Religion og filosofi

Religion og filosofi


Klik på bestilknap for at tilføje bog til bestillingsliste


ForfatterTitelÅrBeskrivelsePris: 
"Hos hedninger så vel som jøder". Festskrift til Axel Torm 1977Forlaget Savanne, Christiansfeld. 156 sider85,00
"Tiden" i bibelsk belysning 2001Forum for Bibelsk Eksegese 11. Museum Tusculanums Forlag. 162 sider100,00
... har jeg ikke kærlighed. Samliv, samspil, selvforståelse1985Socialistiske perspektiver nr. 4. Det økumeriske Center Århus. 162 sider65,00
... på Jorden fred. Bibelsstudier1983Det økumeriske Center. 155 sider65,00
A Cultural Studies Reader. History, Theory, Practice1995Edited by jessica munns and Gita Rajan. Longman. 694 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
A New Eusebius. Docoments illustrative of the history of the Church to A.D. 3371983SPCK. 427 sider100,00
Anna Sophie Siedelin genfortæler Det nye Testamente. Ill. af Thormod Kidde1985215 sider. Orig. bind65,00
Apostlenes Gerninger. En indledning og fortolkning ved Even Fougner1990Credo Forlag. 375 sider100,00
Askese und Mönchtum in der alten Kirche1975Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 385 sider . Originalt hellærredsbind100,00
Avesta. Zarathustriernes hellige Skrifter i Udtog1923Oversat af Arthur Christensen. Aage Marcus, København.128 sider. Originalt bind, ryggen lidt plettet65,00
Bhagavadgita. Herrens ord1920Oversat af dr. Phil. Poul Tuxen. Aage Marcus, København. 79 sider. Originalt bind, ryggen lidt plettet65,00
Bibel og historieskrivning1999. Forum for Bibelsk eksegese 10. Museum Tusculanums Forlag. 238 sider100,00
Biblen. Genfortalt af Anna Sophie Seidelin1996Illustreret af Sven havsteen - Mikkelsen. Bogklubben 12 Bøger. 439 sider. Originalt bind100,00
Bibliotheca Kierkegaardiana1978 - 1988Udgivet af Niels Thulstrup og Maria Mikuova Thulstrup. C.A. Reitzels Forlag. 16 bind. Paperbacks500,00
Biskop H. Martensens Breve. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie1955-1957G.E.C. Gad. 3 bind. Lidt blyantsindstreget100,00
Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588 - 16041995Ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift. 417 sider150,00
Christelig andagstsbog, indeholdende Bibelsteder, systematisk ordnede, med Hensyn til den christelige Troes- og Pligtlære. Efter Rev. W. Bingleys "Economy of a Christian Life"1845C.A. Reitzel. Sælges til Fordel for Asylskolerne.159 sider. Hellærredsbind150,00
Dansemesteren. Sider af Søren Kirkegaard. En tekstfortælling ved Roger Poole og Henrik Stangerup1985Gyldendal. 238 sider100,00
Danske Helgeners levned1968I oversættelse ved Hans Olrik. Rosenkilde og Bagger. 422 sider 150,00
Darwin. I udtog ved og med indledning af Julian HuxleyUden årUdødelige Tanker Martins Forlag. 188 sider65,00
Das frühe Christentum bis zum Ende der verfolgungen. Eine Dokumentation1993 - 1994Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 2 bind. 516, 412 sider . Originale bind200,00
Das Ogham Buch der Biblischen Geschichten. Genfortalt af Friedrich Balcke. Illustrationer efter papirklip af Sonia Brandes1997255 sider. Orig. bind250,00
De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledninger og noter1985Under redaktion af Niels Jørgen Cappelørn, Niels Hyldahl og Bertil Wiberg. Det danske Bibelselskab. 349 sider + kort150,00
De ældste upanishader1921 - 1922Oversat af dr. Phil. Poul Tuxen. Aage Marcus, København. 2 bind. 123, 150 sider. Originale bind, lidt plettede rygge100,00
Den augsburgske Konfession 1530 - 1930. Til Minde om Firehundredaaret for dens Tilblivelse1930O. Lohse. 55 sider65,00
Den hollandske katekismus for Voksne1970Kateketcentralens Forlag. 521 sider85,00
Den nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk2008Bibelselskabets Forlag. 524 sider85,00
Der Philipperbrief. Auslegung von Joachim Gnilka1968St. Benno - Verlag, Leipzig. 226 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Det brede og det skarpe. Religionsvidenskabelige studier. En gave til Per Bilde på 65 - årsdagen2004Forlaget Anis. 246 sider100,00
Det danske Bibelselskabs ordbog eller Konkordans til Det nye Testamente1973Det danske Bibelselskab. 738 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Det danske Bibelselskabs ordbog til Det gamle Testamente1938Det danske Bibelselskab. 720 sider. Originalt hellærredsbind. 4to100,00
Det gamle Testamente1942Autoriseret oversættelse af 1931. Med tekstkritisk Noteapparat ved Flemming Friis Hvidberg. Det Danske Bibelselskab/P. Haase & Søns Boghandel. 1154 sider. Original hellærredsbind. 4to200,00
Det liturgiske års helgener1935St. Josephssøstrenes Provincialhus, Oslo. 375 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag (Tora Geleff)450,00
Det ny Testament. Oversat med Anmærkninger til Oplysning for kristne Lægfolk1903 - 04G.E.C. Gad. 2 bind. 539, 717 sider. Pæne, solide, samtidige halvlæderbind250,00
Det nye Testamente. Studieudgave. Indledninger og overskrifter ved Svend Aage Nielsen. Ordforklaringer ved E. Thestrup Pedersen1970Det Danske Bibelselskab. 655 sider. Originalt bind100,00
Drømme der gik i opfyldelse ved Niels Ebbe Huus, præst i Valsbøl Pastorat 1988 - 20032003Uden forlag. 126 sider65,00
Drømmen som blev Virkeighed. Den kristne Buddhistmission gennem 25 Aar1947G.E.C. Gads Forlag. 88 sider65,00
Dødehavsteksterne og Biblen1996Museum Tusculanums Forlag. 157 sider100,00
Dødehavsteksterne, essæerne og Det Nye Testamente. Qumranfundets betydning for forståelsen af den antikke jødedom og den ældste kristendom1994Anis. 111 sider85,00
Efraim Syrerens Liv2010Oversættelse med indledning ved Mette behrndtz m. fl. Anis. 150 sider100,00
Efterladte Breve af Gabrielis. Samlede og udgivne af Fredirik Christian SibbernJuni 1855Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger. 150 (3) sider. Halvlæderbind85,00
En Bladartikel af S. kierkegaard, udgiven som Anhang til "S. Kierkegaards Bladartikler"1859C.A. Reitzels Forlag. 296 sider. Samtidigt halvlæderbind400,00
En hermaneutisk brobygger. Tekster af paul Ricoéur2002Gyldendals Bogklubber. 199 sider100,00
Evolution and Creation. A European Perspective. Rdited by Svend Andersen and Arthur Peacocke1987Aarhus University Press. 215 sider100,00
Fast tillid til fiktioner. Artikler og teser om litteratur og teologi2008Anis. 180 sider100,00
Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528 - 15301987C.A. Reitzel. 303 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Festskrift til regin Prenter 6. november 19671967Redigeret af Gustav Wingren og A.M. Aagaard. Gyldendal. 231 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Forhandlingerne paa Det første skandinaviske Kirkemøde, Kjøbenhavn juli 1857. Udgivne ifølge Mødets Besltning af Fr. Hammerich, Dirigent1857C.G. Iversens Boghandel. 203 sider. Halvlærredsbind.100,00
Frans af Assisis Skrifter1999Indledning og oversættelse ved marianne Powell og Hubert Hodzetsmans. OFM. Anis. 232 sider100,00
Fremmed og moderne - Glimt af antikken i Europa2005Redigeret af Peter Fibiger Bang. Aarhus Universitetsforlag. 236 sider100,00
Frihedskampen, verdens undergang og undertrykkernes by. Dommerbogen, Daniels Bog og Jonas` Bog på nudansk 2016Bibelselskabets Forlag. 135 sider85,00
Grenen fra livets træ. En middelalderlegende genfort og forklaret af Otto Norn1993Poul Kristensen, Herning. 86 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Groft sagt. lars Hedegaards 100 bedste2008Med tegninger af Kurt Westergaard. Lysias. 138 sider 85,00
Gudstjenesten til debat. Nogle nordiske synspunkter1975Kristligt Dagblads Forlag. 174 sider65,00
Hans brøchners rejsedagbøger fra årene 1847 og 1852 - 18531996Udgivet med indledning, kommentarer og registre af Carl Henrik Koch og Vibeke Koch. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 314 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Harald Høffding in memoriam. Fire Taler holdt på Københavns Universitet paa Harald Høffdings 89 Aars Dag 11. marts 19321932Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 111 sider. Nusset omslag65,00
Hebræerbrevet fortolket af Søren Ruager1982Det danske Bibelselskab. 115 sider65,00
Helvedstorm og Himmelfart. Stykker af oldengelsk kristen digtning i gengivelse ved Bent Noack1983G.E.C. Gad. 105 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Herrn Johann Arndts, Weiland General - Superintendentens des Fürstenthums Lünrburg Vier Bücher vom Wahren Christenthum1727Christian Leberecht Faber, Magdeburg. 884 sider + 3 registre. Medindbundet: Samme: Paradies Gärtlein Voller Christlichen Tugenden etc. 1727. 234 sider + registre. Christian Leberecht Faber, Magdeburg. Pænt, senere halvlæderbind850,00
Himlen glæde sig, jorden juble - citater fra Davids Salmer1998Indledning ved Poul Hoffmann. Lohses Forlag, Fredericia. 93(2) sider. Original bind85,00
Hindu Myths. A Sourcebook Translated from the Sanskrit1987Penguin Classic. 357 sider. Lamineret paperback65,00
Historie og konstruktion. Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen 6. september 20052005Museum Tusculanums Forlag. 442 sider150,00
Humanitet og eksistens - en artikelsamling tilegnet Børge Diderichsen1976Gyldendal. 246 sider100,00
Humanitet og eksistens - en artikelsamling tilegnet Børge Diderichsen1976Gyldendal. 246 sider. Original helfablea med smudsomslag100,00
Humanitet og eksistens - en artikelsamling tilegnet Børge Diderichsen1976Gyldendal. 246 sider85,00
Hvad er demokrati ?1993Philosophia - Tidsskrift for filosofi årg. 23, 2-3. 173 sider100,00
I begyndelsen. Fenfortalt af Anna Sophie Seidelin1994Illustreret af Bodil Kaalund. Det Danske Bibelselskab. 58 sider.Originalt bind. 4to100,00
Il cristiaun catholic sül viadi vers l´eternita sive facil möd et introductiun per dirigier l´hom a sia ultima fin1849Con licentia dels Superiurs. Coira. Stampa pro Bendetg Holdenried, stampadur vescovil. 318 sider. Lidt nyere halvlæderbind uden rygtitel. Forretningens eneste bog på rhæto - romansk 1.200,00
In the Last Days. On Jewish and Christian Apocalypyic and its Period1994Aarhus University Press. 261 sider. Originalt bind100,00
J.G.F. Billroths Forelæsninger over Religionsphilosophien. Efter J.E. Erdmanns Udgave oversat af F. Øhlenschläger1839Paa den Gyldendalske Boghandlings Forlag. 133 sider. Samtidigt halvlærredsbind85,00
Jean - Jacques Rousseaus tanker om krig og fred1994Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg. 104 sider65,00
Jeg, Mani - Jesu Kristi apostel. Religionsstifteren Mani´s selvbiografi i oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen1987Museum Tusculanums Forlag. 158 sider100,00
Jeremias´ bog og Klagesangene. En indledning og fortolkning ved Gustav Adolf Danell1979Credo Forlag. 239 sider85,00
Jesu Lignelser. Tegninger af Eugéne Burnand. Indledet ved C. Skovgaard-Petersen1938158 sider. Original hellærred. 4to100,00
Jesu lignelser. Udlagte og belyste af Carl Koch1960Aros. 293 sider85,00
Jesu liv med illustrationer af Rembrandt1995Lohses Forlag. 136(1) sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to85,00
Jesu Liv. Med illustrationer af Rembrandt1995Lohses Forlag, Fredericia. 136 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to100,00
Jesus fra Nazaret. Et filmmaniskript af Carl Th. Dreyer1968Gyldendal. 186 sider. Heftet, med smudsomslag85,00
Jesus fra Nazaret. Et filmmanuskript af Carl th. Dreyer1968Gyldendal. 186 sider. Heftet, med smudsomslag100,00
Johan Arndts herrliga Bönebok, kallad Paradis - Lustgård. Ny Öfwersättning1839M. Florén & Comp. Carlshamm. 295, XI sider. Slidt, original halvlæderbind100,00
Kierkegaardiana VIII. Udgivet af Søren Kierkegaard selskabet1971228 sider85,00
Kirkehistorie. Festskrift til Martin Swarz Lausten i anledning af 70 års fødselsdagen den 6. juli 20082008Anis. 419 sider100,00
Kirkehistorier. Festskrift til Martin Schwarz Lausten i anledning af 70 års fødselsdagen den 6. juli 20082008Anis. 419 sider150,00
Kirken i Krisen. En antologi om den sociale kirkehistorie i 30´erne 1979FK - Tryk, Aarhus. 240 sider100,00
Kirken mellem magterne. Artikler tilegnet Jens Holger Schjørring2007Forlaget Anis. 285 sider. Originalt bind100,00
Korea og Japan. Buddhistiske tekster1999Udgivet af Henrik Hjort Sørensen. Verdensreligionernes Hovedværker. Spektrum. 244 sider. Original bind. Stempel på flyveblad100,00
Liv og mangfoldighed. Til Poul Engberg på 75 årsdagen 26.5. 19831983Omslag og illustrationer af Sven Havsteen - Mikkelsen. Forlaget Mikro. 56 sider85,00
Livsoplysning. Fesyskrift til K.E. Bugge i anledning af 60 - års fødselsdagen den 4. oktober 19881988Dafolo. 207 sider100,00
Markusevangeliet fortolket af E. Thestrup Pedersen1985Det danske Bibelselskab. 243 sider85,00
Materialen zu Kants "Kritik der reinen Vernunft" 1975Herausgegeben von Joachim Kopper und Rudolf Malter. Suhrkamp. 361 sider100,00
Matthies `s Kommentar til Pauli Brev til Menigheden i Ephesus1840Oversat af W.J.J. Boethe. Andr. Fred. Høsts Forlag. Halvlærredsbind, svage indvendige false65,00
Mellem tekster. Festskrift til Kirsten Nielsen2003Forlaget Anis. 183 sider85,00
Mennesket og magterne. En grundbog til religion1991Gyldendal. 269 sider. 4to100,00
Minderige Steder i Grundtvigs Liv. En fotografisk billedbog af Thyra Holt1983Forlaget Rhodos. 177 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag65,00
Mogens Lunds Postil. Prædikener i kirkeåret1998Poul Kristensens Forlag. 405 sider. Originalt bind150,00
N. F. S. Grundtvigs Breve til hans Hustru under Englandsrejsen 1829 - 18311920Udgivne af deres Børnebørn. Aage Marcus. XVI, 203 sider. original bind85,00
Navnet og ordet. En Luther - studie. H. Østergaard - Nielsen: Scriptura sacra et viva vox" (1957) i kort form ved Jørgen Kristensen1979Vestjysk Boghandel, Holstebro. 124(8) sider85,00
Navnet og ordet. En Luther -studie. H. Østergaard -Nielsen: "Scriptura sacra et viva vox" (1957) i kort form ved Jørgen Kristensen1979Vestjydsk Boghandel, Holstebro. 124 (8) sider85,00
Om folkelighed. Interview ved Thomas Harder1995Gyldendal. 175 sider65,00
On Ideology1978Center for Contemporary Cultural Studies/Hutchinson University Library. 265 sider100,00
Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling1993Aarhus Universitetsforlag. 441 sider. Originalt bind150,00
Palladios Ökenfäderna1998Inledning och översättning av Sture Linnér. Artos, Skellefteå. 163 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Paulus´ breve. Oversættelse, indledning og noter ved Niels Hyldal1977Gyldendal. 212 sider85,00
Philosophia. Tidsskrift for filosofi årg. 16, nr. 3 - 4. Det gode samfund - Samtidsdiagnose og konkret utopi.1987Filosofisk Forening i Århus. 143 sider100,00
Philosophia. Tidsskrift for filosofi. Årgang 8, nr. 1,2,31979Temanummer Humanistisk Videnskabsteori. Filosofisk Forening, Århus. 174 sider100,00
Platon1998Indledning, oversættelse og noter ved Johannes Sløk. De Store Tænkere. Munksgaard Rosinante. 239 sider. Paperback65,00
Predigen mit Kierkegaard2012Herausgegeben von Dorothea Glöckner. Vandenhoeck & Ruprecht. 297 sider100,00
Psalter. Salmernes Bog. Davids Salmer2001Illustreret af Viktoria Senderovitz. Poul Kristensens Forlag/Det Danske Bibelselskab. Uden sidetal. Originalt hellærredsbind. 4to150,00
Quranen. Et Udvalg i kronologisk Rækkefølge1921Oversat af Fr. Buhl. Aage Marcus, København. 121 sider. Originalt bind. Ryggen lidt plettet65,00
Reformationsstudier2017Udgivet af Selskabet for Danmarks kirkehistorie. Kirkehistoriske Samlinger. 251 sider100,00
Regeneration. Grundtvigs prædikener i kirkeåret 1855 - 561977Akademisk Forlag. Universitetsforlaget i København. 204 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Religionshistorisk brevveksling1964Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 306 sider. Uopskåret100,00
Religiøs oplysning. Studier over kirke og kristendom i 1700 - tallets Danmark - NorgeUden årSelskabet for Danmarks Kirkehistorie. 139 sider65,00
Religiøse tanker fra det gamle Ægypten1921Oversættelse ved H.O. Lange. aage Marcus, København. 131 sider. Originalt bind, lidt plettet ryg65,00
Replique. 1. & 2. Årgang. Redaktion Rasmus Pedersen m. fl. 2015Munch & Lorenzen. 141 sider100,00
Ribe Bispesæde 948 - 1948. Festskrift i Tusindåret1948Samlerens Forlag. 302 sider. 4to100,00
Rødding Frimenighed gennem 100 år. Skitser og billeder 1874 - 19741974Rødding Frimenighed. 208 sider85,00
S. Kierkegaards ´s Bladartikler, med Bilag samlede efter forfatterens Død, udgivne som Supplement til hans øvrige Skrifter af R. Nielsen1857Reitzel. 296 sider. Første og sidste sider noget skjoldede. Samtidigt halvlæderbind med lidt svage udvendige false100,00
Saint Anselm and his Biographer. A Study of Monastic Life and Thought 1059 - c. 11301966Cambridge University Press. 389 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Salmernes bog fortolket af Svend Aage Nielsen1983Det danske Bibelselskab. 285 sider. Navn på titelblad85,00
Salmernes bog fortolket af Svend Aage Nielsen1993Det Danske Bibelselskab. 285 sider85,00
Samfundstænkning i 100 år - temaer og skikkelser1984Præsenteret af Mogens Blegvad m. fl. Folkeuniversitet i Radioen. 363 sider85,00
Sankt Elisabeth. Fürstin. Dienerin. heilige1981Jan Thorbecke verlag, Sigmaringen. 570 sider + 3 kort. Original bind100,00
Sats. nordic Journal of Philosophy2000 - 2004Philosophia Press. Bind 1 - 5 i 10 dele500,00
Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65 - årsdagen2012Forlaget Anis. 275 sider100,00
Sibbern´s Remarks and Investigations Primarily Concerning Hegel´s Philosophy2018Edited and Translated by Jon Stewart. Museum Tusculanum Press. 451 sider. originalt bind200,00
Simonis Daci Opera1963Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 185 sider. ifølge nyere forskning - Jan Pinborg - er Simon Danskeren sandsynligvis et konstrueret forfatternavn fra renæssancen100,00
Skrifter af Peder Palladius. Hidtil utrykte latinske skrifter1968Ved Martin Schwarz lausten. G.E.C. Gads Forlag. 197 sider100,00
Slagmark nr. 2. Tidsskrift for idéhistorie1984Tidsskriftet Slagmark. 110 sider85,00
Slagmark nr. 6. Tidsskrift for idéhistorie1986Tidsskriftet Slagmark. 136 sider85,00
Slagmark. Nr. 53. Tema Undergangsvisioner2008Afdeling for Idehistorie, Aarhus Universitet. 154 sider85,00
Slagmark. Tidskrift for idéhistorie. Nr. 50. Tema: Dansk idéhistorie2007Afdeling for idéhistorie, Aarhus Universitet. 191 sider100,00
Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie. Nr. 49. Tema: Charles Taylor2007Afdeling for Idehistorie, Aarhus Universitet. 192 sider100,00
Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie. Nr. 50. tema: Det populære 2010Afdeling for Idéhistorie, Aarhus Universitet. 207 sider 100,00
Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie. Nr. 50.Tema: Dansk Idéhistorie2007Afdeling for Idehistorie, Aarhus Universitet. 191 sider100,00
Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie. Nr. 52. Tema: Videnssamfundet2008Afdeling for Idehistorie, Aarhus Universitet. 207 sider100,00
Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie. Nr. 54. Tema: Darwinisme2009Afdeling for Idehistorie, Aarhus Universitet. 208 sider100,00
Slagmark.Tidskrift for idéhistorie. Nr. 46. Tema: Fantasien i filosofien2006Afdeling for idéhistorie, Aarhus Universitet. 206 sider100,00
Sola Scripta. Teologisk litterære læsninger i Gammel og ny Testamente1993Forlaget Anis. 156 sider85,00
Spiritualitet. Teologiske studier og brugstekster. Festskrift til Anna Marie Aagaard 14. januar 19851985Forlaget Anis. 287 sider100,00
Spiritualitet. Teologiske studier og brugstekster. festskrift til Anne Marie Aagaard 14. januar1985Forlaget Anis. 287 sider100,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 111984Tema: Døden. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 111 sider85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 121985Tema: Moderne tider. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 111 sider85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 131986Tema: Danmark. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 116 sider85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 141986Tema: Udvikling. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 126 sider85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 151987Tema: Kanibaler. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 169 sider 85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 161987/88Tema: Nomader. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 182 sider. Pænt lamineret85,00
Stofskifte.Tidsskriftet Antropologi. Nr. 171988Tema: Naturlighed. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 176 sider. Pænt lamineret85,00
Strukturalisme. En antologi ved Peter Madsen1970Bibliotek Rhodos. 269 sider. Paperback100,00
Sørensen om Kierkegaard. Villy Sørensens udvalgte artikler om Søren Kierkegaard2007Gyldendals Bogklubber. 295 sider125,00
Tanker til Eftertanke over Søn- og Festdags Evangelier, uddragne af Biskob Bindebølles Efterladenskab ved D.G. Monrad og Kofoed - Hansen1875Gyldendal. 576 sider. Pænt, samtidigt halvlæderbind100,00
Teologi og modernitet. Tilegnet H.C. Wind på 65- årsdagen 17. maj 1997 1997Aarhus Universitetsforlag. 181 sider85,00
Tessalonikerbrevene fortolket af niels Hyldahl1987Det danske Bibelselskab. 104 sider65,00
The Analytical greek Lexicon Consisting an Alphabetical Arrangement of Evry Occuring Inflexion of Every Word Containd in the greek New Testament Scriptures1971Optryk af hollen Street Press. 444 sider. Original hellærredsbind100,00
The Dhammapada. The Path of Perfection1973Penguin Classics. 92 sider. Paperback65,00
The Little Flowers of St. Francis. The Acts of Saint Francis and his Companions1985Hodder & Stoughton. 173 sider. Paperback65,00
The Quest of the Holy Grail. Translated with an Introduction by P.M. MatarassoUden årPenguin Classics. 304 sider. Paperback. Stempel på smudstitelblad65,00
The R.S.V. Interliniar Greek - English New Testament. The nestle Greek Text with a Literal English Tranlation1978Samuel Bagster and Sons. 1027 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
The Writings of Clement of Alexandria1909 - 1882Translated by The Rev. William Wilson, M.A., Musselburgh. T. & T. Clark. 2 bind. 470, 542(16) sider.Originale hellærredsbind, solfalmede rygge400,00
Tidens problem - filosofisk, historisk, politisk1982Et tekstudvalg ved Steffen Kiselberg og Jens Glebe-Møller. Gyldendal. 159 sider100,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 201990Tema: Det virkelige liv. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 162 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 231991Tema: Mission. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 229 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 251992Tema: Ritualer. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 168 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 261992Tema: Digtning. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 198 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 271993Tema: Synsvinkler. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 232 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 281993Tema: Migration. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 192 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 291994Tema: Kroppe. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 248 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 301994Tema: Rum. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 181 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 321996Tema: Indfødte. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 175 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 331996Tema: Dyr. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 184 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 341996Tema: AIDS. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 127 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 35/361997Tema: Felter. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 309 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 371998Tema: Mellemøsten. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 200 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 401999Tema:Overgang. Udgivet af Foreningen Stofsgifte. 231 sider85,00
Tidsskriftet Antropologi. Nr. 412000Tema: Illusion. Udgivet af Foreningen Stofskifte. 135 sider85,00
Til Minde om Holger Fr. Rørdam 1830 - 1913. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie ved Bjørn Kornerup1930G.E.C. Gads Forlag. 129 sider85,00
Tolvprofetbogen fortolket af Svend Holm - Nielsen 1985Det danske Bibelselskab. 287 sider85,00
Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 19951996Museum Tusculanums Forlag. 320 sider100,00
Troens vovemod. Festskrift til biskop Niels Henrik Arendt2010Haderslev Stift. 124 sider. Originalt bind100,00
Trosliv. Hugo messerschmidt 1893 - 19791999Redigeret af Elsebet Kieler. Katolsk Forlag. 274 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Udaf Gabrielis ´s Breve til og fra Hjemmet. Samlet og udgivet af Frederik Christian Sibbern1850C.A. Reitzel. 285 sider. Samtidigt halvlæderbind200,00
Uddrag af Hobbes´ De corpore1986Oversat og kommenteret af Bertel Fønss. Odense Universitetsforlag. 112 sider100,00
Vilhelm grønbech. En Bibliografi udarbejdet af Poul Holst1948Povl Branners Forlag. 78 sider65,00
Vor Herres og Frelsers Jesu Christi Ny Testamente1875Udgivet efter Overenskomst med Vaisenhuset. Efter den autoriserede, nyreviderede Udgave 1871. 327 sider. Original hellærredsbind. 4to100,00
Vækkelse og liv i Sdr. Bjert 1889 - 19891989Udgivet af Sdr. Bjert menighedsråd i anledning af 100 året for vækkelsen i Sdr. Bjert februar 1989. 182 sider65,00
Wilhelm Gesenius´ hebräisches und aramäisches Handwörterbuch1921Siebzehute Auflage. Bearbeitet von Dr. Frants Buhl. F.C.W. Vogel, Leipzig. 1013 sider. original halvlærredsbind, forgyldningen lidt afskallet200,00
World Lutheranism of Today. A Tribute to Anders Nygren 15. november 19501950Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 438 sider100,00
Zions Sang. Grundtvigs poetiske Kvad for hundrede Aar siden. Tolket af Morten Pontoppidan192568 sider. Privat papirbind med foromslag. Stempel på foromslaget65,00
