to300,00
Seeberg, PeterDen sommer og den skov de ret høre sammen1988Festskrift udgivet i anledning af 200 års jubilæet for hedeplantager. Skov- og naturstyrelsen, viborg. 12 sider65,00
Skodshøj, HarE.M. Dalgas1966224 sider. 4to85,00
Skodshøj, Har. (red.)Det danske Hedeselskab 1916 - 1941. I anledning af 75 Aars Jubilæet 28. marts 19411941Udgivet af Det danske Hedeselskab, Viborg. 143 sider. Pænt, solidt, privat helpluviusinbind med foromslg. 4to100,00
Skodshøj, Har. (red.)Hedens Opdyrkning i Danmark1953Mindebog udgivet ved Oprettelsen af Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere. 440 sider. original halvlædebind. Tilskrift på friblad. 4to200,00
Stjernfeldt, FrederikBare træer. En antologi om danske skove1994Tegninger af Per Marquard Otzen. Tidene skifter. 176 sider85,00
Streyffert, ThVa¨rldens framtida virkeförsörjning. World Timber Trends and Prospects1957257 sider. Dedikation. 4to85,00
Streyffert, ThorstenForestry in SwedenOregon 1958Cornwallis. 55 sider. Dedikation65,00
Syrach Larsen, CThe Employment of Species, Types and Individuals in Forestry1937C.A. Reitzel. Royal Veterinary and Agriculture College. Yearbook 1937. Inscribed by the author150,00
Thelaus, V.MOm skogarne och skogsväsenet. Ett forsök att populärt framställa skogarnes betydelse och skogsväsendets utveckling och närvarande ståndpunktStockholm 1865218 sider. Halvlæderbind. Gennemgående fugtskjold der ikke berører teksten200,00
Troup, R.SSilvicultural SystemsOxford 1928199 sider. Original hellærredsbind. 199 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Tseplyaev, V.PThe Forest of U.S.S.R1965Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem. 521 pages. Original cloth200,00
Vaupell, Dr. ChrDe danske Skove1863P.G. Philipsens Forlag. 309 sider + udfoldeligt kort. Samtidigt halvlæderbind. Ryggen lidt skrabet, men falserne hele400,00
Wagener, GustavDie Waldrente und ihre nachhaltige ErhöhungNeudamm u.å382 sider. Original hellærredsbind100,00
Wahlgren, A. og G. SchotteSveriges skogar och huru vi utnyttja demStockholm 19282 bind. 1681 sider (fortløbende pagineret). Original hellærredsbind400,00
Windhorst, Hans - WDie Forst- und Holzwirtschaft der Vereinigten Staaten1979Franz Steiner Verlag Gmb H, Wiesbaden. 178 pages65,00
Worrell, Albert CEcinimics of American Forestry1959441 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Worsøe, EilerJonstrup Vang. Historien om et skovlandskab fra middelalder til nutid1988Skippershoved. 99 sider. Originalt bind85,00
Ørsted, A.SBidrag til Kendskab om Egefamilien i Nutid og Fortid1871Videnskabernes selskabs Skrifter 5. række, naturvidenskabelig og mathematisk Afdeling 9B.VI. Side 336-538 + 9 tavler + kort. papiromslag med håndskreven titel. 4to300,00