Sprogvidenskab

Sprogvidenskab


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
Acta Jutlandica IX. Aarsskrift for Aarhus Universitet IX1937Heri mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen. Universitetsforlaget i Aarhus. XXV, 549, 77, 88,18 sider 150,00
Althocdeutsches Lesebuch. Zusammengestellt und mit Wörterbuch versehen von Wilhelm braune1969Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 15. Auflage. 259 pages. Original cloth85,00
An Anglo - Saxon Reader. Edited with Notes & Glossary by Alfred J. Wyatt1971Akademisk Boghandel. 360 sider125,00
Arne Magnusson. Den store håndskriftsamler. I 300-året for hans fødsel udsendt af Hans Bekker - Nielsen og Ole Widding1963G.E.C. Gads forlag. 68 sider. Heftet, med smudsomslag65,00
At færdes i sproget. Iagttagelser og synspunkter1975Dansk Sprognævns Skrifter 9. Gyldendal. 152 sider65,00
At færdes i sproget. tagttagelser og synspunkter1975Dansk Sprognævns skrifter 9. 152 sider65,00
Classica et mediaevalia. Dissertationes IX1973Festskrift til Franz Blatt. Udgivet af Otto Steen Due m. fl. Gyldendal. 676 sider. BL100,00
Dansk Ordbog for Folket. Udarbejdet af B.T. Dahl og H. Hammer1907 - 1914Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 2 bind. 628, 638 sider. Indbundet i nyere, solide helpluviusinbind. 4to200,00
Danske grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede1979Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzels Boghandel. 6 bind. Velholdte, originale hellærredsbind300,00
Danske Ordsprog, Tankesprog og Riimsprog, af trykte og utrykte Kilder samlede, ordnede og udgivne af C. Molbech1850Samfundet til den danske Litteraturs Fremme. 388 sider. Samtidigt halvlæderbind300,00
Das Rolandslied der Pfaffen Konrads1967Max Niemeyer Verlag, Tübringen. 326 sider85,00
Der altfranzösische Rolandslied nach der Oxforder handschrift1965Max Niemeyer Verlag, Tübringen. 176 sider85,00
Det rum(me)lige sprog2009Dansklærerforeningens Sprogkonference. Den Sorte Diamant. Dansklærerforeningens Forlag. 146 sider85,00
Etudes romanes dédeées Andreas Blinkenberg à l ´occassion de son soixante - dixième anniversaire1963Munksgaard. 270 sider85,00
Festskrift til kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdårsdagen 9.9. 1974 Akademisk Forlag. 570 sider + kort. Uopskåret. 4to150,00
Festskrift til Peter Skautrup 21. Januar 19561956Universitetsforlaget i Aarhus. 419 sider. 4to150,00
Festskrift til Vilhelm Thomsen fra Disciple. Udgivet i Anledning af hans femogtyveårige Doktorjubilæum 13. marts 1869 - 13. marts 18941894Gyldendal. 368 sider. Pænt, nyere halvlærredsbind200,00
Friedrich Ludwig Stamm´s Ulfilas oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, W¨rterbuch und Grammatik1885Ferdinand Schöningh. 432 sider. Slidt halvlæderbind100,00
Hispanismen omkring Sven Skydsgaard. Studier i spansk og portugisisk sprog, litteratur og kultur til minde om Sven Skydsgaard1981Romansk Institut Københavns Universitet/Museum Tusculanum. 540 sider150,00
J.H. bredsdorffs udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi 1933Udgivet af Jørgen Glahder. Levin & Munksgaard. 212 sider. Pænt, privat helpluviusinbind200,00
J.H. Bredsdorffs Udvalgte Afkandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi1933Levin & Munksgaards Forlag. 212 sider. Uopskåret85,00
K. J. Lyngby ´s jyske Grammatik tillige med et Udvalg af hans Breve1942Udgivet for Universitetets - Jubilæets danske Samfund af Anders Bjerrum. J.H. Schultz Forlag. 281 sider + kort. 4to100,00
K. j. Lyngby´s Jyske Grammatik tilligemed et Udvalg af hans Breve. Udgivet af Anders Bjerrum1942J.H. Schultz Forlag. 281 sider + udfoldeligt kort100,00
Lucidarius en Folkebog fra Middelalderen1849 udgivet af det nordiske Litteratur - Samfund ved C. J. Brandt. 108(2) sider. Pænt halvlæderbind150,00
Neues Latein Lexikon. Lexicon recentis latinitatis. Über 15.000 Stichwörter der heutigen Alltagssprache in lateinischer Übersetzung1998Edition Lempertz. 443 sider. Original bind200,00
Nordisk sprog i nordisk land. Ved dansk forening til nordisk sprogrøgt1944Vort nordiske modersmål III. Gyldendal. 79 sider65,00
Norsk-dansk ordbog. Redigeret af Hallfrid Christiansen og Niels Åge Nielsen under medvirkning af Mogens Brøndsted1971Gyldendal. 481 sider. Original helpluviusin300,00