Abrahamowitz, FinnJesus. En biografi2002Høst & Søn. 350 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Abrahamowitz, FinnMystikkens væsen. En bog om mystik og mennesker2002Samlerens Paperbacks. 320 sider85,00
Abrahamowitz, FinnSjælen og stjernene. Psykologien bag de moderne veje til frelsen1996Gyldendal. 275 sider. Original bind. Navn på omslagets inderside150,00
Agergaard, ErlingForsvar for Judas2003Multivers. 124 sider100,00
Agergaard, ErlingForsvar for Judas2003Multivers. 14 sider85,00
Ahlberg, AlfFilosofiens historia. Från den äldsta grekiska antiken till våra dagar1952719 sider. Orig. hellærred200,00
Albeck, Gustav og William MichelsenGrundtvig - Studier 19731973Udgivet af Grundtvigs - Selskabet af 8. september 1947. 239 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Alberoni, FrancescoOffentligt og privat1989Informations Forlag. 121 sider. Navn på omslagets inderside65,00
Alberoni, FrancescoVærdier1997På dansk ved Jytte Lollesgaard. Lindhardt og Ringhof. 168 sider100,00
Alenius, MarianneDøden og venskabet. En studie i Senecas breve1974G.E. C. Gads Forlag. 95 sider65,00
Allchin, A. M. (red.)Heritage and Prophecy. Grundtvig and the English - Speaking World1993Aarhus University Press. 330 sider. Originalt bind150,00
Althoff, G. m. flMenchen im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter1998Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 358 sider . Originalt bind med smudsomslag. 4to200,00
Anderberg, ThomasGuds moral. Et essay om lidelsens og ondskabens problem1998Gyldendal. 179 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad85,00
Andersen, Gorm B & Knud Erik AndersenTrosretninger i Danmark1994Lohses Forlag. 230 sider. Originalt bind100,00
Andersen, Hanne og Jan Faye (red.)Arven efter Kuhn2006Forlaget Samfundslitteratur. 243 sider. Som ny150,00
Andersen, HenningSamvittighedens Odyssé1987Hernov. 297 sider85,00
Andersen, J. OskarOverfor Kirkebruddet. Den første Lutherske Bevægelse og Christiern II´ s Forhold dertil1917Mindeskrift ved Reformationsjubilæet 1917. 252 sider. Privat halvlæderbind. Navn på fribladet150,00
Andersen, Niels KnudConfessio Hafniensis. Den københavnske Bekendelse af 1530. Studier i den begyndende Reformation1954G.E.C. Gads Forlag. 473 sider100,00
Andersen, PeterHinduisme - en splittet tradition1989Under medvirken af Klara Preben - Hansen. Gjellerup & Gad. 193 sider. Navn på omslagets inderside 85,00
Andersen, SvendMacht aus liebe. Zur Rekonstruktion einer Lutherischen politischen Ethik2010De Gruyter, Berlin. 329 sider. Originalt bind100,00
Andersen, VagnTransformationen Gottes. Abwandlungen des Begriffs des Unbedingten in der Moderne2008Aarhus Universitetsforlag. 324 sider. Disputats150,00
Andersen, Vagn m. fl. (red.)Tanken om menneskets ret. Religiøse, juridiske og filosofiske aspekter ved menneskerettighederne2004Anis. 128 sider100,00
Andersson, AronSaint Bridget of Sweden. Patroness of Europa1980Catholic Truth Society. 140 sider65,00
Andrée, AlexanderGilbertus Universalis Glossa Ordinaria in Lamentationes ieremie Prophete. Prothemata et Liber I2005Almquist & Wiksell, Stockholm. 323 sider100,00
Andås, Margrete SyrstadImagery and ritual in the liminal zone. A study of texts and architectural sculpture from the Nidaros province c. 1100 - 13002012Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 348 sider150,00
Anselm, StCur deus homo. The Which is Added a Selection From his letters1909John Grant, Edenburgh. 244 sider. Originalt hellærredsbind, uden smudsomslag100,00
Ardelius, Lars og P.C. JersildAfslutningen. Tanker om døden1992Samleren. 273 sider85,00
Arendt, HannahDas Urteilen2013Piper. 255 sider. paperback100,00
Arendt, HannahVita activa oder Vom tätigen Leben2014Piper. 484 sider. Paperback100,00
Arendt, HannahVom Leben des Geistes2014Piper. 507 sider. Paperback100,00
Arendt, Niels HenrikGud er stor. Om islam og kristendom2006Forlaget Anis. 156 sider. Originalt bind100,00
Arendt, Niels Henrik m. flJomfru Maria - aspekter af Vor Frue1999Museet på Koldinghus. 95 sider. Originalt bind. 4to. Navn på titelblad100,00
Aspelin, GunnarTankens veje. En oversigt over filosofiens udvikling1962Rosenkilde og Bagger. 2 bind. 255, 347 sider. Originale helfableabind med smudsomslag200,00
Attwater, DonaldHelgen - Leksikon1989Katolsk Forlag. 199 sider100,00
Augusti, Dr. johann Christian WilhelmDie christlichen Alterthümer. Ein Lehrbuch für akademische Vorlesungen1819Der Dyk´schen Buchhandlung, Leipzig. 243 sider. Samtidigt papirbind250,00
Aulén, GustafJesus i nutid historisk forskning1975Lindhardt og Ringhof. 210 sider100,00
Aulèn , GustafJesus i nutidig historisk forskning1975Lindhardt og Ringhof. 210 sider. Navn på smudstitelblad 85,00
Austring, Bennyé D. og Merete SørensenÆstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser2008Hans Reitzels Forlag. 232 sider100,00
Avila, CharlesOwnership: Early Christian Teaching1983Sheed and Ward, London. 214 sider. Paperback85,00
Avnery, UriIsrael uden zionisme1968Forlaget Notabene. 255 sider65,00
Bach - Nielsen, Carsten (red.)P.G. Lindhardt 1910 - 2010. Kirkehistoriker i en røverkule2010Anis. 168 sider150,00
Bach - Nielsen, Carsten og Jan Lindhardt (red.)Kirke og kristendom leksikon2001Gyldendals Bogklubber. 450 sider. Originalt bind100,00
Bach - nielsen, Carsten og Jan Lindhardt (red.)Kirke og kristendom leksikon2001Gyldendals Bogklubber. 450 sider. originalt bind150,00
Bach - Nielsen, Carsten og Jan Lindhardt (red.)Kirke og Kristendom. Leksikon2001Gyldendals Bogklubber. 450 sider. Originalt bind150,00
Bachtin, Michail MichailovitjOrdet i romanen2003Moderne tænkere. Gyldendals Bogklubber. 328 sider 100,00
Bahr, HermannZur Kritik der Moderne2004VDG. Weimar. 300 sider100,00
Baigent, Michael og Richard LeighBedrageriet med dødehavsrullerne2006Bazar. 352 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Bak, Perhow nature works. The science of self-organized criticality1997Oxford University Press. 212 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag300,00
Bak, Thor A. og Erik Dal (red.)Videnskabens Enhed - ?1990Videnskabernes Selskabs Symposium i anledning af dets protektor Hendes Majestæt dronning Margrethes II ´s halvtredsårsdag 16. april 1990. Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab. 195 sider100,00
Baldwin, Marshall wThe Mediaeval Church1969Cornell University Press. 124 sider. Paperback65,00
Baling, J.L. og P.G. LindhardtDen nordiske kirkes historie1967Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 341 sider100,00
Ball, Bryan W. & William G. JohnssonJesus - den eneste2006Dansk Bogforlag. 260 sider100,00
Balling, J.L. og P.G. Lindhardt Den nordiske kirkes historie1979349 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Balling, JakobKristendommen1991Politikens forlag. 302 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Balling, JakobKristendommen. Verdens Religioner1986Politikens Forlag. 302 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Bang, JensStrejftog i Niels Bohrs tanker1999Hernov. 88 sider85,00
Banning, KnudForsamlinger og mormoner1960Kirkehistoriske Studier. G.E.C. Gads Forlag. 297 sider85,00
Banning , KnudForsamlinger og mormoner1960G.E.C. Gads Forlag. 301 sider. Privat halvlærred med for- og bagomslg. Pænt amatørarbejde85,00
Barfod, Dr. H.P.B. (udg.) Vartov - Præster gennem 80 år 1839 - 19191925G.E.C. Gads Forlag. 263 sider. Pænt, privat halvlærredsbind150,00
Barraclough, GeoffreyThe Medieval Papacy1979Thames and Hudson. 216 sider. Paperback85,00
Barth, KarkDogmetik im Grundriss2006Theologischer Verlag, Zürich. 193 sider100,00
Baudrillard, JeanAmerica2004Gyldendals Bogklubber. 163 sider100,00
Baunsbak - Jensen, AsgerKirke før politik. Med portrætter af 33 kirkeministre2010Alfa. 234 sider. Originalt bind100,00
Beach, Bert BeverlyEn kirke for alle kristne ?1976Dansk Bogforlag, Odense. 160 sider85,00
Beauchamp, PaulSalmer nat og dag1999Forlaget Anis. 269 sider100,00
Beck, Vilhelm"Nyt og Gammelt". En Postille1872Med forfatterens portræt i litografi. 598 sider. De første sider noget snavsede65,00
Bekker - Nielsen, Tønnes et alStykkevis og delt. 5 essays om Grundtvig og grundtvigianisme1986Antika, Århus. 144 sider85,00
Bell, CatherineRitual Theory, Rituel Practice1992Oxford University Press. 270 sider100,00
Bellamy, Richardt og Angus Ross (ed.)A Textual Introduction to Social and Political Theory1996Manchester University Press. 344 sider. Paperback100,00
Bellinger, Gerhard JMytologisk leksikon1999Gyldendals Bogklubber. 448 sider. Originalt bind100,00
Bennike, HolgerBiblen i Salmebogen1975J. H. Schultz Forlag. 269 sider. Originalt helpluviusinbind100,00
Bennike, HolgerSalmeordbog eller Konkordans til Den danske Salmebog 1970J.H. Schultz Forlag. 575 sider. Original helpluviusin med lidt nusset smudsomslag150,00
Bentzen, AageForelæsninger over Indledning til de gammeltestamentlige Salmer. Holdt i Efteraarssemestret 19311932G.E.C. Gads Forlag. 176 (8) sider. Original halvlærredsbind85,00
Bentzen, AageStudier over det zadokidiske Præsteskabs historie1931G.E.C. Gads Forlag. 114 sider. Indbundet i pænt, privat halvlæderbind med for- og bagomslag. Forfatterens eget exemplar, med hans exlibris. 4to150,00
Berdjajev, NikolajUlighedens filosofi. Breve til mine uvenner i den sociale filosofi (1918 - 1923)2017Tidsskriftet Fønix. 401 sider. Dedikation fra Forlagsredaktør Kristoffer Garne200,00
Berkeley, GeorgePrinciples of Human Knowledge and Three Dialogues between Hylas and Philonous1988Penguin Books. 217 sider. Paperback65,00
Berlin, IsaiahThree Crities of the Enlightenment. Vico, Hamann, Herder2000Pimlico. 382 sider150,00
Bernal, J.dVitenskabens historie1978Pax Forlag, Oslo. 4 bind. Paperbacks200,00
Bernard - Marie, FrLe cinquième évangile d`après les agrapha et quelques mystiques1998Presses de la renaissance. 273 sider100,00
Bernsen, Niels OleViden. En afhandling om vor erkendelsessituation1976Odense Universitetsforlag. 639 sider. Disputats200,00
Bertung, Birgit (ed.)Kierkegaard - Poet of Existence1989Kierkegaard Conferences I. Published by the Søren Kierkegaard Society and the University of Copenhagen. C.A. Reitzel. 145 sider100,00
Bettenson, HenryDocuments of the Christian Church1975Oxford University Press. 343 sider. Paperback85,00
Bilde, Per et al. (ed.)Religion and Religious. Practice in the Seleucid Kingdom1996Studies in Hellenistic Civilization, vol. I Aarhus University Press. 269 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. navn på smudstitelblad, ellers fejlfri200,00
Birkelund, RegnerFrihed til fælles bedste. en oppositionel stemme fra fortiden 2008 - 2009Aarhus Universitetsforlag. 685 sider. Original bind. Disputats. Forlagsstempel på titelblad. Som ny300,00
Birkler, FrederikLad den tanke underfuld ... Prædikemer og tanker2000Poul Kristensens Forlag, Herning. 155 sider85,00
Bjerager, ErikDet ender godt. Johannes Møllehave om døden Uden årKristeligt Dagblads Forlag. 4. olag. 245 sider100,00
Bjerg, SvendDøden1975Berlingske Leksikon Bibliotek. 260 sider85,00
Bjerg, Svend og Palle H. SteffensenDen magtfulde kirke. Løvspring1997Forlaget Anis. 129 sider85,00
Bjerre, PoulOpbrud. Utopisk humanisme1988Gyldendal. 268 sider. Forlagtstempel på smudstitelblad100,00
Bjerre, PoulVidenskabens natur1972147 sider65,00
Björk, NinaSirenernes sang - om modernitet og køn2000Tiderne Skifter. 290 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Blackmore, SusanThe Meme Machine1999Oxford University Press. 264 sider. Original hellærredsbind med smudsomsalg200,00
Blauenfelt, JohsVejledning til historisk forståelse af de tre første evangelier1970I kommission hos Kristeligt Dagblads Forlag. 270 sider85,00
Blinkenberg, AndreasErnest Renan. bidrag til belysning af hans filosofisk - religiøse Ungdomskrise1923Engelsen & Schrøder. 210 sider. nydeligt nyere halvlæderbind med foromslag. Disputats300,00
Bloch, CharlottePassion og Paranoia. Følelser og følelseskultur i Akademia2007Sydddansk Universitetsforlag. Klim. 171 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad. Som ny150,00
Bluitgen, KåreKoranen og profeten Muhammeds liv. Fortælling efter islams ældste kilder2006Høst & Søn. 3. oplag. 269 sider. Originalt bind150,00
Blumenthal, Uta - RenateGregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform2001Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 376 sider. Originalt bind 100,00
Bock, Mette m. fl. (red.)Kvindespind - kønsfilosoiske essays1987Forlaget Philosophia. 200 sider. Titelbladet mangler65,00
Boesen, KetilBibliografi over P. G. Lindhardts forfatterskab 1933 - 19801980Udgivet af Kirkehistorisk Institut, Århus Universitet. Uden sidetal85,00
Boesen, KetilBibliografi over P.G. Lindhardts forfatterskab 1933 - 1980Uden årKirkehistorisk Institut, Århus. Uden sidetal.65,00
BoethiusThe Consolation of Philosophy1999Penguin Books. 154 sider65,00
Bohn, OlufNybrud i den katolske kirke1978Berlingske Leksikon Bibliotek. 168 sider. Paperback65,00
Boile Nielsen, Peter (red.)Religionshåndbogen1985Gjellerup & Gad. 259 sider. Original bind. Navn og stempel på titelblad85,00
Boje Christensen, Boje (red.)Tro på succes ? En rapport fra Diaogcentret1991Dialogcentrets Forlag. 162 sider65,00
Bojesen, Lars Bo Fænomenet ånd. Syv religionshistoriske essays1993Gyldendal. 228 sider150,00
Bojesen, Lars BoTilblivelsen af myndighed - 5 essays om etik og pædagogik2014Nyt Askov. 89 sider85,00
Bolt, MikkelEn anden verden. Små kritiske epistler om de seneste årtiers antikapitalistiske satninger i kunst og politik og forsøgene på at udradere dem2011Forlaget Nebula. 262 sider100,00
Bolvig, AxelDen ny billedbibel2003Politikens Forlag. 311 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag200,00
Bolvig, AxelDen ny billedbibel2003Politikens Forlag. 311 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to. Stempel på smudstitelblad100,00
Borchsenius, PoulTo veje. En bog om jødedom og kristendom1966Hirschsprung. 172 sider85,00
Bornedal, PeterRekonstruktioner. At tænke hinsides Derrida1990Museum Tusculanums Forlag. 96 sider85,00
Bornedal, PeterSkrift og skribent. Undersøgelser i grammatologien1986Museum Tusculanums Forlag. 153 sider100,00
Borup, JohanN.F.S. Grundtvig1943C.A. Reitzels Forlag. 304 sider. Indbundet med foromslag i pænt privat halvæderbind125,00
Borup, JørnDansk dharma. Buddhisme og buddhister i Danmark2005Forlaget Univers. 232 sider150,00
Bovbjerg, Kirsten MarieFølsomhedens etik.Tilpasning af personligheden i New Age og moderne Management2001Hovedland. 286 sider150,00
Boysen, Svend CKristenheden i karismatisk opbrud1979Aros. 192 sider100,00
Bramming, TorbenOpgør med den moderne myte2012Kristeligt Dagblads Forlag. 134 sider100,00
Brandes, GeorgSøren kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundris2013Med indledning af frederik Stjernfelt. Gyldendal. 262 sider100,00
Brandly, IanCeltic Christianity. Making Myths and Chasing Dreams1999Edenburg University Press. 246 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Brandstrup, LasseEuropas religion - kristendom og ateisme1997Borgen. 251 sider. Tilskrift på smudstitelblad85,00
Brandstrup, LasseNaturens hævn. En debatbog om religion1987Borgen. 119 sider85,00
Brandt, Per AageDet menneskeligt virkelige2002Rævens Sorte Bibliotek. 241 sider150,00
Brandt, Per AageMere byrde til kulturen1991rævens Sorte Bibliotek. 157 sider100,00
Brandt, Per AageSky og krystal. Træk af en postmoderne erkendelse1986Rævens Sorte Bibliotek. 180 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Brandt, Per Aage Sne og krystal. Træk af en postmoderne erkendelse1986Rævens Sorte Bibliotek. 180 sider100,00
Brandt, Per AageTegn, sætning, subjekt1974G.M.T. 213 sider100,00
Brandt - Pedersen, Henrik & Hans HaugeGud efter grosbøll. Religion og samfund2005Anis. 183 sider100,00
Brandt - Pedersen, Henrik og Hans Hauge (red.)Gud efter Grosbøll2005Religion og samfund. Anis. 183 sider100,00
Brandt - Pedersen, Henrik og Hans Hauge (red.)Gud efter Grøsbøll. Religion og samfund2005Forlaget Anis. 183 sider100,00
Branning, KnudDegnekristne. En almuerejsning1958G.E.C. Gads Forlag. 356 sider. Disputats. Dedikation100,00
Bredahl Petersen, Dr. phil. F. (red.)Danmarks Frikirker1954Evangelieforlaget. 639 sider. Pænt, solidt, privat halvlæderbind. 4to250,00
Bredal, BjørnEt renæssancemenneske. Michel de Montaigne2005Gyldendal. 291 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Bredal, BjørnHumanist til hest. En bog Michel de Montaigne1998Samleren. 168 sider85,00
Breum, Poul og Hans PedersenDøden og mennesket i biologisk, samfundsmæssigt og billedkunstnerisk betydning1982Nucleus. 165 sider85,00
Brink, Agnete et alSækularisering i Danmark. En teoretisk analyse og historisk beskrivelse af sækulariseringsprocessen fra omkring 1870 til vor tid1984Anis. 422 sider. Navn på titelblad150,00
Brinsmead, Robert DThe Vision of Hiddekel. A verse by verse commentary of Daniel eleven1970International health Institute. 97 sider65,00
Brinton, CraneA History of Western Morals1959Weidenfald and Nicolson. 504 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Brooke, John og Ian Maclean (red)Heterodoxy in Early Modern Science and Religion2005Oxford University Press. 373 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Broomé, Catharina og Catherine CottinI kyrkans mitt. Kloster, ordnar, kongregationer1989Proprius Förlag, Stockholm. 233 sider85,00
Brorson, Hans AdolphNår mit øje, træt af møje2010Tekst Sten kaaløe. Fotografier af Per Bak Jensen. kristeligt Dagblads Forlag. 34 sider. Originalt bind65,00
Brorson, Hans AdolphSamlede Skrifter1951 - 1956O. Lohses Forlag/Det danske sprog- og litteraturselskab. 3 bind. 378, 424, 534 sider. Originale bind450,00
Brorson, Hans AdolphVisitatsberetninger og Breve. Ved L.J. Koch1960O. Lohses Forlag. 445 sider150,00
Broson, Hans AdolphSamlede Skrifter1951 - 1956Udgivet af L.J. Koch. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Lohses Forlag. 3 bind. 378, 424, 534 sider. Stempel på smudtitelbladene300,00
Brown, D. MackenziePoul Tillich s´ explique. Dialogues avac ses Etudiants1970L´experience interieure. 330 sider 85,00
Brown, Norman OLivet versus døden. Historiens psykoanalytiske betydningUden årSchultz. 318 sider100,00
Bruun, Edvard et al. (red)I skal være mit folk. Festskrift i anledning af Teologi for Lægfolks 10 års jubilæum1978Teologi for Lægfolk, Århus. 240 sider100,00
Brøndsted, H.VNaturerkendelse, Gudserkendelse og Tro1956Hans Reitzels Forlag. 151 sider. Indbundet med for- og bagomslag i pænt. privat halvlærredsbind100,00
Brønnum, JakobArgumenter mod døden2015Alfa. 172 sider100,00
Buber, MartinDen brændte tornebusk1995Anis. 126 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Buchwald, GeorgDoktor Martin Luther. Ein Lebenbild für das deutsche Haus1902B.G. Teubner, Leipzig. 530 sider. Original hellærredsbind100,00
Bugge, DavidLøgstrup og litteraturen2009Løgstrup Biblioteket Klim. 452 sider200,00
Bugge, K.EPædagogiske grundideer1974Berlingske Leksikon Bibliotek. 202 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Bugge, K.E. og Steffen Johannessen (red.)Religionspædagogiske brydninger1974Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 172 sider100,00
Bugge, Knud EyvinTheologi og Pædagogik historisk belyst1961G. E.C. Gads Forlag. 187 sider85,00
Buhr, Manfred (ed.)Enzykl¨pädie zur bürgerlichen Philosophie im 19. und 20. Jahrhundret1988VEB Bibliographisches Institut Leipzig. 597 sider. original cloth with dust jacket150,00
Bukdahl, Jørgen KFrihed og frigørelse. Filosofi. Teologi. Kulturdebat1980Forlaget Aros. 336 sider100,00
Bukh, PederEn græsrodsbevægelse. Den kristelige bevægelse og vækkelse på Fyn ved det 19. århundredes begyndelse1983Lohses Forlag, Fredericia. 126 sider65,00
Bultmann, RudJesus1929Deutsche Bibliotek, Berlin. 204 sider + 7 sider illustrationer. Originalt bind. på tysk85,00
Bultmann, RudolfDer zweite Brief in die Korinther1976Vandenhoeck & Ruprecht. 270 sider. originalt bind150,00
Bultmann, RudolfDie drei Johannesbriefte1969Vandenhoeck & Ruprecht. 113 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Bultmann, RudolfDie Geschichte der synoptischen Tradition1921Vandenhoeck & Ruprecht. 229 sider. Samtidigt halvlærredsbind150,00
Bundgaard, NielsDr. Christian Kalkars Betydning for dansk Kirkeliv og Missionsvirksomhed1951G.E.C. Gads Forlag. 365 sider100,00
Bundgaard, Peer F. (red.)Almen semiotik 11/121996Tema: Etik og Passion. Aarhus Universitetsforlag. 216 sider100,00
Bungener, FelixCalvin, hans Liv, hans Gjerning, hans Skrifter1877J. Gandrup & Co.s Forlag. 417 sider. Samtidigt halvlæderbind100,00
Burton, NinaEuropas stjerne. Da tankekraft og trykkekunst ændrede verden for altid2017Kristeligt Dagblads Forlag. 316 sider150,00
Byskov, MarthaJacobsbrevet1987Det danske Bibelselskab. 125 sider65,00
Bæk Simonsen, JørgenIslam med danske øjne. Danskerens syn på islam gennem 1000 år2006Akademisk Forlag. 215 sider100,00
Bæksted, AndersNordiske guder og helte1990Politikens Forlag. 341 sider. Stempel på omslagets inderside100,00
Bødker Hansen, BrunoBlandt muslimerne i Kalamun. Østerlandsmissionens arbejde i Syrien indtil 19271987G.E.C. Gad. 294 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Bøggild, JacobIroniens tænker. Tænkningens Ironi. Kierkegaard læst retorisk2002Museum Tusculanums Forlag. 274 sider150,00
Böss, MichaelDet demente samfund. Historieløshed i nutidskulturen2014Kristeligt Dagblads Forlag. 221 sider100,00
Böwadt, Pia Rose og Ole MorsingSkæbne, magt og volje. Seks nedslag i den tidlige Nietzsche - reception2006Anis. 180 sider. Tilskrift på smudstitelblad100,00
Bøye, Solveig og Erik M. BøyeK.E. Løgstrup. Religions - filosofisk geni, økonomisk - politisk naivist2011Forlaget Swismark. 110 sider. Dedikation100,00
Baagø, KajMagister Jacob Christian Lindberg. Studier over den grundtvigske bevægelses første kampe1958G.E.C. Gads Forlag. 380 sider. Disputats100,00
Baagø, KajSamsara. Tekster til hinduismen1978Religionspædagogiske studier. Gyldendal. 303 sider. Navn på titelblad85,00
Cahan, David (ed.)From Natural Philosophy to the Sciences. Writing the History og Nineteenth - Century Science2003The University of Chicago Press. 456 pages150,00
Callesen, Birgitte Haahr m. fl. (red.)Mirakler2008Aarhus Universitetsforlag. 113 sider100,00
Campbell, JeremyGrammatical Man. Information. Entropy, Language and Life1984Pelican Books. 319 sider. Paperback65,00
Cantalamessa, RanieroLivet i Kristus. En Pilgrimsvandring gennem Romerbrevet100Mediacellen. 265 sider100,00
Cappelørn, Niels JørgenFra tekst til prædiken. prædikenvejledning til 1. tekstrække1986G.E.C. Gads Forlag. 252 sider100,00
Cardenal, ErnestoSønderbrudt pigtråd. En latinamerikansk nydigtning af Det gamle Testamentes salmer formet som aktuelle protestsange1970Forlaget Aros. 63 sider65,00
Carlé, BirteJomfru - fortællingen. Et bidrag til genrehistorien1985Odense Universitetsforlag. 227 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Carlé, BirteRejsen til Aya - Tekla. En beretning1997Odense Universitets Forlag. 103 sider85,00
Carlé, ErikHodos. Vejledning til skrift og bekendelse1998Gyldeldal. 237 sider100,00
Casey, P.MFrom Jewish Prophet to Gentile God. The Origins and Development of New Testament Christology1991James Clarke & Co. 197 sider. Originalt hellærredsbind. Med et par biblioteksstempler100,00
Chabanis, ChristianEr gud til ?1975Gyldendal. 186 sider65,00
Chalmers, A.FHvad er videnskab ? En indføring i moderne videnskabsteori1995Filosofi Gyldendal. 270 sider100,00
Chant, Colin og John Fauvel (red.)Darwin to Einstein. Historical Studies on Science and Belief1980Open University Press. 335 sider100,00
Chapeaurouge, Donat deEinführung in die Geschichte der christlichen Symbøle2001Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 156 sider + 48 helsides illustrationer100,00
Chasseguet - Smirgel, JanineKreativitet og perversion1986Rævens Sorte Bibliotek. 195 sider100,00
Chemnitz, BenteDet sker kun for naboen. Sjælesorg for syge, døende og pårørende1999Gyldendals Bogklubber. 246 sider. Originalt bind. Stempel på flyveblad100,00
Chotjewitz, DavidGud kaster ikke terning. En bog om Albert Einstein1995Gyldendal. 302 sider. Original bind. Navn på flyveblad100,00
Christensen, Anne - Marie (red.)Wittgenstein. Om religion og religiøsitet2006Aarhus Universitetsforlag. 2002 sider150,00
Christensen, ArthurMuhammedanske Digtere og Tænkere1906Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 224 sider. Privat halvlærredsbind150,00
Christensen, BentOmkring Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af det kristeligt nødvendige livsengagement1998Gads Forlag. 629 sider.Disputats200,00
Christensen, JensIslam. Muhamedanisme og muhamedanermissionen1949Udgivet på foranledning af Dansk Pathanmission. 299 sider. Originalt hellæderbind. Brev og dedikation fra forfatterens hustru til pastor (senere biskop) Kjeld Holm100,00
Christensen, JensPaeudo - Filon. Liber antiquitatum biblicarum. En bog om den bibelske fortid2000Aarhus Universitetsforlag. 165 sider100,00
Christensen, Jens Ole et alKøn og identitet. Essays om manden, kvinden og Biblen1996Credo Forlag. 175 sider85,00
Christensen, JohsEvangeliet om helligånden1977Credo Forlag. 126 sider65,00
Christensen, TorbenEt Bidrag til Forstaaelsen af S.T. Coleridges religiøse Udvikling1949G.E.C. Gads Forlag. 111 sider85,00
Christensen, TorbenKirkehistoriske afhandlinger 29. marts 19811981G.E.C. Gads Forlag. 168 sider100,00
Christensen, TorbenKirkrhistoriske afhandlinger 29. marts 19811981G.E.C. Gad. 168 sider100,00
Christensen, TorbenKristendommen og Imperium Romanum. kirkens oprindelse og historie til år 6001967Munksgaard. 442 sider + 2 udfoldelige kort150,00
Christensen, TorbenLogos og inkarnation. Enstudie i F.D. Maurice´s teologi1954546 sider. Lidt nusset omslag. Disputats85,00
Christensen, VilladsPeripatetikeren Søren Kierkegaard196559 sider. Uopskåret65,00
Christiansen, LarsNaturfilosofi1980Gads Filosofi - Serie. 119 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Christoffersen, Svein AageEtikk, eksistens og modernitet. Innføring i Løgstrups tenkning1999Tano Aschehoug. 148 sider. Dedikation. På norsk100,00