Ord til andet. Iagttagelser og syndpunkter 21980Dansk Sprognævns Skrifter. Gyldendal. 149 sider 65,00
Ordbog over det danske sprog1919 . 1956Grundlagt af Verner Dahlerup. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal. 28 bind. Bind 1-26 samt bind 28 indbundet i pæne, private halvlærredsbind. Bind 27 i originalt halvlærredsbind. Pænt sæt af originaludgaven1.800,00
Sprog og virkelighed. Modersmål - Selskabets Årbog1987C.A. Reitzel/Modersmål - Selskabet. 113 sider65,00
Sproglige åbninger. E som Erik H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 20012001Fans Reitzels Forlag. 471 sider. Originalt bind100,00
Stednavne i tekster1971Udgivet af Institut for Navneforandring. Københavns Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler. 372 sider150,00
Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen på halvfjerdsårsdagen den 8. juni1971Akademisk Forlag. 378 sider. 4to100,00
Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 19961996C.A. Reitzels Forlag. 351 sider100,00
Adamsen, Georg Stubkjær m. flDialekter i rigt mål2019Modersmål - Selskabet. 376 sider100,00
Andersen, Poul et alStudier tilegnede Verner Dahlerup paa Halvfjerdsaarsdagen den 31. Oktober1934Universitetsforlaget i Aarhus. 256 sider. 4to100,00
Aquilina, JosephPapers in Maltese Linguisties1970The Royal University of Malta. 240 sider. Paperback100,00
Axelsen, JensEn rød klassiker. Dansk - Engelsk Ordbog 1845 - 1945 1995Gyldendal. 168 sider85,00
Bach, EmmonAn Introduction to Transformational Grammars1966Holt, Rinehart and Winston. 205 sider. Original bind100,00
Bang, Jørgen og Karl HårbølFremmedordenes Byggeklodser1992Gyldendal. 112 sider. Originalt hellærredsbind85,00
Bech, GunnarBeiträge zur genetischen idg. Verbalmorphologi1971Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk - filosofiske Meddelelser 44,5. 73 sider. Uopskåret 65,00
Bech, GunnarDas germanische reduplizierte Präteritum1969Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab/Munksgaard. 54 sider65,00
Bech, GunnarDie Entstehung des schwachen Präteritums1963Videnskabernes Selskab. 41 sider65,00
Bech, GunnarZur syntax des tschechischen konjunktivs mit einem anhang über den russuschen konjunktiv1951Nordisk Sprog- og Kulturforlag. 131 sider65,00
Bjerrum, AndersLingvistic Papers. Published on the occasion of Anders Bjerrum´s 70th Birthday, 12th March 1973 195 sider85,00
Bopp, FranzGlossarium comparativum linguae sanscritae in quo omnes radices et vocabula usitatissima explicantur et cum vocabilis graecis, latinis, germanicis, lituanicis, slaicis, celiicis comparantur1867Harrwitz og Grossmann, Berlin. 492 sider. Pænt nyere halvlæderbind. 4to600,00
Brandt, Per Aage et al. (red.)The Roman Jakobson Centennial Symposium Copenhagen 10 - 12 October 19961997Acta Linguistica Hafniensa/International Journal of Linguistics vol. 29. C.A. Reitzel. 347 sider150,00
Braune, WilhelmAlthochdeutsche Grammatik1967Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 12. Auflage. 349 pages. Original cloth100,00
Braune, WilhelmGotische Grammatik. Mit Lisestücken und Wörterverzeichnis1966Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 200 pages. Original cloth. A few pencil underlinings65,00
Brink, Lars og Jørn LindDansk rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København1975Gyldendal. 2 bind. 823 sider (fortløbende pagineret)200,00
Brøndum - Nielsen, JohsDialekter og Dialektforskning1927I.H. Schultz. 128 sider + 28 kort. Privat halvlærredsbind. 4to150,00
Brøndum - Nielsen, JohsDialekter og Dialektforskning1927J.H. Schultz Forlag. 128 sider + 28 tavler. Privat halvlærredsbind med for- og bagomslag250,00
Brøndum - Nielsen, JohsDialekter og Dialektforskning1951J. H. Schultz Forlag. 128 sider + 128 sider + 28 kort100,00
Brøndum - Nielsen, JohsStudier og tydninger1951J. H. Scultz Forlag 239 sider100,00
Brønno, EinarDie Aussprache der hebräischen Laryngale nach Zeugnissen des Hieronymus1970Universitetsforlaget i aarhus. 214 sider65,00
Burrow, TThe Sanskrit Language2001Motilal Banarsidass Publishers, Delhi. 438 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Chomsky, NoamAspects of the Theory of Syntax1970The M.I.T. Press. 251 sider. Paperback100,00