Clark, Thomas WEncountering Naturalism. A Worldview and Its Uses2007Center for Naturalism. 103 sider65,00
Clausen, Dr. henrik NicolaiDen theologiske Partieaand, dens Character og Stridsmaade, oplyst ved Exempler1830I Kommission hos C.A. Reitzel. 168 sider. Pænt, samtidigt helpapirbind350,00
Clausen, EBilleder af Nutidens Israel1915O. Lohse. 2. oplag. 93 sider. Pænt, privat hellærredsbind100,00
Clausen, EDet nye Palæstina. Ez.371918J. Frimodts Forlag. 81 sider. Privat halvlærredsbind85,00
Clausen, EFolket under Loven. Til Studium af Israel og Israelsmission 1917I kommission hos O. Lohse, København. 276 sider. Pænt, privat halvlærredsbind150,00
Clausen, EgonEsbjergEvangeliet. En Almanak. Malet af Erik Hagens2007CVU Vest. Uden sidetal (datoangivelser erstatter paginering). Lang udfoldelig billedfrise 150,00
Clausen, EgonGuds knaldepisk. De helliges høvding. En biografi om Vilhelm Beck2001Gyldendal. 280 sider100,00
Clemmensen, WolmerDe religiøse Systemers Indflydelse paa de erhvervsetiske Princippers Udvikling i Danmark fra Reformationen indtil det nittende aarhundredes Begyndelse1940Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. 306 sider. Disputats100,00
Cohen, Chuck & KarenRoots of our Faith2002CFI jerusalem Publishing. 267 sider. Dedikation100,00
Cohen, EmmaThe Mind Possessed. The Cognition of Spirit Possession in an Afro - Brazilian Religious Tradition2007Oxford University Press. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Cohen - Solal, AnnieSartre. 1905 - 1980Uden årPå dansk ved Frederik Tygstrup. Spektrum. 2 bind. 639 sider (fortløbende pagineret)250,00
Comay, RebeccaMourning Sickness. Hegel and the French Revolution2011Stanford University Press. 202 sider. Paperback100,00
Coolman, Boyd TaylorThe Theology of Hugh of St. Victor. An Interpretation2013Cambridge University Press. 247 sider100,00
Copenhaver, Brian P. og Charles B. SchmittRenaissance Philosophy1992Oxford University Press. 450 sider. Paperback85,00
Corbach, LiselotteBjergprædikenen. Fortolkning. Undervisning1970Rasmus Fischers Forlag. 207 sider100,00
Cortes, FreddyPrædikener til tiden. Taler til lejligheden. Rim og digteUden årUden forlagsangivelse. 194 sider65,00
Coveney, Peter og Roger HighfieldTidens univers1992Politikens Forlag. 303 sider. Original bind150,00
Coveney, Peter og Roger HighfieldTidens univers1992Politikens Forlag. 303 sider. Originalt bind100,00
Coward, Rosalind og John EllisSprog og materialisme. Udviklingslinjer i semiologi og subjektteori1981Bibliotek Rhodos. 250 sider125,00
Crompton, PaulThe Elements of Tai Chi1991Elemen Books Limited. 135 pages. Paperback65,00
Cullmann, OscarBaptism in the New Testament1978The Westminster Press, Philadelphia. 84 sider. Paperback65,00
d´Abro, AThe Evolution of Scientific Thought from Newton ti EinsteinUden årDover Publications. 481, (15) sider. Smudstitelblad mangler85,00
Daftari, Dr. K.LThe Rationalistic and realistic Interpretation of the UpanishadsUden årD.P. Pandit. 256 sider. Original hellærredsbind. Navn på titelblad100,00
Dahl, HenrikDen usynlige verden2008Gyldendals Bogklubber. 321 sider100,00
Dahl, Holger CKristendom og psykologi1955Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 118 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Dahlerup, H.BNaturpolitiske og culturhistoriske Betragtninger1862Gyldendalske Boghandling. 428 sider. Halvlærredsbind100,00
Dahlerup, TroelsDet danske Sysselprovsti i Middelalderen1968Institut for dansk Kirkehistorie/G.E.C. gads Forlag. 410 sider. Disputats. Dedikation150,00
Dahn, HelgeSalmehåndbogen. En gennemgang af Den danske Salmebog1984Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 475 sider200,00
Dalhoff, NDen Danske Diakonistiftelse i dens første 25 Aar 1863 - 18881888Diakonistiftelsen. 140 sider. Privat helpapirsbind med for- og bagomslag150,00
Dam, PoulPolitikeren Grundtvig1983Forlaget Aros. 95 sider65,00
Damgaard, FinnRecastig Moses. The Memory of moses in Boigraphical and Autobiographical Narratives in Ancient Judaism and 4th - Century Christianity2010Det Teologiske Fakultet. 297 sider100,00
Damm, leo ARum og Tid i vor Erkendelse1946Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 315 sider. Privat halvlæderbind200,00
Danielewitz, Christian & Anu RamdasAgainst the Grain2016Antipyrine. 79 sider65,00
Danz, ChristianKanon der Theologie. 45 Schlüsseltexte im Portrait2011Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 326 sider. Originalt bind med smudsomslag150,00
Davidsen, AndreasFri og bundet1994Andreas Clausens Boghandel, Sønderborg. 111 sider. Dedikation65,00
Davidsen, AndreasPaulus. Indledning og kommentar til Paulus´ breve og breve skrevet i Paulus´ navn1986Gyldendal. 419 sider200,00
Davidsen, AndreasSøndagsbog. Prædikener fra Sct. Marie kirke i Sønderborg 1977 - 19801981Gyldendal. 191 sider65,00
Davidsen, CHarboøre. Fortiden. Pastor Moe. Stormnatten. Dommen1896I Kommission hos Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. 109 sider. Pænt senere halvlæderbind med for- og bagomslag350,00
Dawkins, RichardThe God Illusion2006Bantam Press. 406 sider. originalt hellærredsbind med smudsomslag. Tilskrift på flyveblad100,00
Day, Malcolm100 helgener. Deres liv og virke, symboler og festdage2003Aschehoug. 160 sider. Originalt bind100,00
Debel Christensen, LiseNew Age etik. Ledende New Age - forfatteres holdninger til social- og miljøpolitiske spørgsmål1996Gyldendal. 140 sider85,00
Dehs, JørgenDet autistiske. Fortællinger om nutidens kunstbegreb2012Forlaget Vandkunsten. 216 sider100,00
Delitzsch, FranzMessianische Weissagungen in geschichtlicher Folge1890Akademische Buchhandlung, Leipzig. 160 sider. Samtidigt halvlæderbind200,00
Delitzsch, TranzDen dybe Kløft mellem den gamle og den moderne Teologi. En Bekendelse1893G.E.C. Gad.24 sider. Privat halvlærredsbind, stift heftet 65,00
Dickmeiss, VilhelmDet er vist og sandt1976G.E.C. Gads Forlag. 143 sider85,00
Dindler, Sven og Asta Olesen (red.)Muslimsk indvandrerkultur i Danmark1989Islam i nutiden. Statens Humanistiske Forskningsråd/Aarhus Universitetsforlag. 210 sider85,00
Dinzelbacher, PeterBarnhard von Clairvaux. leben und Werk des berühmten Zisterziensers1998Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 497 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Doran, Susan og Christopher DurstonPrinces, Pastors and People. The Church and Religion in England 1529 - 16891991Routledge. 216 sider. Paperback85,00
Dosenrode, Søren m. fl. (red.)Kaj Munk og teologien2014Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 283 sider150,00
Douglas, MaryNaturlige symboler1975Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 200 sider100,00
Drachmann, A. BChristendommens Oprindelse1919Gyldendal. 138 sider65,00
Drejegaard, KrestenDen himmelske gudstjeneste2009Forlaget Alfa. 283 sider150,00
Drejergaard, KrestenDen himmelske gudstjeneste2008Forlaget Alfa. 283 sider100,00
Drejergaard, KrestenForudsætninge - til eftertanke2004Aros Forlag. 145 sider. originalt bind 85,00
Drejergaard, KrestenPåskens fortællinger. Essays1984Aros. 95 sider65,00
Drouzy, MartinReformation i Rom ? Den katolske Kirke og det andet Vatikankoncil1968Jespersen og Pios Forlag. 191 sider85,00
Durkheim, EmileDen sociale metode1972Fremads samfundsvidenskabelige serie. 144 sider85,00
Durkheim, EmileLes formes élémentaires de la vie religieuse. La système totemique en Australie1925Félix Alcan, Paris. 647 sider + kort. Pænt halvlærredsbind, lidt indstreget200,00
Dyssel Mortensen, Morten & Niklas Olsen (red.)Tyske intelektuelle i det 20. århundrede2005Gyldendal. 323 sider100,00
Eareckson, JoniEt stille sted i en gal verden1995Lohses Forlag, Fredericia. 158 sider.originalt bind 85,00
Ebeling, GerhardLuther. Einführung in sein Denken1965J.C.B. Mohr, Tübingen. 321 sider. Originalt hellærredsbind85,00
Ebert, ImmoDie Zisterzienser. Geschichte eines europäischen Ordens2002Wissenscharftliche Buchgesellschaft. 614 sider. originalt bind med smudsomslag100,00
Eco, UmbertoApocalypse postponed1994Edited by Robert Lumley. Indiana University Press. 227 sider100,00
Eco, UmbertoMoralske Tanker1998På dansk ved Thomas Harder. Forum. 109 sider85,00
Eco, UmbertoSkønhedens historie2005Aschehoug. 438 sider. Originalt bind200,00
Egdal, MargitMiraklet på Fyn. De Sidste Dages Hellige på Fyn og Langeland2002Otterup Lokalhistoriske Arkiv og Forening. 272 sider. Originalt bind100,00
Egebak, NielsDer findes flere slags utopier1980After Hand. 111 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Egebak, NielsFra tegnfunktion til tekstfunktion. Introduktion til semiologi1972Berlingske Leksikon Bibliotek. 195 sider. Paperback65,00
Egebak, NielsFra tegnfunktion til testfunktion. Introduktion til semilogi1972Berlingske Leksikon Bibliotek. 195 sider65,00
Egeberg, Ole (red.)Experimenter. Læsninger i Søren Kierkegaards forfatterskab1993142 sider100,00
Egeblad, Anders m. fl. (red.)pragmatismens renæssance2000Philosophia - Tidskrift for filosofi, årg. 26, 3-4. 200 sider100,00
Egmont Christensen, NielsOn the Nature of Meanings. A philosophical Analysis1961223 sider. Disputas. Navn på smudstitelblad100,00
Ehl, Petr et alOld Bohemian and Moravian Jewish Cemeteries1991Paseka Prag. 172 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Ehlers, Anders (red.)Magtens tænker. Om Machiavelli og statskunst fra renæssance til nutid1992Akademisk Forlag. 116 sider85,00
Ehnmark, AndersSlottet. Et essay om Alexis de Tocqueville1991Samleren. 177 sider100,00
Eichberg, Henning m. flMassenspiele . NS - Thingspiele, Arbeiterweihespiel und olympisches Zeremoniell1977Problemata Frommann - Holzboog. 271 sider100,00
Eichholz, GeorgAuslegung der Bergpredigt1965Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins. 165 sider65,00
Ejrnæs, Bodil og Lene FatumLidelsens former og figurer2002Forum for Bibelsk Eksegese 12. Museum Tusculanums Forlag. 250 sider100,00
Ejrnæs, Bodil og Lone Fatum (red.)Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi2010Museum Tusculanums Forlag. 169 sider100,00
Eliade, MirceaMyten om den evige genkomst. Arketyper og gentagelse1997Munksgaard Rosinante. 158 sider100,00
Elias, NorbetThe Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic investigations2000Blackwell Publishers. 567 sider150,00
Ellul, JacquesOn Freedom, Love and Power2010University of Toronto Press. 247 sider. Paperback100,00
Engberg, Charlotte et al. (red.)Køn og køn - imellem1991Kulturstudier 13. Aarhus Universitetsforlag. 223 sider100,00
Engberg, Charlotte og Bodil Marie Thomsen (red.)Maskerade - teori, tekst, billeder1992Kulturstudier 16. Aarhus Universitetsforlag. 207 sider100,00
Engberg, PoulDen danske sang. Folkelighed og kristendom hos Grundtvig 1845 - 551977Grevas. 91 sider65,00
Engberg, PoulDen gådefulde folkelighed1995Omslag med træsnit af Havsteen - Mikkelsen. Poul Kristensen, Herning. 99 sider65,00
Engberg, PoulDen lysende sti. Erfaringer fra livsoplysningen1992Poul Kristensens Forlag. 114 sider85,00
Engberg, PoulDet glemte land1997Træsnit og tefninger af Sven Kavsteen - Mikkelsen. Poul kristensens Forlag. 97 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Engberg, PoulEt Livseventyr i Lyset. Erindringer2005Forlaget Vartorv. 141 sider85,00
Engberg, PoulForan murer. Frugter ved vintertid1989Omslag og vignetter af Sven Havsten - Mikkelsen. Poul Kristensens Forlag. 121 sider65,00
Engberg, PoulGrundtvig og det folkelige oprør1980Omslag af Sven Havsteen - Mikkelsen. Samlerens Forlag. 102 sider65,00
Engberg, PoulManden og myten. Artikler og prædikener1998Mikkelberg/Poul Kristensen. 137 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Engberg, PoulMyter og Prædikener1986Tegninger af Sven Havsteen - Mikkelsen. Poul Kristensens Forlag, Herning. 72 sider. Lidt gulplettet omslag, vedlagt brev fra Engberg100,00
Engberg, PoulNationalisme eller Folke - lighed2001Poul Kristensens Forlag. 97 sider65,00
Engberg, PoulSyndernes latterliggørelse af det muntre liv2003Vignetter af Sven Havsteen - Mikkelsen. Poul Kristensens Forlag. 54 sider65,00
Engberg - pedersen, TroelsPaul and the Stoics2000T&T Clark, Edinburgh. 435 sider. Paperback150,00
Engberg - Pedersen, Troels (red.)Den historiske Jesus og hans betydning2000Gyldendal. 179 sider100,00
Engelbreth Larsen, RuneOplysning og tolerance - arv og aktualitet2009Aarhus Universitetsforlag. 211 sider. Forlagsstempel på titelblad150,00
Enggaard, Nete HeleneNærvær som refiguration, begivenhed og materialitet. En genlæsning af Martin Luthers Dass diese Wort (1527) og Vom Abendmal Christi (1528) i diskusssion med nyere systematisk - teologiske fortolkninger af nova lingua2012Det teologiske Fakultet Københavns Universitet. 183 sider100,00
Eriksen, Cecilie (red.)Det meningsfulde liv2008Aarhus Universitetsforlag. 315 sider. Noter på bagflappen100,00
Eriksen, HerlufEt grundtvigsk kirkeligt kulturcentrum. Liselund gennem hundrede år2008Poul Kristensens Forlag. 189 sider100,00
Eriksen, HerlufEt grundtvigsk kirkeligt kulturcentrum. Liselund gennem hundrede år2008Poul Kristensens Forlag. 189 sider100,00
Eriksen, Jens - Martin og Frederik StjernfeldtAdskillelsens politik. Multikulturalisme - ideologi og virkelighed2008Lindhardt og Ringhof. 497 sider150,00
Eriksen, Trond bergTidens historie2003På dansk ved Claus Clausen. Tiderne Skifter. 296 sider. Originalt bind150,00
Eriksson, Birgit m. fl. (red.)Smagskulturer og formidlingsformer2006Klim. 240 sider150,00
Ertner, JørgenPeder Paladius´ lutherske teologi1988Akademisk Forlag. 766 sider. Disputats. Navn på smudstitelblad200,00
F.C. SibbernEfterladte Breve af Gabrielis1997Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Henrik Schovsbo. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen. 151 sider65,00
Fafner, JørgenTanker og tale. Den retoriske tradition i Vesreuropa1982C.A. Reitzels Forlag. 496 sider. Navn på titelblad200,00
Falk, FranzBibelstudien, bibelhandschriften und bibeldrucke i mainz vom achten Jahrhundret bis zur Gegenwart1969Editions Rodopi, Amsterdam. 336 sider100,00
Farmer, David HughThe Oxford Dictonary of Saints1992530 sider.Paperback65,00
Fauconnier, Gilles og Mark TurnerThe Way we Think. Conceptual Blending and the Mind´s Hidden Complixities2003Basic Books. 440 sider. Paperback150,00
Fausing, BentSynet som sans1995Tiderne skifter. 319 sider100,00
Favrholdt, DavidAn Interpretation and Critique of Wittgenstein´s Tractatus1964Munksgaard. 238 sider. Disputats200,00
Favrholdt, DavidFysik, Bevidsthed, Liv. Studier i Niels Bohrs filosofi1995Odense Universitetsbibliotek. 210 sider100,00
Favrholdt, DavidKinesisk filosofi1971Gyldendal. 116 sider85,00
Favrholdt, David et alMenneskeopfattelsen. Artikler og replikkerUden årForlagt i Haarby. 175 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Favrholt, DavidFilosofi og samfund1968Gyldendal. 5. oplag. 146 sider65,00
Favrholt, DavidFilosofi og samfund1968Gyldendal. 146 sider65,00
Favrholt, DavidFysik, Bevidsthed, Liv - studier i Niels Bohrs filosofi1994Odense Universitetsforlag. 210 sider100,00
Favrholt, DavidFysik, bevidsthed, liv. Studier i Niels Bohrs filosofi1994Odense Universitetsforlag. 2010 sider100,00
Fechner, Gustav TheodorDen lille bog om livet efter døden1953Thanning & Appel. 59(2) sider65,00
Feilberg, H.FSkabelsessagn og Flodsagn med særligt Hensyn til Gamle Testamentes Fortællinger1915Gyldendal. 178 sider. Smukt privat halvlæderbind200,00
Feld, HelmutFranzizkus von Assisi und seine Bewegung1994Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 539 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag 150,00
Felter, Kirsten DonskovMellem kald og profession2010Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet. 268 sider100,00
Fenger, HenningKierkegaard - Myter og kierkegaard - Kilder. 9 kildekritiske studier i de Kierkegaardske papirer, breve og aktstykker1976Odense Universitetsforlag. 285 sider100,00
Fibiger Nørfelt, HenrikEn ny Sang i Danas Mund. En registrering og vurdering af melodivalget før og nu til N.F.S. Grundtvigs a-salmer i Den danske Salmebog1983P.Haase & Søns Forlag. 256 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Fink, HansMoralbegrundelse og logik. Et indlæg i diskussionen om den naturalistiske fejlslutning1970Gyldendal. 119 sider100,00
Finnemann, Niels Ole (red.)Tidens tegn. natur - Information - Kultur1989Kulturstudier 3. Aarhus Universitetsforlag. 174 sider100,00
Finnemann, Niels Ole og Frederik Stjernfeldt (red.)Kognition og sprog1992Kulturstudier 14. Aarhus Universitetsforlag. 127 sider100,00
Fischer, ErnstPå jagt efter virkeligheden. Udvalgte essays1970Schultz. 256 sider100,00
Fjord Jensen, JohanBabel og tomrum. De systemiske videnskaber og humaniora. Et essay1996Gyldendal. 162 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Fjord Jensen, JohanDet tredje. Den postmoderne udfordring1987Amadeus Debatbøger. 201 sider100,00
Flebo, Hanne og Hans Jacob Hansen (red.)Erasmus. Signalement af europæisk kultur i 1500 - tallet1982Museum Tusculanums Forlag. 138, XVII sider100,00
Fleinert - Jensen, FlemmingJohannesbrevene1983Det danske Bibelselskab. 117 sider65,00
Florida, RichardDen kreative klasse samt Europa i den kreative tidsalder2005Gyldendals Bogklubber. 476 sider100,00
Florin, FritsDen illegale kirke1970Gyldendal. 109 sider85,00
Foght Mikkelsen, JanEtik og moral. Et værdipolitisk essay2008Tiderne Skifter. 159 sider. Forlagsstempel på titelblad. Som ny 100,00
Foucault, MichelEssential Works of Faucault 1954 - 19842000Penguin Books. 2 bind. 334, 486 sider. Bind1 med solfalmet ryg200,00
Foucault, MichelLes Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines2005Edition Gallimard. 400 sider100,00
Foucault, MichelViljen til viden. Seksualitetens historie I2006Det lille Forlag. 167 sider100,00
Fouroozandeh, MassoudDen forbudte frelse. Fra koransanger i Iran til kirkefader i Danmark2005Lindhardt og Ringhof. 261 sider 100,00
Frandsen, Johs. NørregaardReligion i sproget2005Kristeligt Dagblads Forlag. 143 sider65,00
Frank, ErichPhilosophical Understanding und Religious Truth1966Oxford University Press/A Galaxy Book. 209 sider85,00
Frank, Karl SusoGeschichte des christlichen Mönchtums1983Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 208 sider 100,00
Franzen, AugustDen katolske kirkes historie1997En nybearbejdelse av Remigius Bäumer. Oversatt av Gunnar Wicklund - Hansen. St. Olav Forlag, Oslo. 414 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. Stempel på Flyveblad125,00
Frederiksen, PaulaJesus af Nazareth, King of Jews. A jewish Life and the Emergence of Christianity2000Macmillan. 327 pages. Publisher´s cloth with dust jacket100,00
Frederiksson, GunnarWittgenstein1994Oversat af Knud Michelsen. Munksgaard. 261 sider100,00
Fredriksson, Gunnar19 filosoffer1995Høst & Søn. 157 sider. Pænt lamineret100,00
Friedell, EgonOldtidens kulturhistorie. Bind I: Ægypten og den gamle Orient. 1960. Bind II: Hellas. 1960. - Kulturhistorie. Bind I: Renæssance og Reformation. 1958. Bind II: Barok og Rokoko. 1959. Bind III: Romantik og Liberalisme. Imperialisme og Impressionisme. 1959 5 velholdte orig. helfableabind400,00
Friedenthal, RichardLuther. His ife and Times1970Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York. 566 sider. Original hellærredsbind150,00
Friedenthal, RichardLuther. His Life and Times1970A helen and Kurt Wolff Book. 566 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Friis Hvidberg, FlemmingMenigheden af den nye Pagt i Damascus1928G.E.C. Gads Forlag. 303 sider. Disputats. Uopskåret100,00
Friis Plum, KarinDen tilslørede sandhed. Kvindehistorie og kvindehistorier i det nye testamente1984Hans Reitzels Forlag. 143 sider85,00
Friis Plum, KarinKvindehistorie og kvindehistorier - i det gamle testamente1983Hans Reitzel. 144 sider85,00
Føllesdal, Dagfinn m. flPolitikens introduktion til moderne filosofi og videnskab1992Politikens Forlag. 296 sider. Originalt bind150,00
Gadamer, Hans - GeorgWahrheit und Methode. Grundzüge einer Philosophischen Hermeneutik1972J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen. 555 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Gade, RuneStaser. Teorier om det fotografiske billedes ontologiske status & Det pornografiske tableau2001Passepartout´s Særskriftserie. 303 sider100,00
Gade, Sven OveTag et brækmiddel ! Folkekirken og missionsbefalingen2006Gyldendal. 145 sider65,00
Gadegaard, AndersTro mod politik. kristne værdier - byggesten til en politisk etik2019Eksistensen. 197 sider100,00
Galilei, GalileoKopernikanske brev om Biblens auktoritet ock vetenskapens frihet1997Atlantis. 139 sider. originalt bind med smudsomslag85,00
Gall Jørgensen, KeldSemiotik. En introduktion1994Samlerens Bogklub. 188 sider100,00
Gall Jørgensen, Keld (red.)Anvendt semiotik1997Samlerens Bogklub. 417 sider. Navn på omslagets inderside150,00
Garff, JoakimSAK. søren Aabye Kierkegaard. En biografi2000Gads Forlag. 738 sider. Navn på friblad150,00
Garff, Synne og Johannes MøllehaveBiblen har ordet2009Tegninger af Nikoline Werdelin. Politikens Forlag. 149 sider. Originalt bind100,00
Garne, Kristoffer (red.)Skriften alene ? Fem perspektiver på det lutherske bibelsynUden årTidsskriftet Fønix. Palmeserien 1. 133 sider85,00
Gaston, SeanStarting with Derrida: Plato, Aristolle and Hegel2007Continuum. 223 sider100,00
Gautier, C.DFra Heavytree til The Temple. Hooker - Studier. Begyndelsen til en anglikansk Theologi1998Museum Tusculanums Forlag. 435 sider. Originalt bind150,00
Geels, AntoonHinduisk och Buddhistisk Ikonografi1987Plus Ultra. 57 sider. Svensk65,00
Geertz, Armin W"Og da blev jeg en sky". Tekster om hopiindianernes religion1986Gyldendal. 208 sider. Navn og stempel på titelblad85,00
Gehman, Dr. Richard JAfrican Traditional Religion im Biblical Perspective1990310 sider100,00
Geier, Andrea og Ursula Kocher (red.)Wider die Frau. Zu Geschichte und Funktion misogyner Rede2008Böhlau Verlag. 374 sider100,00
Geismar, EduardSøren Kierkegaard. Livsudvikling og Forfattervirksomhed1927 - 1928G.E.C. Gads Forlag. 6 bind. 147, 149, 116, 136, 111, 128 sider. Indbundet i 2 pæne, private halvlæderbind400,00
Gemmer, AndersFilosofisk Potpourri. Ti Afhandlinger1949Ejnar Munksgaard, 122 sider100,00
Gerth, Klaus Antikrist1982Oversat af Frode Thorngren. Forlaget Scandinavia. 161 sider65,00
Gertz, M.ClAndreae Svonoris Filii Arciepiscopi Lundensis hexaëmeron Libri Duodecim1892Gyldendal. 428 sider + facsimile. Indbundet med defekte omslag i smukt privat halvlæderbind (Isberg, Norrkøping)400,00
Ginzburg, CarloOsten og ormene - kosmos ifølge en 1500 - tals møller2006Klim. 252 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad. Som ny200,00
Ginzburg, CarloThe Cheese and the Worms. The Cosmos of a Sixteenth - Century Miller1981Routledge & Kegan Paul. 177 sider. paperback. lamineret85,00
Giversen, SørenMunke og mystikere. Oldtidens kristne Ægypten1962Folkeuniversitetets Bibliotek. 94 sider65,00
Gjesing, KnudEn missionspioner. H.P. Børresens liv med særligt henblik på hans missionsvirksomhed1961G.E.C. Gads Forlag. 378 sider. Disputats100,00
Gjørup, IvarDen sjette sans. Sprog, skrift og liv gennem årtusinder2000Spektrum. 301 sider150,00
Gladstone, W.EPavestolen og dens nyeste Færd. Tre Afhandlinger: Vatikan - Dekreterne; Vatikanisme;Taler af Pius IX1876Hoffensberg, Jespersen & Fr. Traps Etabl. 224 sider. Halvlærredsbind100,00
Glamann, KristofTime - out. Et essay1998Gyldendal. 127 sider85,00
Gleba, GudrunKlosterleben im Mittelalter2004Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 239 sider. Originalt bind. 4to 100,00
Gleba, GudrunKlöster und Orden im Mittelalter2002Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 148 sider100,00
Glebe - Møller, JensIdé og materie1974G. E. C. Gads Forlag. 121 sider65,00
Glebe - Møller, JensJesus og teologien. Kritik af en tradition1984G.E.C. Gad. 211 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Glebe - Møller, JensJesus og teologien. Kritik af en tradition1984G.E.C. Gad. 211 sider100,00
Glebe - Møller, JensJürgen Habermas. En protestantisk filosof1996Gyldendal. 131 sider85,00
Glebe - Møller, JensMed venner i lys vi tale1993Anis. 138 sider85,00
Glebe - Møller, JensMed venner i lys vi tale. Et essay og Helligånden1993Anis. 138 sider65,00
Glebe - Møller, JensPolitisk dogmatik1982FK - Tryk. 176 sider85,00
Glebe - Møller, JensPolitisk dogmatik1982FK - Tryk. 176 sider85,00
Glebe-Møller, JensJesus og teologien. Kritik af en tradition1984G.E.C. Gad. 211 sider100,00
Glebe-Møller, JensPolitisk dogmatik1982176 sider65,00
Glover, JonathanSpørgsmål om liv og død1979Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 290 sider100,00
Glucksmann, AndréVerdens brist. Etik og aids1997Borgen. 291 sider85,00
Glucksmann, AndréVerdens brist. Etik og aids1997Borgen. 291 sider85,00
Good, Merle og Phyllis20 Most Asked Quistions about the Amish and Mennonites1979A People ´s Booklet. 96 sider. tilskrift på omslagets inderside65,00
Gosvig Olesen, SørenDialog med dekonstruktionen2006Museum Tusculanums Forlag. 142 sider100,00
Gottlieb, ChristianDilemmas of Reaction in Leninist Russia. The Christian Response to the Revolution in the Works of N.A. Berdyaev 1917 - 19242003Med dansk resumé. University Press of Southern Denmark. Originalt bind. Med nogle blyantsindstregningeri resuméet200,00
Grandjean, Louis EBåde - og. Essays om skæbne og valgfrihed1957466 sider. Sm. priv. helpapirbind. (Harry Larsen)300,00
Granild, SigurdEzrabogens litterære Genesis. Undersøgt med særligt Henblik paa et efterkronistisk Indgreb1949291 sider. Disp150,00
Gravgaard, Anne - MetteInscriptions of Old Testament. Prophecies in Byzantine Churches1979Museum Tusculanum. 112 sider65,00
Green, Lowell CHow Melanckton Helped Luther Discover the Gospel. The Doctrine of Justification in the Reformation1980Verdict Publications. 274 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Green, MichaelHelligånden1980Unitas Forlag. 220 sider100,00
Gregersen, Frans og Simo Køppe (red.)Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundrede1994Amanda. 2 bind. 334, 320 sider. Lidt skæve i rygge200,00
Gregersen, Frans og Simo Køppe (red.)Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundrede1994Amanda. 2 bind. 334, 320 sider400,00