Chomsky, NoamCartesiansk lingvistik. Et kapitel i den rationalistiske tænknings historie1972Munksgaardsserien. 115 sider65,00
Chomsky, NoamCartesiansk Lingvistik. Et kapitel i den rationalistiske tænknings historie1972Munksgaard. 115 sider65,00
Chomsky, NoamSprog og bevidsthed1971Gyldendals Uglebøger. 153 sider85,00
Cook, John Lennox et alA New Way to Proficiency in English. A Comprehensive Guide to English as a Foreign Language1978Basil Blackwall, Oxford. 305 sider85,00
Corfield, Penelope J. (red.)Language, History and Class1991Basil Blackwell. 320 sider. Navn bortklippet fra friblad85,00
Crystal, DavidLanguage Death2000Cambridge University Press. 198 sider. Paperback100,00
Dal, IngeridKurze deutsche Syntax auf historischer Grundlage1966Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 228 pages. Original cloth85,00
Danielsen, NielsAn Essay on Nomos and Human Language1976Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 160 sider. 4to100,00
Danielsen, NielsDie Frage. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung1972Videnskabernes Selskab, Historisk-Filosofisk Skrifter, 7,1. 67 sider. 4to65,00
Danielsen, NielsStatus und Polarität im Gotischen im Lichte des Kymrischen dargestallt1968Odense University Press. 153 sider.Disputats100,00
Diderichsen, PaulSprogsyn og sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle problemer1968Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 253 sider85,00
Diderichsen, PaulSprogsyn og sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle problemer1968Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 253 sider. Uopskåret100,00
Dubb, P.J.CHandbok i franska. Språket och Litteraturen för skolan, Akademien och Hemmet1853C.W.K. Gleerups förlag, Lund. 656 sider + CIV sider. Samtigt halvlærredsbind100,00
Eggins, SuzanneAn Introduction to Functionel Linguisties1996Pinter. 360 sider. Paperback150,00
Ejskjær, IngerBrøndum - Mål. Lydsystemet i en Sallingdialekt1954Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A. Nr. 10. J.H. Schultz Forlag. 162 (2) sider + kort85,00
Ejskjær, IngerFonemsystemet i østsjællandsk. På grundlag af dialekten i Strøby sogn.1970Akademisk Forlag. 463 sider. Disputats100,00
Elmegård Elmegård, JensHaeretica indogermanica. A Selection of Indo_european and Pre-Indo-European Studies1974Videnskabernes Selskab, Historiske - filosofiske Meddelelser 42, 3. 69 sider65,00
Elock, W.DThe Romance Languages1975Faber & Faber. 589 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Foley, William AAnthropological Linguistics. An Introduction2001Blackwell. 495 sider. Paperback150,00
Frey, P. et alStore dansk - esperanto ordbog1940Esperanto Forlaget "Sefo", Ringsted. 377 sider85,00
Friesen, Otto v. (udg.)Runorna1933Nordisk Kultur VI. 264 sider. 4to150,00
Friis, L. og P. FreyStore esperanto-dansk ordbog1948Dansk Esperanto - Forlag, Aabyhøj. 268 sider85,00
Friis-Jensen, Karsten (red.)Latinen i Norden 1500 - 17001977Museum Tusculanun. 64 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Galberg Jacobsen, Henrik et alNudanske ord med historie1981Politikens Forlag. 275 sider. Original bind85,00
Garde, Anna et al. (red.)Elefant - se også myg. Festskrift til Jens Axelsen1998Gyldendal. 219 sider100,00
Godefroy, FrédéricLexique de l`Ancien Francais1967Librairie Honoré Champion, Paris. 544 pages. Original cloth200,00
Gregersen, H.VPlattysk i Sønderjylland. En undersøgelse af fortyskningens historie indtil 1600 - årene1974Odense University Press. 391 sider100,00
Grimm, JacobDeutsche Grammatik1870 1898 Neuer vermehrter AbdruckFerd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung/C. Bertelsmann. 4 bind. Samtidige hellærredsbind. Bibliotekssignatur nederst på ryggene600,00
Grønnum, Nina og Jørgen Rischel (ed.)To Honour Eli Fischer - Jørgensen2001Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague. C. A. Reitzel. XXXI. 297 pages.100,00
Götze, AlfredFrühneuhochdeutsches Glossar1967Verlag Walter de Gruyter, Berlin. 240 sider100,00
Hagerup, EOm det danske Sprog i Angel. Ordbog. Sproglære. Sprogprøver1867H. Hagerups Bog- og Papirhandel. Anden udgave ved K.J. Lyngby. 204 sider. Halvlæderbind 250,00
Hald, KristianStednavne og kulturhistorie1976Dansk historisk Fællesforenings Håndbøger. 93 sider. Original bind65,00
Hald, KristianVore Stednavne. med 8 Kort1950Udgivet af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme/G.E.C. Gads Forlag. 253 sider. Indbundet ubeskåret i smukt privat halvlæderbind med for- og bagomslag200,00
Hamlin, Frank R. et alIntroduction á l ` etude de l ` ancien provancal1985Libraire Droz, Genève. 2e èdition. 324 sider100,00
Hammerich, L.LPersonalendungen und Verbalsystem im Eskimoischen1936Videnskabernes Selskab, Historisk - filologiske Meddelelser XXIII, 2. Uopskåret150,00
Hansen, ErikGlæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger2001Hans Reitzels Forlag. 325 sider150,00
Hansen, Erik m. fl. (red.)Auditorium X. Dansk før, nu - og i fremtiden1991Forlaget Amanda. 251 sider100,00
Hansen, Erik og Jørn Lund (red.)Sproget her og nu1988Dansk Sprognævns Skrifter. Gyldendal. 197 sider 65,00
Hansen, Erik WThe Synchronic Fallacy. Historical Investigations with a Theory of History2001Odense University Press. 481 sider. Disputats150,00
Hansen, AageBestemt og ubestemt sunstantiv. Bidrag til dansk substantivsyntaks.I1927Det udkomne. Arnold Busck. 180 sider. Disputats150,00
Hansen, Aage Moderne Dansk1967Grafisk Forlag/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 3 bind 373, 460, 550 sider300,00
Hansen, AageOm Peder Laales danske ordsprog. Udgivet af Merete K. Jørgensen over Iver Kjær1991Videnskabernes Selskab. 201 sider100,00
Hansen, AageVort vanskelige sprog. Anden reviderede og udvidede udgave1965Grafisk Forlag. 225 sider85,00
Hartweg, Frédéric og Klaus - Peter WegeraFrüneuhochdeutsch. Eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit2005Max niemeyer Verlag. 264 sider100,00
Hendriksen, HansSyntax of the Infinite Verb - Forms of Pali1944Einar Munksgaard. 169 sider. Disputats125,00
Henrikson, AlfVårt antika modersmål1998Atlantis. 462 sider. Originalt bind med smudsomslag. På svensk100,00
Heringer, Hans-JürgenTheorie der deutschen Syntax1973Max Hueber Verlag. Linguistische Reihe Band 1. 313 pages100,00
Herman, JesperMennesket i sproget. Sprogpsykologiens sprogbruger1996Gyldendal. 121 sider85,00
Herriot, PeterSprogpsykologi1973Gyldendals pædagogiske bibliotek. 211 sider100,00
Hesse, RolfSyntax of the Modern Greek Verbal System1980Museum Tusculanum Press. 132 sider85,00
Hjelmslev, LouisLe langaga. Une introduction1966Les éditions de minuit. 191 sider85,00
Hjort, Ebba (red.)Bøjning og Bygning. Dansk Sproghistorie bind 32019Aarhus Universitetsforlag/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 432 sider. Originalt hellærredsbind. 4to250,00
Hjort, P.Den tydske Grammatik for Dansktalende, indrettet til Brug saavel ved Undervisning som ved fortsat eget Studium.1842Gyldendalske Boghandlings Forlag. 258, VIII sider. Samtidigt halvlæderbind100,00
Hjorth, Ebba (red.)Dansk i brug. Dansk Sproghistorie bind 42020Aarhus Universitetsforlag/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 411 sider. Originalt hellærredsbind. 4to250,00
Holt, JensÉtudes d´Aspect1943Hovedartikel i Aarsskrift for Aarhus Universitet XV. Universitetsforlaget i Aarhus. 4to85,00
Hornby, RichardDanske Navne. Træk af Navngivningens Historie1951Udgivet af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. G.E.C. Gads Forlag. 182 sider85,00
Hudson - Williams, TA Short Grammar of Old Persian1963The University of Cardiff Press. 51 sider65,00
Hudson - Williams, TA Short Introduction to the Study of Comparative Grammar (Indo - European)1966University of Wales Press. 78 sider. Originalt hellærredsbind65,00
Haastrup, NielsInfinitiv + skullende. Skolegrammatikske studier i den ældste danske bibeloversættelse1968Akademisk Forlag. 204 sider. Disputats65,00
Jacobsen, LisDansk Sprog. Kritik og Studier1927Gyldendal. 315 sider. Nyere, pænt, solidt halvlærredsbind med for- og bagomslag. Artiklen om Aarestrup er indstreget100,00
Jacobsen, LisDansk Sprog. Kritik og Studier1927Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 315 sider.Privat halvlæderbind150,00
Jacobsen, LisDansk Sprog. Kritik og Studier1927Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 315 sider. Lidt nusset omslag100,00