Gregersen, Niels henrikDen dobbelte Kristendom1996Poul Kristensens Forlag. 102 sider100,00
Gregersen, Niels Henrik (red.)Naturvidenskab & Livssyn1994Munksgaard. 2. oplag. 470 sider. Originalt bind150,00
Grell, HelgeEngland og Grundtvig. Grundtvigs møde med England og dets betydning for hans forfatterskab1992Center for Grundtvig - Studier, Aarhus Universitet. 182 sider. Navn på bindets inderside100,00
Grell, HelgeSkaberordet og billedordet. Studier over Grundtvigs teologi om ordet1980I kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt. 205 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Grell, HelgeVision og virkeliggørelse. En redegørelse for Grundtvigs tanker om folkelig oplysning og en folkelig højskole og for forsøget på at virkeliggøre dem1998Center for Grundtvig - Studier, Aarhus Universitet. 154100,00
Greve, Anni (red.)Sociologien om velfærd - gensyn med Emile Durkheim1998Roskilde Universitetsforlag. 326 sider150,00
Greve, EjnarAd Grundtvigs veje. Omkring 200 - året for hans fødsel1981Chr. Erichsens Forlag. 93(2) sider. Original bind85,00
Grosbøll, Mette kathrineTeologisme - om Tidehvervs vej til Christiansborg2007Anis. 199 sider. Tilskrift på friblad65,00
Grosbøll, ThorkildTil sagen. Prædikener2004Forlaget Anis. 107 sider85,00
Grossbøll, ThorkildPå sporet af Gud1988Forlaget Anis. 91 sider. Dedikation100,00
Grossbøll, ThorkildTil sagen. Prædikener2004Forlaget ANIS, 107 sider85,00
Grotrian, SimonGuds øje er en tordensol. Udvalgte salmerUden årIllustreret af Peter Brandes. Aros Forlag. 174 sider. Originalt bind. 4to200,00
Grove, PeterDeutungen des Subjekts. Schleiermachers Philosophie der Religion2004Walter de Gruyter. 658 sider. Originalt bind150,00
Grove, PeterFriedrich Schleiermacher2004Forlaget Anis. 167 sider100,00
Grundtvig, N.F.SChristenhedens Syvstjerne1955Kirkeligt Samfunds Forlag. 270 sider. Tilskrift på smudstitelblad65,00
Grundtvig, N.F.SDer sad en fisker saa tankefuld 2011Kommentar Lars Ebbesgaard. Fotos Per Bak Jensen. Taarnbog. 31 sider. Originalt bind65,00
Grundtvig, N.F.SOm mennesket i verden1983Poul Kristensen, Herning. 76 sider65,00
Grundtvig, N.F.SPræstø Prædikener19882 bind. 326, 386 sider. Udgivet af Christian Thodberg. Originalt bind200,00
Grundtvig, N.F.SVærker i Udvalg1940-1949Udgivet af Georg Christensen og Hal Koch. Gyldendal. 10 bind. Bind 1-7 og bind 9-10 indbundet i pæne solide halvlæderbind. Bind 8 indbundet i pænt solidt hellærredsbind1.000,00
Grunnet, Niels VincensGudsbilleder - K.E. Løgstrup læst 30 år efter2012Skriveforlaget. 190 sider100,00
Grunnet, Sanne ElisaFriedrich Schlegels bevidsthedsteori1993C.A. Reitzels Forlag. 246 sider 100,00
Grunnet, Sanne ElisaIroni og subjektivitet. En studie over S. Kierkegaards disputats "Om begrebet Ironi"1987C.A. Reitzels Forlag. 134 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Gry, JørgenKulturdyret1984Forlaget Rhodos. 275 sider100,00
Græsholt, ThorkildTil Verdens ende. Missionshistorisk rids1971DMS-Forlag, Hellerup. 92 sider65,00
Grønbech, VilhBuddha1952Thanning & Appe. 82 sider. Navn på omslagets inderside65,00
Grønbech, VilhJesus Menneskesønnen1935Povl Branner. 166 sider. Lidt nusset omslag65,00
Grønbech, VilhKampen om mennesket1949Povl Branners Forlag. 185 sider85,00
Grønbech, VilhKristus. Den opstandne Frelser1941Povl Branner. 192 sider. Lidt nusset smudsomslag65,00
Grønbech, VilhMadonna og Gøgleren. En slags Komedie om to Mennesker1946Povl Branners Forlag. 329 sider. Privat halvlæderbind100,00
Grønbech, VilhReligiøse Strømninger i det nittende aarhundrede1922Gyldendal. 187 sider. Privat halvlærredsbind100,00
Grønbech, VilhWilliam Blake. Kunstner. Digter. Mystiker1933Povl Branner. 260 sider. Pænt, original halvlæderbind450,00
Grønbech, VilhelmIndisk Mystik1967Gyldendals Uglebøger. 219 sider100,00
Grønbech, VilhelmJesus Menneskesønnen1963Gyldendals Uglebøger. 189 sider65,00
Grønbech, VilhelmKampen for en ny sjæl1963Gyldendals Uglebøger. 114 sider65,00
Grønbech, VilhelmLyset fra Akropolis1969Gyldendals Uglebøger. 186 sider. Navn på titelblad65,00
Grønbech, VilhelmNordiske myter og sagn. Med kulturhistorisk indledning2003Gyldendals Bogklubber. 240 sider. Originalt bind100,00
Grønbæk, VilliamBarnets religiøse verden. En psykologisk fremstilling1962Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 263 sider 100,00
Grønbæk, VilliamPaulus selv1969138 sider65,00
Grønbæk, VilliamPrædikener og kronikker1972Kristeligt Dagblads forlag. 164 sider. Uopskåret85,00
Grønbæk, WilliamOm beskrivelsen af religiøse Problemer1935G.E.C. Gads Forlag. 239 sider. 4to100,00
Grønbæk, WilliamReligionspsykologi. Forskere og forskning1958Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 317 sider100,00
Gudmand - Høyer, EbbeJesus, Kristus og Kirken. Et sagligt korstog mod hellige køer1997Hans Reitzels Forlag. 225 sider. Dedikation100,00
Gudmand - Høyer, EbbeJohannes Døberen, myte og historie1971Gyldendal. 77 sider65,00
Gudmand - Høyer, EbbeJohannes Døberen. Myte og historie. Den nytestamentlige overlevering om Johannes Døberen eksegetisk, kritisk - historisk og pædagogisk1971Gyldendal. 77 sider65,00
Gudmand-Høyer, TKritik af et kirkesyn1964187 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Gudme, Anne Katrine de HemmerBefore the God in this Place for Good Remembrance. An Analysis of the Votive Inscriptions from Mount Gerizim2011Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 223 sider100,00
Guillamore Hansen, PSøren Kierkegaard og Biblen1924P. Haase & Søns Forlag. 295 sider. Privat halvlærredsbind med skindtitelfelt100,00
Gullestrup, HansKultur, kulturanalyse og kulturetik - eller hvad adskiller og forener os ?1992Akademisk Forlag. 292 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Gustavsson, BerntVerdensbilleder. Ideerne om mennesket, samfundet og naturen1989Hans Reitzels Forlag. 192 sider100,00
Gärtner, Bertil EJesus og hans samtid1986Lohses Forlag i samarbejde med Credo Forlag. 128 sider85,00
Götke, Povl (red.)Kald, kunst og Karnov - aspekter af den lutherske reformations virkningshistorie2016Præsteforeningen. 139 sider85,00
Gaare, Jørgen og Øystein SjaastadPippi og Sokrates. Et filosofisk drikkegilde i Villa Villekulla2004Klim. 240 sider 150,00
Habermas, JürgenEine Art Schadensabwicklung1987Suhrkamp. 178 sider65,00
Habermas, JürgenStrukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft1971Luchterhand. 399 sider85,00
Hageneier, BirgitSøren Krarup. Mod strømmen ? Et portræt1988Hovedland. 110 sider85,00
Hahn, BentDet gamle testamente i Det nye. Tyve prædikener fra Kastelskirken og nogle artiker om teologi og samfund1979G. E.C. Gad. 149 sider65,00
Halberg Beckmann, JørnSig nærmer tidenU.åFrydenlund. 104 sider65,00
Hamle, C.EDen unge Grundtvig1969Trykt i manuskript. Akademiets Lærerhøjskole, Horsens. 78 sider. Halvlærredsbind65,00
Hammershaimb, ESome Aspects of Old Testament Prophecy from Tsaiah to Malachi1966116 sider65,00
Hammersholt Christensen, Torben og Søren Harnow Klausen (red.)Darwin eller intelligent design2007Anis. 333 sider100,00
Hampshire, StuartSpinoza1975Penguin Books. 237 sider65,00
Hansen, E. SverreSofus og Jesus. Skabningens bipolaritet2014Privat udgivelse. 75 sider65,00
Hansen, Ejvind et al. (red.)Digitale mellemværende2008Philosophia. 202 sider. Som ny100,00
Hansen, Holger Berntfynske præstekonventer. Studier over den fynske Geistelighed 1809 - 18481965221 sider65,00
Hansen, K. RobertMen det skete 1994Lohses Forlag, Fredericia85,00
Hansen, KnudHovedpunkter i den kristelige Troslære1967Gyldendal. 174 sider85,00
Hansen, KnudMefistofeles. Refleksioner over kunst og evangelium1986Gyldendal. 2. oplag. 186 sider 85,00
Hansen, MariusOm Trosbegrebet hos Paulus1937G.E.C. Gads Forlag. 446 sider. Disputats150,00
Hansen, Mogens HermanDen moderne republikanisme og dens kritik af det liberale demokrati2007Videnskabernes Selskab. 130 sider100,00
Hansen, TorbenIslams mangfoldighed - religione og magtkampi nærorienten1989Klim. 219 sider. Forlagsstempel på friblad100,00
Hansen - møller, JetteLængslens spor. Om planlægningens repræsentationsproblem1992Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 262 sider100,00
Harris, SamLetter to a Christian nation2006Alfred A. Knopf. 96 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Harrison, DickSkapelsens geografi. Förestallninger om rymd och rum i medeltidens Europa1998Ordfront Förlag, Stockholm. 244 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Hartnack, JustusDen ny filosofi. Leksikon over emner, begreber og argumenter1963Berlinske leksikonbibliotek. 134 sider65,00
Hartnack, JustusDen ydre verdens eksistens1964Munksgaard/Søndagsuniversitetet. 88 sider. Heftet, med smudsomslag65,00
Hartnack, JustusDen ydre verdens eksistens1997C. A. Reitzels Forlag. 91 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Hartnack, JustusFilosofi og den moderne fysik2002C.A. Reitzel. 88 sider65,00
Hartnack, JustusFilosofiske essays1957Gyldendal. 151 sider. Dedikation100,00
Hartnack, JustusFilosofiske problemer og filosofiske argumentationer1997C.A. Reitzels Forlag. 345 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Hartnack, JustusIndførelse i filosofien - en grundbog1994C.A. Reitzels Forlag. 162 sider85,00
Hartnack, JustusLogik. Klassisk og moderne1996C.A.Reitzels Forlag. 41 sider65,00
Hartnack, JustusMetafysiske højdepunkter i en europæiske filosofi2001C.A. Reitzel. 91 sider65,00
Hartnack, JustusWittgenstein og den moderne filosofi1960Gyldendal. 154 sider. Original bind. Navn på flyveblad85,00
Hassenhüttl, GottholdDer unbekante Gott?1970Benziger Verlag. 79 sider65,00
Hastings, AdrianThe Theology of a Protestant Catholic1990SCM Press, London. 213 pages. Paperback65,00
Haue, HarryAlmendannelse for tiden2004Syddansk Universitetsforlag. 295 sider100,00
Hauge, HansDen danske kirkes national betragtet1998Anis. 183 sider100,00
Hauge, HansDen litterære vending. Dekonstruktiv videnskabsteori1995Forlaget Modtryk. 154 sider. Stempel på titelblad125,00
Hauge, HansLiv og litteratur i risikosamfundet1998Forlaget Modtryk. 191 sider100,00
Hauge, Hans (red.)Hvad er metafysik. hvad er moderne ?1990Aarhus Universitetsforlag. 153 sider100,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 1. Kærlighedens fælleskab og frihed1989C.A. Reitzels Forlag. 133 sider. Uopskåret85,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 2. Forkyndelse og eksegese1990C.A. Reitzels Forlag. 144 sider. Uopskåret85,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 3. Nøglemagt og nådelære1991C.A. Reitzels Forlag. 202 sider. Uopskåret85,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 4. Nadversyn og festforkyndelse1991C.A. Reitzels Forlag. 102 sider. Uopskåret85,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 6. Biblens Treenighed. Eksegese og dogmatiske begreber1994C.A. Reitzels Forlag. 246 sider65,00
Haystrup, HelgeAugustinstudier 8. Augustinske udviklingsstadier. Brud og sammenhæng1996C. A. Reitzels Forlag. 240 sider65,00
Haystrup, HelgeAugustistudier 9. Den dystre baggrund for troens glæde. Kampem om pelagianismen1997C, A. Reitzels Forlag. 336 sider65,00
Haystrup, HelgeByzanz1975I kommission hos Lohses Forlag. 137 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Haystrup, HelgeDet gamle budskab. Indsigelse til opbyggelse1985108 sider65,00
Haystrup, HelgeKamp og sejr. Oldkristne positioner1983C. A. Reitzels Forlag. 203 sider100,00
Haystrup, HelgeKristusbekendelsen i oldkirken1979C.A. Reitzels Forlag. 163 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Haystrup, HelgeMiddelalderkirken. Fra Folkevandring til Højmiddelalder1976I kommission hos Lohses Forlag. 153 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Haystrup, HelgeOldkirkens gudsbillede1988C.A. Reitzels Forlag. 235 sider. stempel på omslagets inderside85,00
Hee, Muhamed AliAfhopperen - seks år i Hizb - ut - Tahrir2008Jyllands - Postens Forlag. 191 sider100,00
Hegel, Georg Wilhelm FriedrichPhänomenologie der Geistes1975Suhrkamp. 621 sider65,00
Heine, HeinrichReligion and philosophy in Germany1959Beacon press. 177 sider65,00
Helk, VelloDie jesuiten in Dorpat 1583 - 1625. Ein Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa1977Odense University Press. 335 sider100,00
Helk, VelloLaurentius Nicolai Norvegns S.J. En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsøg på at genvinde Danmark - Norge i tiden fra reformationen til 1622 1966G.E.C. Gad. 516 sider. Disputats100,00
Helweg - Larsen, Peter"Kirkens Venner" s Korrespondance. Af Kirkefondets Forhistorie1955G.E.C. Gads Forlag. 191 sider100,00
Hendricks, Vincent VVincent vender virkeligheden. 30,1 klummer med filosofi på tværs2009Automatic Press. 105 sider65,00
Henningsen, HansFolkelige temaer hos Grundtvig og Løgstrup1983Aros. 100 sider65,00
Henningsen, HansTilværelsesoplysning. Et grundtema hos K.E. LøgstrupUden årPoul Kristensens Forlag. 232 sider. Originalt bind150,00
Herbers, KlausGeschichte des Papsttums im Mittelalter2012Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 368 sider. Originalt bind 150,00
Herman, DavidBasic Elements of Narrative2009Wiley - Blackwell. 249 sider. paperback100,00
Hertel, LudvigIndisk Hjemmemission blandt Santalerne ved H.P. Børresen og L.O. Skrefsrud1877Trykt paa "Indisk Hjemmemission" s Bekostning. 242 sider + kort over For- Indien. Halvlærredsbind150,00
Hess, Jörg og Gerald WolfSjæl eller program. Om det biologiske grundlag for dyr og menneskers adfærd1986Rhodos. 240 sider85,00
Hind, RebeccaGuds mange ansigter2004Aschehoug. 320 sider.150,00
Hirschberger, JohannesGeschichte der PhilosophieUden årKomet. 2 bind. 615, 690 sider. Originale bind150,00
Hjeresen, AxelBiblen, Kirkens Missionsbog1944De Unges Forlag. 191 sider65,00
Hjeresen, AxelDet moderne menneskes dogmer1950Aros. 192 sider. Uopskåret100,00
Hjeresen, AxelDiskussion med Gud. Hjertet ´s og hjernens spørgsmål1981Forlaget Aros. 110 sider. Navn på omslagets inderside65,00
Hjeresen, AxelMenneskets krise1978Forlaget Aros. 168 sider85,00
Hjeresen, AxelSorg og trøst1976Forlaget Aros. 112 sider65,00
Hjervild, Ane et al. (red.)Kirke i forandring. Menighedens liv og vækst i det moderne bysamfundUden årUdgivet af Kirkefondet. I kommission hos materialefondet. 218 sider65,00
Hoffmeyer, JesperSamfundets naturhistorie1985Samlerens Bogklub. 294 sider. Paperback100,00
hoffmeyer, Skat, Dr. theolTilværelsens Sammenhæng. Belyst af britisk Tænkning1929215 sider. Lidt nusset omslag85,00
Hohlenberg, JohannesSøren Kierkegaard1963Aschehoug Dansk Forlag. Minerva-bøgerne. 361 sider. Paperback65,00
Hollis, MartinInvitation to Philosophy1988179 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Holm, JacobEn bog om helvede og folkekirken2011Unitas Forlag. 190 sider. stempel på smudstitelblad100,00
Holm, KjeldMennesket er en misforståelse. Portræt af Johannes Sløk2016Kristeligt Dagblads Forlag. 211 sider100,00
Holm, Kjeld og Jan Lindhardt (red.)Sprogets mesterskab. Festskrift til Johannes Sløks 70 - årsdag1986Centrum. 263 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Holm, Kjeld og Jan Lindhardt (red.)Sprogets mesterskab. festskrift til Johannes Sløks 70-årsdag1986Centrum. 263 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Holm, SørenHumor. En æsthetisk Studie1964Graabrødre Torv´s Antikvariat V. Severin Petersen. 123 sider85,00
Holm, Søren Mythe og Kult i Grundtvigs Salmedigtning1955Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 233 sider85,00
Holm, SørenMythe og Symbol1971167 sider65,00
Holm, SørenOm Begrebet Sjæl. En filosofisk Studie1938Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 150 sider65,00
Holm, SørenOm Filosofi og Religion. Afhandlinger og Artikler i Udvalg1942Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 172 sider65,00
Holm, SørenReligionsfilosofiske essays1943Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 175 sider85,00
Holm, SørenReligionshistoriske grundbegreber1949Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 130 sider85,00
Holm, SørenReligionshistoriske Grundbegreber1949130 sider. Lidt understreget. Navn på titelblad65,00
Holm, SørenTanker og Livssyn i tyvende Aarhundrede1951155 sider65,00
Holm - Nielsen, SvendDet gamle Testamente og det israelisk - jødiske folks historie1978G.E.C. Gads. 236 sider85,00
Holm - Nielsen, SvendHodayot. Psalms from Qumram1960Universitetsforlaget i Aarhus. 366 sider. ryggen lidt plettet. Disputats100,00
Holm - Nielsen, Svend et alBiblen. Indhold og historie1978G.E.C. Gad. 303 sider + kort og tidstavler85,00
Holst, Søren og Christina Petterson (red.)Den store fortælling. Festskrift til Geert Hallbäck2012Anis. 462 sider200,00
Holt, KnudErindringer om det evige liv. En fortælling2002Poul kristensens Forlag. 266 sider100,00
Horn, Robert LesliePositivity and Dialectic. A Study of the Theological Method of Hans Lassen Martensen2007Søren Kierkegaard Research Centre/C.A. Reitzel´s Publishers. 246 pages. Original boards100,00
Horstbøll, Henrik og Henrik Kaare Nielsen (red)Delkulturer1990Kulturstudier 7. Aarhus Universitetsforlag. 179 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Horstmann, JohsMenneske under forfængelighedsdom1976Tidehverv. 186 sider100,00
Hougaard, JensRomantisk kærlighed2008Klim. 5 bind. Samfund og ægteskab. Sjæl og forelskese. Legme og kønslighed. Ånd og kærlighed. Registre. Forlagsstempel på titelbladene. Velholdt850,00
Hougaard, Sven - JørnAt fuldføre løbet2012Eget forlag. 245 sider100,00
Hourani, AlbertDer Islam im europäischen Denken. Essays1991S. Fischer. 263 sider. originalt bind med smudsomslag100,00
Huber, Dr. MaxEduard von Hartmanns Metaphysik und Religionsphilosophie1954Verlag P.G. Keller, Winterthur. Inscribed by the author. 143 pages100,00
Hultberg, HelgeKierkegaard på vrangen1988C.A. Reitzels Forlag. 109 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Hume, DavidDialoger om den naturlige religion1996Samlerens Bogklub. 165 sider85,00
Hume, DavidDialogues Concerning Natural Religion1990Penguin Books. 153 sider65,00
Husted, JørgenEtik, moral & værdier2006Philosophia. 417 sider. Originalt bind150,00
Huysmans, J. - KLitterature et religion2009Presses Universitaire de Rennes. 178 sider100,00
Hvas, Jens"På kærlighedens vej"1982Indenlandsk Sømandsmissions Forlag. 59 sider. Med 3 helsides farveillustrationer samt omslag af Jens Nielsen85,00
Hvidberg, Flemming FriisDen israelitiske Religions Historie1944186 sider. 4to85,00
Hvidt, Niels ChristianMirakler. møder mellem himmel og Jord2002Gyldendal. 3. oplag. 297 sider150,00
Hvidtfeldt, ArildPolitikens introduktion til religion. Ritualer og myther1994Politikens Forlag. 273 sider. Original bind150,00
Hvidtfeldt, ArildReligion. Myter och RitualerStockholm 1997Forum. 271 sider. Originalt hellærred med smudsomslag100,00
Hvidtfeldt, ArildReligioner og kulturer. Nogle hovedtræk af den almindelige religionshistorie1985243 sider. dedikation85,00
Hvidtfeldt, Arildreligioner og kulturer. Nogle hovedtræk i den almindelige religionshistorie1970Munksgaard. 234 sider. Original halvlrredsbind med smudsomslag. Dedikation85,00
Hvidtfeldt, ArildTeotl and Ixiptlatli. Some Central Conceptions in Ancient Mexican Religion. With a General Introduction on Cult and Myth1958Munksgaard. 181 sider. Disputats100,00
Hviid, JørgenJakobskampen - en pilgrimsfærd gennem tilværelsen1999Unitas Forlag. 192 sider100,00
Hyldahl, NielsNoget om Paulus - artikler 1973 - 20112011Afdeling for Bibelsk Eksegese. 105 sider85,00
Hyldahl, NielsPhilosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins1966Munksgaard. 318 sider. Hellærredsbind. Disputats150,00
Hyldegaard Hansen, OleKirke under nye vilkår. K.C. Holm. Fyns biskop 1958 - 1984. Baggrund, valg og virke2006Poul kristensens Forlag. 391 sider100,00
Høfding, HaraldEtik. En Fremstilling af de etiske Principper og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold1913Gyldendal. 606 sider. Pænt, solidt halvlæderbind. Noter på titelblad, ellers et fint eksemplar100,00
Høfding, HaraldJean Jacques Rousseau og hans filosofi1896Det Nordiske Forlag. 142 sider. medindbundet: harald Høffding: Den antikke Opfattelse af Menneskets Villie. 1870. 176 sider. Disputats. I Kommission hos C.W. Stinck. Samtidigt halvlæderbind200,00
Høffding, HaraldDen nyere Filosofis Historie. En Fremstilling af Filosofiens Historie fra Renaissansens Slutning til vore Dage1903 - 1904Det Nordiske Forlag. 2 bind. 528, 607 sider. Samtidige halvlæderbind250,00
Høffding, HaraldDen store Humor. En psykologisk Studie1916Gyldendal. 175 sider100,00
Høffding, HaraldDet psykologiske Grundlag for logiske Domme1899Videnskabernes Selskab skrifter, 6. Række, Historisk og filosofisk Afd. IV. 6. side 344 - 403. 4to85,00
Høffding, HaraldErindringer1928Gyldendal. 324 sider. Smukt, privat hellæderbind med 3 - sidet guldsnit (men forfatteren stavet med eet f på rygtitel)400,00
Høffding, HaraldErkendelsesteori og Livsopfattelse1925Videnskabernes Selskab, Filosofiske Meddelser, II,1. Vedlagt: samme: Bemærkninger om Erkendelsesteoriens nuværende Stilling. 1930. 28 sider. Videnskabernes Selskaber, Filosofiske Meddelelser, II, 2100,00
Høffding, HaraldMindre Arbejder. Tredie Række1913Gyldendal. 228 sider100,00
Høffding, HaraldModerne filosofer1904Gyldendal. 157 sider. Samtidigt, lidt slidt halvlæderbind100,00
Høffding, HaraldReligionsfilosofi1924Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 255 sider. Lidt nusset omslag65,00
Høffding, HaraldReligiøse Tanketyper1927Gyldendal. 165 sider85,00
Høgh - Olesen, HenrikDe æstetiske menneskedyr2016Plurafutura Publishing. 220 sider150,00
Høirup, HenningGrundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse. Modsigelsens Grundsætning som teologisk Aksiom Grundtvig1949Gyldendal. 420 sider. Disputats100,00
Højlund, NielsBesre end fortjent. 12 Vartov - foredrag2005Gyldendal. 236 sider100,00
Hørlych Karlsen, Hugo og Tina Mette RasmussenHvorfor kristendommen ? Konstantin den Store, pagten og magten2009NordØsten forlag. 160 sider85,00
Haan, Annet vanGiannozzo Maettis´s New Testament. Translation Theory and Practice in Fifteenth - Century Italy2014Uden forlag. 24, 355 sider100,00
Haastrup, Ulla (red.)Kristusfremstillingen. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium for ikonografiske studier på Fuglsang d. 29. aug. - 3. sep. 19761980I kommission hos G.E.C. Gad. 323 sider150,00
Idris Bell, H. (ed.)Fragments of an Unknown Gospel and Other early Christian Papyri1935Published by The Trustees. X + 60 pages + 5 plates. Original cloth. Name on the title page. 4to100,00
Ifversen, JulMin Forsvarstale for Højesteret. Holdt den 20de Oktober 19031903Trykt som Manuskript. 27 sider. Rustne hæfteklammer85,00
Ilfeldt, AnnetteMeditationer på Via Dolorosa - en vandring mod forløsning2007Alfa. 149 sider. originalt bind med smudsomslag100,00
Ions, VeronicaIndian Mythology. Library of the World´s Myths and Legends1983Newnes Books. 144 pages. Original cloth with dust jacket. 4to85,00
Iversen, hansTro, håb og klrlighed. Sækularisering og socialisation grundtvigsk forstået198287 sider. Stempel på titelblad65,00
Iversen, HansTro, håb og kærlighed. Sækularisering og socialisation grundtvigsk forstået1982Kritisk forum for praktisk teologi. 87 sider65,00
Iversen, Hans Raun (ed.)Rites of Ordination and Commitment in the Churches of The Nordic Countries. Teology and Terminilogy2006Museum Tusculanum Press. 607 sider. Originalt bind. Stødt ved øverste kapitæl100,00
Iversen, Hans Raun (red.)Vinduer til Guds rige. Seksten forelæsninger om kirken1995Forlaget Anis. 350 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Iversen, Hans Raun og Anders Pontoppidan Thyssen (red.)Kirke og folk i Danmark. Kirkesociologisk dokumentation1986Forlaget ANIS. 411 sider100,00
Jacobi, FinnJesu død og opstandelse. Læsninger i Det nye Testamente1978Gyldendal. 218 sider85,00
Jacobi, FinnMyte om sandhed1988Anis. 126 sider65,00
Jacobsen, Anders - Christian (red.)The Discursive Fights over Religious Text in Antiquity2009Aarhus University Press. 207 sider. originalt bind100,00
Jacobsen, BoHvad er god forskning ? Psykologiske og sociologiske perspektiver2001Hans Reitzels Forlag. 153 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Jacobsen, Bo et alVidenskabsteori2003Gyldendal. 212 sider 100,00
Jacobsen, Michael Hviid & Poul PoderOm Bauman. kritiske essays2006Hans Reitzels Forlag. 306 sider150,00
Jakobsen, FrodeNietzsches kamp mod den kristelige moral1972Gyldendals Uglebøger. 144 sider65,00
Jakobsen, Poul Erik (red.)Rundt om tidsånden2005PEJ Gruppens Forlag. 160 sider85,00
Janning, FinnModstand2009Klim. 169 sider. Som ny 100,00
Jarlner, Michael og Anders JerichowGrænser for Gud - giv det verdslige samfund en chance2005Gyldendal. 183 sider100,00
Jarrick, ArneKärlekens makt och tårar. En evig historia1997Norstedts. 336 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Jaspers, KarlDrei Gründer des Philosophierens. Plato. Augustin. Kant1957Piper Paperback. 397 sider100,00
Jaspers, KarlWerk und Wirkung1963R. Piper & Co. Verlag. 217 sider100,00
Jeans, Sir JamesPhysics & Phiosophy1943Cambridge University press. 222 sider. Original hellærredsbind. Bibliotekssignatur nederst på ryggen85,00
Jensen, Anders FoghMagtens kartografi. Foucault og Bouxdieu2006Unge pædagoer. Uden sidetal. Originalt bind100,00
Jensen, ArneBaptisternes historie i Danmark indtil 18841961bearbejdet af E. Mynderup Thousgaard, cand. theol. & mag. Baptisternes Forlag. 188 sider85,00
Jensen, EstherDen uopslidelige Søren Kierkegaard. Samtaler om hvad søren Kierkegaard vil os i den øjeblikkelige politiske situation1957Udgivet af Folkevirke. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 367 sider100,00
Jensen, Finn m.flDualismen. En tekstsamling1974Forum. 92 sider. Tilskrift på smudstitelblad65,00
Jensen, GunnarDe levendes land. Drøm og virkelighed. En fortolkning af Grundtvigs digt i tekst og billeder. Tegninger af Holger Jensen1997Poul Kristensen, Herning. 144 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Jensen, Hans JørgenMachiavelli, markedsøkonomien og mig1998Forlaget Møntergården. 197 sider100,00
Jensen, Jeppe Sinding og Armin W. Geertz (red.)Religiøs narrativitet, kognition og kulturUden årForlaget Univers. 222 sider100,00