Jacobsen, LisKvinde og Mand. En sprogstudie fra dansk Middelalder1912Gyldendal. 250 sider. Pænt, senere halvlærredsbind med for- og bagomslag200,00
Janzén, Assar (udg.)Personnavne1947Nordisk Kultur VII. 342 sider. Halvlæderbind. 4to200,00
Jensen, EllaHoulbjergmålets Bøjningslære1956Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A, Nr. 12. J.H. Schultz Forlag. 109 sider. Uopskåret65,00
Jensen, Ella og Magda NybergEmmerlevdialekten.Bidrag til en beskrivelse af en vestslesvigsk dialekts lydsystem.1977Udvalg for Folkemaals Publikationer. Serie A nr. 27. Akademisk Forlag. 275 sider. Uopskåret 100,00
Jensen, J.MEt Vendelbomåls Lyd- og Formlære1897 - 1902Udgivet af Universitets - Jubilæets danske Samfund. 308 sider. Samtidigt halvlæderbind med lidt skrabet ryg200,00
Jensen, Ole KongsdalDen franske ortografi1995Museum Tusculanums Forlag. 176 sider100,00
Jespersen, OttoHow to Teach a Foreign Language1935George Allen & Unwin. 194 sider. Originalt hellærredsbind65,00
Jespersen, OttoLanguage. Its Nature, Development and Origin1922George Allen & Unwin, London. 448 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Jones, DanielThe Pronunciation of English1911Cambridge University Press. 153 sider. Original hellærredsbind85,00
Jul Nielsen, BentEt Bjerreherredsmål1968323 sider. Disp85,00
Jørgensen, BentStednavn og samfærdselshistorie1979Akademisk Forlag. 172 sider100,00
Jørgensen, Bentstednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum1985C.A. Reitzels Forlag. 274 sider. Uopskåret. 4to100,00
Jørgensen, BentStednavne og samfærdelshistorie1979Akademisk Forlag. 172 sider. 4to85,00
Kalkar, OttoOrdbog til det ældre danske Sprog (1300 - 1700)1976Akademisk Forlag. 6 bind. Bind 1-5 er optryk af originaltrykket fra 1881 - 1918, bind 6 nyskrevet og omfatter Marie Bjerrums biografi samt en kildefortegnelse. Originale hellærredsbind. Bind 2 med et lille stødmærke på ryggen, ellers pænt sæt1.350,00
Kisbye, TorbenVikingerne i england - sproglige spor1982Akademisk Forlag. 145 sider100,00
Kjølby, AntonLødderup Sogns Stednavne1924Særtryk af Historisk Aarbog for Mors. 93 sider85,00
Koefoed, H.AFonemik. Orientering i fonemteori og fonemisk analyse1969206 sider65,00
Koefoed, H.ASprog og sprogvidenskab. En oversigt over syndpunkter og metoder i moderne lingvistik1969Universitetsforlaget. 132 sider65,00
Kousgård Sørensen, JohnDanske bebyggelsesnavne på - sted. With an English Summery1958i kommission hos G.E.C. Gads Forlag. 333 sider. Disputats. Dedikation til Anders Bjerrum. Helpluviusin200,00
Kousgaard Sørensen, JohnDanske bebyggelsesnavne på - sted1958G.E.C. Gad Forlag. 333 sider. Disputats 100,00
Kristensen, MariusFolkemål og Sproghistorie1933Gyldendal. XVI. 220 sider100,00
Kristensen, MariusUdsagnsordenens Bøjning i Egnen nord for Århus 1942J.H. Schultz Forlag. 61 sider65,00
Kroman, ErikMusikalsk Accent i dansk. Med Tillæg: Svenske Indvandringer i Danmark i Oldtiden. Wirh an English Summery1947Ejnar Munksgaard. 275 sider. Med dedikation til Anders Bjerrum. Lidt indstreget. Pænt Privat halvlærredsbind200,00
Kuckenburg, MartinWer sprach das erste Wort ? die Entstehung von Sprache und schrift2004Konrad Theiss verlag, Stuttgart. 254 sider. Original bind150,00
Kytzler, Bernhard et alUnser tägliches Griechisch. Lexicon der griechischen Spragherbes2002Verlag Philipp von Zabern. 1209(3) sider. Original bind. 4to400,00
Kølln, HermanOppositions of Voice in Greek, Slavic and Baltic1969Videnskabernes Selskab, Historisk - filosofisk Meddelser 43, 4. 65 sider65,00
Larsen, J.KStudier over oldspanske Konjunktiver. Historisk - syntaktiske Undersøgelser paa Grundlag af Texter fra 13. - 14. Aarhundrede1910Gyldendal. 134 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag. Disputats. Dedikation200,00
Lass, RogerPhonology. An Introduction to basic concepts1985Cambridge University Press. 362 sider. Navn bortklippet fra titelblad. Paperback85,00
Laursen, Helle PiaTegn på sprog. Literacy i sprogligt mangfoldige klasser2019Aarhus Universitetsforlag. 535 sider100,00
Levin, IDansk Lydlære og Dansk Kjønslære. To Monographier184465 sider. Medindbundet Oplysende Anmærkninger og Undersøgelser til I. Levins Haandbog i det danske Sprogs Grammatik. Første Hefte. Lydlære. Kjønslære. Samtidigt halvlæderbind. Stempel på titelblad150,00
Levin, PoulDansk fonetik1974Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 87 sider. Uopskåret65,00
Lockwood, W.BA Panorama of Indo - European Languages1972Hutchinson University Library. 281 sider. Paperback100,00
Lockwood, W.BIndo - European Philology. Historical and Comparative1971Hutchinson University Library. 193 sider. Paperback100,00
Lucidarius en Folkebog fra Middelalderen, udgivet af det nordiske Litteratur - Samfund ved C.J. Brandt1849108 (2) sider. Pæny halvlærredsbind150,00
Lund, G.F.VDet ældste danske Skriftsprogs Ordforråd1967Universitetets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. 176 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Lund, G.F.VDet ældste danske Skriftssprogs Ordforråd. ordbog til De gamle danske Landskabslove, De sønderjyske Stadsretter samt øvrige samtidige Sprogmindesmærker (fra omtr. 1200 til 1300)1967Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af læremidler. 176 sider. Original halvlærredsbind100,00
Lund, Jørn - med sproget som indsats1993Illustreret af Poul Holck. Gyldendal. 146 sider85,00
Lund, JørnDen sproglige tilstandsrapport2004Lindhardt og Ringhof. 3. oplag. 103 sider65,00
Lund, JørnProfessor Higgens´ Sproglige Diagnoser1997Danmarks Nationalleksikon. 90 sider65,00
Lund, JørnSprog og sprogbrug i dag. 6 kapitler om det danske sprog idet 20. århundrede1982Hans Reitzel. 115 sider65,00
Lund, JørnSprog til salg2005Gads Forlag. 102 sider65,00
Madsen, Lis (red.)Nabosprogdidatik2006Dansklærerforeningen. 263 sider100,00
Madvig, J. NSprachteoretische Abhandlungen1971Munksgaard/Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 4to200,00
Madvig, Johan NikolaiOpuscula Academica. Ab ipso collecta, emendata, aucta1934Gyldendal. Samtidigt halvlæderbind, lidt beskadiget ved øverste kapitæl. På latin200,00
Maegaard, Bente et alMatematik og lingvistik1975Odense Universitetsforlag. 402 sider150,00
Malmberg, BertilSproget og mennesket. Tanker om sprog og sprogforskning1965Schultz. 195 sider85,00
Marouzeau, JAspects du francais1950Masson & Cie., Paris. 212 sider65,00
Mettke, HeinzMittelhochdeutsche Grammatik2000Max Niemeyer Verlag. 271, 6 sider100,00
Mikkelsen, KrDansk Ordföjningslære med sproghistoriske Tillæg. Haandbog for Viderekomne og Lærere 1911Lehmann & Stages Forlag. 764 sider. Samtidigt halvlæderbind, lidt defekt ved øverste kapitæl100,00
Mikkelsen, KrDansk Sproglære med sproghistoriske Tillæg. Haandbog for Lærere og Viderekomne1894Lehmann & Stages Forlag. 466 sider. Samtidigt halvlæderbind100,00
Mirambel, AndréPrécis de grammaire élémentaire du grec moderne1939Société d ` edition "Les belles lettres", Paris. 243 sider85,00
Molbech, CDansk Dialect - Lexicon1841Ukendt forlag. 696 sider. Samtidigt halvlæderbind. Titelbladet mangler200,00
Møller, KirstenOrdforraadsstudier. Især på Grundlag af en Sammenligning mellem en østjysk dialekt og det danske Rigssprog1950J.H. Schultz Forlag. 109 sider65,00
Møller, KristenDiminutiver i moderne dansk. Produktive (levende) Dannelser1943Ejnar Munksgaard. 124 (2) sider. Disputats85,00
Møller, KristenSvineegel. En østdansk stald. Ordet med sideformer197494 sider65,00
Møller Havearkitekt og Landskabsgartner, PDet bornholmske Sprog1918Fritz Sørensens Boghandels Forlag, Rønne. 160 sider. Indbundet med for- og bagomslag i pænt privat helpapirsbind300,00
Nedergaard Thomsen, Ole and Michael Herslund (eds.)Complex Predictes and Incorporation a Functional Persoective 2002Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague. C. A. Reitzel. Vol. XXXII. 381 pages.100,00
Netteberg, KristineEtudes sur le verbe polonais1953Rosenkilde og Bagger. 155 sider65,00
Nielsen, Dr. phil., Arkivar, OOlddanske Personnavne1883Universitets - Jubilæets Danske Samfund. 118 sider. Privat halvlæderbind med foromslag. Pænt amatørarbejde100,00
Nielsen, GunhildMusikalsk Accent i Rømømålet1959J.H. Schultz Forlag. 84 sider65,00
Nielsen, Karl MartinJelling - Studier og andre afhandlinger1977Akademisk Forlag. 211 sider100,00
Nielsen, Karl MartinJelling - studier og andre afhandlinger1977Akademisk Forlag. 213 sider100,00