Jensen, Jørgen et alTeori og tydning. En arbejdsbog om biologi og religion1983Gyldendal. 162 sider65,00
Jensen, Jørgen et alTeori og tydning. En arbejdsbog om biologi og religion1983Gyldendal. 162 sider. Gulplettet85,00
Jensen, Jørgen I... det tredje øjeblik. mellem Grundtvig og Kierkegaard2008Aros. 335 sider100,00
Jensen, Jørgen IMødepunkter. Teologi - Kultur - Musik. Artikler2004Forlaget Anis. 808 sider250,00
Jensen, Jørgen I. og Erik A. Nielsen (red.)Efterklange - et Grundtvig - seminar1983Centrum. 186 sider85,00
Jensen, Lærer i Sprove, Møen, TheodorTolv Foredrag om Nik. Fred. Sev. Grundtvig1902L.M. Tommerups Bogtrykkeri, Stege. 160 sider. Privat halvlæderbind uden rygtitel85,00
Jensen, Mads StorgaardDommedagsfesten - en kritik af tidens kulturpessimisme2001Centrum100,00
Jensen, OlavI min faders hus. Prædikener og foredrag197374 sider65,00
Jensen, OleSårbar usårlighed. Løgstrup og religionens genkomst i filosofien1994Gyldendal. 294 sider150,00
Jensen, Ole m. flDe store ords teologi1972Gyldendal. 87 sider65,00
Jensen, Povl JohsSokrates1969G.E.C Gads Forlag. 95 sider 65,00
Jensen, Tim et al. (red.)Gyldendals Religionshistorie. Ritualer. Mytologi. Ikonografi1994Gyldendal. 595 sider. Originalt bind. 4to200,00
Jensen, Tim og Mikael Rothstein (red.)Secular Theories on Religion. Current Perspectives2000Museum Tusculanum Press. 279 sider. Original bind200,00
Jensenius, HansMedicinsk etik. 10 forelæsninger med tekstbilag1978Odense Universitetsforlag. 160 sider85,00
Jeppesen, KnudGræder ikke saa saare. Studier i Mikabogens sigte1987Aarhus Universitetsforlag. 2 bind. 603 sider (fortløbende pagineret). Disputats 150,00
Jeremias, JoachimJesu lignelser. Tolket af menigmand1981Forlaget Aros. 176 sider85,00
Jessen, C.CBiskop i Grænselandet. Theodor Kaftan 1847 - 19322009Samfund for Sønderjylland. 453 sider. Originalt bind100,00
Johanneson, RudolfPerson och gemenskab enligt romersk - katholsk og luthersk grundåskådning1947Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm. 255 sider65,00
Johannessen - Henry, Christine Tind m. fl. (red.)Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring2012Anis. 311 sider150,00
Johansen, Ib (red.)Fins de Siécle/New Beginnings2000Aarhus University Press. 291 sider100,00
Johansen, JohannesGlæden springer af svøbet ud1980Poul Kristensen. 17 sider85,00
Johansen, NielsMarta og Marie fra Nyborggade - skæve vers og replikker1994Unitas Forlag. 160 sider65,00
Johansen, NielsOg Englen sang2002Poul kristensens Forlag. 103 sider65,00
Johansen, Steen og Henning Høirup (udg.)Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig1948Gydendal. 303 sider. navn på omslagets inderside85,00
Johnson, Oliver AEthics. Selections from Classical and Contemporary Writers1965485 sider. Paperback85,00
Jones, AlisonThe Wordsworth Dictionary of Saints1995Wordsworth Reference. 243 sider. Paperback65,00
Jones, SteveI blodet. Gud, gener og skæbne1997Oversat afNina Bolt. Tiderne Skifter. 270 sider.150,00
Jöckle, ClemensEncyclopedia of Saints1997Parkgate Books. 479 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to. Stemprl på smudstitelblad200,00
Jönsson, BodilTankekraft2001Rosinante. 142 sider85,00
Jönsson, BodilTi tanker om tid2000Rosinante. 144 sider100,00
Jørgensen, A.DNils Stensen. Et Mindeskrift1958Ejnar Munksgaards Forlag. 244 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med foromslag. Udgået bibliotekseksemplar 85,00
Jørgensen, Alfred ThMartin Luther. Kirkens Reformator1946Gyldendal. 204 sider. Privat helpapirsbind med for- og bagomslag. 204 sider150,00
Jørgensen, ArneVico. Myte, historie og erkendelse1992Slagmarks Skyttegravsserie. 221 sider100,00
Jørgensen, Arne Wilhelm Dilthey2013Anis. 157 sider100,00
Jørgensen, Bent Raymond og Uffe Gråe Jørgensen (red.)Videnskaben eller Gud ?1996DR Multimedic. 271 sider. Originalt bind100,00
Jørgensen, DortheHistorien som værk. Værkets historie2006Aarhus Universitetsforlag. 2. oplag. 305 sider. original hellærredsbind med smudsomslag200,00
Jørgensen, Dr. phil P.PLivet er Menneskenes Lys1938Schous Forlag, Viborg. 162 sider85,00
Jørgensen, GReformationen i Danmark. Den danske Kirkes Historie 1517 - 15371919Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. 270 sider65,00
Jørgensen, Gunnar FSøren Kierkegaard som tvivler. Variationer over temaet: Fader - Søn1977Rosenkilde og Bagger. 215 sider100,00
Jørgensen, Gunnar F.Den etiske virkelighed. Eksistentialistisk casuistik med kommentarer og en "efterskrift". Et forsøg på at opstille en eksistentialistisk etik1971133 sider65,00
Jørgensen, H.G.ASognepræst og Præstegaard. Dansk Præstegaardsliv gennem 1000 Aar1937G.E.C. Gads Forlag. 331(4) sider. Privat halvlærredsbind med foromslag100,00
Jørgensen, JohannesBibelsk1923Gyldendal. 41 sider65,00
Jørgensen, JohsTolv af Jesu Lignelser1930Illustreret af Viggo Chr. Hansen. H. Hagerups Forlag. 110 sider65,00
Jørgensen, JørgenDen logiske Empirismes Udvikling1948Københavns Universitets Festskrift. 97 sider85,00
Jørgensen, Kommunelærerinde, J.MEt oplukket Hjerte1940Schous Forlag, Viborg. 70 sider65,00
Jørgensen, Poul henningGud hedder Kristus1972Lohses Forlag, Fredericia. 96 sider85,00
Jørgensen, Poul HenningGudsegennavnet. Eksegetiske og dogmatiske studier i treeninghedslæren1991Aarhus Universitetsforlag. 157 sider100,00
Jørgensen, TheodorKorset i Altet1995Anis. 281 sider. Smudstitelblad mangler65,00
Jørgensen, Troels GErkendelseslære på biologisk grundlag1962Arne frost-Hansens Forlag. 68 sider65,00
Kabbani, RanaEt brev til kristendommen fra en Muslimsk kvinde1990Oversat af Pia Juul. Tiderne skifter. 105 sider85,00
Kalkar, Dr. Chr. KDen christelige Mission blandt Hedningerne1879C. A. Reitzels Forlag. 2 bind. 428, 335 sider. Indbundet i eet samtidigt halvlæderbind200,00
Kappel, KlemensMedicinsk etik. En filosofisk diskussion af bioetiske grundproblemer1996327 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Kejr, JiriThe Hussite Revolution1988Orbis Press Agency, Pragh. 159 sider. Original bind85,00
Kemp, PeterPerson og tænkning. En bog om kristendom og idealisme1960Gyldenda. 212 sider. Uopskåret. Med smudsomsag100,00
Kemp, PeterTeologi og videnskab. I anledning af en teologisk disputats1977Stjernebøgernes Kulturbibliotek/Vinten. 116 sider65,00
Kemp, PeterTræk af nutidens tænkning1977Gyldendal. 140 sider65,00
Kemp, Peter (red.)Sprog. Tale og skrift. Indlæg på filosofisk Grundtvig - kongres1984Aros. 116 sider65,00
Kent, HaraldBrændpunkter i Reformationstidens Gudstjenesteordning. Med Ny - Udgivelse af 1539 - Haandbogens Gudstjenestedel og Nodebilag samt Ordinansens Anvisning og Nodebilag1937Ejnar Munksgaard. 143 sider100,00
Kepel, GillesGud tager revanche. kristne, jøder og muslimer generobrer verden1992Gyldendal. 235 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Kieler, ElsebetDet bibelske menneskesyn. Skabelse og nyskabelse i gamle testamente1983Katolsk Forlag. 209 sider + tidstavle. Stempel på smudstitelblad100,00
Kieler, ElsebetSyndere og Helgener i Biblen. Gl. Testamente1991Katolsk Forlag. 339 sider + tidstavle100,00
Kierkegaard, SChristelige Taler1862C.A. Reitzels Forlag. Anden Udgave. 320 sider. Samtidigt halvlæderbind200,00
Kierkegaard, SørenJournalerne EE.FF.GG.HH.JJ.KK. + Kommentarbind2001Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Søren Kierkegaards Skrifter Bind 18 + K18. 385, 620 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag350,00
Kierkegaard, SørenJournalerne NB - NB 5. + Kommentarbind2003Søren Kierkegaard Forskningscenteret/Gads Forlag. Søren Kierkegaards Skrifter Bind 20 + K 20. 428, 476 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag350,00
Kierkegaard, SørenJournalerne NB 6 - NB 10 + Kommentarbind2003Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Søren Kierkegaards Skrifter Bind 21 + K21. 375, 372 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag350,00
Kierkegaard, SørenJournalerne AA. BB. CC. DD. + Kommentarbind2000Søren Kierkegaard Forskningscenteret/Gads Forlag. Søren Kierkegaards Skrifter Bind 17 + K 17. 343, 540 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag350,00
Kierkegaard, SørenNotesbøgerne 1-15 + Kommentarbind2001Søren Kierkegaard Forskningscenteret/Gads Forlag. Søren Kierkegaards Skrifter Bind 19 + K19. 445, 679 sider. Originale hellærredsbind med smudsomslag350,00
Kierkegaard, SørenNutidens religiøse Forvirring. Bogen om Adler1984Udgivet og med indledning og noter af Julia Watkin. C.A. Retizel´s Forag. 259 sider100,00
Kierkegaard, SørenStadier på Livets Vej. Udgave i Hundredåret1945490 sider + facsimiler. 47/350 exx. Originalt bind300,00
Kierkegaard, SørenSynspunktet for min Forfattervirksomhed. En ligefrem Meddelse, Rapport til Historien1948Wivels Forlag. 134 sider85,00
Kierkegaard, SørenTil Selvprøvelse, samtiden anbefalet og Dømmer selv !1965Gyldendals Uglebøger. 193 sider. Navn på titelblad65,00
Kierkegaard, SørenVed en grav2014Efterskrift samlet af Claus Juel. Grafiske værker af Peter Ejerskov. Forlaget Siesta. 121 sider. Originalt bind med smudsomslag. 4to250,00
Kingo, Anders Den pseudonyme tale. En studie over eksistensanalysens kategorie i Søren kierkegaards forfatterskab1988Gads mosaik - Serie. 175 sider. dedikation125,00
Kingo, ThomasSom dend Gyldne Sool frembryder. Salmer og digte1985Udvalgt af Erik Sønderholm. Med grafiske arbejder af Bodil Kålund. Poul Kristensens Forlag. 130 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Kirkeby, Ole FoghFilosofiske fiksérbilleder2006Lindhardt og Ringhof. 285 sider100,00
Kirkeby, Ole FoghFlere filosofiske fortællinger2008Lindhardt og Ringhof. 223 sider100,00
Kirkeby, Ole FoghSecunda philosophia1999Samfundslitteratur. 286 sider200,00
Kirkegaard, MartinHagia Trida og hellenisk Religion1935Levin & Munksgaard.91 sider. Pænt, privat halvlærredsbind med for- og bagomslag100,00
Kjær, GretheBarndommens ulykkelige Elsker. Kierkegaard om Barnet og Barndommen1986C.A. Reitzels Forlag. 172 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Kjær, GretheSøren Kierkegaards seks optegnelser om den Store Jordrystelse1983C.A. Reitzels Forlag. 91 sider65,00
Kjær, TorbenFørste Thessalonikerbrev. Indledning og fortolkning1999Dansk Bibel - Institut. 192 sider. Navn på titelblad100,00
Kjær - Hansen, KaiJosef Rabinowitsch og den messianske bevægelse1988Forlaget okay - Bog. 270 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Kjær - Hansen, KaiStudier i navnet Jesus1982Menighedsfakultetet, Aarhus. 422 sider. disputats150,00
Kjær - Hansen, Kai og Ole Chr. M. KvarmeMessianske jøder - en præsentation af de kristne jøder i Israel1979Forlaget Savanne, Christiansfeld. 159 sider85,00
Kjørup, SørenForskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori1985Gyldendal. 175 sider100,00
Kjørup, SørenForskning og samfund. En grundbog i videnskabsteori1987Gyldendal. 175 sider 85,00
Kjørup, SørenMenneskevidenskaberne2014Roskilde Universitetforlag. 2 bind. 225, 219 sider200,00
Kjørup, SørenMenneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori2003Roskilde Universitetsforlag. 411 sider100,00
Klauck, Hans - JosefApocryhal Gospels. An Introduction2003T. & T. Clark International. 236 sider. Paperback100,00
Klit - Johansen, VillyMennesket først ... Ateisme, religion og folkelighed i evangeliets lys2014Nielsine Madsens Forlag. 62 sider65,00
Koch, Biskop, GDen saakaldte Syndfrihedslære. To foredrag1901Bethesdas Boghandel. 58 sider. privat halvlærredsbind, stift heftet65,00
Koch, CarlSøren Kierkegaard. Anden forøgede Udgave1916Det Schønbergske Forlag. 184 sider. Pænt, privat halvlæderbind85,00
Koch, Carl HenrikEn flue på Hegels udødelige næse. eller om Adolph Peter Adler og om Søren Kierkegaards forhold til ham1990240 sider85,00
Koch, Carl henrikNiels Stensen og naturiagttagelsen2003Polyteknisk Forlag. 85 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad85,00
Koch, Carl HenrikStreftog i den danske filosofis historie2000C. A Reitzel. 237 sider100,00
Koch, HalDanmarks Kirke gennem tiderne1949250 sider. N.p.s.65,00
Koch, HalKirkens historie. Fra aposteltid til atomtid1964G.E.C. Gad. 191 sider85,00
Koch, HalKristendommens oprindelse1963Gyldendals Uglebøger. 126 sider65,00
Koch, Poul m. fl. (red.)Hal Koch og hans virke1969Gyldendal. 175 sider. Heftet, med smudsomslag85,00
Koch, Provst LEn gammel Præsts Erindringer1912Det Schønbergske Forlag. 177 sider. Privat halvlæderbind. Medindbundet: Annie Besant: Theosofien65,00
Koefoed Bjørnsen, Mette m. fl. (red.)Samfundet og etikken1984Munksgaard. 159 sider85,00
Kofod - Svendsen, FlemmingDøden, sorgen, håbet2007Rosinante. 172 sider65,00
Kofod - Svendsen, FlemmingTro til tiden. Det kristne studenterarbejdes historie i Danmark2008Credo. 374 sider. Originalt bind150,00
Kofoed, NielsFrihed i europæisk belysning. Et essay1967Munksgaardserien. 147 sider. Paperback65,00
Kofoed, NielsGrundtvig som selvbiografi. med særligt henblik på tidsrummet 1800 - 18101954Skrifter udgivet af Grundtvig - Selskabet VII/Gyldendal. 136 sider85,00
Konzelmann, GerhardDen islamiske udfordring1981G.E.C. Gad. 407 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Kooten Niekerk, Kees vanTeologi og bioetik. Den protestantisk - teologiske vurdering af bioteknologien i Norden 1972 - 19911994Aarhus Universitetsforlag. 175 sider100,00
Korsgaard, OveKredsgang. Grundtvig som bokser1986Gyldeldal. 157 sider85,00
Kortsen, kort KSøren Kierkegaard1924H. Hagerups Forlag. 72 sider65,00
Kragh, HelgeUniverset i perspektiv. Kosmologi, filosofi og teologi2001Fremad. 142 sider85,00
Krarup, F.CReligionsfilosofi. En Bog om det religiøse Livs Væsen og Ret1905G.E.C. Gad. 469 sider. Pænt, solidt halvlæderbind100,00
Krarup, KrGuds virkelighed i lyset af den nye fysik. Livsanskuelsesspørgsmålet tirettelagt for intellektuelt interesserede1960Apologetica, Eget Forlag, Holbæk. 89 sider65,00
Krarup, Lic. F.CGrundrids af den kristelige etik1894Lehmann & Stages Forlag. 246 sider. Pænt, nyere halvlæderbind100,00
Krarup, PerSøren Kierkegaard og Borgerdydskolen1977Gyldendal. 96 sider65,00
Krarup, SørenDen hellige hensigt. Til belysning af indoktrineringen i Danmark1969Stig Vendelkærs Forlag. 116 sider65,00
Krarup, SørenKristendom og danskhed. Prædikener og foredrag2001Hovedland. 163 sider100,00
Krarup, SørenSelvbesindelse1976Gyldendal. 170 sider85,00
Krarup, VilhelmOpgørets nødvendighed. Ord til øjeblikket - fra et langt liv1994Aros. 203 sider100,00
Krasnik, MartinDe retfærdige. En islamisk stafet2005Gyldendal. 3. oplag. 332 sider100,00
Krasnik, MartinDe retfærdige. en islamisk stafet2006Gyldendals Bogklubber. 332 sider. Original bind100,00
Krause - Jensen, EsbernDen revolutionære Sartre. Omkring Jean - Paul Sartres venstresocialisme1979Bibliotek Rhodos. 280 sider. Paperback65,00
Krause - Jensen, EsbernDyret med de grønne øjne. Essays om ensomhed, tosomhed og gensidighed1982Forlaget Rhodos. 96 sider85,00
Krause - jensen, EsbernIdeologi, historie og politik. Fra strukturalisme til proxixfilosofi1980Rhodos. 248 sider85,00
Krause - Jensen, Esbern (red.)Socialisationskritik1977Rhodos studie -Serie. 203 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Krebs, C.HHandling og Iagttagelse. En elementær Afhandling om Erkendelsen1913H. Hagerup´s Forlag. 217 sider. Dedikation100,00
Kristiansen, ErlingMellem Påskeliljer og andre betragtninger199092 sider. Dedikation65,00
Kristiansen, Marianne & Jørgen Bloch - PoulsenI mødet er sandheden - en videnskabsteoretisk debatbog om engageret objektivitet1997Aalborg Universitetsforlag. 123 sider85,00
Kroman, kVor Naturerkjendelse. Bidrag til en Mathematikens og Fysikens Theori1883Andr. Fred. Høst og Søns Forlag. 496 sider. Samtidigt halvlærredsbind150,00
Kruse, Tove Elisabeth Helhedsvision og videnskab hos 1500 - 1600 tallets naturforskere1996C.A. Reitzel. 268 sider100,00
Kruse - Blinkenberg, LarsDansk - jødisk sprogbrug 1856 - 19831986Studier udgivet af Københavns Universitets Institut for Religionshistorie 7. C.A. Reitzels Forlag. 141 sider. Uopskåret85,00
Kruse-Blinkenberg, LarsSproget i "midten". Nogle bidrag til beskrivelsen af oplysningstidens danske bibelsprog1975200 sider. Uopskåret. 4to100,00
Kuhr, VictorÆsthetisk Oplen og kunstnerisk Skaben. Psykologisk - æsthetiske Undersøgelser1927Gyldendal. 205 sider65,00
Kurzweil, RayThe Singularity in Near. When Humans Transcend Biology2009Duckworth. 652 sider. Paperback150,00
Kversøy, Kjartan SkoglyEtik - en praktisk synsvinkel. Forskellige perspektiver på det etiske landskab2006Akademisk Forlag. 127 sider85,00
Kvist, Dorte og Ivar CarstensenKathrine Lilleør og Naser Khader. Tro mod tro - Samtaler om tvivl, rødder og de 72 jomfruer2005People ´s Press. 2. oplag. 330 sider85,00
Kühle, SejerSøren Kierkegaard. Barndom og Ungdom1950Aschehoug Dansk Forlag. 211 sider85,00
Küng, HansFreud and the problem of God1979Yale University Press, New Haven. 126 sider. Paperback85,00
Kyrø, ØjvindMed venner i lys. Samtalebog med ungdomsvennerne Jan Lindhardt og Johannes MøllehaveUden årVerve. 215 sider100,00
Käsemann, ErnstAn die Römer. Handbuch zum neuen Testament 8a1980J.G.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen. 411 sider. Originalt halvlærredsbind150,00
Lacan, JacquesRadio - Fjernsyn. "Radiophonie - Télévision"1993Politisk revy. 112 sider100,00
Lacan, JacquesRadio. Fjernsyn. "Radiophonie - Télévision"1993Politisk Revy. 112 sider100,00
Lafargue, PaulRetten til dovenskab1970Rhodos. 96 sider85,00
Lakoff, George og Mark JohnsonPhilosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought1999Basic Books. 624 sider150,00
Lambert, MalcolmHäresie im Mittelalter. Vom den Katharen bis zu den Hussiten2001Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 533 sider. Originalt bind med smudsomslag 150,00
Lanczkowski, GünterEinführung in die Religionsphänomenologie1978Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 152 sider85,00
Langagergaard, PoulKirken i opbrud - en kirke mellem kaos håb1994L. Profil. 226 sider100,00
Langagergaard, Poul (red.)Martin luther - i kamp for troen1983Lohses Forlag, fredericia. 179 sider85,00
Langagergaard, Poul (red.)Morten Luther - i kamp for troen1983Lohses Forlag, Fredericia. 179 sider100,00
Langballe, JesperLov og ansvar. Tyve Essays. Tidehverv 1971 - 20082017Tidehvervs Forlag. 663 sider200,00
Lange, F.Ageschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der GegenwartU.å2 bind. 174, 213 sider. Indbundet i eet halvlæderbind150,00
Lange, P.HAbraham. Patriarkhistorien I1982Jørgen D. Grønbæks Forlag. 88 sider. Stempel på omslagets inderside65,00
Lange, P.HMørke og Lys i missionens Historie. De Unges Bogsamling No.11939De Unges Forlag. 199 sider85,00
Lange, P.HPatriarkhistorien II1982Jørgen D. Grønbæks Forlag. 96 sider. Stempel på omslagets inderside65,00
Lange, P.HUrhistorien1981Jørgen D. Grønbæks Forlag. 78 sider. Stempel på titelblad65,00
Langhoff, Johannes (red.)Den Lutherske bekendelse i dag1980Forlaget Aros. 208 sider85,00
Larsen, A.CÆstetiken og Livet1891Philipsens forlag. 213 sider. Halvlæderbind100,00
Larsen, Bent DalsgaardMenneske og samfund. Studier i det antrepologiske grundlag for samfundstænkningen hos Augustin1982Forlaget Aros. 444 sider. Disputats100,00
Larsen, Birgith StoklundNår Biblen oversættes2019Bibelselskabets Forlag. 114 sider85,00
Larsen, Birgitte og Peter lodberg (red.)Kristne kirkesamfund i Danmark1998Forlaget Anis. 165 sider85,00
Larsen, EjvindDet levende ord. Om Grundvig1983Rosinante. 335 sider. Paperback85,00
Larsen, Esben LundeFrihed for Loke Saavelsom for Thor. N.F.S. grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv2012Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 324 sider100,00
Larsen, Eva Holmgaard (red.)Kvinde - Mand - Kirke. Folkekirken og den lille forskel2012Anis. 220 sider100,00
Larsen, HolgerDen kæmpende Kirke i Soviet - Rusland1934Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 22 sider65,00
Larsen, Holger Staten som Kirkens Problem1935Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 23 sider65,00
Larsen, JørgenSønderjyllands Kirkehistorie1946De Unges Forlag. 158 sider65,00
Larsen, Kurt EFra Christensen til Krarup. Dansk kirkeliv i det 20. århundrede2007Kolon. 371 sider150,00
Larsen, Kurt EVilhelm Beck - missionspræsten2001Lohses Forlag. 303 sider. Originalt bind100,00
Larsen, Mihail og Ole ThyssenDen frie tanke - en grundbog i filosofi1982Gyldendals Bogklub. 263 sider100,00
Larsen, OttoDet moderne Gudsbegreb. Gud som Princip1950Universitetsforlaget i Aarhus. 96 sider. Lidt blyantsindstreget65,00
Larsen, OttoOrdet, tvivlen og troen. Udvalgte artikler1972Universitetsforlaget i Aarhus. 74 sider65,00
Larsen, Thorkild MadsMennesket er ingen Abekat. Grundtvigs tanker om den folkelige højskole, med specielt henblik på perioden 1832 - 18711993Gyldendal. 131 sider 85,00
Lasch, ChristopherThe True and Only Heaven. Progress and its Critics1991Norton & Company. 591 sider. Paperback85,00
Lassen, Jørgen KaiGuds Rige (Fragmenter)2001Bogan. 90 sider. Originalt bind85,00
Laumann Jørgensen, Simon og Morten Sandberg (red.)Kulturlighed2006Philosophia. 271 sider. Som ny150,00
Lawrence, PaulAtlas over Biblens fortællinger2008Hovedland. 188 sider. Originalt bind. 4to100,00
Leblanc, HuguesAn Introduction to deductive Logic1955John Wiley & Sons, New York. 244 sider. Original hellærredsbind100,00
Lebor, AdamA Heart Turned East. Among the Musims of Europe and America1998Advanced Uncorrected Proof. St. Martin´s Press. 322 sider. Paperback100,00
Leder, Hans - Günter og Norbert BuskeReform und Ordnung aus dem Wort1985Evangelische Verlagsanstalt. 147 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag85,00
Leirvik, OddbjørnIslam og kristendom. Konflikt eller dialog ?2010Religionspædagogisk Forlag. 357 sider150,00
Lekfeldt, JørgenSölle & Stockhausen - musikkens teologi og teologiens musik. Beskrivelse og sammenigning af teologi og musik hos Doruthee Sölle og karlheinz Stockhausen1991Mit einer deutscher Zusammenfassung. Schønberg. 313 sider150,00
Lemme, Dr. LudwigTheologische Enzyklopädie nebst Hermeneutik1909Martin Warneck, Berlin. 196 sider. Original hellærredsbind 100,00
Leth Pedersen, Anne og Birte Rosenkjær (red.)Kristendom i Folkekirken i dag1986Ask. 223 sider100,00
Lévy, Bernard - HenriDet menneskelige barbari1979Centrum. 251 sider. Paperback85,00
Lévy, Bernard - HenriDet menneskelige barbari1979Centrum. 251 sider85,00
Lewis, BernardThe Assassins. A Radical Sect in Islam2005The Folio Society, London. 242 sider. Originalt hellærredsbind i kassette150,00
Lewis, C.SDet er kristendomUden årForlaget Scandinavia. 205 sider85,00
Lidegaard, MadsFrihed og tryghed1981Schultz. 124 sider65,00
Lidin, Olof GJapans religioner1985Politikens Forlag. 300 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Lind, MartinSalt, brød 6 vin. En pilgrimsteologi2012Alfa. 114 sider85,00
Lindhardt, JanDet politiske menneske1970G.E.C. GadsForlag. 108 sider65,00
Lindhardt, JanDet skal råbes. Erindringer2008Kristeligt Dagblads Forlag. 205 sider85,00
Lindhardt, JanEn biperson i mit liv. Erindringer i utide2003Rosinante. 144 sider100,00
Lindhardt, JanFolkekirke ? Kirken i det danske samfund2005Hovedland. 133 sider85,00
Lindhardt, JanInd i det ydre. Kirke, kamp og krop2004Hovedland. 234 sider100,00
Lindhardt, JanInd i det ydre. Krop og kirke2001Hovedland. 226 sider. Navn på smudstitelblad. Lidt skæv85,00
Lindhardt, JanMellem Djævel og Gud. En bog om Martin Luther2005Gads Forlag. 189 sider100,00
Lindhardt, JanNed fra soklen. Om etikkens forsvinden og mulige genkomst1998Hovedland. 157 sider100,00
Lindhardt, JanPolitik - Religion - Etik. Et problem og dets historie1983G.E.C. Gad. 112 sider. Stempel på titelblad65,00
Lindhardt, JanRetorik1975Berlingske Leksikon Bibliotek. 173 sider. Paperback65,00
Lindhardt, JanVores patetiske kultur. En åndshistorie2010Kristeligt Dagblads Forlag. 2005 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Lindhardt, P.G... sådan set1981G.E.C. Gad. 183 sider65,00
Lindhardt, P.G... sådan set1981183 sider65,00
Lindhardt, P.GDanmark og Reformkoncilierne. Studier over den danske kirkes forhold til de koncilære reformbestræbelser 1414 - 14431942G.E.C. Gads Forlag. 118 sider100,00
Lindhardt, P.GEftertryk. 19 prædiker1980Forlaget Aros. 111 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Lindhardt, P.GEn dansk sognepræst. Morten Pontoppidan1954Det danske Forlag. 159 sider85,00
Lindhardt, P.GGentagelse. 19 prædikener1977Aros. 118 sider65,00
Lindhardt, P.GHelvedesstrategi1958Credo. 111 sider65,00
Lindhardt, P.GHolmens Provst Thomas Skat Rørdam1969Kristeligt Dagblads Forlag65,00
Lindhardt, P.GKirken i går og i dag1955H. Hirschsprungs Forlag. 214 sider 85,00
Lindhardt, P.gKirken igår og idag1945H. Hirschsprungs forlag. 214 sider100,00
Lindhardt, P.GKonfrontation. Grundtvigs Prædikener i Kirkeåret 1854 - 55 på baggrund af Kierkegaards Angreb på Den danske Kirke og den "Officielle" kristendom1974Akademisk Forlag. 220 sider85,00
Lindhardt, P.GPåskud og prædikener1963Hans Retizel. 162 sider85,00
Lindhardt, P.GRepliker1958Hans Reitzel. 123 sider85,00
Lindhardt, P.GStat og Kirke1960Hans Reitzel. 164 sider85,00
Lindhardt, P.GVækkelse og kirkelige retninger i Danmark1951Det Danske Forlag. 253 sider. Privat halvlæderbind med foromslag150,00
Lindhardt, Svend og Bente LundDa Gud slog i bordet. En eksistenteologisk inspireret indføring i kristne trosforestillinger afrundet med en gennemgang af det kirkelige fællesskab1998Gyldendal Undervisning. 166 sider100,00
Lindhardt, Tine (red.)Det tror vi på. 20 danskere om tro, værdier og livsgrundlag2001Sesam. 168 sider65,00
Lindtner, Christian (udg.)Hinayana. Den tidlige indiske buddhisme1998Verdensreligionernes Hovedværker. Samlerens Bogklub. 227 sider. Originalt bind. Stempel på smudstitelblad85,00
Lindum, ViggoFortællinger om menneskets liv og tro1987Poul Kristensens Forlag, Herning. 183 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Lisco, Dr. F.GDen christelige-apostoliske Troesbekendelse til Veiledning ved Religionsundervisning, oversat efter tredie, forøgede og forbedrede Udgave af F.W.L. Øhlenschläger og M. Th. Becher, Cabdidater i Theologien1865C.A. Reitzel. 352 sider. Slidt original papbind65,00
Lissner, EllenLivet blir til hvor det groe1983Harpøth´s Forlag, Brabrand. 212 sider85,00
Lissner, HolgerGudstjeneste for alle sanser1995Unitas Forlag. 182 sider85,00
Ljungdahl, ArnoldProblemet Søren Kierkegaard1965Oversat af Ina Rohde. Stig Vendelkærs Forlag. 116 sider65,00
Ljungstrøm, Alexander CarneraRettens alkymi. Om venskab, retfærdighed og pathos1998Samleren. 399 sider100,00
Lodberg, PeterDansker først og kristen så - overvejelser om nationalitet og kristendom2001Aros. 126 sider85,00
Loewenich, Walther vonLuther und der Neuprotestantismus1963Uther - Verlag, Witten. 487 sider. Original hellærredsbind med defekt smudsomslag100,00
Lomholt, BentKompostil1999Klim. 201 sider100,00
Lorensen, Marlene RinggaardPreaching as a Carnivalesque Dialogue - between the "Wholly Other" and "Other - wise" Listeners2012Det teologiske Fakultet Københavns Universitet. 235 sider100,00
Ludwig, P. GumbertDie Basilika in Nazaret. Wo Jesus unser Bruder wurdeUden årKommissariat des heiligen Landes. 124 sider. Stempel på titelblad65,00
Lund, JørnSidste udkald. Omdannelse og uddannelse1998Gyldendal65,00
Lund, SørenKinesiske tilstande i Danmark2005Forlaget Techne. 343 sider100,00
Lundgreen-Nielsen, FlemmingGrundtvig. Skæbne og Forsyn. Studier i Grundtvigs nordisk-romantiske dramatik1965Gyldendal. 184 sider85,00
LutherSelected Political Writings1974Fortress Press, Philadelphia. 153 sider85,00
Luther, D. MartinDie gantze Heilige Schrifft Deudsch Wittenberg 15451972Rogner & Bernhard, München. 2 bind. 2515sider (fortløbende pagineret). Originale hellærredsbind250,00
Luther, Dr. MartinPsalmer og aandelige Sange1983 Fotografisk optryk af udgaven fra 1890Dansk Bogforlag. 85 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag65,00
Lübcke, PoulVor tids filosofi. Engagement og forståels1996Politikens Forlag. 432 sider. Original hellærredsbind med smudsomsalg150,00
Lübcke, Poul (red)Politikens filosofileksikon1998Politikens Forlag. 472 sider. Originalt bind100,00
Lübcke, Poul (red.)Politikens filosofileksikonUden årGyldendals Bogklubber. 472 sider. Original bind100,00
Lübcke, Poul (red.)Vor tids filosofi. Videnskab og sprog1996Politikens Forlag. 368 sider. originalt bind100,00
Lykke Christensen, Christ et al (red.)Sanseligheder1993Aarhus Universitetsforlag. 238 sider100,00
Lyndby Jensen, GretheLagerkvist - Løgstrup. En redegørelse for Pär Lagerkvists gudsopfattelse og dermed sammenhængende tilværelsesforståelse i romanerne ..1981Teoltryk. 73 sider65,00
Løgstrup, K.EDen etiske fordring2006Forord af Pia Tafdrup. Gyldendal. 297 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Løgstrup, K.EFolkeliv og Udenrigspolitik1943Tidehvervs Forlag. 30 sider. Med kirkehistorikeren Elith Olesens navnetræk på omslaget85,00
Løgstrup, K.EKunst og Etik1962Gyldendal. 279 sider. Heftet, med smudsomslag200,00
Løgstrup, K.EKunst og etik1995Gyldendal. 233 sider100,00
Löwith, KarlGott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Decartes bis zu Nietzsche1967Vanden hoeck & Ruprecht. 252 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Laage, ValentineEngle i Danmark. 14 samtaler om engle og beslægtede emner2001Høst & Søn. 206 sider100,00
Machiavelli, NicoloThe Prince1993Wordsworth Reference. 296 sider. Paperback. Stempel på smudstitelblad65,00
Madsen, PeterMenneskesønnen. En tegneserie om Jesus1995Det danske Bibelselskab. 135 sider. Originalt bind. 4to100,00
Madsen, PeterSemiotik og Dialektik. Bidrag til litteraturens, betydningens, bevidsthedens sociologi1971Munksgaard. 204 sider100,00
Madsen, Ulla AmbrosiusBaudrillard og pædagogik. Fatal etnografi2018Hans Reitzels Forlag. 229 sider100,00
Magee, BryanThe History of PhilosophyLondon 1998Dorling KIndersley. 240 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Malantschuk, GregorDialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard1968Hans Reitzels Forlag. 355 sider100,00
Malmstrøm, AxelEvangeliet til Alverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie1948 - 1950O. Lohses Forlag, Eftl. 3 bind. Halvlærredsbind350,00
Mandrup, larsSalige er de mislykkede. Taler ved diakonindvielser i Sct. Pauls Kirke, Århus1996Poul Kristensen, Herning. 90 sider65,00
Manji, IrshadProblemet med islam2004Jyllands - Postens Forlag. 223 sider100,00
Mann, A. T. og Jane LuleDen hellige seksualitet1997Hovedland. 192 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag150,00
Markussen, Rasmus m. fl. (red.)Dansk kirke og kultur i mellemkrigstiden2016Det teologiske Fakultet Københavns Universitet. 140 sider100,00
Marstrand, PeterNy renæssance. Arbejde, energi og idealer i det 21. århundredes Europa1956Munksgaard. Rosinante. 184 sider65,00
Marstrand, PeterNy renæssance. Arbejde, energi og idealer i det 21. århundredes Europa1996Munksgaard Rosinante. 184 sider100,00
Martin, WalterThe Kingdom of Cults. An Analysis of the Major Cult System in the Present Christian Era1982Bethany House Publishers. 443 sider. Originalt bind100,00
May, RolloMyte og eksistens1992Gyldendals Bogklubber. 287 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Mbiti, John SDe danser livet ! Introduktion til afrikansk religion1980Gyldendal. 168 sider. Navn på omslagets inderside85,00
McGuire, Brian PatrickHjælp mig, Herre. Bøn gennem 1000 år2011Alfa. 283 sider. Originalt bind200,00
McKenzie, PeterKristendom. Praksis og tro1994Spektrum. 461 sider100,00
McKenzie, PeterKristendom. Praksis og tro1994Redaktion og bearbejdse ved Michael Böss. Spektrum. Navn på omslagets inderside150,00
Meisner, MichaelMartin Luther. Helgen eller rebel1983298 sider85,00
Meisner, MichaelMartin Luther. Helgen eller rebel1983Minerva. 298 sider. Originalt hellærredsbind100,00
Mejrup, Kristian m. fl. (red.)Præeksistens2014Museum Tusculanums Forlag. 355 sider100,00
Mencken, H.LTreatise on the Gods1930Alfred A. Knopf. 363, XII sider. Originalt hellærredsbind100,00
Merleau - Ponty, MauriceEloge de la philosophie et autres essais1960Gallimard. 347 sider. Paperback65,00
Mesnard, PierreKierkegaard. Sa vie, son æuvre Presses universitaires de France, Paris. 100 sider. Dedikation1.954,00
Metzger, Franz og Karin Feuerstein - PrasserDie geschichte des Ordenslebens. Von den Anfängen bis heute2006Herder, Freiburg. 227 sider. Original bind med smudsomslag100,00
Michaelsen, JørgenEfraims lovsang. Efraim Syrerens hymner2002Anis. 126 sider100,00
Michaelsen, JørgenNådens genklang. 209 salmer og viser1998Forlaget Anis. 327 sider100,00
Michelsen, Ole og jørgen thorgaard (red.)Om livet og døden1974Lindhardt og Ringhof. 153 sider85,00
Micks, Marianne HThe future Present. The Phenomenon of Christian WorshipUden årThe Seabury Press. 204 sider. Paperback85,00
Mignot, EdwardTongil1988Dialogcentrets Forlag. 84 sider65,00
Mikkelsen, Hans Vium og Niels Thomsen (red.)Hvor blev det grundtvigske af ?2004Aros. 293 sider100,00
Mikkelsen, Leif von der WehlDet flydende kors. En metafysisk om tiden og evigheden2007Hovedland. 283 sider100,00
Mill, John StuartAutobiography1971Edited by Jack Stillinger. Oxford Paperbacks. 196 sider85,00
Mill, John StuartOn Liberty. RePresentative Government. The Subjection of Women1974Oxford University Press. 548 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag85,00
Miller, Madeleine S.Black´s Bible Dictionary1954850 sider og XVI kort. Orig. hellærred200,00
Mogensen, BentIsraelitiske leveregler og deres begrundelse1983G.E.C. Gad. 286 sider85,00
Mogensen, KajTil trøst og glæde2000Aalborg Stiftsavis Forlag. 352 sider. Originalt bind100,00
Molin, Jan og majken Schultz (red.)Kalejdoskopiske fortællinger fra en videnskabelig verden1989Akademisk Forlag. 187 sider100,00
Molin, Jan og Søren MolinDen Iscenesatte virkelighed1988Akademisk Forlag. 125 sider85,00
Molland, EinarKristne kirker og trossamfund1976Dansk udgave ved P.G. Lindhardt. G.E.C. Gad. 474 sider150,00
Moltmann - Wendel, ElisabethFrihed. Lighed. Søsterskab. Om kvindens emancipation i kirke og samfund1979Forlaget Aros. 96 sider65,00
Monrad, D.GEfterladte Prædikener1961Udgivet af Asger Nyholm. I kommission hos Nyt Nordik Forlag Arnold Busck. 220 sider85,00
MontesquieuOevres complites1964Aux éditions du Seuil, Paris. 1117 pages. Publisher´s cloth with dust jacket150,00
More, ThomasUtopia1993På dansk ved Otto Foss. Filosofibiblioteket. Kans Reitzels Forlag. 139 sider100,00
Morin, EdgarEuropæisk kultur. På vej mod en ny bevidsthed1988Gyldendal. 207 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Morris, ColinThe Discovery of the Individuel 1050 - 12001991University of Toronty Press. 188 sider100,00
Morris, ColinThe papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 12501991Clarendon Paperbacks. 673 sider150,00
Morris, LeonKorset1992Credo Forlag. 149 sider65,00
Morsing, OleLøgstrup & Sløk2011Løgstrup Biblioteket. Klim. 142 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Morsing, Ole (red.)K.E. Løgstrup - nye læsninger1993Slagmarks Skyttegravsserie. 163 sider. Smudstitelbladet mangler65,00
Mortensen, ViggoHvad hjertet er fuldt af. En håndbog om mission2012Forlaget Anis. 481 sider. Originat bind200,00
Mortensen, ViggoTeologi og kritik. Aspekter af halvfjerdsernes danske teologi1983Gyldendal. 262 sider100,00
Mortensen, ViggoTeologi og naturvidenskab. Hinsides restriktion og ekspansion1989Munksgaard. 378 sider. Disputats200,00
Mortensen, ViggoTro og virkelighed1978162 sider85,00
Mortensen, Viggo (red.)Kontrast og harmoni. Niels Bohr som fysiker og tænker1985Anis. 110 sider85,00
Mortensen, Viggo og Jørgen Stenbæk (red.)Teologi i Århus 1942 - 19921992Aarhus Universitetsforlag. 285 sider. Original bind100,00
Mosbech, HolgerEvangelieliteraturens tilblivelse. Seks forelæsninger ved Universitetet i Reykjavik1937128 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Mosbech, HolgerSproglig Fortolkning til Johannes` Aabenbaring1944Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 216 sider. Lidt blyantsindstreget65,00
Munch Madsen, ErikNiels Hemmingsens Etik. En idehistorisk Studie1946G.E.C. Gads Forlag. 353 sider. Disputats100,00
Munksgaard, Jens F. (red.)Præster i Aalborg Stift. Nordjyske prædikener2003Aalborg Stiftsavis Forlag. 228 sider. Original bind85,00
Munksgaard, KnudBørns religiøse opfattelse. Belyst ved en undersøgelse af de 9 - 11 åriges religiøse opfattelse1980Gyldendals pædagogiske bibliotek. 173 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Müller, Lisbet & MogensPolitikens Bibelleksion1992Politikens Forlag. 336 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Navn og stempel på titelblad 150,00
Müller, Lisbet Kjær og Mogens MüllerBogen om Biblen2004Politikens Forlag. 373 sider. Originalt bind150,00
Müller, MogensDer Ausdruck "Menschensohn" in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung1984E.J. Brill, Leichen. 280 sider. Originalt hellærredsbind150,00
Müller, MogensJesu - liv - litteratur i Danmark. Jesusbilleder eller tidsbilleder ?2008Anis. 182 sider100,00
Müller, MogensJesusopfattelser - i den nytestamentlige forskning1978Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 73 sider65,00
Müller, MogensJesusopfattelser - i den nytestamentlige forskning1978Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. 73 sider65,00
Mynster, LarsKejser Julian mod galilæerne. Oversat og kommenteret af Lars Mynster1990272 sider100,00
Møgelvang, NielsGennem åbne døre - Kirke og Evangelium1971Gyldendal. 173 sider. Tilskrift på smudstitelblad65,00
Mølbjerg, HansEuropa ser på dig. Tanke og billede gennem 300 år1992Gyldendal. 389 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Mølbjerg, HansEuropa ser på dig. Tanke og billede gennem 3000 år1992Gyldendal. 389 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Mølbjerg, HansKulturens genblik. Billedet som uskreven tanke fra stenalderen til idag1996Spektrum. 319 sider. Originalt bind150,00
Møllehave, JohannesDa alting blev anderledes. Udvalgte tekster 1958 - 961997Sesam. 192 sider85,00
Møllehave, JohannesDanske salmer - med noder og becifringer, kommentarer og digterbiografier1992Illustreret af Thormod Kidde. 392 sider. Original bind100,00
Møllehave, JohannesFuglen, blomsten og barnet. En prædiken- og artikelsamling1994Sesam. 178 sider100,00
Møllehave, Johannes m. fl.Kristendom fra a - å2002Kristeligt Dagblads Forlag. 139 sider85,00
Møller, ErikGrundtvig som Samtidshistoriker1950Gyldendal. 203 sider85,00
Møller, ErnstInderstyre1914477 sider. Pænt, privat halvlærred200,00
Møller, FredeBrev fra Gud. Prædikener over episteltekster til 1. tekstrække2014Lohse. 324 sider. Originalt bind100,00
Møller, FredeKaldet2016Lohse. 294 sider. Originalt bind. Dedikation100,00
Møller, Jens GlebeWittgenstein og religionen1969G.E.C. Gads Forlag. 276 sider150,00
Møller, Mag. R., Dr. theol., Ridder af Dannebr., Sognepræst for Kjøbelev og Vindebye MenighederVeiledning til en andægtig og forstandig Læsning af det Nye Testamente, især for ulærde Læsere1820Andreas Seidelin. 424 sider. Nyere halvlærredsbind. Rasmus Møller, der i 1831 blev biskop over Lolland - Falster Stift, var far til den kendte digter Poul Martin Møller. Efter hustruens død giftede han sig med enken Johanne Winther, og blev stedfar til en anden kendt digter, Christian Winther200,00
Møller, Per StigPå sporet af det forsvundne menneske. Om humanisme og antihumanisme i vor tids politik, videnskab og etik1976Gyldendal. 306 sider. Fold på bogomslaget65,00
Møller, AageMyten og folket. Ved Thorvald Ovesen1984Forlaget Toam. 245 sider. Paperback85,00
Møller - Christensen, Vilh. og K.E. Jordt JørgensenBibelens Dyreliv1951198 sider65,00
Møller Andersen, Nina og Jan Lundquist (red.)Smuthuller. Perspektiver i dansk Bachtin-forskning2003Rævens sorte bibliotek/Forlaget Politisk revy. 257 sider150,00
Møller Olesen, Merete og Hans Henrik Møller (red.)Tidens tale. Tekster om tid fra Augustin til Kasper Kaum Bonnén2000Dansklærerforeningen. 216 sider + rettelsesblade100,00
Naipaul, V.SBlandt de rettroende. En islamisk rejse1982Hekla. 426 sider. Navn p omslagets inderside100,00
Naphy, William G. (ed.)Documents on the Continental Reformation1966MacMillan. 178 sider100,00
Naur, PeterAntifilosofisk Leksikon. Tænkning - Sproglighed - Videnskabelighed1999Naur.com Publishing. 111 sider100,00
Naur, PeterAntiphilosophical Dictionary. Thinking. Speech. Science/Scholarship2001Naur.com publishing. 102 sider100,00
Neerskov, H.KIsrael og palæstinenserne. Evalueret:religiøst, politik, historisk2006Forlaget Doxa. 96 sider65,00
Neiiendam, MichaelFrikirker og Sekter1958G.E.C. Gads Forlag. 4. omarbejdede Udgave. 337 sider. Navn på omslagets inderside. Heftet, med smudsomslag100,00
Neiindam, MichaelFrikirker og Sekter. Tredje omarbejde Udgave. Med illustrationer1948326 sider. Originan halvlæder. 4to150,00
nepper - Christensen, PoulDas Matthäusevangelium. Ein judenchristliches Evangelium ?1958Universitetsforlaget i Aarhus. 227 sider. Disputats100,00
Nepper - Christensen, PoulMatthæusevangeliet. En kommentar1988Anis. 323 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Nerheim, Hjördis og Viggo RossværFilosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein1986Politikens Forlag. 272 sider. Originalt bind100,00
Nerheim, Hjördis og Viggo RossværFilosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein1986Politikens Forlag. 272 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Nielsen, Arno VictorFrasorterede tankestreger 1995 - 19981999Foreningen for Boghåndværk. 321 sider. Originalt bind100,00
Nielsen, Dr. FrederikStatskirke og Frikirke. En historisk Skildring1883Karl Schønbergs Forlag. 405 sider. Samtidig halvlærredsbind150,00
Nielsen, Dr. phil. ChristianDer Standpunkt Kierkegaards innerhalb der Religionspsychologie1911Borna, Leipzig. 72 sider85,00
Nielsen, Eduarddet gamle Israels Religion1972G.E.C. Gad. 152 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Nielsen, EduardHåndskriftfundene i Juda Ørken. Dødehavsteksterne1956G.E.C. Gads Forlag. 180 sider85,00
Nielsen, EduardLaw, History and Tradition. Selected Essays1983Issued by friends and colleagues. 178 siderG.E.C. Gads Forlag. 85,00
Nielsen, EduardShecem. A Traditio- Historical Investigation1955G.E.C. Gad. 384 sider. Disputats. Lidt nusset omslag100,00
Nielsen, Eduard (red.)Biblen som helligskrift1969215 sider65,00
Nielsen, EllenKvinden i mandens kirke1978Samlerens Forlag. 139 sider65,00
Nielsen, Erik ADen skjulte gudstjeneste. En fantasi1988Amadeus. 231 sider100,00
Nielsen, Flemming ChrInd i verdens vrimmel. Søren Kierkegaards ukendte bror1998Holkenfeldt. 191 sider. Original bind. Dedikation100,00
Nielsen, Flemming ChrSøren Kierkegaard og Aarhus1968Forlaget Aros. 31 sider65,00
Nielsen, Flemming Steen Den logiske følgereaktion1962I kommission hos Munksgaard. 156 sider100,00
Nielsen, HaraldBone falck Rønne - en pioner i folkeoplysning og mission2014Dansk Missionsråd. 216 sider. Originalt bind100,00
Nielsen, HolgerNikolaiterne i Johannes Aabenbaring1936Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 23 sider65,00
Nielsen, HolgerTrosbevægelsen. Tyske Kristne1933Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 15 sider65,00
Nielsen, KirstenDer flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer2007Aros Forlag. 304 sider. Stempel på titelblad100,00
Nielsen, Kirsten (red.)Receptions and Transformations of the Bible2009Aarhus University Press. Originalt bind100,00
Nielsen, Mikkel CroneOm en kirkekamp i en nybrudstid. Vilhelm Birkedal, Torkild Skat Rørdam og Nazarethkirken i Ryslinge2015Fællesudvalget ved Nazarethkirken. 191 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Nielsen, Peter BoileReligiøs humanisme. Om Andreas Simonsens livsforståelse1994C.A, Reitzels Forlag. 55 sider65,00
Nielsen, Peter boile (red.)Religionshåndbogen1994G.E.C. gad. 368 sider. Originalt bind150,00
Nielsen, Svend AageKierkegaard og Regensen1965Graabrødre Torv ´s Forlag v. Severin Petersen. 154 sider. Med det originale lærredssmudsomslag100,00
Nielsen, Torben KCølibat og kirketugt. Studier i forholdet mellem Innocens III og Anders Sunesen, 1198 - 12201993Aarhus Universitetsforlag. 124 sider100,00
Niemöller, MartinSidste Prædiker1939Gyldendal. 188 sider. Pænt helpluviusinbind150,00
Nietzsche, FriederichAlso sprach Zarathustra. Vollständige AusgabeUden årAtlas - Verlag, Köln. 274 sider. Original hellærredsbind100,00
Nilsson, UlfMesteren og de fire skrivere. En fortælling om Jesus - hans liv og hans død1995På dansk ved Knud Erik Pedersen. Høst & Søn. 245(3) siderOriginalt bind. 4to100,00
Nissen , JohannesFor menneskets skyld. Essays om evangelium og menneskesyn1991Unitas Forlag. 216 sider. Stempel på smudstitelblad 100,00
Nissen, Johannes og Hejne Simonsen (red.)Teologi og kirke. Festskrift til Poul Nepper - Christensen1986Unitas Forlag. 205 sider100,00
Nissen, Karsten et alHuset mellem himmel og jord - en bog om folkekirken1993Forlaget Vntus. 205 sider. Original bind100,00
Nissen, Karsten et alHuset mellem himmel og jord - en bog om folkekirken1996Forlaget Ventus. 205 sider85,00
NizamiThe Story of Layla and Majnun1997Translated from the Persian and Edited by Dr. Rudolf Gelpke. Omega Publications, New Lebanon. 177 sider. Stempel på smudstitelblad. Paperback85,00
Noack, BentDet nye Testamente og de første kristne årtier1964G.E.C. gads Forlag. 255 sider. Originalt bind65,00
Noack, BentFra det eksegetiske værksted. Artikler og notater1992G.E.C. gad. 309 sider100,00
Noack, BentPaulus1970G. E. C. Gad.110 sider65,00
Noe - Nygaard, HelgeBibelske Sange1994Poul Kristensens Forlag. 197 sider85,00
Norreby, ToreSören Kierkegaard1953Wahlström & Widstrand, Stockholm. 192 sider. Omslaget lidt nusset100,00
Noth, MartinDas Buch Josua1971J.C.B. Mohr Paul Siebeck. 151 sider. Originalt halvlærredsbind100,00
Novak, PhilipThe World´s Wisdom. Sacred Texts of the World´s Religions1994Harper. 425 sider. Originalt bind med smudsomslag. Stempel på smudstitelblad65,00
Nyberg, ToreSkt. Peters efterfølgere i brydningstider. Omkring pavedømmets historie. Rom og Nordeuropa 750 - 12001979Odense Universitetsforlag. 188 sider100,00
Nystedt, OlleNathan Söderblom. En Levnedsskildring1932De Unges Forlag, Aarhus. 151 sider. Privat halvlærredsbind85,00
Nysten, JesSankt Thomas & virkeligheden1992Forlaget Anis. 174 sider100,00
Næss, ArneHvad filosofi er ..1966Stjernebøgernes Kulturbibliotek. 101 sider. Navn på omslagets inderside65,00
Næss, ArneHvad filosofi er ...1966Stjernebøgernes Kulturbibliotek. 101 sider65,00
Nøjgaard, MortenLitteraturens tid. Om Paul Ricoeur og den fortalte tids paradokser1999Museum Tusculanums Forlag. 91 sider100,00
Nørager, TroelsSocialisation og antropologisk normativitet1982FK - Tryk. 289 sider100,00
Nørgaard, Lone og Tabita WulffStorm over Europa. Islam - fred eller trussel ?2006Holkenfelt 3. 254 sider100,00
Nørgaard - Højen, Peder (red.)Kristendommen og de andre religioner1988Anis. 355 sider. Navn på omslagets inderside. Pænt lamineret150,00
Nørgaard - Højen, Peder (red.)Kristendommen og de andre religioner1988Anis. 355 sider. Navn på titelblad100,00
Nørhøj, HenningApostelenes Gerninger - en studiebog2009Unitas Forlag. 143 sider100,00
Nørr, ErikPræst og Administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 18411981Rigsarkivet. G.E.C. Gads Forlag. 559 sider. Originalt bind. Let indstreget100,00
Nørr, Erik og Hans Jørgen Lundager Jensen (red.)Religion på universitetet1981Forlaget Aros, århus. 215 sider85,00
Nörregaard, Dr. JensBrændende Kirkelige Spörgsmaal. En kort Redegörelse1903Karl Schønbergs Forlag. 56 sider. Uopskåret65,00
Nørregaard Frandsen, JohsReligion i sproget2005Kristeligt Dagblads Forlag. 143 sider85,00
Nørreklit, LennartConcepts. Their Nature and Significance for Metaphysics and Epistemonologi1973Odense University Press. 226 sider100,00
Nørretranders, TorCivilisation 2.0. Miljø, fællesskab og verdensbillede i linkenes tidsalder2007Thaning & Appel. 301 sider. Originalt bind100,00
Nørretranders, TorDet generøse menneske. En naturhistorie om at umage giver mage2002People´s Press. 334 sider. original bind100,00
Nørretranders, TorFrem i tiden. Situationen set fra Kosmos2000Tiderne Skifter 230 sider85,00
Nørretranders, TorPerson på en planet1995Aschehoug. 719 sider125,00
Nørretranders, TorVerden vokser. Tilfældighedens historie1994Aschehoug. 244 sider. Tilskrift på smudstitelblad85,00
Nørretranders, TorVidenskabsvurdering. Forskning, fremtid og folkestyre1987Gyldendal. 131 sider. Uopskåret. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Nørretranders, TorVidenskabsvurdering. Forskning, fremtid og folkestyre1987Gyldendal. 131 sider85,00
O` Flaherty, James C. m. flStudies in Nietzsche and the Classical Tradition1976Chapel Hill. 278 sider. Originalt hellærredsbind150,00
Ochsner, KnudKagera. Religion i Nordvest - Tanzania1993Nyt Nordisk Forag Arnold Busk. 155 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Ochsner, KnudKagera. Religion i Nordvest - Tanzania1993Religion i dialog. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 155 sider. Dedikation85,00
Oesterley, W.O.EAn Introduction to the Books of Apocrypha1935Society for Promoting Christian Knowledge, London. 345 pages. Original cloth with dust jacket100,00
Olafsson, FelixEbenzer Henderson. Bibelselskabets stifter1989Det Danske Bibelselskab. 297 sider100,00
Oldenburg, ClausDen vandrende verden. En rejse gennem tiden2005Hovedland. 175 sider125,00
Oldenburg, ClausDen vandrende verden. En rejse gennem tiden2005Hovedland. 175 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Olesen, Asta (red.)Islam og undervisning i Danmark1987Islam i nutiden. Statens Humanistiske Forskningsråd/Aarhus Universitetsforlag. 207 sider85,00
Olesen, ElithDer stod et vejr fra vest. Olfert Ricard. Dansk KFUM. Den kristelige studenterbevægelse1997Forlaget Anis. 277 sider100,00
Olesen, ElithDiakonien i kirkens historie1969J. Frimodts Forlag. 260 sider100,00
Olesen, ElithPædagogik i konfirmandstuen. Kateketiske overvejelser i lyset af moderne undervisningslære1975Aros. 127 sider65,00
Olesen, Merete Møller og Hans henrik Møller (red.)Tidens tale. Tekster om tid fra Augustin til Kaspar Kaum Bonnén2000Dansklærerforeningen. 216 sider100,00
Olofson, PeterSå i bliver som Gud. Nyreligiøsitet og kirkens mission1988Credo Forlag. 278 sider85,00
Olsen, EgonI Herrens ærinde. Et studie over tolv små profeter1999Det Luthersk Forlag. 139 sider65,00
Olsen, Svend OlafPrædikenerU.åQueenswood, Dronninglund. 183 sider65,00
Olsson, EgonEn levende gud og et levende ord1978Credo Forlag. 142 sider65,00
Olsson, GunnarKrisens tegn. Tegnets krise. Seks essays om det moderne samfunds kriseUden årForlaget Indtryk, Nimtofte. 47 sider65,00
Oppermann, N.R.MDet glade Budskab. Betragtninger for Advent og Jul1963Eget Forlag, Horsens. 69(3) sider65,00
Oppermann, N.R.MTil Golgatha. Korsvejen i Bøn, Betragtning og Historie1964Eget Forlag, Horsens. 93(3) sider65,00
Osborne, HaroldSouth American Mythology1997The Library of the World ´s Myths and Legends/Chancellor Press. 144 sider. Original bind med smudsomslag. 4to85,00
Ottesen, DorisHjemlængsel. Steder og fortællinger fra det gamle Danmark2016Hovedland. 277 sider. Dedikation125,00
Ottosen, KnudThe Manual from Notmark1970Bibliotheca Liturgica Danica Vol. I. G.E.C. Gads Forlag. 123 pages. Original boards. Inscribed by the auyhor 85,00
Otzen, BenediktDen antike jødedom. Politisk udvikling og religiøse strømninger fra Alexander den Store til Kejser Hadrian 1993G. E. C. Gad. 201 sider100,00
Otzen, BenediktKommentar til Apokryfe Bøger1998Det Danske Bibelselselskab. 235 sider. Originalt bind. Stempel på smudstitelblad100,00
Overgaard, lisbeth (udg.)Erobringens fortællinger. Indianske myter1992Hans Reitzels Forlag. 89 sider85,00
Pade, MikkelNye religiøse bevægelser i Danmark1999Gyldendal. 621 sider. Originalt bind150,00
Pahuus, MogensFilosofisk antropologi1975Berlingske Leksikon bibliotek. 243 sider85,00
Pahuus, MogensSandhed og storhed. Om nogle eksistentielle dyder og laster1994Gyldendal. 130 sider. Original bind. Navn på smudstitelblad85,00
Pahuus, Mogens (red.)Mennesket og dets udtryksformer. Fra bevidsthedsparadigme til kommunikationsparadigme. En antologi1989Forlaget Philosophia. 129 sider100,00
Paldam Folker, Anna m. fl. (red)Bag den politiske retorik - essays i værdikampen2005Tiderne Skifter. 225 sider100,00