Nissen, Mogens (red.)Gør sproget frit. Ved dansk forening til til nordisk sprogrøgt1948Vort nordiske modersmål IV. Gyldendal. 152 sider65,00
Nyrop, KrSpansk Rejseledsager1928Gyldendal. 103 sider. Original hellærredsbind. Dedikation65,00
Palmgren, Valfrid og Ellen HartmannSvensk-dansk ordbog1954Gyldendal. 1198 sider. Original hellærredsbind300,00
Paul, HermannDeutsche Grammatik1958 - 1959Veb Max Niemeyer Verlag, Halle. 5 bind. Pæne, originale hellærredsbind400,00
Pedersen, HolgerEtudes Lituaniennes1933Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk - filologiske Meddelser, XIX, 3. 63 sider. Upåskåret 65,00
Pedersen, JohsHebræisk Grammatik1981Branner og Korch. 285 sider + paradigmer. Originalt hellærredsbind100,00
Pinborg, JanDie Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter1967Assendorffsche Verlagsbuchhandlung. 366 sider. Disputats150,00
Pope, M.KFrom Latin to Modern French with Special Considetion of Anglo - Norman1961Manchester University Press. 571 sider. Originalt hellærredsbind. Stempel på titelblad100,00
Quirk, Randolph and Sidney GreenbaumA University Grammar of English1974Longman, London. 484 pages. Original cloth with dust jacket100,00
Radick, GregoryThe Simian Tongue. The Long Debate about Animal Language2007University of Chicago Press. 577 pages. Publisher´s cloth with dust jacket150,00
Rask, R.Frisisk Sproglære udarbejdet efter samme Plan som den islandske og angelsaksiske1825Hofboghandler Beekens Forlag. 138 sider. Samtidigt halvlæderbind1.850,00
Rask, Rasmus KristianInvestigation og the Origin of the Old Norse or Icelandic Language1993Translated by Niels Ege. The Linguistic Circle of Copenhagen. 289 pages200,00
Raynaud de Lage, GuyManuel pratique d´ancien francais1964A.&J. Picard & Cie., Paris. 294 pages100,00
Riber Petersen, Pianye ord i dansk 1955 - 75. under medvirken af Jørgen Eriksen1984Gyldeldal. dansk sprognævns skrifter 11. 678 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Richel, JørgenTopics in Greenlandic Phonology. Regularities Underlying the Phonetic Appearance of Wordforms in a Polysynthetic Language1974Akademisk Forlag. 478 sider. Disputats100,00
Ringgaaard, KVestjysk stød1960Universitetsforlaget i Aarhus. 201 sider. Disputats100,00
Scade, Caspar Bidrag til et jydsk Idioticon 1807. Dialektoptegnelser fra Mors1968Udgivet ved Bent Søndergaard. Universitetsforlaget i Aarhus. 252 sider. uopskåret150,00
Schade, CasparBidrag til et jydsk Idioticon 1807. Dialektoptegnelse fra Mors1968Udgivet ved Bent Søndergaard. Jyske Folkemål nr. 7. Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 252 sider. Dedikation fra Bent Søndergaard 200,00
Schade, GünterEinführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften. Ein Lehrbuch für Ausländer1970Erik Schmidt Verlag, berlin. 260 pages65,00
Schiødt, Hans Jørgen Sproget i funktion1970Berlingske Leksikonbibliotek. 210 sider. Paperback65,00
Schmitt Jensen, JørgenSubjonctif et hypotaxe en italien. Une esquisse de la syntaxe du subjonctif dans les propositions subordonnés en italien contemporain1970Odense Universitetsforlag. 727 sider. Navn på friblad. Disputats100,00
Schütte, gudmundJysk og østdansk Artikelbrug1922Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelser VII,2. 177 sider100,00
Schützeichel, RudolfAlthochdeutsches Wörterbuch1974Max Niemeyer Verlag, Tübingen. 250 sider. Original hellærredsbind100,00
Selmer, H.P.Nye bidrag til modersmaalets uddannelse og berigelse1867Kristian Vissing. 167 sider. Samtidigt halvlæderbind150,00
Skautrup, PeterArv og gæld i ordenes samfund1958Schultz. 147 sider65,00
Skautrup, PeterEt hardsysselmål. Ordforråd1927Th. Linds Efterfølger. Lauritz Schmiegelow. 2 bind. 320, 246 sider. Privat halvlæderbind. Pænt amatørarbejde250,00
Skeat, Rev. Walter WThe Science of Etymology1912The Clarendon Press. 242 sider. Original hellærredsbind100,00
Skytte, GunverKr. Sandfeld. En hovedperson i dansk romanistisk historie1991Museum Tusculanums Forlag. 139 sider65,00
Skyum, A.CMorsingmålets Ordforråd1951, 1954Universitetsforlaget i Aarhus. 2 bind. 296, 311 sider. Eet smukt, solidt halvlæderbind350,00
Smith, SvendBidrag til Lødning af Problemer vedrørende Stødet i dansk Rigssprog. En eksperimentalfonetisk Atudie1944125 sider. Disputats. Lidt nusset omslag100,00
Smitherman, GenevaTalkin and Testifyin. The Language of Black America 1977Houghton Mifflin Company, Boston. 291 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Spang-Hansen, HenningProbability and Structural Classification in Language Description1959231 sider. Disp100,00
Speuter, ArneDer Vokalismus der akzentuierten Silben in der schiermonnikooger Mundart1968Munksgaard. 374 sider. Disputats65,00
Stchelkunoff, IDansk-russisk Ordbog1949Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 643 sider. Original hellærredsbind. 4to400,00
Steenstrup, JohannesMænds og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne1918Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. 158 sider. Original halvlærredsbind65,00
Sweet, HenryAn Anglo - Saxon Reader in Prose and Verse with Grammar, metre, Notes and Glossary1904Clarendon Press. 310 sider + 16 sider annoncer. Original hellærredsbind100,00
Sweet, HenryAn Anglo-Saxon Primer1905116 sider. Originalt hellærred65,00
Søndergaard, BentIndledende studier over nordiske stednavnetype lec (löv)1972Akademisk Forlag. 223 sider. Disputats65,00
Sørensen, Hans ChrTal - Numre - Navne. Glossematiske studier1969Festskrift udgivet ag Københavns Universitet. 88 sider. 4to65,00
Sørensen, Holger SteenWord - classes in Modern English with Special Reference to Proper Names. With an Introductory Theory of Grammar, Meaning and Reference1958G.E.C. Gad. 188 sider. Disputats100,00
Sørensen, KnudThomas Lodge´s Translation of Seneca´s De beneficiis Compared with Special Reference to Latinisms 1960Gyldendal. 185 sider. Disputats100,00
Tauli, ValterPhonological Tendencies in Estonian1956Videnskabernes Selskab, Historisk - filosofisk Meddelser 36,1. 231sider65,00
Teleman, UlfRet og rimeligt. Om skolens og samfundets sprognormer1981Hans Reitzel. 155 sider65,00
Thomsen, AlfrVore Slægtsnavne. En Undersøgelse af vore Slægtsnavnes Oprindelse og Fordeling med særligt Henblik paa - sen Navnene1945Nielsen & lydiche. 90 sider65,00
Thorsen, P.KAfhandlinger og Breve. Udgivne ved J. byskov og Marius Kristensen1927-19303 bind. 226, 245, XXXIX + 352 sider. I 2 originale halvlæderbind. Med dedikation fra begge udgiverne350,00
Togeby, KnudImmanence et Structure. Recueil d´articles publiés á l´occasion du cinquantième anniversaire de Knud Togeby1968Akademisk Forlag. 272 sider. Navn på smudstitelbladets, forlagsstempel på omslaget85,00
Togeby, KnudMode, aspect et temps en espagnol1953Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 136 sider. Navn på titelblad65,00
Togeby, KnudPrécis historique de grammaire francaise1979Akademisk Forlag. 258 sider100,00
Togeby, KnudStructure immante de la langue francaise1951282 sider. Disp100,00
Tyberg, Judith MFirst Lessons in Sanskrit. Grammar and Reading1977East - West Cultural Center, Los Angeles. 240(3). Navn på friblad. Paperback85,00
Ulbæk, IbVed sprogets grænser. Fra dyresprog til menneskesprog1984Gyldendals Sprogbibliotek. 199 sider85,00
Ullmann, StephenWords and Their Use1963Frederick Muller, London. 108 pages. Original cloth with dust jacket65,00
Varming, LDet jydske Folkesprog grammatisk fremstillet1862H. Hagerups Forlag. 264 sider. Privat halvlærredsbind, stift heftet300,00
Vogel-Jørgensen, TBevingede ord1948428 sider. orig. halvlæder150,00
Weinreich, Ulla og Michael Bach Ipsen (red.)Sprog på grænsen. Sproch o æ græns2020Modersmål - Selskabet. 186, 200 sider100,00
Weise, LisEfterstillet adjektiv i danske stednavne1969233 sider. Disp. 4to85,00
Whitney, William DwightSanskrit Grammar. Including Both the Classcal Language and the Older Dialects of Veda and Brahmana1969Motilal Banarsidass, Delhi. 551 sider. Original hellærredsbind. Navn på flyveblad150,00
Wimmer, Ludv. F. ADe danske Runemindesmærker. Haandudgave ved Lis Jacobsen1914Gyldendal. 263 sider. Privat halvlærredsbind med foromslag150,00
Wolfhagen, HMarineordbog1918Udgivet af Kadetskolen. med en del blyantsindstregninger. Bogen har tilhørt H. Vinterberg og Jens Axelsen og er tydeligt brugt i forbindelse med deres ordbogsarbejde. 683 sider. Pænt nyere helpluviusinbind300,00