Paldam Folker, Anna m. fl. (red.)Bag den politiske retorik - essays i værdikampen2005Tiderne Skifter. 225 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad125,00
Papazu, MonicaSignalement af Danmark og dansk åndsliv2013Tidehvervs Forlag. 71 sider65,00
Papineau, David (udg.)Philosophie. Eine illustrierte Reise durch das Denken2006Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 224 sider. Originalt bind. 4to100,00
Pave Johannes Paul IIDet kristne lægfolk "Christifideles laici". Eftersynodal apostosk skrivelse fra pave Johannes Paul II om lægfolkets kald og sendelse i kirken og verden1990Ansgarstiftelsens Forlag. 136 sider. Stempel på smudstitelblad85,00
Pedersen, E. ThestrupJesu forkyndelse. Fortolkning af udvalgte tekster fra de synoptiske evangelier1989Unitas Forlag. 348 sider100,00
Pedersen, Else Marie WibergBernhard af Clairvaux. Teolog eller mystiker ?2008Forlaget Anis. 224 sider100,00
Pedersen, Gudmund RaskJeg har ladet mig fortælle ... Litteratur og kristendom2011Aros Forlag. 207 sider. Originalt bind. Dedikation100,00
Pedersen, Hans PBrevene fra Patmos2004Proskrift. 392 sider. Paperback85,00
Pedersen, Johannes og Svend Søndergaard (udg.)Islamisk Mystik. Religiøse tekster1999Verdensreligionernes Hovedværker. Samlerens Bogklub. 214 sider. Originalt bind100,00
Pedersen, JohnLys forude ? Oplysningstanker fra Voltaire til Søren Krarup2002Gyldendal. 189 sider85,00
Pedersen, OlafNaturerkendelse og Theologi i historisk belysning1999Poul Kristensens Forlag. 458 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Pedersen, Olaf og Helge KraghFra kaos til kosmos. Verdensbilledets historie gennem 3000 år2000Samlerens Bogklub. 399 sider. Originalt bind150,00
Pedersen, OleLivstydning i den nordiske mytologi1987Dansklærerforeningen. 184 sider65,00
Pedersen, SigfredBibelsk teologi2000Aarhus Universitetsforlag. 301 sider. Stempel på smudstitelblad150,00
Pedersen, SigfredBibelsk teologi2000Aarhus Universitetsforlag. 301 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Pedersen, SigfredOm at være menneske. Et nytestamentligt grundtema1992Anis. 173 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Pedersen, SigfredPaulus som brevskriver. Med forskningshistoriske reflektioner 1997Forlaget Anis. 373 sider. Ryggen idt solfalmet150,00
Pedersen, Sigfred (red.)Dåben i N Testamente1982Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved aarhus Univesitet. aros. 293 sider150,00
Pedersen, Sigfred (red.)Nytestamentlige Studier1976Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Forlaget Aros. 360 sider150,00
Pedersen, Sigfred (red.)Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik1989Aarhus Universitetsforlag. 386 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Peirone, FedericoKort og godt om Islam1982Samlerens Forlag. 95 sider 65,00
Pennington, MargotMemento mori. Eine Kulturgeschichte des Todes2001Kreuz Verlag, Stuttgart. 190 sider. Original bind med smudsomslag100,00
Perch, NielsFreud, Rogers og Perls. Et videnskabsteoretisk studium1975Munksgaard. 140 sider100,00
Persson, Per ErikAtt tolka Gud i dag. Debattlinjer i aktuell teologi1976Libe Läromedel, Lund. 175 sider. På svensk85,00
Petersen, Annelise Ballegaard og Anne - Louise Sommer (red.)Dødens rum1998Odense Universitetsforlag. 203 sider. Originalt bind150,00
Petersen, ChrEmile Durkheim. En historisk - kritisk Studie. Med særligt Hensyn til hans almindelige Sociologi eller Samfundsfilosofi1944Ejnar Munksgaard. 277 sider. Pænt nyere halvlæderbind med foromslag300,00
Petersen, HelgeHellighed og autoritet i oldkirken. En konfrontation udfra Augustins De baptismo af to kirkesyn1968G.E.C. Gads Forlag. 287 sider100,00
Petersen, Jørgen JuulHellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg2015Forlaget Mimer. 158 sider85,00
Petersen, Ole bjørnJesus - profet, frelser eller rebel ?2011Religionspædagogisk Forlag. 286 sider100,00
Petersen, TeddyKierkegaards polemiske debut. Artikler 1834 - 36 i historisk sammenhæng1977Odense Universitetsforlag. 181 sider100,00
Pfeifer, SamuelTro og traumer1996Credo Forlag. 165 sider. Stempel på titelblad85,00
Piaget, JeanDe humanistiske videnskaber. Problematik og placering1975Hans Reitzels Forlag. 122 sider85,00
Piggott, StuartThe Druids1974Penguin Books. 193 sider. Paperback65,00
Pilgaard, AageDødehavsskrifterne og Det nye Testamente1997Forlaget anis. 123 sider85,00
Piltz, Anders Det gråtande djuret. Människans måndtydighet i europeisk tradition1998Norma. 336 sider. originalt bind med smudsomslag. På svensk100,00
Pinborg, Jan (ed.)The Logic of John Buridan1976Museum Tusculanum Press.165 sider100,00
Plum, N.MSchleiermacher i Danmark1934Københavns Universitets Festskrift. 89 sider85,00
Pocock, J.G.AThe Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition 1975Princeton University Press. 602 sider150,00
Polkinghorne, JohnDen samme verden. Fysikkens og religionernes verdensbillede1990Munksgaard. 134 sider85,00
Pontoppidan, MortenBibelske historier fortalt for børn1994Illustreret af Gustave Doré. Gyldendal. 199 sider. Originalt bind. Tilskrift på titelblad. 4to65,00
Pontoppidan Thyssen, AndersDen nygrundtvigske Bevægelse med særligt Henblik paa den Borupske kreds1957Det danske forlag. 495 sider. Disputats100,00
Pontoppidan Thyssen, AndersVækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland 1815 - 18501977Skrifter, udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 46. 440 sider. Original bind med smudsomslag100,00
PontoppidanThyssen, AndersVækkelse, fornyelse og nationalkamp i Sønderjylland 1815-1850 440 sider. Orig. bind65,00
Popper, Karl RKritisk rationalisme. Udvalgte essays om videnskab og samfund1996Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 222 sider150,00
Poulsen, Birgitte KvistHegel og treenigheden2009Anis. 255 sider. Navn på titelblad150,00
Poulsen, FrederikEn redegørelse for Zionmotivet i profetlitteraturen2011Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 191 sider100,00
Prenter, ReginKristendom og Kultur1937Prenters første bog. De Unges Forlag. 44 sider. Ryggen mangler 3 cm forneden. Navn på smudstitlblad85,00
Prenter, ReginProtestantismen i vor tid1957H. Hirschsprungs Forlag. 142 sider85,00
Prinz, AloisHannah Arendt oder Die liebe zur Welt2013Insel Verlag. 326 sider100,00
Proctor, Robert TEducation´s Great Amnesia. Reconsidering the Humanities from Petrarch to Freud. With a Curriculum for Today´s Student1988Indiana University Press. 231 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Prytz - Johansen, JesperReligionshistorikeren Vilhelm Grønbech1987Gyldendal. 199 sider85,00
Prytz Johansen, JMaori og Zuni. To naturfolk og deres religion1962Gyldendal. 331 sider. Heftet, med smudsomslag100,00
Præstholm, Erik BHold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård1985Udgivet af Ikast Menighedsråd. 141 sider. Dedikation100,00
PsalterSalmernes Bog, Davids Salmer2001Tilrettelagt og med 14 illustrationer af Viktoria Senderowitz. Foreningen for Boghåndværk. Uden sidetal. Originalt bind. 4to85,00
Pullich, FritsBrahmanisme og Hinduisme1962Gyldendal. 133 sider65,00
Pullich, FritsNaturfolkene1980Hernov. 72 sider65,00
Pullich, FritsNaturfolkene1980Hernovs Forlag. 72 sider65,00
Pullich, FritsReligionshistorie1970165 sider65,00
Quist, Wenche MaritTid og eksistens. Kierkegaard og Heidegger2009Forlaget Anis. 355 sider200,00
Raffnsøe, Sverre m. flFoucault2008Samfundslitteratur. 389 sider. Originalt bind150,00
Raguin, YvesKristen mystik i dialog med Østen1997Kristen Spiritualitet 9. Niels Steensens Forlag. 188 sider65,00
Rahbek, Birgitte (red.)Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år1995Centrum. 575 sider. Originalt bind150,00
Ramadan, TariqBudbringeren. I profetens fodspor2008Jyllands - Postens Forlag. 258 sider150,00
Rasmussen, Anna WilliamSalmedigteren Herman Andreas Timm1975Unitas Forlag. 147 sider. Uopskåret65,00
Rasmussen, Anna WilliamSalmedigteren Herman Andreas Timm1975Unitas Forlag. 147 sider65,00
Rasmussen, D.VDen unge Brøchner1966Udgivet af Justus Hartnack. Gyldendal. 277 sider. Heftet, med (lidt defekt)100,00
Rasmussen, ErikLighedsbegreber1981Berlingske Leksikon Bibliotek. 214 sider85,00
Rasmussen, Hans FredeI vor Faders hus1992Poul kristensens Forlag. 125 sider85,00
Rasmussen, Hans FredeTolv Prædikener og en Efterskrift196987 sider65,00
Rasmussen, JensForholdet mellem kirke og stat i Danmark. Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver2011Syddansk Universitetsforlag. 289 sider100,00
Rasmussen, JensJ.P. Mynster. Sjællands biskop 1834 - 1854. Kampen for en rummelig kirke. Forholdet mellem N.F.S. Grundtvig og Grundloven1999Odense Universitetsforlag. 337 sider. Originalt bind150,00
Rasmussen, JensKanpen for indflydelse i statskirken. Nicolai Faber Fyns biskop 1834 - 18481996Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift. 251 sider100,00
Rasmussen, Knud NyboeKirkegang. Lyst og nødvendighed2004Hovedland. 105 sider100,00
Rasmussen, LissiReligion and Property in Northern Nigeria1990Academic Press, Copenhagen. 278(14) pages100,00
Rasmussen, N.ODen karismatiske vækkelse - pinse på ny ?1971Dansk Luthersk Forlag, Hillerød. 144 sider65,00
Rasmussen, R.PVilhelm Rothe,dr. theol., Sognepræst. Et Omrids af hans Liv og hans Forfatterskab1906Det Schubotheske Forag. 157 sider. Indbundet ubeskåret med for- og bagomslag i nydeligt, privat halvlæder200,00
Rasmussen, S.VDen unge Brøchner1966Udgivet af Justus Hartnack. Gyldendal. 277 sider. Heftet, med smudsomslag100,00
Rasmussen, Thomas ReinholdtDen korsfæstede Gud. Læsninger i Martin Luthers teologi2014Books on Demand. 208 sider. Originalt bind med smudsomslag. Dedikation150,00
Rasmussen, Ulrik HoulindThe Memory of God. Hans Blumenberg´s Philosophy of Religion2009Det Teologiske Facultet Københavns Universitet. 298 sider100,00
Raun Iversen, HnsÅnd og livsform. Husliv, folkeiv og kirkrliv hos Grundtvig og sidenhen1987Forlaget Anis. 263 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Ravn, Ib (red.)De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem1994Munksgaard/Rosinante. 224 sider100,00
Rebhorn, Wayne A. (ed.)Renaissance Debats on Rhetoric2000Cornell University Press. 322 sider100,00
Refshauge, EbbaTårebrevet1984G.E.C. Gad. 230 sider100,00
refshauge, EbbaTårebrevet1984G.E.C. Gads Forlag. Bibel og historie 6. 230 sider85,00
Reich, Ebbe KløvedalFrederik. En folkebog om N.F.S. Grundtvigs tid og liv1974Gyldendal. 401 sider. Privat halvlæderbind. Solidt amatørbind 100,00
Reich, Ebbe KløvedalKun et gæstekammer. Historien om den danske folkekirkes fødsel1999Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. 185 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. navn på titelblad100,00
Rendtorff, Knud og Niels Thomassen (red.)Kulturforståelse1994Systime. 270 sider100,00
Revel, Jean - FrancoisHvordan demokratierne går til grunde1985Centrum. 324 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Ricard, Olfert"Og vi saa hans Herlighed". Prædikener1911O. Lohse. 168 sider. Privat helpapirsbind100,00
Ricard, OlfertDengang han vandred her. IX Fantasier1916O. Lohse. 192 sider. Privat helpapirbind100,00
Ricard, OlfertFor os. En Beredelse til Paasken1919O. Lohse. 199 sider. Privat helpapirsbind100,00
Ricard, OlfertMed Mund & Pen. Taler og Artikler1914 , 1915O. lohse. 2 bind. 134, 148 sider. Eet privat helpapirbind100,00
Ricard, OlfertTro, virksom i Kærlighed1917O. Lohse. 166 sider. Privat helpapirsbind100,00
Ricard, OlfertVelsignet Jul. til at berede julen i kristne Hjem1925O. Lohse. 216 sider. Privat helpapirsbind100,00
Riisager, FilipForventning og opfyldelse. Studier i Karl Ludvig Reichelts´ liv og missionsforståelse indtil 1925 - med særligt henblik på buddhistmissionens adskillelse fra Det norske Missionsselskab1973Forlaget Aros. 327 sider. Signeret af forfatteren100,00
Riisgård, EjvindVilh. Grønbechs kulturopgør19742 bind. 288, 454 sider300,00
Riishede, OlavUdsigten til Evigheden1988Poul Kristensens forlag, Herning. 88 sider 65,00
Riishede, OlavUdsigten til Evigheden1988Poul Kristensen, Herning. 88 sider. Stempel på smudstitelblad 65,00
Rimestad, Chr... ad natmørkt hav. 11 interviews om døden1992Åløkke. 97 sider65,00
Ringleben, JoachimGott im Wort. Luthers Theologie von der Sprache her2010Mohr Siebeck. 638 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Robinet, AndréMerleau - Ponty. Sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie1963Presses universitaires de France. 120 sider65,00
Robinson, John A.TKan vi stole på Ny Testamente ?1977Forlaget Aros. 119 sider. Pænt lamineret. Stempel på titelblad65,00
Roed, SusanPamves træ. Om krise, kunst og religiøsitet1988Philosophia. 156 sider100,00
Roesen, AugustKirkelove med kommentar og sagregister1968Lohses Forlag. 322 sider. Originalt helpluviusin100,00
Rohde, H.PGaadefulde Stadier på Kierkegaards Vej1974Rosenkilde og Bagger. 126 sider85,00
Rolland, RomainRousseau1964Udødelige Tanker. Martins Forlag. 191 sider65,00
Rosenbaum, Bent et al (red.)Piano. Hommage á Per Aage Brandt1994Center for Semiotisk Forskning. 375 sider. Stempel bag på smudstitelblad150,00
Rosenbeck, BenteHar videnskaben køn ?Kvinder i forskning2014Museum Tusculanums Forlag. 275 sider150,00
Rosenblatt, Naomi H. og Jashua HorwitzAt kæmpe med engle2000Borgen. 419 sider. Paperback100,00
Rosenkilde, VolmerEuropæiske bibeltryk. Omkring den Rosendahlske Bibelsamling1952K. Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg. 236 sider. 4to300,00
RosenmüllerMedgift for hele Livet, til den christelige Ungdom paa Confirmationsdagen. Oversat af J. L. Lohmann1842S. Hempel. 221 sider. Navn bortklippet fra friblad. Pænt halvlæderbind100,00
Roslansky, John D. (red.)Livets afslutning. Menneskets udødelighed 1974Hernov. 72 sider65,00
Roth, AdalbertDas weinachtsmissale der Päpste. Feierlicher Mittelpunkt der Christnacht im Petersdom2006Belser Verlag. 128 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 4to200,00
Rothstein, MikaelGud er blå. De nye religiøse bevægelser1991Gyldendal. 2. oplag. 246 sider. Navn på omslagets inderside100,00
Rothstein, MikaelGud er blå. De nye religiøse bevægelser1991Gyldendal. 2. oplag. 246 sider100,00
Rousseau, Jean - JacquesBekendelser1966Oversat af Andreas Blinkenberg og Karl Hornelund. Stig Vendelkærs Forlag. 4 bind200,00
Rousseau, Jean - JacquesBekendelser. Udgivet af Nyt dansk Litteraturselskab ved Andreas Blinkenberg19484 bind. Ubesk. m. o.o. i pæne solide, priv. halvlæderbind1.000,00
Ruager, SørenHebræerbrevet1982Det danske Bibelselsakb. 117 sider65,00
Ruager, SørenKirke og sakramente. Bibelske studier1993Konvent for Kirke og Theologi. 216 sider100,00
Ruager, SørenLandsbyprædikener. En årgang over første tekstrække1990Udvalget for Konvent for Kirke og Teologi. 174 sider100,00
Rugager, SørenGuds rige og Jesu person1975Forlaget Aros. 211 sider. Dedikation100,00
Runciman, StevenThe Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy 1996Cambridge University press. 214 sider. Paperback. Stempel på smudstitelblad100,00
Runciman, W.GKritik af Max Webers socialviddenskabelige filosofi1974Hans Reitzel. 147 sider85,00
Runes, Dagobert D. (red.)Dictionary of Philosophy1967Littlefield, Adams & Co. 342 sider. Paperback100,00
Russel, BertrandFilosofiens problemer1974Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 129 sider85,00
Russel, BertrandWhy I am not a Christian and other essays on religion and related subjects1967Unwin Paperbacks. 205 sider65,00
Russell, BertrandPower. A New Analysis1939Geoge Allen & Unwin. 328 sider. Publisher´s cloth, no jacket85,00
Rydén, VassulaSandt Liv i Gud. Samtaler med Gud. Notesbog 1-162004Aschehoug. 368 sider. Fold på omslaget100,00
Rydstrøm - Poulsen, AageThe gracious God. Gratia in Augustine and The Twelfth Century2002Akademisk. 555 sider. Originalt bind. Navn bortklippet af flyveblad150,00
Ryge Jensen, I.KJesaja, Mika, Sefanja og Nahun1915130 sider. Uopskåret65,00
Rønnow, HelgeBrødremenigheden - en levende tradition1980Forlaget Savanne, Christiansfeld. 93 sider65,00
Rønnow, HelgeNiels Johannesen Holm - et levnedsløb1995Forlaget savanne, Christiansfeld. 64 sider65,00
Rørdam, T.SDen kristelige Lære, fremstillet i Sammenhæng1874G.E.C. Gad. 280 sider. Halvlæderbind100,00
Saerens, EdouardLivets hensigt. Til en verden i nød1983Forlaget Rhodos. 132 sider85,00
Saint - Victor, Richard afOm treenigheden1986Introduktion og oversættelse Åge Rydstrøm - Poulsen. Center for Europædiske Middelalderstudier ved Københavns Universitet. C.A. Reutzels forlag. 239 sider100,00
Saint - Victor, Richard afOm Treeningheden1986Introduktion og oversættelse af Åge Rydstrøm - Poulsen. Center for europæiske Middelalderstudier ved Københavns Universitet/C.A. Reitzels Forlag. 239 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
saldie, Michael RonnenThe Western Wall1997With an Introduction by Yehuda Amichai. Hugh Lauter Levin Associates. 143 sider. Original halvlærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Sandbeck, LarsRastløs uendelighed. Fantasibegrebets religionsfilosofiske relevansUden årDet Teologiske Fakultet Københavns Universitet. 238 sider100,00
Sandbeck, Lars & Anders Eyvind NielsenKristi opstandelse. Sprog og virkelighed2016Eksistensen. 183 sider100,00
Sandbæk, UllaFra det mindste til det største1985Vingnetter af Elof Risebye. Rhodos. 103 sider. Uopskåret85,00
Sanders, Hanne & Ole VindGrundtvig - nycklen till det danska ?2003Makadam Förlag. 302 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Sandvad, JohannesHaggaj, Zakarias og Malakias1984Credo Forlag. 224 sider. Navn på smudstitelblad85,00
Sarauw, KirstenModsigelsens billeder - prædikener og dagbogsoptegnelser1987Gyldendal. 160 sider. Uopskåret85,00
Sartre, Jean - PaulSituationer. Udvalgte Essays1964Gyldendals Uglebøger. 201 sider65,00
Sarvig, OleEvangeliernes billeder belyst af denne tid1953Gyldendalske Boghandel nordisk Forlag. 91 sider85,00
Savater, Fernando Mod til at opdrage1999Bogklubben Samtid. 202 sider100,00
Saxtorph, NielsNordiske gude- og heltesagn1994285 sider. Illustreret af Jørgen Hahn85,00
Schack, Sophus, Major og HistoriemalerPhysiognomiske Studier1880Nyt Dansk Forlagsconsortium. 115, 170 sider. Med 128 Illustrationer samt Forfatterens Portrait. Indbundet i eet velholdt, originalt hellærredsbind300,00
Schanz, Hans - JørgenDet historiske. Reflektioner over historie og metafysik1996Forlaget Modtryk. 196 sider100,00
Schanz, Hans - JørgenMenneskerettigheder2001Forlaget Modtryk. 58 sider65,00
Schepelern, GRomerkirkens Vildfarelser. En Haandbog for Lægfolk. 11 antikatolske småskrifter1892G.E.C. Gad. Indbundet i eet samtidigt halvlærredsbind 100,00
Schepelern, VMontaigne og de franske borgerkrige1942Gyldendal. 262 sider100,00
Schindler, PeterMaria - Bogen1962Arne Frost - Hansens forlag. 145 sider65,00
Schiølin, Kasper & Søren Riis (red.)Nye spørgsmål om teknikken2013Aarhus Universitetsforlag. 411 sider200,00
Schjødt, Peter JohannesKritik af den politiske optimisme2000Fremad. 206 sider100,00
Schjørring, Christian BAf Jord er du kommet - Jordpåkastelsen indenfor europæisk kulturU.åEinar Munksgaard - Skandinavisk Bogforlag. 189 sider. 4to100,00
Schjørring, Jens Holger og Jens Torkild BakUdfordringer til folkekirken. Kirken . staten og folket2006Anis. 311 sider100,00
Schmidt, ArneL.P. Larsen´s teologi og missionssyn1961Kirkehistoriske Studier. G.E.C. Gads Forlag. 77 sider. Tilskrift fra Hal Koch 85,00
Schmidt, Lars HenrikImmediacy Lost. Construction of the Social in Rousseau and Nietzsche1988Akademisk Forlag. 306 sider150,00
Schmidt, Rigmor KappelBakhtin og Don Quixote. En indføring i Mikhail M. Bakhtins univers2003Gyldendals Bogklubber. 205 sider100,00
Schmitz, JørgenKristendommen i den europæiske kultur 1999Thaning & Appel. 335 sider100,00
Schmoller, D. Dr. AlfredHandkonkordanz zum griechischen Neuen Testament (Text nach Nestle)1951Priviligierte Württembergische Bibelstalt, Stuttgart. 534 sider. Original hellærredsbind200,00
Schroer, Silvia og Thomas StaubliDie Körpersymbolik der Bibel1998Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 276 sider . Originalt bind100,00
Schroll - Fleischer, Erik (red.)Evolution, kultur og samfund. Udviklingsteoretiske problemer i human- og samfundsvidenskaberne 1983Forlaget Systime. . 398 sider. Navn på omslagets inderside. Lamineret150,00
Schrøder, LudvigPeter Larsens Skræppenborg1991Lohses Forlag, Fredericia. 287 sider. Paperback. Bagomslaget mangler et lille hjørne65,00
Schultzer, BentDirektiv idealisme1964Scandinavian University Books/Munksgaard. 255 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. Noter på indersider og flyvebladet65,00
Schultzer, BentPhilosophische Kritik und idealistische Struktur1970342 sider100,00
Schwarz Lausten, MartinBiskop Niels Palladius. Et bidrag til den danske kirkes historie 1550 - 601968G.E.C. Gads Forlag. 205 sider100,00
Schwarz Lausten, MartinKirke og synagoge. Holdninger i den danske kirke til jødedom og jøder i middelalderen, reformationstiden og den lutherske ortodoksi1992Akademisk Forlag. 536 sider. Stempel på smudstitelblad150,00
Schwarz Lausten, MartinKirkens historie i Danmark. Pavekirke. Kongekirke. Folkekirke1999Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers. 128 sider 65,00
Schwarz Lausten, MartinTyrkerfrygt og tyrkerskat. Islamofobi, religion og politik hos teologer og regenter i reformationstidens Danmark2010Forlaget Anis. 320 sider150,00
Schøning, AlfredEngelske salmer oversat til dansk og forsynet med historiske oplysninger1970Lohses Forlag. 185 sider85,00
Schørring, Jens HolgerGrundtvig og Påsken1987G.E.C. Gad. 166 sider85,00
Seidelin, Anna SophieGenesis. Første Mosebog genfortalt for voksne1960231 sider. Ib. ubesk. m.o.o. i sm. priv. helpapirbind. (Harry Larsen)250,00
Sennett, RichardØjets vidnesbyrd. Om storbyens kultur og rum1996Samleren. 314 sider150,00
SeptuagintaId est Vetus Testamentum graece iuxta Lxx interpretes edidit Alfred Rahlfs1965Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart. 2 bind. 1184, 941 sider + 2 kort. Originale hellærredsbind450,00
Shteir, Ann B. and bernard Lightman (ed.)Figuring it out. Science, Gender and Visual Culture2006Dartmouth College Press. 386 sider150,00
Sibbern, Frederik ChristianUd af gabrielis´Breve til og fra Hjemmet1893Efterladte Breve af gabrielis 1893. Det Reitzelske Forlag. 176 sider. Indbundet i eet pænt, privat halvlæderbind100,00
Sibbern, GabrielOm Humanitet og Alsind1857Forlagt af Fr. Wöldike. 150 sider. Halvlærredsbind150,00
Simon, EricaRéveil national et culture populaire en Scandinavie. La genèse de la højskole nordique 1844 - 18781960Scandinavian University Books. 766 sider. Ryggen en smule skjoldet200,00
Simonsen, AndreasEtikkens grundlag. En opfattelse fremført i dialoger med tre andre 1983141 sider. Navn på titelbladet65,00
Simonsen, AndreasGrundtanker i jødedommen. Belyst ud fra kernesteder i dens hellige skrifter1989Akademisk forlag. 183 sider. Dedikation100,00
Simonsen, AndreasHumanisme og Kristendom. Idehistorisk rids i dialogform1980Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 325 sider100,00
Simonsen, AndreasHumanisme og Kristendom. Idéhistorisk rids i dialogform2001Poul Kristensen Grafisk Virksomhed A/S. 325 sider100,00
Simonsen, JensLyset kommer til tiden1989Salmer. Linoliumssnit af Helmer Breindahl. Poul Kristensens Forlag, Herning. 93 sider. Tilskrift på smudstitelblad65,00
Simonsen, Jørgen BækPolitikens bog om Islam2008Politikens Forlag. 429 sider150,00
Simonsen, Simon SjørupSundhedens filosofi. Klinisk videnskabsteori med særligt fokus på sundhedsvidenskabens metodeproblematik2000Klim. 174 sider100,00
Sindal, IngolfFilosofi og Common Sense. Træk af C.E. Moore´s filosofi1970I kommission hos Gyldendalske Bofhandel, Nordisk Forlag A/S. 213 sider100,00
Sinding Jensen, JesperThe Study of Religion in a New Key. Theoretical and philosophical soundings in the comparative and general study of religion2003Aarhus University Press. Thesis. 509 sider150,00
Sire, JamesTro og tanke. Det kristne verdensbillede i praksis1994Credo Forlag. 28 sider100,00
Sire, JamesVerdensbilleder1981Credo Forlag. 239 sider. Navn på titelblad, forlagsstempel på smudstitelblad85,00
Sire, JamesVerdensbilleder1991Gredo Forlag. 239 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Sjørup, LeneDu er gudinden. Religiøsitet og teologi hinsides gud fader1983Hekla. 188 sider100,00
Sjørup, LeneEnhed med Altet. Om kvinders religiøse erfaringer1992Gyldendal.219 sider. Forlagsstempe på smudstitelblad100,00
Sjöstrand, LenaMer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiske kroppar2011Det teologiske Fakultet Københavns Universitet. 313 sider100,00
Skinner, Quentin (ed.)The Return of Grand Theory in the Human Sciences1986Cambridge University Press. 215 sider. Paperback100,00
Skirbekk, Gunnar og Nils GiljeFilosofiens historie1995Gyldendals Bogklubber. 2 bind. 380, 384 sider. originale bind200,00
Skjerk, HThalias tempel og Herrens Hus1960Forlaget Aros. 108 sider65,00
Skjoldager, EmanuelAt trænge til Gud - Indførelse i Søren Kierkegaards opbyggelige taler 1843 - 18441980C.A. Reitzels Boghandel. 147 sider. Uopskåret85,00
Skjoldager, EmanuelHvorfor blev Søren Kierkegaard ikke Grundtvigianer ?1977121 sider. Uopskåret65,00
Skjoldager, EmanuelSøren Kierkegaard og mindesmærkerne1983C.A. Reitzels Forlag. 208 sider65,00
Skriver, MortenBlomsternes filosofi1995borgen. 199 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad. Paperback65,00
Skydsgaard, K.EOm Det andet vatikanerkoncil1966G.E.C. Gads Forlag. 103 sider 65,00
Skydsgaard, K.ETraditio et traditiones1972Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 246 sider85,00
Skydsgaard, K.ETraditio et traditiones1972246 sider85,00
Skydsgaard, Kristen EjnerMetafysik og Tro. En dogmatisk Studie i nyere Thomisme1937Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 315 sider. Pænt, privat halvlæderbind. 4to. Disputats200,00
Slagstad, Rune (red.)Positivisme. Dialektikk. Materialisme. Den norske debatten om samfunnsvitenskapenes teori1976Universitetsforlaget, Oslo. 397 sider100,00
Slot - Henriksen, RolfDødsoplevelsen1984Borgen. 2 bind. 216, 183 sider200,00
Slot - Henriksen, RolfKristen meditation i 2000 år1982Borgen. 182 sider100,00
Sløk, JohannesDet religiøse sprog1981Centrum. 196 sider100,00
Sløk, JohannesLidenskab og krise. Et fimprojekt om Søren Kierkegaards liv og værk1981Centrum. Illustreret af Eiler Krag. 113 sider85,00
Sløk, Johannes Mig og Godot. Erindringsforskydninger1986Centrum. 215 sider100,00
Smedegaard Andersen, LisbethDet åbenbarede ansigt. Kristusbilledets historie2006Thaning & Appel. 274 sider. Originalt bind200,00
Smidt Hansen, BentEksistensteologi1967Berlingske Leksikon Bibliotek. 135 sider. Paperback65,00
Smith, HustonHvorfor religion er vigtig. Menneskeåndens skæbne i en troløs tidsalder2005Hovedland. 303 sider100,00
Smith, HustonReligioner i øst og vest - mennesket i kosmos1984Borgen. 2 bind. 239, 196 sider. paperbacks200,00
Smith, Jonathan ZMap is not Terriyory. Studies in the History of Religion1993University of Chicago Press. 329 sider. Paperback100,00
Sohn, Steen (red.)Frisind - er der en grænse ?Uden årForlaget Sohn. 183 sider65,00
Sommer, Evangelisk Missionair, Mogens Abraham (udg.)Samtaler i Præstens Huus over Dr. S. kierkegaards Øieblikke ect1860Udgiverens Forlag. 112 sider. Løst, nusset omslag150,00
Spaeth, Otto vonAttentatet på Moses2004C.A. Reitzel. 5 bind. De Fortrængte. Optegnelser. Gåden om Faraos Datters Søn. Den Forsvundne Tronarving. Den Hemmelige Tronarving. Den Hemmelige Religion. Profeten som Ukendt Gud. Stempel på smudstitelbladene350,00
Spang - Hansen, EbbeHukommelsens skæbne. Et kulturhistorisk perspektiv2004Gyldendal. 229 sider100,00
Stampe Lund, Henrik et al. (red.)Fordringen på anerkendelse2006Klim & NSU. Forlagsstempel på smudstitelblad150,00
Stark, RodneyThe Victory of Reason. how Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Succes2005Random House. 281 sider. Originalt bind med smudsomslag100,00
Stefansson, Finn og Asger SørensenLiv og død - en tekstmosaik fra religioners og ideers verden 1977Gyldendal. 274 sider100,00
Stefánsson, Finn et alReligion/Livsanskuelse. Opslagsbog1983Gyldendal. 448 sider. Original bind100,00
Stefasson, FinnGyldendals leksikon om nordisk mytologi2005Gyldendals Bogklubber. 316 sider + DVD. Originalt bind100,00
Stein, HaraldFemten Prædikener holdte i St. Knuds, Vor Frue og St. Hans Kirker i Odense1898Milo´ske Boghandels Forlag, Odense. 163 sider. Originalt hellærredsbind85,00
Stein, HaraldMinder fra Emmauskirken. Sexten Prædikener1879G.E.C. Gad. 260 sider. Samtidigt halvlæderbind. Dedikation100,00
Stendahl, KristerPaulus blandt jøder og hedninger1978Forlaget Aros. 93 sider65,00
Stenersen Gad, P.CDen danske Præst ´s mislige Forhold til Ritualet. Et fornødent Selvforsvar1831Forlagt af universitetsboghandler C.A. Reitzel. 48 sider. Uden omsalg100,00
Stengren, G.L. (red.)Faith. Knowledge. Action. Essays Presented to niels Thulstrup on his Sixtieth Birthday1984C. A. Reitzels Forlag. 262 sider100,00
Stensmo, ChristerPædagogisk filosofi2001Oversat af Kjeld Holm. 255 sider. Forlaget Selund Asp100,00
Stevenson, LeslieSyv teorier om den menneskelige natur1994Gyldendals Bogklubber. 182 sider85,00
Stevenson, LeslieSyv teorier om den menneskelige natur1994Gyldendals Bogklubber. 182 sider85,00
Stewart, JonThe Cultural Crisis of the Danish Golden Age. Heiberg, Martensen and Kierkegaard2015Museum Tusculanum. 337 sider. Originalt bind150,00
Stewart, R.JMerlin. The Prophetic Vision and The Mystic Life1994Arkana Penguin Books. 464 sider. Stempel på titelblad100,00
Stewart, R.J. og John Matthews (ed.)Merlin through the Ages. A Chronological Authology and Soure Book1995Blandford. 351 sider. paperback. Navn på omslagets inderside100,00
Stjernfeldt, Frederik et al. (red.)Fejder. Studier i stridens anatomi i det intelektuelle liv2004Museum Tusculanums Forlag. 371 sider. Mærke efter prislabel på omslaget85,00
Stjernfelt, Frederik og Anders Troelsen (red.)Grænser. Kulturstudier 151992Aarhus Universitetsforlag. 200 sider100,00
Storgaard jensen, MadsAt lære livet1995Forlaget Centrum. 203 sider150,00
Strack, Herman L. og Paul BillerbeckKommentar zum neuen Testament aus Talmud und Midrasch1965 - 1973C.H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung. 6 bind. Originale hellærredsbind. Pænt sæt1.500,00
Strobel, AugustKerygma und Apolalyptik. Ein religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage1967Vandenhoeck & ruprecht in Göttingen. 206sider100,00
Strohmer, CharlesSkriften på himlen. Astrologien kritisk belyst1992Credo Forlag. 142 sider. Stempel på smudstitelblad65,00
Stuart Hughes, HBevidsthed og samfund. Samfundstænkningen i Europa 1890 - 19301980Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 320 sider100,00
Stybe, Svend ErikDe store tænkere og vort livssyn1963Søndagsuniversitetet Munksgaard. 97 sider65,00
Stybe, Svend ErikFra folkevækkelse af Guds nåde. Den danske reformations idehistorie1975Berlingske leksikon Bibliotek. 185 sider65,00
Stybe, Svend ErikFra folkevækkelse til enevælde af Guds nåde. Den danske reformations historie1975Berlingske Leksikon Bibliotek. 185 sider65,00
Stybe, Svend ErikFrederik Dreier. Hans liv, hans samtid og hans sociale tænkning1959Munksgaard. 318 sider. Heftet, med smudsomslag. dedikation. Disputats150,00
Stybe, Svend ErikIdéhistorie. Vor kulturs idéer og tanker i historisk perspektiv1966Munksgaard. 407 sider. Original helfablea85,00
Svendsen, Erik & henrik LjungbergUd af det moderne. Den kritiske tanke anno 20002000Forlaget Spring. 293 sider100,00
Svendsen, Erik NormanSyng for livet - guide til salmebogen2008Kristeligt Dagblads Forlag. 309 sider100,00
Svendsen, Erik og Henrik Ljungberg (red.)Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 20002000Forlaget Spring. 293 sider100,00
Svendsen, Lars Fr. HArbejdets filosofi2010Klim. 143 sider100,00
Svendsen, Lars Fr. HHvad er filosofi ?2003Gyldendals Bogklubber. 142 sider 100,00
Svendsen, Lars Fr. H. og Simo SääteläIndføring i filosofi - Det sande, det gode og det skønne2008Klim. 282 sider200,00
Svendsen, PaulusEnhet og mangfold i europeisk kultur. Idéhistoriske studier i renessanse - humanismen og dets forutsetninger1980Museum Tusculanums Forlag. 283 sider. På norsk100,00
Svensson, NielsDet sande ansigt. Jesus og ligklædet i Torino2010Gyldendal. 251 sider. Originalt bind150,00
Svensson, NielsEli Wamberg. En kristen mystiker. Livssyn og åndsforsking under rosenkorset2000Borgen. 267 sider. Originalt bind. Stempel på titelblad150,00
Swami SarvanandaTaittiriyopanisad1965With english translations. Sri Ramakrishna Math, Madras. 176 sider65,00
Syberg Henriksen, ClausReligionen retur. Sociologiske tanker om religionen i de vetlige samfund1996Forlaget Sociologi. 101 sider65,00
Søderberg, EdvardHans Rige komme ! Rabbi Midraschs Optegnelser1903Gyldendal. 220 sider. Pænt halvlærresbind85,00
Søe, N.HFra Renæssancen til vore Dage. Filosofisk Tænkning med særligt Henblik på de moralske og religiøse Problemer1948G.E.C. Gads Forlag. 354 sider. Original halvlærredsbind100,00
Søe, N.HKristelig etik1951G.E.C. gads Forlag. 487 sider. Original hellærredsbind100,00
Sölle, DorotheeI menneskeæderens hus. Tekster om freden1982FK Tryk. 171 sider85,00
Sölle, DorotheeLydighed og fantasi1978Gyldendal. 58 sider65,00
Sölle, DorotheeOprustning dræber også uden krig1983Gyldendal. 92 sider65,00
Søndergaard Hansen, Erik (udg.)Regine Olsens Dagbog2001Hovedland. Bogen er skrevet og udgivet af Flemming Chr. Nielsen. 82 sider65,00
Sørensen, AsgerForskning, etik, konsekvens - et filosofisk stridsskrift2003Forlaget politisk revy. 190 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Sørensen, Bodil BusckBenedikt af Nursia- og Reglen, der formede Vestens klostervæsen2008Alfa. 124 sider. Stempel på smudstitelblad100,00
Sørensen, ChrVilhelm Beck. En Mand og hans Gerning1913Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. 324 sider. Privat halvlæderbind100,00
Sørensen, Jørgen WürtzRejsen til Amerikas Zion. Den danske mormonudvandring før århundredskiftet1985Forlaget Fenre. 120 sider. Dedikation85,00
Sørensen, Lars BuskGør os til mennesker, Gud. Salmer2008Unitas Forlag. 88 sider + rettelsesblad. Originalt bind65,00
Sørensen, OttoVandrer evangeliet værdigt. Filippenserbrevet udlagt til Opbyggelse og Filippi - Menighedens Historie1931O. Lohse. 135 sider. Pænt privat halvlæderbind med foromslag85,00
Sørensen, Stig FFagdidaktik i religion2019Frydenlund. 171 sider100,00
Sørensen, VillySchopenhauer. biografi og tekst1995Det lille Forlag. 127 sider100,00
Sørensen, VillyUden mål - og med. Moralske tanker1974Gyldendals Bogklub. 274 sider85,00
Sørlander, Kai VDen politiske forpligtelse. Det filosofiske fundament for demokratisk stillingtagen2011Informations Forlag. 279 sider200,00
Taisbak, Christian MarinusDivision and Logos. A Theory of Equivalent Couples and Sets of Integers. Propounded by Euclid in the Arithmetical Books of the Elements1971Odense University Press. 128 sider. Disputas125,00
Tandrup, LeoFolkedrabet1987Askov Højskoles Forlag. 158 sider. Dedikation100,00
Tange Jørgensen, KirstenGenkomsten. Året i salmer og prosadigte1997Billeder af Sven Havsteen - Mikkelsen. poul Kristensens forlag, Herning. 141 sider100,00
Teglbjærg, Johanne StubbeKrop og håb. En kritisk tolkning af nyere eskatologi under inddragelse af kropsfænomenologien2009Det Teologiske Facultet Københavns Universitet. 290 sider100,00
Teglbjærg, Johanne StubbeKrop og håb. En kritisk tolkning af nyere eskatologi under inddragelse af kropsfænomenologien2009Det Teologiske Facultet Københavns Universitet. 290 sider100,00
Teisen Deshimaru RoshiZa - zen. Die Praxis der Zen1975Verlag Werner Kristkeitz. 173 sider85,00
Thaning, KajMenenske først - Grundtvigs opgør med sig selv 1963Gyldendal. 3 bind. 794 sider (fortløbende pagineret). Disputats300,00
Tharaud, Jerome og JeanJødernes Historie i Omrids1933Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 146 sider. Privat halvlæderbind100,00
Thastum, ErikHåndbog i religion. Fra tradition til rodløshed1990Systime. 174 sider. Navn på omslagets inderside. Pænt æamineret65,00
Theissen, GerdJesus - overleveringen og dens sociale baggrund. Et sociologisk bidrag til den tidligste kristendoms historie1979Hans Reitzel. 144 sider. Navn på titelblad65,00
Thellefsen, Thorkild og Bent SørensenLivstegn. Encyklopædi. Semiotik.dk2007Haase % Søns Forlag. 367 sider200,00
Therkelsen, OleMartinus, Darwin og intellegent design2007Borgen. 323 sider150,00
Thesbjerg, Marie VenøBuddhas kvinder. Nonner i Bhutan2008Forlaget Ajour. Uden sidetal. Original bind. Tvær - 4to 100,00
Thestrup Pedersen, EApostelen Paulus. Instruktion til at forstå Paulus1981Forlaget Aros. 220 sider + kort85,00
Thestrup Pedersen, EApostelen Paulus. Introduktion til at forstå Paulus1981Forlaget Aros. 220 sider85,00
Thestrup Pedersen, EDåb og dåbsundervisning i Folkekirken. Nogle principelle overvejelser1976Forlaget Unitas. 287 sider100,00
Thestrup Pedersen, EDåb og dåbsundervisning i folkekirken. Nogle principielle overvejelser1976Unitas. 287 sider100,00
Thestrup Pedersen, EKonflikt og fællesskab. Temaer fra Paulus` Første brev til Korinterne 1984Unitas. 80 sider. Navn på smudstitelblad65,00
Thestrup Pedersen, E. (red.)Menneskeliv og kristendom. Katekismus for voksne1981Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 394 sider. Originalt bind100,00
Thiedecke, JohnnyHellenismen. Jordiske og himmelske tekster1987Borgen. 96 sider65,00
Thielst, PeterDet sande. Erkendelse & Videnskab1999Del lille Forlag. 101 sider85,00
Thielst, Peterdrifternes fortolkninger. freuds psykoanalyse, dens metapsykologi og idéhistoriske sammenhæng1977Berlingske Leksikon Bibliotek. 306 sider. Paperback85,00
Thielst, PeterJeg er ikke noget menneske - jeg er dynamit ! Historien om Friederich Nietzsche1997Gyldendal. 287 sider. Original bind. navn på titelblad 150,00
Thielst, PeterJeg er ikke noget menneske - jeg er dynamit ! Historien om Friedrich Nietzsche1997Gyldendal. 287 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Thielst, PeterKrop og sjæl. Portræt af den europæiske splittelse. Tekster og billeder om kroppen, kvinden, naturen og arbejdet1982Hans Reitzel. 162 sider85,00
Thielst, PeterLivets forstås forlæns, men må leves baglæns. Historien om Søren Kierkegaard1995Gyldendal. 307 sider. Original bind100,00
Thiering, BarberaMennesket jesus. En ny fortolkning af Dødehavsrullerne1994Forlaget Centrum. 471 sider150,00
Thing, MortenDen historiske jøde. Essays & Ordbog2001Forum. 269 sider150,00
Thing, MortenTegnenes historie. Til læsningens semiotik2015Syddansk Universitetsforlag. 255 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Thodberg, ChristianEn glemt dimension af Grundtvigs salmer - bundetheden til dåbsritualet1969G:E:C: Gads Forlag. 128 sider85,00
Thomassen, NielsEtik. En introduktion1995Filosofi Gyldendal. 180 sider100,00
Thomassen, NielsFilosofisk impressionisme. Temaer i K. E. Løgstrups filosofi1992Gyldendal. 275 sider150,00
Thomassen, NielsFrihed og samfund1973Berlingske Leksikon Bibliotek. 194 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag85,00
Thomassen, NielsFrihed og samfund1973Berlingske Leksikon Bibliotek. 194 sider. Paperback65,00
Thomassen, NielsMennskesyn. Filosofien om det humane1995Filosofi Gyldendal. 183 sider100,00
Thomassen, NielsUlykke og lykke. Et livsfilosofisk udspil med stadigt hensyn til Søren Kierkegaard2001Gyldendal. 487 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag. 487 sider200,00
Thomassen, NielsUlykke og lykke. Et livsfilosofisk udspil med stadigt hensyn til Søren kierkegaard2001Gyldendal. 487 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag150,00
Thompson, Thomas L. og Henrik Tronier (red.)Frelsens biografisering. Forum for Bibelsk Eksegese 132004Museum Tusculanums Forlag. 307 sider150,00
Thomsen, AntonHegel. Udviklingen af hans Filosofi til 18061905Norsiske Forfatteres Forlag. 337 sider. Disputats150,00
Thomsen, Hans JørgenDet foreløbige mirakel. Kontingent filosofi - barokke forsøg2000Forlaget Modtryk. 256 sider150,00
Thomsen, Hans JørgenErfaringer til tiden. Det moderne vilkår1993Forlaget Modtryk. 166 sider100,00
Thomsen, Hans JørgenFrihed og kontingens. Træk af modernitetserfaringernes historie og betydning1988Modtryk. 380 sider200,00
Thomsen, Hans JørgenPrivacy. Filosofiske undersøgelser af det private rum2002Forlaget Modtryk. 235 sider100,00
Thomsen, NielsJeg kender et land. Forbrugervejledning til 28 Grundtvigsalmer2015Forlaget Vartov. 136 sider65,00
Thomsen, Prebenså dybt i mit ler ... Digte og prædikener på vej gennem kirkeåret1979Poul Kristensen, Herning. 127 sider65,00
Thomsen Højsgaard, MortenDen tredje reformation - fra statskristendom til google - buddhisme2011Kristeligt Dagblads Forlag. 182 sider100,00
Thor Høgsberg, LotteDig, mig og Gud. To generationer taler om tro2009Det Danske Bibelselskab. 163 sider. Originalt bind100,00
Thorup, Mikkel m. fl. (red.)Totalitarisme - venskab & fjenskab2007Aarhus Universitetsforlag. 254 sider150,00
Thostrup Johansen, ErikSom om intet var hændt. Den danske folkekirke under besættelsen1991Odense Universitetsforlag. 381 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Thuborg, AndersDen kantiske Periode i dansk Filosofi 1790-18001951181 sider. Omfattende dedik150,00
Thulstrup, Marie MikulovaKierkegaard og pietismen1967Munksgaards Forlag. 66 sider65,00
Thulstrup, Marie MikuovaKierkegaard i kristenlivets historie1991C.A. Reitzel. 270 sider100,00
Thulstrup, NielsAkcept og protest. 1981Artikler i udvalg, bind 1. C.A. Reitzels Boghandel. 319 sider65,00
Thulstrup, NielsKierkegaard og kirken i Danmark1985C.A. Reitzels Forlag. 312 sider. Navn på smudstitelblad100,00
Thulstrup, NielsKierkegaard og kirken i Danmark1985C.A. Reitzels Forlag. 312 sider100,00
Thulstrup, Niels (udg.)Fra Platon til Hegel og fra Sokrates til Kierkegaard. Religionsfilosofisk antologi1980C.A. Reitzels Boghandel A/S. 3 bind. 913 sider (fortløbende pagineret)300,00
Thune Jacobsen, OGennem Modsætninger. Et Forsøg paa at forstaa Tiden og Livet1905G.A.C. Gad. 384 sider. Samtidigt halvlæderbind. Dedikation150,00
Thurén, TorstenVidenskabsteori for begyndere2005Gyldendals Bogklubber. 134 sider100,00
Thyssen, Anders PontoppidanGrundtvig og den grundtvigske arv1991Anis. 397 sider100,00
Thyssen, OleBrudstykker - en kortlægning af det fortrolige1980Gyldendals Uglebøger. 186 sider85,00
Thyssen, OleBrudstykker - en kortlægning af det fortrolige1980186 sider. Uglebog. Stempel på titelblad65,00
Thyssen, OleDen anden natur1982Vindrose. 197 sider85,00
Thyssen, OleDen ulykkelige bevidsthed. Om begrebet savn1997Gyldendal. 222 sider100,00
Thyssen, OleFremtidsbilleder. Tre essays i tidens ånd1986Rosinante. 92 sider65,00
Thyssen, OleI hinandens øjne. Bidrag til en kynisk etik1995Gyldendal. 313 sider150,00
Thyssen, OleI hinandens øjne. bidrag til en kynisk etik1995Gyldendal. 313 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad150,00
Thyssen, OleNutiden - det overfyldte rum1993gyldendal. 328 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad100,00
Thyssen, OlePåfuglens øjne. Efter postmodernismen1987Rosinante. 148 sider85,00
Thyssen, OleTeknokosmos - om teknik og menneskerettigheder1985Gyldendal. 268 sider. Uopskåret150,00
Thyssen, Ole Utopisk dialektik1976Gyldendal. 413 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad150,00
Thyssen, Ole og Mihail LarsenMenneskeret1983Gyldendal. 200 sider100,00
Tillisch, Rose MarieViriditas. Tre eventyr om tro. Grafiske arbejder af Jytte Rex199384 sider100,00
Tipton, I.CBerkeley. The Philosophy of Immaterialism1976Methum % Co. 397 sider. Paperback100,00
Toftdahl, helmutKiekegaard først - og Grundtvig så. Sammenligning og vurdering1969Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 223 sider. Pænt privat helpluviusin med for- og bagomslag125,00
Toldberg, HelgeGrundtvig som filolog1946G.E.C. Gads Forlag. 152 sider85,00
Tolderlund-Hansen, GustavDet gamle Testamente1971349 sider. Orig. bind85,00
Tolderlund-Hansen, GustavDet gamle Testamente i historisk og evangelisk belysning1956336 sider65,00
Tomaselli, MichaelThe Cultural Origins of Human Cognition1999Harvard University Press. 248 sider100,00
Torm, AxelEr du Kristus ? Jødisk syn over for kristen tro1984G.E.C. Gad. 359 sider150,00
Torm, AxelEr du Kristus ? Jødisk tro over for jødisk syn1984G.E.C. Gad. 359 sider150,00
Torm, AxelJødisk fromhedsliv i hverdagog fest1974Forlaget Savanne, Christiansfeld. 149 sider65,00
Tranøy, Knut ErikThomas av Aquino som moralfilosof1957Universitetsforlaget, Oslo. 144 sider100,00
Tranøy, Knut Erik og Jon HellesnesFilosofi i vor tid1970Stjernebøgernes Kulturbibliotek. 143 sider65,00
Trautn - Kromanner, HanneSkjold og sværd. Jødisk polimik mod kristendommen og de kristne i Frankrig og Spanien fra 1100 - 15001990Museum Tusculanums Forlag. 236 sider. Disputats100,00
Trautner - Kromann, HanneJødedommen1983Verdens religioner. Politikens Forlag. 320 sider. Original hellærredsbind med smudsomsalg100,00
Trolsen, Anders (red.)Berlin1993Kulturstudier 21. Aarhus Universitetsforlag. 155 sider100,00
Tudvad, PeterForbandelsen2013Gyldendals Bogklubber. 491 sider100,00
Tudvad, PeterStadier på antisemitismens vej. Søren Kierkegaard og jøderne2010Rosinante. 585 sider200,00
Tuxen, PoulIndledende Bemærkninger til Buddhistisk Relativisme1936Københavns Universitets Festskrift. 102 sider. 4to85,00
Tybjerg, Chr. og Jef TangeKirke- og missionhistoriske skikkelser1975Lohses Forlag, Fredericia. 403 sider100,00
Uggerhøj, UlrikTid. Den relative virkelighed2006Univers. 231 sider100,00
Ulsdal, PoulI kirkekampens tegn1994Lohses Forlag. 203 sider85,00
Ulsdal, Poul (red.)Højkirkeprædikener1963Hans Reitzel. 102 sider. Stempel på titelbladet65,00
Unamuno, Miguel deThe Tragic Sense of Life in Men and in Peoples1921Translated by J.E. Crawford Flitch. Macmillan and Co., St. Martins Street, London. 332 pages. Publisher´s dark blue cloth400,00
Ussing, HenryEvangeliets Sejrsgang ud over Jorden. en historisk Oversigt over den evangeliske Missions Udvikling1924G.E.C. Gads Forlag. 662 sider. Smukt, samtidigt halvlæderbind150,00
Ussing Olsen, PeterI livets vold. Studier i etik og livsfilosofi hos C. Lambek og Severin Christensen2002Aalborg Universitetsforlag. 254 sider. dedikation150,00
Utas, BoIslam og samfundet1982Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 137 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Valen - Sendstad, OlavOrdet som aldrig kan dø. Til selvbesindelse, særligt for Nordens kirker1979Dansk Bibel - Institut. 243 sider100,00
Vernes, GThe Dead sea Scrolls in English1975Penguin Books. 281 sider65,00
Versluis, ArthurNative American Traditions2001Thorsns. 158 sider85,00
Vico, GiambattistaVor tids studiemetode1997Museum Tusculanums Forlag. 119 sider65,00
Villekjær, OrlaBetjent og reformator - om Søren Kierkegaard1996Lohses Forlag. 224 sider. Originalt bind. Navn på flyveblad100,00
Vinding KruseErkendelseslæren og Naturvidenskabernes Grundbegreber1941Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 424 sider. Original hellærredsbind150,00
Vinduer til Guds rige. Seksten forelæsninger om kirken, Hans Raun (red.)1995 Forlaget Anis. 350 sider. Navn på smudstitelblad150,00
Viroli, MaurizioDas lächeln des Niccolo. Machiavelli und seine Zeit2000Wissenschaftlice Buchgesellschaft, Darmstadt. 348 sider. Originalt bind med smudsomslag 100,00
Vium Mikkelsen, Hans og Niels Thomsen (red.)Hvor blev det grundvigske af ?2004Aros Forlag. 203 sider100,00
Vodskov, H.SSjæledyrkelse og Naturdyrkelse. Bidrag til Bestemmelsen af den mytologiske Metode1897I Kommission hos lehmann & Stage. 560 sider. Nydeligt, nyere hellærredsbind med for- og bagomslag (lidt nussede)500,00
Vogel, UlrikBankede på ved Paradis. N.F.S. Grundtvigs kriseoplevelserU.åAnis. 144 sider. 85,00
Vogt, JudithJødens ukristelige image. En studie i katolsk billedmageri1996C.A. Reitzels Forlag. 182 sider100,00
VoltaireCandide eller Optimismen. 1ste og 2den Del1959Omslag Hans Scherfig. martins Forlag. 204 sider100,00
Værum, PeterVed Himmerigets Port. Anekdoter og evangelium om, hvordan man kommer i Guds Rige1998Klitrose. 366 sider100,00
Walsh, RichardFiktionalitetens retorik. Narrativ teori og idéen med fiktion2013Samfundslitteratur. 224 sider100,00
Wamberg, JacobLandskabet som verdensbillede. naturafbildning og kultural evolution i Vesten fra hulemalerierne til den tidlige modernitet2006Aarhus Universitetsforlag/Passepartout. 890 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag200,00
Wand, J.W.CA History of the Modern Church From 1500 to the Present Day1971University Paperback. 325 sider85,00
Warburg, MargitIranske dokumenter. Forfølgelsen af bahà ´ierne i Iran1985Rhodos. 150 sider. Navn på bindets inderside85,00
Warburg, MargitReligionssociologi. Grundbog1979Hans Reitzel. 173 sider. Pænt lamineret100,00
Warburg, MargitReligionssociologi. Grundbog1979Hans Reitzel. 173 sider 85,00
Warburton, NigelPhilosophy. The Basics1998Routledge. 172 sider. Paperback.65,00
Warming, Per (red.)Fremtidens Videnskab. En debatbog om Grundtvigs videnskabssyn og vor tid1983Samleren. 286 sider. Originalt bind med smudsomsalg85,00
Warnock, C.JContemporary Moral philosophy1967Macmillan. 81 sider. Paperback65,00
Warnock, MaryNyere etik1071229 sider65,00
Watterson, BarbaraThe Gods of Ancient Egypt1984B.T. Batsford, London. 208 sider. Original hellærredsbind med smudsomslag100,00
Wedberg, AndersDen logiska strukturen hos Boströms filosofi- En studie i klassisk metafysik1937Akademisk Avhandling. Almqvist & Wiksells Boktryckei, Uppsala259 sider. 100,00
Weischedel, WilhelmForstå filosofferne. Fra Thales til Wittgenstein1995Gyldendals Bogklubber. 305 sider. Original bind150,00
Weischedel, WilhelmForstå fiosofferne. Fra Thales til Wittgenstein1997Gyldendas Bogkubber. 305 sider. Original bind125,00
Wernlund, SvenSensus internus och sensus intimus. Studier i Andreas Rydelius filosofi1944Svenska Kyrkans diakonistyrelses bokförlag, Stockhom. 288 sider85,00
Westman, Knut B et alNordisk Missionshistorie1950De Unges Forlag. 412 sider + 4 kort. Navn på smudstitelblad100,00
Wetering, Janwillem van de Det tomme spejl1990Forlaget Cocero. 132 sider85,00
White, Ellen GKonfrontationUden årDansk Bogforlag, Odense. 574 sider85,00
Widman, Peter et alGudstanken i nyere protestantisk teologi1968Kosmos Serien. Gads Forlag. 148 sider85,00
Widmann, PeterTetisk teologi1981G. E. C. Gad. 154 sider. Navn på omslagets inderside85,00
Wiesel, ElieTavshedens jøder1987Samleren. 142 sider. Forlagsstempel på smudstitelblad65,00
Wigram, George VThe Englishman´s Greek Concordance of The New Testament1976Samuel Bagster & Sons, London. 1020, 14, 71 sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag100,00
Wikner, PontusTankar och fråger inför människones son1899F.&G. Beijers Bokförlagaktiebolag. 204 sider. Originalt hellærredsbind 85,00
Willert, NielsPilatus - billedet i den antike jødedom og kristendom1989Aarhus Universitetsforlag. 409 sider150,00
William Rasmussen, AnnaSalmedigteren Herman Andreas Timm1975Unitas Forlag. 147 sider85,00
Willis, Roy (red.)Verdens mytologier. En illustreret guideUden årGyldendals Bogklubber. 311(10) sider. Originalt hellærredsbind med smudsomslag. 4to150,00
Winston, Patrick HenryArtificial Intelligence1984Addison - Wesley Pubishing Company. Second Edition. 523 sider. Original bind med smudsomslag. Navn på flyveblad150,00
Witt - Hansen, JohannesEn kritisk Analyse af Materiebegrebet hos Newton, Kant og Einstein1949G.E.C. Gads Forlag. 107 sider100,00
Witt - Hansen, johannesFilosofi1985Videnskabernes historie i det 20. århundrede. Gyldendal. 363 sider150,00
Wivel, OleSansning og symbol. Om kunst og digtning i K.E. Løgstrups filosofi1985Centrum. 91 sider. 100,00
Wolff, Robert PaulPhilosophy. A Modern Encounter1971Prentice - Hall. 613 sider. Original hellærredsbind150,00
Wolff, Robert Paul (ed.)Kant. a collection of Critical essays1968University of Notre Dame Press. 415 sider. Paperback100,00
Wolff, RuthDer heilige Franziskus im Schriften und Bildern des 13. jahrhundrets1996Gebr. Maun Verlag, Berlin. 330, LXII sider. Original hellærredsbind med smudsomslag200,00
Woodhead, LindaKristendom kort fortalt2010Forlaget Anis. 126 sider85,00
Wplf, Jean - ClaudeEduard von hartmann. Ein Philosoph der Gründerzeit2006Königshausen & Neumann. 236 sider100,00
Wright, Georg Henrik vonAt forstå sin sa